LM Uitzendbureau

Werken bij LM UitzendbureauLM Uitzendbureau

Soort organisatie
Werkgever
Branche
Uitzend/detachering/W&S
Locaties
Wieringerwerf
Aantal medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee

Wie zijn wij?

LM Uitzendbureau” Een uitzendbureau met visie

LM Uitzendbureau is een breed uitzendbureau met het oogpunt op de techniek en met hart voor uw organisatie. Onze dienstverlening is het middel en onze mensen zijn de sleutel tot uw succes. LM Uitzendbureau heeft hard voor uw zaak en wij voelen ons sterk betrokken bij zowel onze klanten, flexwerkers en eigen mensen als bij de wereld waarin wij ons werk uitvoeren.

De regio’s waarin LM Uitzendbureau actief is in Nederland, verandert de komende periode sterk. Demografische verschuivingen, stijgende concurrentie en technologische vooruitgang leiden tot continue aanpassingen op de arbeidsmarkt. Allemaal punten die vereisen dat organisaties flexibel zijn en continu kunnen meebewegen met veranderingen. En daardoor behoefte hebben aan flexibiliteit en een effectieve inzet van goed gekwalificeerde mensen.

Wij zijn ervan overtuigd dat LM Uitzendbureau de komende jaren een nog belangrijkere rol gaat spelen bij het vinden van flexibiliteitversterkende uitzendmedewerkers. Wij hebben namelijk maar één doel: bijdragen aan het succes van úw organisatie en medewerkers in de techniek. Onze mensen – een LM uitzendmedewerker herken je uit duizenden – maken daarin het verschil. Zij zijn het die deze doelstelling dagelijks waarmaken in de praktijk. Daarin zijn ze betrokken, inventief en daadkrachtig. Zíj vormen de basis van ons Plan route

Afstand

Vacatures

Juridisch Medewerker
Functie : Juridisch MedewerkerSluitingsdatum Vacature : 11-12-2016 17.00 uur  Aanvang opdracht: 1-1-2017  Voltooiing opdracht: 1-8-2017 Optie verlenging: 2 x 3 maandenUren: 36 per week  Opdrachtomschrijving : Het betreft een opdracht als Juridisch Medewerk(st)er voor de sector Samenleving en Ruimte. Je bent belast met de juridische advisering in brede zin op de beleidsterreinen van deze sector. Dit betekent dat je betrokken kunt worden bij het opstellen en het beoordelen van overeenkomsten en besluiten.Een belangrijk en specifiek onderdeel in het takenpakket zijn grondzaken en vastgoed. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het opstellen van verkoopdocumentatie, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en andere overeenkomsten en de bestuurlijke besluitvorming daarover.  Kandidaat Omschrijving :Je hebt een afgeronde juridische opleiding op minimaal HBO-niveau, specialisatie bestuursrecht maar ook bij voorkeur met kennis van privaatrecht en hebt minimaal 2 jaar ervaring in een ambtelijke omgeving.Je bent klantgericht en overtuigend en je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Verder hecht je belang en ben je vaardig in het administreren en bijhouden van alle zaken die op het taakveld van grondzaken kunnen spelen.Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast ben je bestand tegen hoge werkdruk en ben je in staat om zelfstandig te werken.Wij vragen van alle kandidaten de volgende kernkwaliteiten: dienstbaar, waardengericht, actief, resultaat- en vraaggericht, en gericht op samenwerken. CV Eisen :*Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO Juridische opleiding, met specialisatie Bestuursrecht*Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, als Juridisch Medewerker binnen een gemeente.*Op CV aantoonbare werkervaring met het Privaatrecht. ( Weging: 30 % )*Op CV aantoonbare werkervaring met het opstellen en beoordelen van besluiten en overeenkomsten. ( Weging: 30 % )*Op CV aantoonbare werkervaring als Juridisch Medewerker binnen een gemeente:   2 t/m 4 jaar (7 %)   5 jaar en meer (15 %)   ( Weging: 15 % ) Sollicitatiegesprek Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde competenties zoals beschreven in de kandidaat omschrijving. ( Weging: 25 % ) Gespreksplanning :De top 5 van kandidaten wordt door de gemeente Onderbanken uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op dinsdagmiddag 13 december 2016.  Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 11-12-2016 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin ) 2 dagen geleden
Civiel Technisch Tekenaar
Functie : Civiel Technisch TekenaarSluitingsdatum Vacature : 07-12-2016 17.00 uur   Duur : 5 maanden Optie tot verlenging : 1 maal 2 maand(en) Uren per week : 24 uur Organisatie : Bouw mee aan de gemeente Westland De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, belangrijke economische motor.  Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait. Bij de gemeente Westland werken 850 mensen. Wij zijn op zoek naar professionele medewerkers die naast vakbekwaamheid invulling kunnen geven aan de volgende kernwaarden: openheid, samenwerkingsgerichtheid, integriteit en verantwoording nemen. In onze lerende organisatie staat persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel en er zijn volop kansen om eigen ambities waar te maken. De afdeling : De afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) heeft als missie: ’we gaan voor (buiten)gewoon goed werk!’. Op eigentijdse wijze en in samenspraak met burgers en bedrijven realiseert de afdeling IBOR ‘werken’ in de openbare ruimte en het beheren en onderhouden van  de fysieke leefomgeving. De afdeling IBOR voert taken op het gebied van beheer openbare ruimte zelf uit of regisseert de uitvoering door externe partijen. Toegerust zijn op de maatschappelijke en financiële ontwikkelingen van de komende jaren, directer contact met de gebruikers van de openbare ruimte en een sturende taakstelling richting externe partijen zijn belangrijke opgaven waarvoor IBOR de komende jaren aan werkt.De samenleving verandert, steeds vaker is er vraag naar een andere houding en rol van de gemeente Westland. Hierbij is de samenwerking tussen burger en gemeente van essentieel belang. IBOR staat dicht bij de samenleving en wil goed aansluiten bij de nieuwe verhoudingen in en vraag vanuit de samenleving. Dat betekent, naast een andere manier van werken, ook een andere indeling van de afdeling en de teams. De afdeling IBOR is in ontwikkeling, één van de grootste wijzigingen hierbij is het sturen op programmadoelstellingen (programmasturing).  Het team : Team Ingenieursbureau (IB) bestaat uit medewerkers op het gebied van projectmanagement en vakspecialisten die verantwoordelijk zijn voor de technische advisering over en uitvoering van de meer complexe activiteiten in de openbare ruimte. De uit te voeren activiteiten worden bepaald door het team Beheerstrategie, waarna het team IB de activiteiten op projectmatige wijze realiseert. Zij beschikken hiertoe over de benodigde specialistische kennis. Het projectmatig uitvoeren gebeurt met de eigen organisatie, met derden of met een tussenvorm, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er per project één medewerker verantwoordelijk is. Het team is verantwoordelijk voor grip op het werk bij deze projecten, van begin tot het eind. Concreet betekent dit dat het team zorg draagt voor een goede opdrachtverlening (aan de markt en intern), het bewaken van de voortgang (op basis van sturingscriteria), het houden van toezicht en het inspelen op actuele ontwikkelingen.  Opdracht : Ter ondersteuning van het team Ingenieursbureau zijn we op zoek naar een civieltechnisch tekenaar/werkvoorbereider. In deze functie vervaardig  je, onder begeleiding van een projectleider,  hoofdzakelijk civieltechnisch tekenwerk  in MicroStation(V8). Hierbij kun je denken aan ontwerptekeningen voor de aanleg/reconstructie  van wegen of rioleringen en het bouw- en woonrijp maken voor woningbouw en bedrijventerreinen.  Maar ook ander tekenwerk denkend aan  grondverkoop-, revisie-, verkeersomleidings-, fasering- en presentatietekeningen enz.  Verder kunnen er ook andere voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk zijn bijvoorbeeld: het  aanvragen van omgevings-/ watervergunningen, klic-meldingen, hoeveelheden uittrekken enz.   Functie Gemeente Schaal 9)  CV Eisen ( Weging ) : 1. MBO werk- en denkniveau, richting Civiele Techniek, blijkend uit een afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau (20%) 2. Minimaal 4 jaar werkervaring als civieltechnisch tekenaar in de afgelopen 8 jaar (35%) 3. Aantoonbare kennis en aantoonbare werkervaring met Microstation (V8) (20%) 4. Aantoonbare kennis en aantoonbare werkervaring met MS-Office (waaronder Word- en Excel) is een vereiste (10%) 5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15%)Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.Competenties:Resultaatgericht goede communicatieve vaardigheden samenwerkingsgericht flexibel CV-eisen Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.Werkdagen De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  in overlegPlanning De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 12-12-2016 van 13.30 uur tot 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 9-12-2016 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.Overige informatie De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.  Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 07-12-2016 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin ) 2 dagen geleden
Senior medewerker Uitkeringsadministratie
Functie : Senior medewerker UitkeringsadministratieSluitingsdatum Vacature : 11-12-2016 17.00 uur  Aanvang opdracht: 3-1-2017  Voltooiing opdracht: 30-6-2017 Optie verlenging: 2 x 3 maandenUren: 36 per week Opdrachtomschrijving : Gemeente Meppel en Westerveld zijn resultaatgerichte samenwerkende organisaties met ambitie. We richten ons op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en zijn proces gestuurd. Beide organisaties werken intensief samen op de terreinen Bedrijfsvoering, Beleid, Dienstverlening en Uitvoering. Bij de samenwerking bewegen beide organisaties zich op organische wijze naar elkaar toe met als doel hun totale effectiviteit te maximaliseren. Hierbij is de intensiteit en het tempo van de samenwerking voor de diverse afdelingen verschillend. Zo zijn de beide afdelingen Ondersteuning samengegaan in één afdeling Bedrijfsvoering, hebben we één uitvoeringsteam Openbare Ruimte en werken de teams Beleid en Regie op verschillende dossiers samen.Vanwege ziekte van één van onze collega’s zoeken wij tijdelijk, tot 1 juli 2017 in het team administratieve processen versterking op het gebied van de uitkerings-administratie.De werklocatie zal het gemeentehuis te Meppel zijn.De belangrijkste taken zijn: Aanspreekpunt uitkeringsadministratie; Controle rapportages Bijstand, Participatie, Jeugd en WMO; Verwerken rapportages bijzondere regelingen zoals de BBZ en de IOAW en IOAZ; Verwerken bankafschriften en de centrale kas; Verwerken dagelijkse voorschotten; Mede zorgdragen voor de aansluiting met key2 financiën; Bijwonen werkoverleg met collega’s sociaal domein.Kandidaat Omschrijving :Wat breng je mee? Je hebt een afgeronde MBO/HBO opleiding Bedrijfsadministratie of je beschikt over een vergelijkbare opleiding; Minimaal 2 jaar werkervaring, met bovengenoemde taken voor of in een gemeentelijke organisatie; Ervaring met applicaties van Centric (GWS/Suite); Je hebt een proactieve houding. Je werkt klant- en oplossingsgericht; Je hebt een hands-on mentaliteit; Kennis van wet- en regelgeving sociaal domein. CV Eisen ( Weging) :*Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar, met Centric (GWS én Suite).   Referentie vereist ( Naam , Functie , Organisatie , Email en Telefoonnummer van Referent )*Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar, in een soortgelijke functie binnen het sociaal domein of                              uitkeringsadministratie binnen een gemeentelijke organisatie.   Referentie vereist ( Naam , Functie , Organisatie , Email en Telefoonnummer van Referent )*Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO+ of MBO niveau 4 opleiding*ReisafstandOp cv aantoonbaar woonachtig in een straal van 100 kilometer buiten Meppel. ( Weging: 14 % )*Systeemkennis Op cv aantoonbare werkervaring met Key2 financiën.  ( Weging: 16 % )*Kennis wetten Op cv aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar met de volgende wetten; Participatie 2015, WMO, IOAW, IOAZ en/of BBZ.  Kennis van 1 van de 5 wetten (4 %)  Kennis van 2 van de 5 wetten (8 %)  Kennis van 3 van de 5 wetten (12 %)  Kennis van 4 van de 5 wetten (16 %)  Kennis van 5 van de 5 wetten (20 %)  ( Weging: 20 % )*Motivatiebrief Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief worden beoordeeld  volgens de hieronder aangegeven criteria.  Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de  hieronder aangegeven criteria. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor de opdracht. De brief wordt getoetst aan de hand  van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving. Verder vragen wij om in de motivatiebrief aan de hand van een  gecompliceerde casus aan te tonen waarom uw kandidaat geschikt is voor deze senior opdracht. (  Weging: 25 % ) Sollicitatiegesprek :Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de kennis/ervaring en gevraagde competenties zoals beschreven in de kandidaat omschrijving. Daarnaast zal ook een klik met de medewerkers in de organisatie een rol van betekenis spelen. ( Weging: 25 % ) Gespreksplanning :De top 3 van best scorende kandidaten wordt door de gemeente uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op maandagochtend 19 december 2016. Locatie voor de gesprekken is het gemeentehuis in Meppel. Wij verzoeken de kandidaten dit dagdeel vrij te houden. Toelichting op rooster :Werkdagen in overleg vast te stellen. Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 11-12-2016 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin ) 2 dagen geleden
Medewerker Kavelverkoop
Functie :  Medewerker KavelverkoopSluitingsdatum Vacature : 14-12-2016 17.00 uur  Aanvang opdracht: 1-1-2017 Voltooiing opdracht: 31-12-2017 Optie verlenging: 2 x 6 maandenUren: 36 per week   Opdrachtomschrijving : De kernwaarden van de organisatie zijn samenwerken, verantwoordelijkheid, lef en creativiteit. We zoeken een ondernemende collega, een netwerker die innoveert en kansen benut.Het cluster Ingenieursbureau is het technische cluster voor de openbare ruimte. Hier vindt de integrale voorbereiding, advisering en begeleiding plaats van planmatig beheer en onderhoud, nieuwe aanleg en gemeentebrede diensten (bijdagen aan en uitvoeren van projecten). Hier vindt de interactie plaats met de andere processen, de projecten, de verdergaande burgerparticipatie en de politiek-bestuurlijke vertaling.Als medewerker Kavelverkoop geef je op proactieve en professionele wijze voorlichting en informatie aan burgers over kavels die te koop zijn bij de gemeente. Je beantwoordt vragen over bouwvergunningen, procedures, koopovereenkomsten etc. Waar nodig verwijs je door naar andere afdelingen.    Kandidaat Omschrijving : Wij zoeken een kandidaat die: – Spontaan en enthousiast is en die van aanpakken weet. – Communicatief sterk is in gesprekken met potentiele kopers. – Kennis en ervaring heeft op het gebied van de verkoop van kavels en alles wat daarbij aan de orde komt (gesprekken, optie-, koop en huurovereenkomsten, notariële afhandeling, B&W advisering etc.) – Klantgericht, flexibel en resultaatgericht is. – Beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.Kennis van: – Microsoft Office – ArcGid/ArcMap – Kavelverkoop online – VerseonVaardigheden: – Nauwkeurig en zorgvuldig – Proactief – Geduldig – Stressbestendig – Oplossingsgericht – TeamspelerDe competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden tijdens het gesprek getoetst door de gemeente. CV Eisen :*Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO Opleiding.*Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar als medewerker Grondzaken bij een gemeente. Referentie vereist ( Naam , Functie , Organisatie , Email en Telefoonnummer van Referent )*Op CV aantoonbaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met kavelverkoop bij een gemeente. Referentie vereist ( Naam , Functie , Organisatie , Email en Telefoonnummer van Referent )*Op CV aantoonbaar werkervaring met Verseon.( Weging: 22 % )*p CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding Sociale Geografie en/of Planologie. ( Weging: 28 % )  Gespreksplanning :De top 3 van de best scorende kandidaten wordt door de gemeente uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op woensdag 21 december 2016. Wij vragen kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze datum.  Toelichting op rooster :De inzet over de periode zal er als volgt uitzien: 01-01’17 t/m 31-03’17 : 36 uur per week 01-04’17 t/m 31-12’17 : 16 uur per week werkdagen in overleg vast te stellen. 4 x9 is bespreekbaar.  Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 14-12-2016 17.00 uur  naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin ) 2 dagen geleden
Senior Adviseur Vastgoed
Functie : Senior Adviseur VastgoedSluitingsdatum Vacature : 13-12-2016 17.00 uur  Aanvang opdracht: 1-1-2017  Voltooiing opdracht: 31-12-2017 Optie verlenging: 2 x 6 maandenUren: 16 per week   Opdrachtomschrijving : De kernwaarden van de organisatie zijn samenwerken, verantwoordelijkheid, lef en creativiteit. We zoeken een ondernemende collega, een netwerker die innoveert en kansen benut.Het cluster Ingenieursbureau is het technische cluster voor de openbare ruimte. Hier vindt de integrale voorbereiding, advisering en begeleiding plaats van planmatig beheer en onderhoud, nieuwe aanleg en gemeentebrede diensten (bijdagen aan en uitvoeren van projecten). Hier vindt de interactie plaats met de andere processen, de projecten, de verdergaande burgerparticipatie en de politiek-bestuurlijke vertaling. De werkzaamheden richten zich vooral op Contractbeheer op het gebied van vastgoed, huur, pacht, recht van opstal etc.  Kandidaat Omschrijving :Wij zoeken een kandidaat die: – Spontaan en enthousiast is en die van aanpakken weet. – Communicatief sterk is. – Kennis en ervaring heeft op het gebied van financieel, strategisch en juridisch beheer van gemeentelijk vastgoed. – Klantgericht, flexibel en resultaatgericht is. – Beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.Kennis van: – Microsoft Office – VBS – Verseon – GeoplazaVaardigheden: – Nauwkeurig en zorgvuldig – Proactief – Geduldig – Stressbestendig – Oplossingsgericht – TeamgerichtDe competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden tijdens het gesprek getoetst door de gemeente.  CV Eisen :*Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO Opleiding*Op CV aantoonbaar minimaal 4 jaar, opgedaan in de afgelopen 7 jaar als Adviseur Vastgoed en/of Contractbeheerder Vastgoed bij een gemeente.   Referentie vereist ( Naam , Functie , Organisatie , Email en Telefoonnummer van Referent )*Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde vastgoed gerelateerde HBO Opleiding ( Weging: 21 % )*Op CV aantoonbaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met VBS en Verseon  werkervaring met 1 van beide, VBS of Verseon (11 %)  werkervaring met beide, VBS én Verseon (29 %)  ( Weging: 29 % ) Motivatiebrief :Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht. De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving. ( Weging: 25 % ) Sollicitatiegesprek :Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de opdracht en kandidaat omschrijving. Tevens wordt er gekeken of er een klik met de kandidaat is. ( Weging: 25 % )    Gespreksplanning :De top 3 van de best scorende kandidaten wordt door de gemeente uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op woensdag 21 december 2016. Wij vragen de kandidaten dan ook uitdrukkelijk rekening te houden met deze datum. Toelichting op rooster : werkdagen in overleg vast te stellen  Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 13-12-2016 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin ) 2 dagen geleden
Bedrijfsjurist Ondernemingsrecht a.i.
Functie :Bedrijfsjurist Ondernemingsrecht a.i.Sluitingsdatum Vacature : 12-12-2016 10:00 uur  Startdatum 2-1-2017 Einddatum 31-5-2017 Optie tot verlenging Ja Aantal uur per week 32 Bedrijfsonderdeel NS Groep NV (Stand)plaats Utrecht Afdeling NS Legal Groep Opleidingsniveau WO – rechtenDuur Aantal maanden: 5 maanden  Startdatum 2 januari 2017BedrijfsonderdeelWelkom in de boeiende wereld van NS. Net zoals een Hollands uitzicht niet compleet is zonder voorbijrazende trein, is NS niet meer weg te denken uit het bedrijfslandschap. NS vervoert dagelijks ruim 1 miljoen mensen en speelt daarmee een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Daarbij is onze organisatie actief in een breed spanningsveld met bedrijfseconomische, maatschappelijke en politieke aspecten. Zodat NS – letterlijk en figuurlijk – continu in beweging is. NS bestaat uit de volgende bedrijfsonderdelen: NS Groep is de holding, NS Reizigers (reizigersvervoer), NS Stations (stations- en vastgoedexploitatie), NedTrain (onderhoud rollend materieel) en NS Internationaal.Afdeling NS Legal bestaat uit 45 FTE: juristen, andere professionals en ondersteuners die bijdragen aan het behartigen van het belang van NS, het waarborgen van de juridische integriteit en de vorming en realisatie van de strategische, operationele en commerciële doelstellingen van NS. NS Legal doet dit door het bieden van juridische ondersteuning op de voor NS relevante rechtsgebieden en door het signaleren en beheersbaar maken van juridische risico’s. NS Legal werkt zowel op groepsniveau als vanuit juridische teams die gepositioneerd zijn in de bedrijfsonderdelen Operatie, Commercie & Ontwikkeling en Stations. De tijdelijke functie is bij de juridische afdeling op groepsniveau, NS Legal Groep. NS Legal Groep bestaat uit circa 20 medewerkers en is onderverdeeld in drie specialistische teams (Mededinging, Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht). De afdeling geeft concern brede juridische ondersteuning op diverse gebieden, waaronder vennootschapsrecht, governance, aanbesteding, mededinging, privacy, medezeggenschap en arbeidsrecht.Doel van de functieBedrijfsjurist ondernemingsrecht: tijdelijke vervanging van een bedrijfsjurist in verband met zwangerschapsverlof.WerkzaamhedenDe werkzaamheden zijn ondernemings-/vennootschapsrechtelijk en verbintenissenrechtelijk van aard en zien onder andere op:advisering over governance (o.a. nieuwe corporate governance code) en investeringen; advisering over diverse ondernemings-/vennootschapsrechtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld vennootschapsstructuren; M&A; opstellen en beoordelen diverse soorten commerciële overeenkomsten.Functie eisenOpleiding, Kennis en Werkervaring Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als advocaat 10 Kandidaat heeft kennis van en ervaring met ondernemings- en vennootschapsrecht 8 Kandidaat heeft kennis van en ervaring met Mergers & Acquisitions 6 Kandidaat heeft kennis van en ervaring met corporate governance, opstellen en beoordelen van overeenkomsten 8 (tenminste) vier dagen per week beschikbaar in de periode januari tot met mei 2017 10Gedrag, Vaardigheden/ Competentiespraktische instelling, pakt zaken op, pro-actief, stevige gesprekpartner en zelfstandige werker; uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden – heldere en “to-the-point” wijze van adviseren; uitstekende kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.  Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 12-12-2016 10:00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin ) 2 dagen geleden

Contactgegevens
LM Uitzendbureau
Schoof Schoof
1771PC Wieringerwerf
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Svetlana Lungman
031682140999