Werken bij Leger des HeilsLeger des Heils


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Dordrecht
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Stage Extramurale Afdelingen in Dordrecht

  • 18 dagen geleden
  • 53 views
  • Dordrecht
  • 32-40 uur
  • HBO
  • 0 - €1750 euro
  Het Leger des Heils ZWN biedt voor schooljaar 2017-2018 vier uitdagende Ambulante stageplaatsen aan, twee op de afdeling Verandering en twee op de afdeling Continuïteit. Het gaat om twee stageplaatsen voor derdejaars voltijd-of deeltijd studenten, die de opleiding MWD of SPH volgen.Wij plaatsen stagiaires met een missie! Er is ruimte om binnen je binnen jouw stage te werken vanuit jouw visie. Je kunt denken aan het werken met een bepaalde methodiek of actief aan de slag gaan met een (actueel) aandachtsgebied.Geef in je brief aan of je solliciteert op de afdeling Verandering of Continuïteit.Informatie Als Ambulant werker heb je het doel om cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de cliënt te werken aan zijn hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van cliënten, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven: zorg dragen voor de begeleiding in de thuissituatie van de cliëntprobleemanalyse en signaleren van behoeften van cliënten, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteldstimuleren van cliënten in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteitencliënten inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgevingcrisisinterventie en conflictbemiddelingpraktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiënonderhouden van contacten met samenwerkingspartners. Functie-eisen Wij zoeken een enthousiaste en gedreven 3e jaars SPH of MWD stagiaire: die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachtendie stevig in zijn/haar schoenen staat en het liefs met een afgeronde vooropleiding MBO 4-niveaudie cliënten weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de cliëntdie als voorbeeld kan fungeren voor onze cliënten; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een mustmet goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardighedendie in staat is onregelmatige diensten te draaien, inclusief weekenddiensten. We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed. Arbeidsvoorwaarden DuurWij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden, die start in september 2017.Begeleiding Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerprocesDe begeleiding voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen StagevergoedingOp basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €300 per maand. Contactpersoon en informatieVoor nadere informatie kun je contact opnemen met Trudy Krabbe, praktijkopleider binnen de sector Maatschappelijke Opvang Zuid-west Nederland, telefoon 078-630700. Best te bereiken via de e-mail: – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –Over Leger des Heils Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.Leger des Heils Zuid-West Nederland Cluster Extramuraal ZHZ:Het cluster Extramuraal ZHZ geeft ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Ook mensen die uit detentie komen, willen wij helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen, zoals dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden en opvoedingsproblemen.Het cluster Extramuraal ZHZ is opgesplitst in twee afdelingen.De afdeling Continuïteit richt zich op het stabiliseren van de leefomstandigheden. Inzet is om herstel van het 'gewone leven' te realiseren en een terugval bij de cliënt te voorkomen. Zorgmijdend gedrag, verslavings- en (geestelijke) gezondheidsproblematiek zijn vaak aan de orde. Continuïteit is vaak langdurig bij cliënten betrokken.De afdeling Verandering zet korter durende interventies in, gericht op een weer zelfstandig functioneren van de cliënt. Binnen Verandering worden meerdere producten aangeboden, voor gezinnen en (jong)volwassenen. Onder de afdeling Verandering vallen de volgende producten:10 voor Toekomst 10 voor Toekomst helpt gezinnen die met meerdere, grote problemen kampen. De gezinscoaches werken samen met het gezin aan het beheersbaar maken en verminderen van de problemen. Ze gaan niet alleen aan de slag met de vragen van ouders en kinderen zelf, maar ook met het huishouden, de administratie, zorg, opvoeding, onderwijs, dagbesteding, (eventuele) orthopedagogische interventie, aandacht voor psychische en/of verslavingsproblematiek, netwerkversterking en gedragsverandering. Zo nodig wordt hulp van deskundigen ingeschakeld. De hulpverlening is er op gericht om het gezin leefbaar te maken voor iedereen en problemen in de toekomst te voorkomen. Housing First Housing First kenmerkt zich door het snel en direct plaatsen van daklozen in een permanente woning met de beschikbaarheid van woonbegeleiding. Aan de cliënt worden geen behandelvoorwaarden gesteld (hij hoeft zijn middelengebruik bijvoorbeeld niet af te bouwen), wel moet hij woonbegeleiding accepteren.
 • Stage Groeps-en persoonlijk begeleider Intramurale afdelingen in Dordrecht en Gorinchem

  • 18 dagen geleden
  • 69 views
  • Dordrecht
  • 32-40 uur
  • HBO
  • 0 - €1750 euro
  Het Leger des Heils ZWN biedt voor schooljaar 2016-2017 zeven stageplaatsen aan, binnen de Intralmurale afdelingen: 2 op Huis & Haard Gorinchem, 2 op Huis & Haard Dordrecht, 1 op Hier en Nu & Van de Straat, 1 op Herstart en 1 op Domus. Dit zijn stageplekken voor derdejaars voltijd-of deeltijd studenten, die de opleiding MWD of SPH volgen.Wij plaatsen stagiaires met een missie! Er is ruimte om binnen je binnen jouw stage te werken vanuit jouw visie. Je kunt denken aan het werken met een bepaalde methodiek of actief aan de slag gaan met een (actueel) aandachtsgebied.Geef in je brief aan of je solliciteert op de afdeling Huis & Haard Dordrecht, Huis & Haard Gorinchem, Herstart, Domus of Hier en Nu & Van de Straat.Informatie Wat ga je doen?Als groeps- en persoonlijk begeleider heb je het doel om cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de cliënt antwoord te bieden op de hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van cliënten, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven: zorg dragen voor de begeleiding binnen de voorzieningzorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerdprobleemanalyse en signaleren van behoeften van cliënten, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteldstimuleren van cliënten in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteitencliënten inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgevingcrisisinterventie en conflictbemiddelingpraktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiënonderhouden van contacten met samenwerkingspartners. Hier leer je te werken met multi-problematiekte werken met relevante hulpverleningsmethodente werken in een groephet individuele cliënttraject te begeleidente werken met het cliëntregistratiesysteemte werken in een teamstressbestendig en flexibel te werken vanuit improvisatievermogen Functie-eisen Wat vragen wij van jou?Wij zoeken een enthousiaste en gedreven 3e jaars SPH of MWD stagiaire: die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachtendie stevig in zijn/haar schoenen staat en het liefs met een afgeronde vooropleiding MBO 4-niveaudie cliënten weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de cliëntdie als voorbeeld kan fungeren voor onze cliënten; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een mustmet goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardighedendie in staat is onregelmatige diensten te draaien, inclusief weekenddiensten. We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed. Arbeidsvoorwaarden DuurWij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden, die start in september 2017.Begeleiding Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerprocesDe begeleiding voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen StagevergoedingOp basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €300 per maand. ReagerenBen je geïnteresseerd in een stage op een van deze afdelingen, schrijf dan een brief en geef aan naar welke afdeling je voorkeur gaat en waarom. Stuur vervolgens je brief en CV naar onderstaand e-mailadres. De gesprekken worden rond 15 maart 2015 gevoerd.ContactinformatieContactpersoon en informatieVoor nadere informatie kun je contact opnemen met Trudy Krabbe, praktijkopleider binnen de sector Maatschappelijke Opvang Zuid-west Nederland, telefoon 078-630700. Best te bereiken via de e-mail: – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –Over Leger des HeilsHet Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger-des-Heils-aanpak kenmerkt zich door een basishouding van aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft, oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet.Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (Gorinchem e.o., Drechtsteden en Zeeland) is met name actief op de beleidsterreinen Maatschappelijke Opvang (MO), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V) vaak in combinatie met forensische psychiatrie en jeugdzorg. Onze cliënten hebben complexe zorgvragen waardoor meedoen in de samenleving niet lukt zonder hulp of toezicht. Wij ondersteunen hen door de eigen kracht te stimuleren en te (her)ontdekken waarin ze wel goed zijn, zodat hun zelfredzaamheid en welzijn wordt bevorderd. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan een betere samenleving waarin iedereen tot zijn/haar recht kan en mag komen. Huis en Haard DordrechtHuis en Haard (voorheen RIBW) is een beschermde woonvorm voor mensen met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet in combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding. De mensen hebben ondersteuning en begeleiding nodig bij het regelen van hun dagelijkse leven.Huis en Haard GorinchemHuis en Haard (voorheen RIBW) is een beschermde woonvorm voor mensen met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet in combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding. De mensen hebben ondersteuning en begeleiding nodig bij het regelen van hun dagelijkse leven.Hier en Nu & Van De Straat DordrechtHier en Nu & Van de Straat (voorheen de laagdrempelige opvang) bestaat uit een dag- en nachtopvang voor mensen die doorgaans een zwervend bestaan leiden. De cliënten hebben meestal een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet in combinatie met verslaving. Zij worden voorzien in de dagelijkse levensbehoeften en zo veel mogelijk doorgeleid naar andere vormen van hulpverlening binnen het Leger des Heils of daarbuiten.Herstart DordrechtHerstart (voorheen de 24-uurs opvang) is een maatschappelijke opvang die gericht is op het ondersteunen van en begeleiden van dak- en thuisloze mensen met gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld, al dan niet in combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding. Herstart observeert gedrag, brengt de hulpvraag en eventuele onderliggende problematiek in kaart. Herstart biedt een combinatie van groepsgerichte en individuele begeleiding. Doel is om de mensen te begeleiden naar de juiste woonvorm.Domus DordrechtDomus is een beschermde woonvorm die plaats biedt aan cliënten die te kampen hebben met meervoudige en complexe problematiek. De cliënten zijn chronisch verslaafd en hebben een psychiatrische ziekte, wat heeft geleid tot sociale uitsluiting, onvoldoende zelfzorg, schulden en gebrek aan dagbesteding, werk en zingeving. In nauwe samenwerking met de GGZ en verslavingszorgpartners ligt binnen Domus de nadruk op het zo gewoon mogelijk leven door het bieden van structuur, veiligheid en hulp bij maatschappelijke participatie en herstel van het sociale netwerk.
 • Stage Afdeling Trajectmanagement

  • 18 dagen geleden
  • 54 views
  • Dordrecht
  • 32-40 uur
  • HBO
  • 0 - €1750 euro
  Wij bieden voor schooljaar 2017-2018 een uitdagende stageplaats aan op Afdeling Traject Management in Dordrecht. Volg jij een voltijd-of deeltijd MWD of SPH opleiding, ben je derde jaars niet bang voor een pittige uitdaging, reageer dan op deze vacature. Informatie Als stagiaire ben ondersteun je de procescoördinator in het coördineren van het gehele traject van cliënten binnen het Leger des Heils. De procescoördinator is verantwoordelijk voor zowel de in-door-als uitstroom.Het betreft een brede hulpvraag van cliënten, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven: probleemanalyse en signaleren van behoeften van cliënten, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteldonderhouden van contacten met samenwerkingspartnersplaats nemen in externe zorgnetwerkenaanvragen van 'tickets'afnemen van intakesje vertegenwoordigt het Leger des Heils in de netwerk- en cliëntcontacten. Functie-eisen Wij zoeken een enthousiaste en gedreven 3e jaars SPH of MWD stagiaire: die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachtendie stevig in zijn/haar schoenen staat en het liefs met een afgeronde vooropleiding MBO 4-niveau in de zorgdie cliënten weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de cliëntdie een visitekaartje is van het Leger des Heils; goede sociale en communicatieve vaardigheden zijn dan ook een mustmet goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardighedendie in staat is onregelmatige diensten te draaien, inclusief weekenddiensten. We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed. Arbeidsvoorwaarden DuurWij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden, die start in september 2017.Begeleiding Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerprocesDe begeleiding voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen StagevergoedingOp basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €300 per maand. ContactinformatieHeb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Trudy Krabbe. Tel: 0786320700 of – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –Over Leger des Heils Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.Leger des Heils Zuid-West NederlandHet Leger des Heils Zuidwest Nederland (Gorinchem e.o., Drechtsteden en Zeeland) is met name actief op de beleidsterreinen Maatschappelijke Opvang (MO), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V). Onze cliënten hebben complexe zorgvragen door een combinatie van lichamelijke, psychiatrische en/of psychogeriatrische problemen al dan niet in combinatie met verslavings- en/of gedragsproblemen en zij leiden soms (nog) een zwervend bestaan. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen. Afdeling TrajectmanagementAfdeling Trajectmanagement helpt het Leger des Heils W&G ZWN aan te sluiten bij de wensen van de cliënten en (het toenemend aantal) opdrachtgevers, zodat ze het beste krijgen wat het Leger des Heils W&G ZWN te bieden heeft.Herstelgericht werken begint bij de eigen wensen en verwachtingen van de cliënt en geloof in eigen kracht en mogelijkheden. ATM wil cliënten maatwerk bieden in de trajecten die we aanbieden.ATM monitort de voortgang van het cliënttraject en denkt mee in het belang van de cliënt. Daarom is de procescoördinator betrokken bij in-door- en uitstroom, aanvragen van tickets en wachtlijstbeheer. Verder kan er een actieve bijdrage verwacht worden bij het vaststellen van het cliëntplan en evaluaties. Behalve dat de procescoördinator belang van cliënt behartigd zal ATM in de monitoring "meewaken" over de verantwoording van zorg- en hulpverlening richting externe "opdrachtgevers"/ financiers.

Contactgegevens
Leger des Heils
Dordrecht
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Trudy Krabbe