Werken bij POSGPOSG


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Zeewolde
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Klantmanager Werk

  • Nieuw
  • 16 views
  • 32-40 uur
  • HBO
  De organisatieBinnen de bedrijfsvoering is het onderscheid gemaakt tussen inkomensconsulenten en klantmanagers werk. De inkomensconsulenten zijn naast de afhandeling van de inkomensaanvraag in samenwerking met de klantmanagers werk ook verantwoordelijk voor een strenge selectie aan de Poort. Zodra klanten recht hebben op een uitkering worden zij voor de bemiddeling naar werk direct overgedragen aan de klantmanagers werk. De klantmanagers hebben instrumenten tot hun beschikking om klanten naar werk te bemiddelen maar deze worden heel selectief ingezet. Deze worden alleen ingezet indien er daadwerkelijk uitstroom naar werk kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld indien een werkgever iemand in dienst wil nemen maar hiervoor tijdelijk een loonkostensubsidie/plaatsingssubsidie wenst of de bekostiging van een opleiding. Gezien de omvang van het klantenbestand, de noodzaak om klanten naar regulier werk te bemiddelen (succesvolle uitstroom) en de vele projecten die gestart zijn gericht op uitstroom zoekt de gemeente een klantmanager werk ter versterking.FunctieomschrijvingWe zijn niet zomaar op zoek naar een standaard klantmanager werk. Onze opdrachtgever zoekt iemand met een vernieuwende blik die de mouwen opstroopt en goed kan opereren in een dynamische omgeving en gefocust is op de realisatie van uitstroom, liefst middels bemiddeling naar werk. Je dient te beschikken over minimaal 3 jaar ervaring als klantmanager werk. Tevens heb je ervaring met handhaving en inkomen en ben je in staat trainingen te geven indien nodig. Als ervaren klantmanager werk ga je zelfstandig en resultaatgericht een eigen caseload beheren. Je voert intakegesprekken met klanten en stelt samen een trajectplan op gericht op werk. Je bewaakt de voortgang van het trajectplan en legt de resultaten vast in GWS en Suite. In belangrijke mate ben je bezig met de directe bemiddeling van klanten naar regulier werk (stimuleren van klanten, maken van duidelijke afspraken over solliciteren en eventueel opleggen van maatregelen indien nodig). Daar ligt de focus. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet taaleis m.b.t. jouw eigen klanten. De Klantmanager heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:- Het in een kort tijdsbestek bemiddelings- en plaatsingsrijp maken van klanten door middel van intensieve, efficiënte en effectieve individuele coaching;- Een resultaatverplichting van 100 uur uitkeringsonafhankelijkheid per maand als gevolg van bemiddeling naar regulier werk of als gevolg van oplegging/uitvoering van een maatregel;- Afstemming en samenwerking met de overige Jobhunters / Klantmanagers werk en met de Accountmanagers WerkgeversServicepunt.Functie-eisen- Minimaal 3 jaar recente en aantoonbaar succesvolle ervaring in de rol van klantmanager werk bij een gemeente ten behoeve van de bemiddeling naar werk van bijstandsklanten;- Bij voorkeur te beschikken over een relevant en actueel (werkgevers)netwerk (bij voorkeur in de regio Midden-Utrecht);- Ervaring als coach van bijstandsklanten gericht op activering (met name voor wat betreft de verbetering van werknemersvaardigheden) en bemiddeling; - Kennis van de Participatiewet; - Ervaring met het werken en registeren in GWS en Suite;- Specifieke ervaring met handhaving (opleggen van maatregelen); Vereiste competenties- Communicatief sterk; - Commercieel en zakelijk ingesteld; - Samenwerken en kunnen enthousiasmeren; - Plannen en organiseren, netwerkvaardigheid en resultaatgerichtheid; - Politiek bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid; - Klanten in beweging kunnen brengen en hen direct aanspreken op gedrag, houding en gemaakte afspraken. - Er niet voor terugdeinzen een maatregel op te leggen indien dat noodzakelijk is.ArbeidsvoorwaardenReacties zijn welkom tot woensdag 25 januari. De opdracht start zo snel mogelijk en duurt vooralsnog tot 31 maart 2017 met een reële optie op verlenging. De inzet bedraagt 36 uur per week.Sollicitatieprocedure
 • Projectmanager Harmonisatie Roostersystematiek

  • Nieuw
  • 12 views
  • 32-40 uur
  • HBO
  De RBO is een onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). UBR|RBO ziet toe op de beveiliging en veiligheid van rijkslocaties en rijksevenementen. Het meest zichtbaar zijn de beveiligers bij de rijkspanden, maar de UBR|RBO doet meer zoals advies, persoonsbegeleiding, alarmopvolging en evenementenbeveiliging. De RBO is de laatste anderhalf jaar enorm gegroeid door algehele inbesteding van de beveiliging van het Rijk bij de RBO. Daarmee is UBR|RBO de shared service organisatie van de Rijksoverheid op het gebied van veiligheid en beveiliging. Het effect is wel dat de RBO nu een breed scala van werknemers en locaties in zich heeft met (zelfs individuele) velerlei vormen van roostersystematieken, toelagen en andere arbeidsvoorwaarden die gerelateerd zijn aan continudiensten, hetgeen onwenselijk is. Deze uitvraag heeft tot doelstelling om dit te harmoniseren. Het spreekt voor zich dat dit voor de medewerkers het meest gevoelige project is, daar het om rechtsposities en inkomen gaat. Vooraf Een goede balans tussen gedegenheid, pragmatisme staat centraal bij de aanpak gezien de gevoeligheid door belangen van medewerkers binnen de diverse roostersystematieken. Meenemen van stakeholders inclusief vertegenwoordiging van de mensen in roosterdienst en Onderneming Raad is tevens een belangrijk uitgangspunt om uitkomsten gedegen voorbereid te hebben ter verhoging van acceptatie van de uitkomsten. Tijdslijnen zijn een grove inschatting en met name afhankelijk van complexiteit welke tijdens het traject tegengekomen wordt. Met name afstemming OR kan een belangrijke factor zijn welke de doorlooptijd beïnvloedt. - Fase 1 – jan/feb: Governance - Fase 2 –mrt – jun; Analyse Ist situatie - Fase 3 – jul – aug; Analyse Soll situatie - Fase 4 – sept – dec; Implementatie roostersystematiek en arbeidsvoorwaarden  De werkzaamheden omvatten onder andere:- Inventariseren en analyseren oorsprong en aanleiding huidige situatie (waarom/waardoor) - Inventariseren en analyseren huidige situatie - Swot analyses aangaande de diverse bestaande systematieken - Q personeel per systematiek - Q werkprocessen/planning per systematiek - Kosten en opbrengsten financieel RBO breed en systematiek & individu - Landelijke spreiding systematiek - Stakeholders analyse (OR, managers, opdrachtgevers, etc.) - Roostersystemen - Impact voor individuele medewerker - 360 graden analyse voor wenselijkheid verschillende roostersystematieken - Inzicht en effecten in roosterssytematieken bij andere organisaties. - Analyse impact administratieve complexiteit bij de verschillende roostersystematieken - Inventariseren en analyseren van voor- en nadelen medewerkers - Inventariseren welke medewerker zit in welke systematiek en met welke voorwaarden - Consequenties bij keuze van verschillende systematieken voor de medewerker, de organisatie, belasting overhead en financiën - Criteria formuleren scenario’s - Kaders en randvoorwaarden scenario’s - Effecten meenemen per systematiek voor organisatie en samenstelling van bedrijfsvoering - Integraal belopen van proces met arbeidsjuristen, HRM, vakbonden, OR, etc. - Realiseren besluit- en adviesaanvraagproces.Functie-eisenOpdrachtgever is op zoek naar adviseur/consultant met een duidelijke, inhoudelijke visie op programma- en projectmanagement en op de aansluiting van dit vakgebied met harmonisatie van roostersystematieken en daarbij behorende wijzigingen in arbeidsvoorwaarden: - Ruime aantoonbare expertise en ervaring (min. 5 jaar) op programma- en projectmanagement en harmonisatie van roostersystematieken en daarbij behorende wijzigingen in arbeidsvoorwaarden; - Ruime aantoonbare expertise en operationele ervaring (min. 5 jaar) met werknemers in continudiensten, toelagen, ATW, roosteren, ondersteunende rooster en HR systemen (P-direkt), roostermanagement, medezeggenschap en HRM; - De kandidaat beschikt over academisch/WO werk- en denkniveau, een strategisch denkvermogen en is cijfermatig en analytisch sterk; - Aanwezigheid van hedendaagse kennis van de RBO, ervaring met de Rijkscontext en onderwerp gebonden ontwikkeling is een noodzaak.ArbeidsvoorwaardenReacties zijn welkom tot vrijdag 27 januari. De opdracht start zo spoedig mogelijk en kent de initiële duur van 6 maanden tot 1 juli voor fase 1 en 2 met een mogelijke verlenging voor fase 3 en 4 van een half jaar. De inzet bedraagt 36 uur per week.Sollicitatieprocedure
 • Klantmanager Werk

  • 4 dagen geleden
  • 28 views
  • HBO
  Het team Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de bemiddeling naar werk van de bijstandsklanten van de gemeente. De gemeente heeft klantmanagers/accountmanagers in dienst die verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling van de klanten naar werk. Met de klantmanagers is een taakstelling afgesproken met betrekking tot het aantal klanten dat maandelijks moet uitstromen naar regulier werk. De klantmanagers zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het opleggen van maatregelen indien klanten niet of onvoldoende meewerken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt.De klantmanagers hebben instrumenten tot hun beschikking om klanten naar werk te bemiddelen maar deze worden heel selectief ingezet. Deze worden alleen ingezet indien er daadwerkelijk uitstroom naar werk kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld indien een werkgever iemand in dienst wil nemen maar hiervoor tijdelijk een loonkostensubsidie wenst of de bekostiging van een opleiding. De gemeente investeert niet in langdurige reintegratietrajecten die niet tot uitstroom leiden.Taken en verantwoordelijkhedenAls ervaren klantmanager/accountmanager ga je zelfstandig en resultaatgericht een eigen caseload beheren. Voer je intakegesprekken met cliënten en stel je samen een trajectplan op richting scholing en de arbeidsmarkt. Je bewaakt de voortgang van het trajectplan en legt de resultaten vast in GWS en het onderdeel Suite.Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het hunten van vacatures en voor het succesvol bemiddelen van klanten naar reguliere arbeid. De klantmanager/accountmanager is in belangrijke mate bezig met de directe bemiddeling van klanten naar regulier werk (en additioneel met hiervoor noodzakelijke coaching en training). Tot slot draagt de klantmanager/accountmanager zorg voor het onderzoek naar en voor het opleggen van een maatregel.De Klantmanager heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:• Het in een kort tijdsbestek bemiddelings- en plaatsingsrijp maken van klanten door middel van intensieve, efficiënte en effectieve individuele coaching;• Het om die reden voeren van klantgesprekken volgens een door de organisatie vastgestelde planning van drie dan wel zeswekelijks.• Een resultaatverplichting van 100 uur uitkeringsonafhankelijkheid per maand als gevolg van bemiddeling naar regulier werk of als gevolg van oplegging/uitvoering van een maatregel;• Het leggen van contacten met werkgevers (actieve werkgeversbenadering, deels op basis van koude – en deels op basis van warme acquisitie en gericht op bemiddeling) en met hen concrete afspraken maken over het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden.• Afstemming en samenwerking met de overige Jobhunters / Klantmanagers werk en met de Accountmanagers WerkgeversServicepunt.Functie-eisenDe klantmanager dient te beschikken over HBO denk- en werkniveau en over onderstaande kennis en ervaring:• Minimaal 3 jaar recente en aantoonbaar succesvolle ervaring in de rol van Klantmanager werk ten behoeve van uitkeringsgerechtigden, met de directe werkgeversbenadering en met een concrete bemiddeling van bijstandsklanten naar werk;• De beschikking over een relevant en actueel (werkgevers)netwerk;• Ruime ervaring als succesvol coach van bijstandsklanten gericht op activering (met name voor wat betreft de verbetering van werknemersvaardigheden) en bemiddeling;• Kennis van wetgeving op het terrein van het sociale domein;• Ervaring met het werken en registeren in GWS en de Suite is een must;• Ervaring met accountmanagement informatiesystemen (in relatie tot het vastleggen van de gerealiseerde werkgeverscontacten).Tevens zijn de volgende competenties vereist:• Communicatief sterk;• Commercieel en zakelijk ingesteld;• Samenwerken en kunnen enthousiasmeren;• Plannen en organiseren, netwerkvaardigheid en resultaatgerichtheid;• Politiek bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid;• Klanten in beweging kunnen brengen en hen direct aanspreken op gemaakte afspraken.ArbeidsvoorwaardenDe aanvang en duur van de opdracht is afhankelijk van de desbetreffende opdrachtgever.Sollicitatieprocedure
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
POSG
Zeewolde
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Receptie POSG
088 330 20 00