Werken bij POSGPOSG


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Zeewolde
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Klantmanager Werk

  • Nieuw
  • 4 views
  • HBO
  Het team Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de bemiddeling naar werk van de bijstandsklanten van de gemeente. De gemeente heeft klantmanagers/accountmanagers in dienst die verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling van de klanten naar werk. Met de klantmanagers is een taakstelling afgesproken met betrekking tot het aantal klanten dat maandelijks moet uitstromen naar regulier werk. De klantmanagers zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het opleggen van maatregelen indien klanten niet of onvoldoende meewerken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt.De klantmanagers hebben instrumenten tot hun beschikking om klanten naar werk te bemiddelen maar deze worden heel selectief ingezet. Deze worden alleen ingezet indien er daadwerkelijk uitstroom naar werk kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld indien een werkgever iemand in dienst wil nemen maar hiervoor tijdelijk een loonkostensubsidie wenst of de bekostiging van een opleiding. De gemeente investeert niet in langdurige reintegratietrajecten die niet tot uitstroom leiden.Taken en verantwoordelijkhedenAls ervaren klantmanager/accountmanager ga je zelfstandig en resultaatgericht een eigen caseload beheren. Voer je intakegesprekken met cliënten en stel je samen een trajectplan op richting scholing en de arbeidsmarkt. Je bewaakt de voortgang van het trajectplan en legt de resultaten vast in GWS en het onderdeel Suite.Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het hunten van vacatures en voor het succesvol bemiddelen van klanten naar reguliere arbeid. De klantmanager/accountmanager is in belangrijke mate bezig met de directe bemiddeling van klanten naar regulier werk (en additioneel met hiervoor noodzakelijke coaching en training). Tot slot draagt de klantmanager/accountmanager zorg voor het onderzoek naar en voor het opleggen van een maatregel.De Klantmanager heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:• Het in een kort tijdsbestek bemiddelings- en plaatsingsrijp maken van klanten door middel van intensieve, efficiënte en effectieve individuele coaching;• Het om die reden voeren van klantgesprekken volgens een door de organisatie vastgestelde planning van drie dan wel zeswekelijks.• Een resultaatverplichting van 100 uur uitkeringsonafhankelijkheid per maand als gevolg van bemiddeling naar regulier werk of als gevolg van oplegging/uitvoering van een maatregel;• Het leggen van contacten met werkgevers (actieve werkgeversbenadering, deels op basis van koude – en deels op basis van warme acquisitie en gericht op bemiddeling) en met hen concrete afspraken maken over het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden.• Afstemming en samenwerking met de overige Jobhunters / Klantmanagers werk en met de Accountmanagers WerkgeversServicepunt.Functie-eisenDe klantmanager dient te beschikken over HBO denk- en werkniveau en over onderstaande kennis en ervaring:• Minimaal 3 jaar recente en aantoonbaar succesvolle ervaring in de rol van Klantmanager werk ten behoeve van uitkeringsgerechtigden, met de directe werkgeversbenadering en met een concrete bemiddeling van bijstandsklanten naar werk;• De beschikking over een relevant en actueel (werkgevers)netwerk;• Ruime ervaring als succesvol coach van bijstandsklanten gericht op activering (met name voor wat betreft de verbetering van werknemersvaardigheden) en bemiddeling;• Kennis van wetgeving op het terrein van het sociale domein;• Ervaring met het werken en registeren in GWS en de Suite is een must;• Ervaring met accountmanagement informatiesystemen (in relatie tot het vastleggen van de gerealiseerde werkgeverscontacten).Tevens zijn de volgende competenties vereist:• Communicatief sterk;• Commercieel en zakelijk ingesteld;• Samenwerken en kunnen enthousiasmeren;• Plannen en organiseren, netwerkvaardigheid en resultaatgerichtheid;• Politiek bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid;• Klanten in beweging kunnen brengen en hen direct aanspreken op gemaakte afspraken.ArbeidsvoorwaardenDe aanvang en duur van de opdracht is afhankelijk van de desbetreffende opdrachtgever.Sollicitatieprocedure
 • BRP Specialist/Adviseur Zelfevaluatiecyclus

  • 3 dagen geleden
  • 9 views
  • 32-40 uur
  • HBO
  De organisatieDe Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is een batenlastendienst van Directoraat-generaal Bestuur en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Rijksdienst is verantwoordelijk voor De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is verantwoordelijk voor: • stelselbeheer voor de Basisregistratie Personen (BRP) • stelselbeheer voor het burgerservicenummer (BSN) • productie en distributie van reisdocumenten (paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) en het toezicht op het aanvraag- en uitgifteproces • de Persoonsinformatievoorziening van Caribisch Nederland (PIVA) Verder beheert de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: • Register Paspoortsignaleringen • Basisregister Reisdocumenten • Verificatieregister Reisdocumenten • Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) Afdeling en teamDe BRP-specialisten worden te werk gesteld op de afdeling Stelselkennis & Innovatie. De afdeling Stelselkennis en Innovatie brengt de verschillende disciplines bij elkaar die nodig zijn voor integraal stelselbeheer. Tot de taken van deze afdeling behoren onder andere: • borgen en ontwikkelen van kennis van de stelsels • bewaken stelselkwaliteit • specialisme Logisch Ontwerp • stelselbrede informatiebeveiligingskennis • research en development • stelselarchitectuur • behandeling tweedelijnsmeldingen contactcentrum • ontwikkelen van niet-standaardautorisaties • opstellen en toepassen juridisch uitvoeringskader De afdeling bestaat uit ongeveer 40 medewerkers. Binnen de afdeling zijn ook LO-specialisten werkzaamheden. De BRP-specialisten zullen daar te werk worden gesteld.Functieomschrijving Bij RvIG wordt elk jaar de jaarlijkse zelfevaluatie BRP en RD door gemeenten uitgevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het evaluatie-instrument, dat uit verschillende onderdelen bestaat: Kwaliteitsmonitor, bestandscontrolemodule, vragenlijsten, controle Persoonslijsten aan de hand van brondocumenten, analysetool, communicatie, validiteitsonderzoek (steekproef), handhaving, etc. Door de implementatie van ENSIA Informatieveiligheid door BZK in 2017 worden aanpassingen in een aantal onderdelen van het evaluatie-instrument aangebracht. Daarnaast moet aan het project ENSIA een bijdrage geleverd worden aan het instrument. Ook vanuit nieuwe kwaliteitsbehoeften van (interne en externe) stakeholders wordt nieuwe kwaliteitsinformatie via onderdelen van het evaluatie-instrument (Kwaliteitsmonitor) aangeboden aan gemeenten. Dit betekent ook weer aanpassingen aan het instrument. De taken van de beoogde specialist-specialist zijn: • Coördineren van de verschillende activiteiten in de zelfevaluatiecyclus BRP 2017 • Aanpassing van de vragenlijst en managementrapportage BRP 2017 • Bijdrage leveren aan het project ENSIA 2017 door deelname aan werkgroepen en meebeoordelen diverse ENSIA-producten 2017 • Productowner van de webapplicatie Kwaliteitsmonitor. Aanpassingen in de applicatie op verzoek van externe en interne stakeholders inventariseren, specificeren en testen. • Aanpassen van onderdelen van het evaluatie-instrument op basis van een evaluatie met interne en stakeholders en in het kader van ENSIA. • Communicatie en voorlichting over de zelfevaluatie naar gemeentenFunctie-eisenKandidaten dienen voor deze functie aan onderstaande eisen te voldoen: • Minimaal HBO werk en denkniveau• Relevante werkervaring binnen (rijks)overheid• Uitgebreide kennis van het Logisch Ontwerp van de GBA • Uitgebreide kennis van de persoonslijst BRP • Uitgebreide werkervaring als BRP-specialist bij de afdeling Burgerzaken • Ervaring met ICT en agil/scrum-werkwijze • Ervaring en vaardigheden om kennis in woord en geschrift over te dragen aan gemeenten en samen te werken met collega’s bij RvIG en BZKArbeidsvoorwaardenReacties zijn welkom tot dinsdag 28 februari. De opdracht start per 1 april en kent in eerste instantie een doorlooptijd tot eind juni 2017, met optie op verlenging. De inzet bedraagt 32 uur dagen per week.ContactinformatieVoor meer informatie over POSG of deze functie kunt u contact opnemen met Jolijn Joosen, Recruiter Interim via 06-10175821 of – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Uw reactie kunt u insturen door gebruik te maken van onderstaande solliciteerknop.Sollicitatieprocedure
 • Recruiter ICT

  • 4 dagen geleden
  • 14 views
  • 32-40 uur
  • HBO
  Organisatie & directie Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) levert 2e-lijns expertise voor een slagvaardig, toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid van het Rijk. Daarmee dragen we bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de Rijksoverheid. We zorgen in samenwerking met onze opdrachtgevers voor het juiste personeel op de juiste plaats en een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving. Daarnaast zorgen we voor een goede organisatie-inrichting en –structuur en leveren we gedegen arbeidsjuridisch advies.Project De juiste persoon, op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is de ambitie van de dienstenstroom In-, Door- en Uitstroom, onderdeel van EC O&P. Daarbij is het team Werving en Selectie verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten binnen de Rijksoverheid. Het team doet dit via recruitment, search en publicatie van vacatures. Daarnaast verzorgen wij (op projectbasis) de dienstverlening op het gebied van externe inhuur voor een aantal departementen. Je collega’s werken hier met veel passie en plezier aan hun vak.OpdrachtomschrijvingVoor een van onze klanten zoeken wij een recruiter. Bij deze klant (SSC-ICT) verzorg je het wervings- en selectieproces van opzet tot uitvoering en bent verantwoordelijk voor het werven en selecteren van de juiste kandidaten. Een hiring manager van wie je vandaag feedback op cv’s verwacht, die ene vacature die maar niet vervuld wordt, het recruitmentplan dat je nog wil evalueren, rapportages die gemaakt moeten worden, en je wilt ook nog bij teamleiders op bezoek om de referral campagne onder de aandacht te brengen. Als recruiter ICT bij SSC-ICT staat op een dag genoeg op je to-do-lijst. Je prioriteert op basis van de doelstellingen van het programmateam Werving, Instroom en Doorgroei waarvan je deel uit maakt. Kandidaten staan bij jou altijd centraal. Over kandidaten gesproken, er hebben niet veel kandidaten gereageerd op de vacature voor Linux Beheerder. Misschien is het optimale wervingskanaal niet gebruikt? Het is in ieder geval tijd om een sourcer erop te zetten. Gelukkig zit je met twee collega-recruiters en een adviseur arbeidsmarktcommunicatie in het recruitment team van SSC-ICT, dus je teamgenoten denken en helpen mee. Als senior recruiter ICT coach je de junior recruiter binnen het team. Voor de managers binnen SSC-ICT ben je een vanzelfsprekend aanspreekpunt en je begeleidt wervingstrajecten voor hen van intake tot benoeming. Jouw inbreng en ideeën zijn welkom in het verder stroomlijnen van de recruitment-aanpak. Voor de lastig in te vullen vacatures verzin je slimme en creatieve wervingsstrategieën. Dit betekent onder andere dat je op pad gaat, pro-actief kandidaten benadert en binnenhaalt voor onze organisatie. Daarnaast weet je hoe je referral recruitment effectief kan inzetten, dus neem je het voortouw in het ondersteunen van de medewerkers voor het inzetten van hun netwerk.Functie-eisen- Je hebt minimaal een afgerond HBO-diploma- Je hebt aantal jaren relevante werkervaring als ICT Recruiter binnen de overheid- Kunnen bouwen en onderhouden van talent pipelines voor veel voorkomende vacatures- Ervaring met online search, sourcing, social media en interview technieken- Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. - Je herkent je in de woorden: klantgericht, flexibel, en resultaatgericht en samenwerkend.ArbeidsvoorwaardenReacties zijn welkom tot donderdag 23 februari 12:00 uur. De opdracht start zo spoedig mogelijk en kent in eerste instantie een doorlooptijd tot begin juli 2017, met optie op verlenging. De inzet bedraagt ongeveer 36 uur dagen per week.ContactinformatieVoor meer informatie over POSG of deze functie kunt u contact opnemen met Jolijn Joosen, Recruiter Interim via 06-10175821 of – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Uw reactie kunt u insturen door gebruik te maken van onderstaande solliciteerknop.Sollicitatieprocedure
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
POSG
Zeewolde
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Receptie POSG
088 330 20 00