Klant van Jobbird LM Uitzendbureau

Werken bij LM UitzendbureauLM Uitzendbureau


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Uitzend/detachering/W&S
Locaties
Wieringerwerf
Aantal medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee

Bedrijfsprofiel

LM Uitzendbureau” Een uitzendbureau met visie

LM Uitzendbureau is een breed uitzendbureau met het oogpunt op de techniek en met hart voor uw organisatie. Onze dienstverlening is het middel en onze mensen zijn de sleutel tot uw succes. LM Uitzendbureau heeft hard voor uw zaak en wij voelen ons sterk betrokken bij zowel onze klanten, flexwerkers en eigen mensen als bij de wereld waarin wij ons werk uitvoeren.

De regio’s waarin LM Uitzendbureau actief is in Nederland, verandert de komende periode sterk. Demografische verschuivingen, stijgende concurrentie en technologische vooruitgang leiden tot continue aanpassingen op de arbeidsmarkt. Allemaal punten die vereisen dat organisaties flexibel zijn en continu kunnen meebewegen met veranderingen. En daardoor behoefte hebben aan flexibiliteit en een effectieve inzet van goed gekwalificeerde mensen.

Wij zijn ervan overtuigd dat LM Uitzendbureau de komende jaren een nog belangrijkere rol gaat spelen bij het vinden van flexibiliteitversterkende uitzendmedewerkers. Wij hebben namelijk maar één doel: bijdragen aan het succes van úw organisatie en medewerkers in de techniek. Onze mensen – een LM uitzendmedewerker herken je uit duizenden – maken daarin het verschil. Zij zijn het die deze doelstelling dagelijks waarmaken in de praktijk. Daarin zijn ze betrokken, inventief en daadkrachtig. Zíj vormen de basis van ons Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Adviseur Verordening huisvestingvoorzieningen Onderwijs

  • 3 dagen geleden
  • 17 views
  • Amsterdam
  • 24-32 uur
  • HBO
  • €3500 - €5000 euro
  Functie : Adviseur Verordening huisvestingvoorzieningen OnderwijsSluitingsdatum Vacature : 02-03-2017  17.00 uur   Aantal uren per week : 24Duur :  31 december 2017Optie verlenging : Niet bekend     Profiel Afdeling :Team OHV geeft uitvoering aan de landelijke wettelijke taken betreffende Onderwijshuisvesting PO, VO en SO. Het team fungeert in dit kader op strategisch -, tactisch – en operationeel niveau als intermediair en regisseur tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Team OHV levert hierbij de expertise, kennis en (strategisch) advies met betrekking tot de gewenste en/of noodzakelijke verdeling van het aantal vierkante meter schooloppervlak binnen de gemeente en de kwalitatieve ontwikkeling ervan. Daarnaast adviseert Team OHV het gemeentebestuur over de beschikking van de toegewezen financiële middelen voor de ver-/nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit alles voor de lange -, middellange en korte termijn en in samenwerking met alle betrokken partijen. Het team werkt gebiedsgericht en binnen de gemeente in nauwe samenwerking met Bestuurscommissies, Gemeentelijk Vastgoed, Sport, Projectmanagementbureau en Ruimte & Duurzaamheid.Omschrijving Opdracht :De gemeente Amsterdam is voornemens de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2016 aan te passen. Twee belangrijke ontwikkelingen spelen hierin een rol: de marktontwikkelingen die van invloed zijn op de normvergoeding, en de landelijke ontwikkelingen rondom renovatie en vervangende huisvesting. Wij vragen van de opdrachtnemer een advies over hoe hier in Amsterdam mee om te gaan en hoe de verordening hierop eventueel kan worden aangepast. Voor deze opdracht is gedurende een jaar iemand nodig die dit proces gaat coördineren.  Belangrijke elementen binnen deze opdracht zijn het ophalen van wensen en knelpunten bij schoolbesturen van zowel Primair onderwijs als Voortgezet onderwijs, alsmede het verzorgen van de afstemming met hen. Ook de interne afstemming met collega’s van diverse afdelingen (onderwijshuisvesting financiën, juridische zaken, bestuursdienst etc.) is van belang, alsmede het afstemmen met de wethouder Onderwijs. Deze opdracht loopt van de initiatieffase tot en met de besluitvormingsfase in de gemeenteraad (naar verwachting eind 2017). Het eindresultaat is een op onderdelen aangepaste verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Politieke sensitiviteit en samenwerken zijn belangrijke competenties. Kennis van onderwijshuisvesting, landelijke ontwikkelingen hierin en het Amsterdamse onderwijsveld zijn essentieel. De opdrachtgever is Hoofd Onderwijshuisvesting, hieraan legt de opdrachtnemer dan ook verantwoording af.   CV / Functie Eisen ( Weging ) :*De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald (juridisch) HBO diploma. Dit moet duidelijk blijken uit het CV. Een kopie van het diploma kan toegevoegd worden*De kandidaat schrijft een korte motivatie betreffende de aanpak van de opdracht. Deze motivatie is maximaal 1 A4*De kandidaat heeft tenminste twee jaar ervaring als financieel en juridisch adviseur op het gebied van Onderwijshuisvesting. Deze ervaring kan in dezelfde functie of bij verschillende functies c.q. projecten zijn opgedaan. Deze ervaring en waar deze ervaring is opgedaan dient duidelijk beschreven te staan in het CV*De kandidaat heeft tenminste drie soortgelijke opdrachten uitgevoerd in de afgelopen 10 jaar.  U voegt een beschrijving van deze drie soortgelijke opdrachten toe in de map achter deze vraag. Daarnaast dient deze ervaring en waar deze ervaring is opgedaan duidelijk beschreven te staan in het CV.*Heeft de kandidaat ervaring met meer dan 2 soortgelijke opdracht binnen een publieke instelling? Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen, dan dient dit duidelijk te blijken uit het cv. Is dit niet het geval dan stellen we de score bij naar nul punten  3 soortgelijke opdrachten : 25 punten  4 soortgelijke opdrachten : 50 punten  5 soortgelijke opdrachten : 75 punten  6 of meer soortgelijke opdrachten : 100 punten  Weging: 35%*Heeft de kandidaat tenminste twee jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar als  adviseur op het gebied van Onderwijshuisvesting binnen een 100.000+ gemeente.  Indien u aan deze wens kan voldoen dient deze ervaring en waar deze ervaring is opgedaan duidelijk beschreven te  staan in het cv. Is dat niet het geval dan stellen we de score bij naar nul punten. Graag de onderdelen arceren s.v.p  Ja: 100 punten  Nee: 0 punten  Weging: 35%*De kandidaat heeft tenminste twee opdrachten gehad waarbij het werken met verschillende partijen, zowel binnen de eigen organisatie als externe partijen, en het draagvlak creëren tussen deze partijen tot een van de voornaamste bezigheden behoorden. Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dient deze ervaring en waar deze ervaring is opgedaan duidelijk beschreven te staan in het CV. Daarnaast beschrijft de kandidaat tenminste een concreet voorbeeld van deze ervaring, waarin specifiek wordt ingegaan op de interactie met verschillende partijen die verschillende belangen hebben en het creëren van draagvlak tussen deze partijen. Dit dient beschreven te worden in max. 1 A4 en toegevoegd . Is het document niet toegevoegd en/of worden de specifieke punten niet besproken dan stellen we de score bij naar nul punten.  Ja = 100 punten  Nee = 0 punten  Weging: 30%*De kandidaat is beschikbaar per direct tot 31 december 2017. Het aantal uren is gemiddeld 24 per week  Kandidaat is in het bezit van de volgende competenties: – Analytisch – Samenwerken – Pro-actief – Verantwoordelijkheid nemen Deze competenties worden tijdens het matchgesprek beoordeeld. De kandidaat moet in staat zijn om deze competenties tijdens het gesprek aan te kunnen tonen.   Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en eventueel een kopie van uw Diploma voor 02-03-2017 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )
 • Specialist Burgerzaken en BRP

  • 3 dagen geleden
  • 27 views
  • Leidschendam
  • 32-40 uur
  • MBO
  Functie : Specialist Burgerzaken en BRPSluitingsdatum Vacature : 02-03-2017  17.00 uur  Duur : 3 maanden Optie tot verlenging : Mogelijk maar nog niet bekend. Uren per week : 36   Organisatie : Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca. 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Veel van de taken die we nu nog als vanzelfsprekend zelf doen, worden dan geheel of gedeeltelijk door andere partijen gedaan, of we doen ze samen met anderen.Als organisatie geven we vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we vanuit de kernwaarden: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.  Opdracht : Als specialist Basisregistratie Personen (BRP) ben je inzetbaar binnen de vakgroep Burgerzaken. Je bent op de hoogte van de actuele BRP wet- en regelgeving. Je beschikt over actuele ervaring bij het invoeren van (complexe) mutaties, correcties en aanvullingen in de BRP aan de hand van brondocumenten. Als specialist draag je bij aan het optimaliseren van de BRP. Daartoe voer je ook controles uit in de BRP.  Functie-eisen :Kennis van Burgerzaken processen en juridische aspecten daarvan; Kennis en ervaring met Key2 burgerzaken; Specifieke Kennis van LO3.9 en LO3.10, GBA-V, Persoonslijsten, berichtenprocessen en modellen; Analytisch sterk; Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Persoonlijke kenmerken: analytisch, nauwgezet, planmatig en communicatief vaardig.   CV / Functie Eisen  (weging) : Afgeronde opleiding als BRP specialist (25 punten) Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als specialist BRP/ burgerzaken (25 punten) Kennis en ervaring met Centric applicaties Burgerzaken (25 punten) Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase (25 punten) Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.Competenties:analytisch nauwgezet planmatig uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden uitstekende beheersing NL taal in woord en geschriftCV-eisen Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.Werkdagen De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag flexibel.Planning De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 08-03-2017 van 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 06-03-2017 bericht. Overige informatie De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.   Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 02-03-2017 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )
 • Projectondersteuner verkoop gemeentelijk vastgoed

  • 3 dagen geleden
  • 17 views
  • Leidschendam
  • 16-24 uur
  • HBO
  Functie : Projectondersteuner verkoop gemeentelijk vastgoedSluitingsdatum Vacature : 09-03-2017  17.00 uur   Duur : 4 maanden Optie tot verlenging : Mogelijk maar nog niet bekend. Uren per week : 16   Organisatie : Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 700 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Veel van de taken die we nu nog als vanzelfsprekend zelf doen, worden dan geheel of gedeeltelijk door andere partijen gedaan, of we doen ze samen met andere gemeenten. Als gemeente gaan we dit jaar vorm geven aan het nieuwe werken. We hebben geen vaste werkplekken meer, zijn zo goed als papierloos, we mailen veel minder en zoeken bewust de verbinding met elkaar. Dat doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.De gemeente Leidschendam-Voorburg geeft prioriteit aan het afstoten van haar gemeentelijk vastgoed. Hiervoor heeft de gemeenteraad een afstootlijst vastgesteld. Om de panden succesvol te kunnen verkopen is een kleine projectorganisatie ingericht. Deze projectorganisatie houdt zich bezig met het onderzoek naar het gewenst toekomstig gebruik van het te verkopen vastgoed. Daarvoor wordt een quickscan uitgevoerd, waarbij tevens duidelijk wordt of een wijziging van de bestemming mogelijk dan wel is gewenst. Een ander belangrijk onderdeel van het hele verkoopproces is de taxatie van de panden. De resultaten van de quickscan en de daaropvolgende taxatie geven het vereiste inzicht in de te maken keuze(n) voor de wijze waarop een pand aan de markt kan worden aangeboden.De wijze waarop de panden aan de markt worden aangeboden kan heel verschillend zijn. Er kunnen directe afspraken worden gemaakt met bekende geïnteresseerde partijen of het te verkopen vastgoed wordt aanbesteed. De gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt per direct een projectondersteuner om zijn bijdrage te leveren aan de uitvoering van dit verkoopproces.   Opdracht : Voor het project verkoop van de gemeentelijke eigendommen is een projectleider aangesteld. De projectmedewerker verzorgt samen met de projectleider de volgende werkzaamheden:het verzorgen van de locatieonderzoeken; de uitvoering van de taxaties; het adviseren in een operationeel verkoopplan; het voorbereiden van de verkoop door middel van een verkoopplan en maken verkoop- en aanbestedingsdocumenten; het onderhouden van een relatienetwerk met (vastgoed)partijen die van belang zijn voor de verkoop van vastgoed; het bewaken van de het verkoopproces, de kwaliteit en de uitvoering van de juiste procedures.   CV / Functie Eisen  (weging) : Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau (15%) Opleiding MRE , makelaardij of vastgoedmanagement (10%) Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van locatieonderzoeken en taxaties in de afgelopen 4 jaar (20%) Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van verkoopplannen en -documenten in de afgelopen 4 jaar (25%) Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving in de afgelopen 4 jaar (20%) Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10%) Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.Competenties:Pro-actief Resultaatgericht Gericht op samenwerken Kunnen netwerken Omgevingsbewust Analytisch CV-eisen Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.  Werkdagen : De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel inzetbaar Planning: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 15 maart. De kandidaten worden  hiervoor in overleg voor uitgenodigd.  Overige informatie : De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.   Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens voor 09-03-2017 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
LM Uitzendbureau
Schoof Schoof
1771PC Wieringerwerf
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Svetlana Lungman
031682140999