Werken bij ICT-Banen0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - ICT-Banen - Plaats een review

ICT-Banen


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Nederland
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Senior Projectmanager

  18-11-2017 00:00:00
  • Nieuw
  • 0 views
  • Utrecht Utrecht NL
  • HBO
  Opdrachtomschrijving : De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Project Control Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. Doelstelling : Uitvoeren van diverse IV gerelateerde projecten. Verantwoordelijkheden : Als senior projectmanager sta jij stevig in je schoenen. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor de leiding, maar ook voor je medewerkers, wat blijkt uit je senioriteit en vakbekwaamheid. Jij schakelt moeiteloos op verschillende niveau's, bent maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en hebt goede netwerkvaardigheden. Bij alles wat je doet ben je je bewust van jouw positie binnen de organisatie: hieruit blijkt jouw sterke politieke en organisatiesensitiviteit. Je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening, en je draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen.. Vakmatige taken : Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever IV oplossingen en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden). Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie en externe partners om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen. Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten. Je coacht en begeleidt medewerkers binnen je project in hun vakinhoudelijke ontwikkeling.. Leidinggevende taken : Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen danwel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren. Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project. Projectcondities : Startdatum 05-02-2018 Einddatum 30-06-2018 Optie tot verlenging Ja (max 3 x 12 mnd) Uren per week 36 Sluiting publicatie 27-11-2017 13:00 Interview data : Met de top 3 gegadigden, op basis van de scores van de offertes, vinden naar verwachting plaats in week 49.   Opleiding :  Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding; Een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica of technische bedrijfskunde is een pré; De behaalde IPMA C certificering of gelijkwaardig. (bijv. CAPM of PMP).. Werkervaring : In de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar relevante ervaring als projectmanager binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. In de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar relevante ervaring met het operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (bijvoorbeeld beheerders, analisten, ontwikkelaars). Deze ervaring moet zijn opgedaan binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. In de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van ICT en of IM oplossingen zoals vernieuwingen, beheer, softwareontwikkeling, enz. Aantoonbare ervaring in de publieke sector, bij voorkeur in justitie- of politieorganisatie, met het managen van complexe projecten. Aantoonbare werkervaring met de projectmanagementmethode Prince2. Aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox. Aantoonbare kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) Aantoonbaar werkervaring met het werken als Scrum Master in multidiscliplinaire scrumteams.. Competenties : Besluitvaardigheid Klantgerichtheid Maatschappelijke Orientatie Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Netwerkvaardigheid Organisatievermogen Overtuigingskracht Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indien je belangstelling hebt voor deze functie, word je gevraagd een benodigde CV-template in te vullen, welke door ICT-banen aan de kandidaat aangeleverd zal worden. Bij het voornemen tot gunning dient de kandidaat ook de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, welke door ICT-banen aan de kandidaat aangeleverd zal worden. LET OP : De volgende eisen en gunningscriteria zijn bepalend om voor deze opdracht in aanmerking te komen. De eisen zijn knock-out criteria, de wensen bepalen de score en ranking. Ze zullen expliciet uit de aangeboden CV’s moeten blijken en daar waar voorbeelden en toelichting wordt gevraagd, dient de gevraagde informatie meegeleverd te worden !! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kwaliteit (Eisen) Eis 1: U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Dit is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en bij voorkeur in PDF-formaat.  Eis 2: In de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar relevante ervaring als projectmanager binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze eis, hoe je aan deze eis voldoet, de naam van de opdrachtgever(s). Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). Bij het niet benoemen van het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd. Eis 3: In de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar ervaring met het operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (bijvoorbeeld beheerders, analisten, ontwikkelaars). Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze eis, hoe je aan deze eis voldoet, de naam van de opdrachtgever(s). Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). Bij het niet benoemen van het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd. Eis 4: In de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van ICT en of IM oplossingen zoals vernieuwingen, beheer en softwareontwikkeling. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze eis, hoe je aan deze eis voldoet, de naam van de opdrachtgever(s). Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). Bij het niet benoemen van het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd. Eis 5: Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding. Toelichting: Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De winnende inschrijver moet binnen 7 kalenderdagen het bewijsmiddel overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 6: De kandidaat is in het bezit van IPMA C certificering of gelijkwaardig (bijv. CAPM of PMP). Toelichting: Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De winnende inschrijver moet binnen 7 kalenderdagen het bewijsmiddel overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde certificering beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 7: Aantoonbare werkervaring met de projectmanagementmethode Prince2. Toelichting: Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde ervaring beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 8: De kandidaat bezit de kerncompetenties: Besluitvaardigheid - Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Maatschappelijke Oriëntatie - Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Netwerkvaardigheid - Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Geef aan op welke wijze de competenties worden toegepast bij de uitvoering voor het gunnen van opdracht. Bij het niet voldoende aantonen zal de aanbieding terzijde worden gelegd.  Gunningscriteria (Wensen) en wegingsfactoren 25 % Wens 1: Aantoonbare ervaring in de publieke sector (+3 punten), bij voorkeur in de justitie- (+1 punt) of politieorganisatie (+1 punt), met het managen van complexe projecten. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze wens, hoe je aan deze wens voldoet, de naam van de opdrachtgever(s) en geef daarbij een referentie op. Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). 20 % Wens 2: Aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze wens, hoe je aan deze wens voldoet, de naam van de opdrachtgever(s). Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). 25 % Wens 3: Aantoonbare kennis en ervaring binnen een Agile omgeving is een wens. ( SAFe, LeSS, etc.) Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze wens, hoe je aan deze wens voldoet, de naam van de opdrachtgever(s). Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). 15 % Wens 4: Aantoonbare werkervaring met het werken als Scrum Master in multidiscliplinaire scrumteams. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze wens, hoe je aan deze wens voldoet, de naam van de opdrachtgever(s). Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). 15 % Wens 5: Een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica of technische bedrijfskunde. Toelichting: Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De winnende inschrijver moet binnen 7 kalenderdagen het bewijsmiddel overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde certificering beschikt, zal de ranking van de kandidaat kunnen wijzigen. Nationale Overheidsorganisatie
 • Security Consultant

  17-11-2017 00:00:00
  • Nieuw
  • 1 views
  • Landelijk Landelijk NL
  • 32-40 uur
  • HBO
  ICT-Banen is op zoek voor een van haar opdrachtgevers, naar een Security Consultant. Ben jij de Security consultant die van uitdagingen en verantwoordelijkheid houdt dan zijn wij op zoek naar jou. Als gedreven Security Consultant voer je zelfstandig adviesopdrachten op het gebied van informatiebeveiliging, security en ICT. Voor de klanten van onze opdrachtgever ben je de "trusted advisor" als het gaat om de begeleiding, advisering en inrichting van security en informatiebeveiliging in hun organisaties. Waarbij je altijd kunt terugvallen, indien nodig op je collega's. Onze opdrachtgever geeft je enerzijds de kans om leuk opdrachten te doen en anderzijds je kennis op het gebeid van security en informatiebeveiliging te vergroten. Hoe zie jij er als mens uit? De klant staat voorop, je denkt met hem mee en daardoor ben je voor hem van toegevoegde waarde. Je bent flexibel. Je hebt een commerciële antenne waardoor je kansen ziet. Natuurlijk ben je analytisch zie je de rode draad maar hebt ook oog voor details. Kortom als Consultant sta je voor je zaak en beschik over goede communicatieve vaardigheden waardoor je overtuigend over komt. Functie-eisenJe hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding op het gebied van: Bedrijfskunde, Organisatiekunde, Informatica/ Informatiekunde, Economie, Management, Information Security Management of Information Security Technology; Je hebt 2 tot 3 jaar werkervaring  het gevraagde vakgebied; Een absolute pre is een postmaster in informatiebeveiliging, Risk Management of IT Audit of studerende hiervoor;Je neemt graag je verantwoordelijkheid;Je bent een teamplayer die goed zelfstandig kan werken;Je hebt goede communicatieve vaardigheden.ArbeidsvoorwaardenGeboden wordt een meer dan marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.Sollicitatieprocedure
 • Testmanager software

  17-11-2017 00:00:00
  • Nieuw
  • 0 views
  • Utrrecht Utrrecht NL
  • HBO
  ICT-banen zoekt voor een van haar opdrachtgevers een Testmanager Software. Omschrijving opdracht De werkzaamheden van deze opdracht betreffen het testmanagement van enkele ontwikkel en migratietrajecten waarbij software ontwikkeling/aanpassing deel uitmaken. De kandidaat die de afdeling zoekt is een proactief persoon, die flexibel en met ambitieuze tijslijnen kan werken in een politieke organisatie met verschillende belangen en netwerken. De kandidaat moet ook TMAP testmanager of ISTQB CTAL gecertificeerd zijn, maar wat echt van belang is, is dat de persoon in staat is het gedachtengoed dat daarin behandeld wordt in de praktijk te brengen. Tijdens het intakegesprek zal hierop getoetst worden middels cases. De ervaring leert dat sommige kandidaten die wel gecertificeerd zijn, de methodieken niet hebben toegepast in hun dagelijks werk, en in het intakegesprek daardoor vastlopen. De kandidaat moet een stevige persoonlijkheid zijn, die snel kan schakelen en kan inspringen op onverwachte situaties. Doelstelling Het testen van nieuwe ICT-infrastructuur en applicaties of andere toepassingen.. Verantwoordelijkheden De testmanager is verantwoordelijk voor de tijdige vormgeving en uitvoering van alle testen tot en met de technische acceptatie omgeving (een deel van de testen worden weliswaar uitgevoerd binnen autonome scrum teams, maar de testmanager draagt zorg voor randvoorwaarden zodat de totale keten goed getest wordt en draagt ook zorg voor die testen die buiten de scrum teams plaatsvinden); Uitvoering van het testplan waaronder inrichting, bemensing van en operationele leiding aan de testorganisatie, beschikbaarstelling infrastructuur, kwaliteitszorg alle testsoorten en de uitvoering van een optimaal testproces; Verzamelen en integreren van alle acceptatiecriteria en andere randvoorwaarden van alle relevante stakeholders, teneinde de kwaliteit te bewaken van de op te leveren systemen aan de ontvangende afdelingen.. Vakmatige taken Zorgdragen voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaten voor de eigen testtrajecten; Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van het testplan, waaronder risicoanalyse en teststrategiebepaling, opstelling en bewaking van testplanning en testbegroting, specificatie testorganisatie en testinfrastructuur; Bijdrage leveren door kennisoverdracht om het testen continu verder te professionaliseren Kwantitatief de gevolgen in kaart brengen, indien afgeweken wordt van de opgestelde testplannen; Mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practises.. Leidinggevende taken Leiden van grotere en complexere ICT gerelateerde testtrajecten; Operationeel leiding geven aan c.q. aansturen van functioneel testgroepen die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. Project Condities Startdatum : 05-02-2018 Einddatum : 30-06-2018 Optie tot verlenging : ja ( 2x jaar)  Uren: 36 Sluiting vacature: 27-11-2017 9:00 Opleiding Minimaal afgeronde, erkende technische of bestuurlijke MBO-opleiding; Een afgeronde, erkende technische of bestuurlijke HBO-of universitaire opleiding is een wens Afgeronde erkende TMap Testmanager of Advanced en/of ISEB practitioner of ISTQB CTAL practitioner certificering is een eis. Scrum Master en Scaled Agile certificering is een wens. Werkervaring In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring als testmanager, testlead, testconsultant of kwaliteitsmanager is een een eis; Ervaring met kwaliteitsmanagement is een wens Competenties Organisatievermogen; Doorzettingsvermogen; Overtuigingskracht; Stressbestendigheid.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indien je belangstelling hebt voor deze functie, word je gevraagd een benodigde CV-template in te vullen, welke door ICT-banen aan de kandidaat aangeleverd zal worden. Bij het voornemen tot gunning dient de kandidaat ook de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, welke door ICT-banen aan de kandidaat aangeleverd zal worden. LET OP : De volgende eisen en gunningscriteria zijn bepalend om voor deze opdracht in aanmerking te komen. Ze zullen expliciet uit de aangeboden CV’s moeten blijken en de gevraagde informatie dient aangeleverd te worden !! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kwaliteit (Eisen) Eis 1 : U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Dit is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en bij voorkeur in PDF-formaat. Toelichting: Bij het niet voldoen aan bovenstaande eis, zal de aanbieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template IT 1.2.doc Eis 2 : De kandidaat heeft een afgeronde erkende TMap Testmanager of Advanced en/of ISEB practitioner of ISTQB CTAL practitioner certificering. Toelichting: Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV. De winnende inschrijver moet binnen 7 kalenderdagen het bewijsmiddel overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde certificering beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 3 : In de afgelopen 10 jaar heb je minimaal 5 jaar relevante ervaring als testmanager testlead, testconsultant of kwaliteitsmanager. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze eis, hoe je aan deze eis voldoet, de naam van de opdrachtgever(s). Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). Bij het niet benoemen van het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd. Eis 4: De kandidaat bezit de volgende kerncompetenties: Organisatievermogen : Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Doorzettingsvermogen : Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Stressbestendigheid : Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Geef aan op welke wijze de competenties worden toegepast bij de uitvoering voor het gunnen van opdracht. Bij het niet voldoende aantonen zal de aanbieding terzijde worden gelegd. Eis 5: De kandidaat bezit de vaardigheden: - in staat om in een politiek krachtenveld effectief flexibel proactief te acteren - in staat om op minimaal HBO niveau overzicht te houden en de diepte in te duiken - In staat om TMAP/ISTQB en Lean/Agile gedachtengoed - in staat om snel te schakelen op onverwachte situaties - heeft kennis van zowel Agile als traditioneel en is in staat een brug daartussen te bouwen - is in staat procesverbeteringen door te voeren - is in staat standvastig de belangen van de stakeholders te vertegenwoordigen - is in staat respect af te dwingen bij anderen door het uitstralen van gezag - is integer - is in staat om mee te denken van transitie van traditionele naar Agile/Lean organisatie - komt overtuigend over, mede door zich goed mondeling en schriftelijk uit te drukken Eis 6 : De kandidaat bezit de volgende karaktereigenschappen: - is voldoende representatief - heeft een gebalanceerd persoonlijkheidsprofiel - heeft voldoende inlevingsvermogen   Gunningscriteria (Wensen) en wegingsfactoren (25 %) Wens 1 : De kandidaat heeft een afgeronde HBO of universitaire technische of bestuurlijke opleiding. Toelichting: Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De winnende inschrijver moet binnen 7 kalenderdagen het bewijsmiddel overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde certificering beschikt, zal de ranking van de kandidaat mogelijk kunnen wijzigen. (30 %) Wens 2 : De kandidaat heeft ervaring met kwaliteitsmanagement of verandermanagement. Toelichting: U dient te beschrijven wat uw rol in deze geweest is, deze zal inhoudelijk beoordeeld worden. U dient daarbij aan te geven welke kwaliteitsmethodiek u daarbij gevolgd hebt en welke resultaten u daarmee geboekt hebt. Motiveer de rol van de kandidaat, de perioden (dd-mm-jj - dd-mm-jj), en geef een situatieschets waaruit de werkervaring met het implementeren van nieuwe systemen en/of innovatieve middelen. Bij het ontbreken van deze toelichting zullen de punten niet worden toegekend. (20 %) Wens 3 : De kandidaat heeft ervaring met Agile werken (scrum, kanban). Puntenverdeling: 0 jaar ervaring = 0/5 punten 0-0,5 jaar ervaring = 1/5 punten 0,5-1 jaar ervaring = 2/5 punten 1-1,5 jaar ervaring = 3/5 punten 1,5-2 jaar ervaring = 4/5 punten 2 jaar of meer ervaring = 5/5 punten (10 %) Wens 4 : De kandidaat is SCRUM master gecertificeerd. Toelichting: Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De winnende inschrijver moet binnen 7 kalenderdagen het bewijsmiddel overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde certificering beschikt, zal de ranking van de kandidaat mogelijk kunnen wijzigen. 15 % : Wens 5: De kandidaat is SAFe gecertificeerd. Toelichting: Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De winnende inschrijver moet binnen 7 kalenderdagen het bewijsmiddel overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde certificering beschikt, zal de ranking van de kandidaat mogelijk kunnen wijzigen. Nationale overheidsorganisatie
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
ICT-Banen
Nederland
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Hans Hans van Oorschot
+31492775174
+31492775174