Werken bij ICT-Banen0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - ICT-Banen - Plaats een review

ICT-Banen


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Nederland
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Servicedeskmedewerker ICT

  • 2 dagen geleden
  • 0 views
  • Apeldoorn
  • HBO
  Opdracht omschrijving : De organisatie werft en selecteert mensen en verzorgt het initiële en post-initiële politieonderwijs. Ook verricht de organisatie toegepast onderzoek.De ICT-Servicedesk is Single Point of Contact voor de medewerkers en studenten van de academie inzake de IV-dienstverlening. De ICT-Servicedesk biedt telefonisch advies en handelt storingen, vragen en verzoeken zoveel mogelijk direct af. Indien noodzakelijk worden 2e-lijns supportgroepen aangestuurd. De ICT-Servicedesk werkt via het click-call-face principe. De openingstijden van de Servicedesk zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 – 17:00 uur. Flexibel inzetbaar volgens roostering van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 17:00 uur. Het is van belang dat de medewerker op tijd komt i.v.m. openingstijden van de Servicdesk en een maximale reistijd heeft van 1 uur. Doelstelling : Het tijdig afhandelen van storingen, verzoeken, vragen of bestellingen conform afspraken gemaakt in de dienstencatalogus. Verantwoordelijkheden : Zich gedragen als een flexibele, initiatiefrijke servicedeskmedewerker die goed in teamverband kan werken en binnen de gewenste deadlines zorgt dat de dienstverlening op gewenst niveau blijft. Vakmatige taken : • Het zelfstandig afhandelen van storingsmeldingen, verzoeken en gebruikersvragen. • Het verrichten van werkzaamheden waardoor storingen direct worden opgelost. • Het inzetten van de juiste IT-specialisten bij complexere problemen om de dienstverlening weer op orde te krijgen. • Het bewaken van de voortgang van meldingen, verzoeken, vragen en bestellingen en de terugkoppeling naar de gebruiker. • Kennisoverdracht naar nieuwe collega’s • Het uitgeven van mobiele ICT-middelen zoals smartphones, tablet en laptops en het beantwoorden van gebruikersvragen • Het meedenken over verbeteringen om tot een voortdurende kwaliteitsverbetering van de diensten te komen. • Het participeren als aanspreekpunt van de servicedesk richting andere domeinen Leidinggevende taken : N.v.t. Contacten : Interne contacten (medewerkers, studenten, collega’s van de servicedesk, technisch beheer applicatiebeheer en functioneel beheer, collega’s domein generiek). Externe contacten met diverse leveranciers. Inzet in de lijn of project : Inzet in lijn. Projectcondities : Functietitel Servicedeskmedewerker ICT Standplaats Apeldoorn Startdatum 15-08-2017 Einddatum 01-08-2018 Optie tot verlenging Ja, in overleg Uren per week 38 (werktijden variabel tussen 07:00 en 17:00) Sluiting publicatie 07-07-2017 12:00 Verwachte terugkoppeling 17-07-2017 Opleiding : • Afgeronde ICT-opleiding op mbo 4-niveau • Certificering Itil foundation v3 Werkervaring : • Heeft ervaring in een IT-supportomgeving/1e lijnshelpdesk • Heeft ervaring met Active Directory en Windows 10 • Heeft inzicht in ICT-diensten, infrastructuur en applicaties • Heeft ervaring met het gebruik van Topdesk Competenties : • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid • Leergierig • Sterk analytisch vermogen • Klantgericht • Flexibel • Initiatiefrijk • Teamplayer Interview data : Met de top 3 gegadigden, op basis van de scores van de offertes, vinden naar verwachting plaats op: Interview 1: ntb Interview 2: ntb Interview 3: ntb -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indien je belangstelling hebt voor deze functie, word je gevraagd een benodigde CV-template in te vullen, welke door ICT-banen aan de kandidaat aangeleverd zal worden. Bij het voornemen tot gunning dient de kandidaat ook de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, welke door ICT-banen aan de kandidaat aangeleverd zal worden. LET OP : De volgende eisen en gunningscriteria zijn bepalend om voor deze opdracht in aanmerking te komen. De eisen zijn knock-out criteria, de wensen bepalen de score en ranking. Ze zullen expliciet uit de aangeboden CV’s moeten blijken en daar waar voorbeelden en toelichting wordt gevraagd, dient de gevraagde informatie meegeleverd te worden !! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kwaliteit (Eisen) • De kandidaat is inzetbaar vanaf 15-08-2017 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 01-08-2018 voor 38 uur per week. Het contract kan door de opdrachtgever optioneel worden verlengd. • U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. • Minimaal een half jaar ervaring als 1e lijnshelpdesk medewerker. Alleen stage is niet voldoende. Dit is een eis en dient duidelijk te zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Het ontbreken van deze informatie zal tot uitsluiting leiden. • Afgeronde ICT-opleiding op mbo 4-niveau. Geef dit duidelijk aan in het CV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde certificering beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Gunningscriteria (Wensen) en wegingsfactoren • Heeft kennis van en werkervaring met ITIL of incidentmanagement processen. Motiveer de rol van de kandidaat, de perioden (dd-mm-jj - dd-mm-jj), en geef een situatieschets waaruit bovenstaande ervaring blijkt. Geef een beschrijving van een recente opdracht (en). De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeelt worden dmv een rapportcijfer (4 = matig, 7 = voldoende en 10 = uitstekend). Scoreverdeling: Rapportcijfer 4: 1/5 Rapportcijfer 7: 3/5 Rapportcijfer 10: 5/5. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. 30 % • Heeft werkervaring met het gebruik van Topdesk of een andere helpdesk tool. De scoreverdeling is als volgt: Ander incident registratietool 2/5 Topdesk 5/5 Dit is een wens en dient duidelijk te zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem waar deze ervaring is opgedaan (naam opdrachtgever), wanneer (dd-mm-jj) en geef een beknopte omschrijving van de werkzaamheden. 40 % • Maximale reisafstand van de Politie Academy Apeldoorn is max 1 uur. 10 % • Certificering ITIL foundation v3. Geef dit duidelijk in het CV aan. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde certificering beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. 20 % Nationale overheidsorganisatie.
 • Technisch Applicatiebeheerder

  • 2 dagen geleden
  • 0 views
  • Arnhem
  • HBO
  Opdracht omschrijving : De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) is erop gericht om de klantgerichte benadering van de provincie te ondersteunen met IT hulpmiddelen. De interne organisatie wordt hierop voorzien van oplossingen die de werkprocessen ten behoeve van de buitenwereld, burgers, bedrijven en andere overheden ondersteunen. Tevens worden er informatiesystemen ingezet om naast de traditionele kanalen, de dienstverlening en informatieverstrekking ook op elektronische wijze aan te kunnen bieden. Het I&A team Rapportage en Applicatie Services (RAS), cluster Applicatie en Database Beheer (ADB) is met circa 20 werknemers verantwoordelijk voor het (technisch) applicatie beheer van nagenoeg alle applicaties die de provincie beschikbaar stelt. De portefeuille van ruim 400 applicaties wordt momenteel met variërende inhoud in verschillende systemen bijgehouden. Voor het cluster I&A RAS ADB zijn we op zoek naar vier technisch applicatiebeheerders die ons team komen versterken. Verantwoordelijkheden : De taken van een technisch applicatiebeheerder bestaan met name uit het: Oplossen van 2e lijns incidenten en problemen; Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen. Het maken van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van; Leveren van een bijdrage aan het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer; Als spin-in-het-web samenwerken met functioneel beheer, infrastructuur beheer, databasebeheer en applicatie-eigenaar; Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van projecten; Monitoren van de prestaties van applicaties; Proactief actie(s) ondernemen met betrekking tot verbeteringen en stabiliteit van de applicatie(s); Opstellen en onderhouden van technische- en beheerdocumentatie; Opstellen van (SLA) maandrapportages; Zorgen voor de financiële afhandeling en hierover onderling afstemmen tussen applicatiebeheer, technisch beheer, databasebeheer en externe partijen. Projectcondities : Standplaats Arnhem Startdatum 10-07-2017 Einddatum 31-12-2017 Optie tot verlenging 3 x 6 maanden Uren per week 40 Start publicatie 14-06-2017 00:00 Sluiting publicatie 25-06-2017 14:00 LET OP : De volgende eisen en gunningscriteria zijn bepalend om voor deze opdracht in aanmerking te komen. De eisen zijn knock-out criteria, de wensen bepalen de score en ranking. Ze zullen expliciet uit de aangeboden CV’s moeten blijken en daar waar voorbeelden en toelichting wordt gevraagd, dient de gevraagde informatie meegeleverd te worden !! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kwaliteit (Eisen) Externe is inzetbaar vanaf 10 juli 2017 tot en met 31 december 2107 voor maximaal 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 3 maal een periode van 6 maanden. U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denk niveau op het gebied van IT, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding met minimaal 5 jaar recente relevante ervaring in de IT, of een afgeronde MBO opleiding met minimaal 10 jaar recente relevante ervaring in de IT. Benoem de naam van de opleiding, de plaats en het afstudeerjaar. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2017) in de functie van technisch applicatiebeheerder. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan de eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Externe is aantoonbaar minimaal 5 jaar werkzaam geweest bij of voor een organisatie met 1000+ medewerkers. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting in welke periode u bij of voor welke organisatie werkzaam bent geweest, het aantal medewerkers werkzaam bij deze organisatie en welke functie u heeft ingevuld gedurende deze periode. Gunningscriteria (Wensen) en wegingsfactoren Externe heeft aantoonbaar ervaring met methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met alle drie de methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (10 punten) Externe heeft ervaring met twee van de methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (6 punten) Externe heeft ervaring met één van de methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (4 punten) Externe heeft geen ervaring met methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (0 punten). 30% Externe heeft aantoonbaar ervaring opgedaan met het technisch applicatiebeheer van proces ondersteunende applicaties (zoals document management beheersystemen, relatie beheersystemen etc.), aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat Externe veel ervaring heeft met het (technisch) applicatiebeheer van proces ondersteunende applicaties, 10 punten. Voldoende ervaring 6 punten. Weinig ervaring 2 punten en geen ervaring 0 punten. 30% Externe heeft aantoonbaar ervaring opgedaan met het beheren van applicaties die op een Citrix of andere vormen van gevirtualiseerde omgevingen draaien, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat Externe veel ervaring heeft met het beheren van applicaties die op een Citrix of andere vormen van gevirtualiseerde omgevingen draaien, 10 punten. Voldoende ervaring 6 punten. Weinig ervaring 2 punten en geen ervaring 0 punten. 20% Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het interpreteren van analyses, requirements en functionele ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van wijzigingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal twee (2) praktijkvoorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het interpreteren van analyses, requirements en functionele ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van wijzigingen (10 punten) Externe kan één (1) praktijkvoorbeeld beschrijven waaruit ervaring blijkt met het interpreteren van analyses, requirements en functionele ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van wijzigingen (6 punten) Externe kan geen praktijkvoorbeeld beschrijven waaruit ervaring blijkt met het interpreteren van analyses, requirements en functionele ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van wijzigingen (0 punten). 20% Overheid Interviewfase Beschrijving (uitleg) : Wij zoeken enthousiaste collega's die van afwisseling houden en zich thuis voelen in een snel veranderende organisatie. I&A medewerkers zijn op de hoogte van de ICT-ontwikkelingen en combineren dit met hun kennis van de processen en organisatie van de interne klant. Uitdaging, dynamiek en creativiteit zijn hierbij toepasselijke trefwoorden. Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst: Zorgvuldigheid / Nauwkeurigheid Resultaatgerichtheid Coöperatief gedrag Communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) Verantwoordelijkheid De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden: • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten • Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten • Voldoet omvoldoende aan competentie - 0 punten In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren. Aanvullende Informatie Referenties Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht, het aantal uren per week en de betreffende competentie. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de Externe in aanmerking komt voor een interview. Geheimhoudingsverklaring Is van toepassing op alle verkregen informatie.
 • Informatiemanager

  • 2 dagen geleden
  • 1 views
  • Arnhem
  • HBO
  Opdracht omschrijving : Wij zijn bezig is bezig om via een transitie de verschillende bedrijfsvoeringsafdelingen (P&O, I&A, Communicatie, Financiën,/Inkoop, Facilitaire Diensten) samen te brengen in een procesgerichte organisatie bestaande uit een samenvoeging van die bedrijfsvoeringsafdelingen en onder aansturing van het Bedrijfsvoeringsberaad. Op deze manier zullen we beter kunnen voorzien in de wensen en behoefte van onze afnemers. Het uiteindelijke doel is dat alle resultaten van bedrijfsvoering maximaal bijdragen aan de uitvoering van de politieke doelen. De toenemende informatisering is een gegeven. Het is de opgave daar op de juiste wijze mee om te gaan. Informatiemanagement is een belangrijk middel bij het realiseren van onze doelen. Op dit onderwerp zijn verbeter kansen geconstateerd en ontwikkelingen gaande. Op concernniveau worden al stappen gezet. We willen als Bedrijfsvoeringberaad de regierol op de bedrijfsvoerings informatievoorziening verder verbeteren. Om het informatiemanagement van Bedrijfsvoering zowel kwalitatief en kwantitatief op orde te (blijven) houden zijn wij op zoek naar een tijdelijke proceseigenaar informatiemanagement. Alle ins en outs van het informatiemanagement zijn voor jou gesneden koek. Je benadert het onderwerp vanuit de informatiebehoefte van de Business. Verantwoordelijkheden : Er is een verkenning van het onderwerp vastgesteld die we nu verder willen gaan uitwerken en uitvoeren. Vanuit jouw rol als proceseigenaar informatiemanagement ga je op basis van de uitgevoerde verkenning en samen met partners uit de business en collega’s van bedrijfsvoering een plan van aanpak opstellen voor inrichting en beheer van een professioneel informatiemanagement voor bedrijfsvoering. Hierbij sluit je aan bij de overige ontwikkelingen binnen de organisatie Vervolgens maak je een start met de uitvoering en implementatie van dat plan van aanpak. En je gaat ook aan de slag met het oplossen van de geconstateerde operationele knelpunten. Deze opdracht is onderdeel van de ontwikkeling die bedrijfsvoering doormaakt. Als procesmanager heb je de taak om het procesgericht inrichten en verrichten van informatiemanagement bedrijfsvoering verder vorm te geven. Je pakt dit op met een nog te formeren projectteam. Je wordt in het procesmanagement gefaciliteerd vanuit Bedrijfsvoering. Het bedrijfsvoeringsberaad is je opdrachtgever. Voor deze opdracht wordt een tijdelijke stuurgroep ingesteld bestaande uit: a. Gedelegeerd Opdrachtgever (voorzitter) namens de Opdrachtgever (executive) b. Senior Leverancier (supplier) – vertegenwoordiger I&A c. Vertegenwoordiging vanuit de klantgroep binnen Bedrijfsvoering Via een klankbord groep verbonden aan de stuurgroep: d. Senior Klant (users) – vertegenwoordiger Uitvoeringsberaad/ Programmering/Bestuursberaad en bedrijfsvoeringsberaad Projectcondities : Functietitel Informatiemanager Standplaats Arnhem Startdatum 17-07-2017 Einddatum 30-06-2018 Optie tot verlenging 2 X 12 maanden Uren per week 36-40 uur Sluiting publicatie 19-06-2017 13:00 uur LET OP : De volgende eisen en gunningscriteria zijn bepalend om voor deze opdracht in aanmerking te komen. De eisen zijn knock-out criteria, de wensen bepalen de score en ranking. Ze zullen expliciet uit de aangeboden CV’s moeten blijken en daar waar voorbeelden en toelichting wordt gevraagd, dient de gevraagde informatie meegeleverd te worden !! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kwaliteit (Eisen) • Externe is inzetbaar vanaf 17 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voor maximaal 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 12 maanden. • U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. • Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding Bedrijfsinformatica, Bedrijfskunde of Informatiekunde of minimaal een afgeronde gelijkwaardige HBO opleiding. Benoem de naam van de opleiding, het opleidingsinstituut, de plaats en het afstudeerjaar. • Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2007-2017) met het procesgericht werken binnen een grote gemeente (100.000 + inwoners) of Provincie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee opdrachten/projecten waarbij uw rol, taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven. • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2007-2017) met het realiseren van complexe veranderopgaven en organisatieoverschrijdende (informatie) vraagstukken binnen een grote gemeente (100.000 + inwoners) of Provincie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee opdrachten/projecten waarbij uw rol, taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven. Gunningscriteria (Wensen) en wegingsfactoren • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met (lean) procesmanagement, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met (lean) procesmanagement (10 punten) Externe kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met (lean) procesmanagement (6 punten) Externe kan 1 project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met (lean) procesmanagement (4 punten) Externe kan geen project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met (lean) procesmanagement (0 punten) 20 % • Externe heeft aantoonbaar ervaring met methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met alle drie de methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (10 punten) Externe heeft ervaring met twee van de methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (6 punten) Externe heeft ervaring met één van de methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (4 punten) Externe heeft geen ervaring met methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (0 punten). 20 % • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met architectuuropzet (NORA, SOA en PETRA), aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met alle drie de architectuuropzet (NORA, SOA en PETRA) (10 punten) Externe heeft ervaring met twee van de architectuuropzet (NORA, SOA en PETRA) (6 punten) Externe heeft ervaring met één van de architectuuropzet (NORA, SOA en PETRA) (4 punten) Externe heeft geen ervaring met architectuuropzet (NORA, SOA en PETRA) (0 punten). 20 % • Externe is aantoonbaar Prince2 gecertificeerd. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat externe beschikt over een Prince2 certificaat, 10 punten. Geen certificaat, 0 punten. 20 % • Externe heeft aantoonbaar ervaring met het verbinden van/een brug slaan tussen de business aan de ene kant en ICT aan de andere kant, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het verbinden van/een brug slaan tussen de business en ICT (10 punten) Externe kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het verbinden van/een brug slaan tussen de business en ICT (6 punten) Externe kan 1 project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met het verbinden van/een brug slaan tussen de business en ICT (4 punten) Externe kan geen project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met het verbinden van/een brug slaan tussen de business en ICT (0 punten) 20 % Overheid Interviewfase Beschrijving (uitleg) Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde. Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde. Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview. De interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 4 juli 2017. Gelieve hier rekening mee te houden. Aanvullende Informatie Referenties : Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht, het aantal uren per week en de betreffende competentie. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de Externe in aanmerking komt voor een interview. Geheimhoudingsverklaring : Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende het verblijf bij de opdrachtgever. Opleidingen en diploma's : Indien bij de (sub) gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen Externen dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
ICT-Banen
Nederland
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Hans Hans van Oorschot
+31492775174