Werken bij Leger des Heils0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - Leger des Heils - Plaats een review

Leger des Heils


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Dordrecht
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Sociaal Pedagogisch Werker 2 La Salette

  • 8 dagen geleden
  • 3 views
  • Vogelwaarde
  • 24-32 uur
  • MBO
  Voor 28-32 uur per weekWat ga je doen?Als Sociaal Pedagogisch Werker 2 bied je ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden die zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is om de cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.De werkzaamheden die je uitvoert zijn als volgt te omschrijven: zorg dragen voor de algemene opvang en begeleiding binnen de voorzieningzorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerdsignaleren van behoeften van cliënten, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een hulpverleningsplan en een werk-leerplan kan worden opgesteld/bijgesteldstimuleren van cliënten in het participeren van groepen en (re)creatieve activiteitencliënten inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgevingondersteunen van cliënten bij de inrichting van het dagelijks leven.Wat vragen wij van jou?Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega, die: stevig in zijn/haar schoenen staat, met een afgeronde relevante opleiding op MBO-4-niveaubij voorkeur ervaring heeft met justitiabelen en gedragsmoeilijke cliënteninzicht heeft in psychische en/of psychiatrische ziektebeeldenin staat is onregelmatige diensten te draaien, dag-, avond- en slaap-/nachtdienstenals voorbeeld kan fungeren voor onze cliënten met specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand. Goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must!kan omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en hierbij controlerend en corrigerend kan optredenpast in een team dat zich gedreven inzet voor de doelgroep. Je bent een betrokken christen en vanuit deze levensovertuiging kun je de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg van harte onderschrijven.Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.Wat kunnen wij je bieden?Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren. Je wordt afhankelijk van je werkervaring ingeschaald in schaal 6 van de CAO Welzijn. Deze loopt van € 2.107,-- tot € 3.016,-- per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering van 8,3% en kun je gebruik maken van diverse andere regelingen. In eerste instantie gaan we een contract aan voor de duur van elf maanden.Secundaire arbeidsvoorwaarden: opname pensioenfonds PFZWmogelijkheid tot deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.Reageren:Bel voor vragen Angelo de Bruijn, clustermanager, telefoon 0114-676085. Via de site www.werkenbijhetlegerdesheils.nl kun je direct solliciteren.De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 30 oktober 2017.Interne kandidaten hebben bij gelijke kwaliteiten voorrang.Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Wie zijn wij?Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils-aanpak kenmerkt zich door een basishouding waarbij je naast de mens gaat staan, aansluit bij zijn/haar behoeften met (tijdelijke) ondersteuning en als het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. We geloven dat mensen kunnen veranderen en dat iedereen ertoe doet. Dit betekent ook dat wij een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving waarin iedereen tot zijn/haar recht kan en mag komen. Dit doen wij o.a. door maatschappelijke signalen onder de aandacht te brengen van lokale en landelijke overheid.Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zeeland en West-Noord-Brabant) is actief op de terreinen van de Maatschappelijke Opvang (MO), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V) vaak in combinatie met verslaving, forensische psychiatrie en jeugdzorg. Onze cliënten hebben complexe zorgvragen waardoor meedoen in de samenleving (soms) niet lukt zonder hulp of toezicht. Wij ondersteunen hen door de eigen kracht te stimuleren en hen te helpen het gewone leven te herstellen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid en welzijn bevorderd. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen.Huis en Haard La Salette:Huis en Haard is een beschermde woonvorm met een capaciteit voor 23 cliënten die te kampen hebben met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld. En 13 cliënten met een justitiële titel of justitieel verleden, die om verschillende redenen ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Daarnaast is er vaak sprake van de combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding.In samenwerking met de GGZ-behandelaars ligt de nadruk binnen Huis en Haard op het bieden van structuur, veiligheid en stabilisatie. Op diverse leefgebieden wordt de individuele cliënt aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Het hebben van een zinvolle dagbesteding maakt deel uit van het zorgplan.Belangrijke uitgangspunten binnen de begeleiding zijn het voorkomen van verlies van vaardigheden, stabilisatie van de problematiek en herstel van menswaardigheid en maatschappelijke participatie. De kern van de gehanteerde methodiek ligt in de Leger des Heils-aanpak. Omdat bij de doelgroep veelal sprake is van ingewikkelde problematiek op meerdere leefgebieden, zijn de na te streven doelen gebaseerd op een integrale aanpak.Herstart La Salette:Herstart is een maatschappelijke opvang die gericht is op het ondersteunen en begeleiden van dak- en thuisloze mensen. Ons uitgangspunt is om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Als afdeling zien we het als uitdaging om wegen te zoeken waarmee we dak- en thuislozen kunnen opvangen en hen begeleiding te bieden die nodig is om hun leven weer op de rails te krijgen. Herstart biedt een combinatie van groepsgerichte en individuele begeleiding. Op afdeling Herstart kunnen in totaal 6 bewoners worden opgenomen met een maximale verblijfsduur van één jaar. Doel is de mensen te begeleiden naar de juiste woonvorm.

Contactgegevens
Leger des Heils
Amnesty Internationalweg 45
3318AZ Dordrecht
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Bob Zwart