Leger des Heils

Werken bij Leger des HeilsLeger des Heils

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Apeldoorn
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Vacatures

Nachtwaker Flexpool
voor 8 tot 18 uur per weekWat ga je doen?De flexpool is binnen onze organisatie een graag geziene club van ervaren medewerkers. De flexpool is zo georganiseerd dat wij een vast onderdeel zijn van de strategische personeelsplanning van de organisatie. De flexpool vult een vast deel van de formatie van alle locaties binnen de werkeenheid en wordt daarnaast ingezet bij afwezigheid, toerusting, expertisetoevoeging of verzuim van het vaste personeel.In deze functie word je ingezet bij alle locaties die vallen onder de werkeenheid Zuidwest Nederland. Dit zijn de regio's Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Je werkgebied in onze flexpool biedt dan ook zeer diverse en afwisselende werkzaamheden bij verschillende doelgroepen en locaties. Daarnaast kan in uitzonderlijke situaties van je gevraagd worden om voor een langere termijn in te vallen bij één specifieke afdeling, vanwege langdurige afwezigheid van een vaste medewerker. Op dit moment zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van Nachtwaker. Als Nachtwaker bevorder je de veiligheid en handhaaf je de rust in en rondom de locatie. Je ziet toe op de naleving van de huisregels door bewoners. Je verricht huishoudelijke, licht technische en eenvoudige administratieve taken.Wat vragen wij van jou?Wij zoeken een enthousiaste, betrouwbare en gedreven collega, die: VMBO-werk- en denkniveau heeftstevig in zijn/haar schoenen staatkan omgaan met onaangepast gedrag, voortvloeiend uit gebruik van verslavende middelen en/of psychiatrie en hierbij controlerend en corrigerend kan optredenaffiniteit en ervaring heeft met de doelgroepoplettend, zelfstandig, stressbestendig en zeer flexibel iskennis heeft van de richtlijnen ten aanzien van veiligheidbereid is om de cursus BHV te gaan volgenbij voorkeur ervaring heeft met justitiabelen en gedragsmoeilijke cliëntenin bezit is van een rijbewijs B en beschikking heeft over een auto. Je bent een betrokken christen en vanuit deze levensovertuiging kun je de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg van harte onderschrijven.Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.Wat kunnen wij je bieden?Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren. Je wordt afhankelijk van je werkervaring ingeschaald in schaal 3 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Deze loopt van € 1.695,-- tot € 2.307,-- per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering van 8,3% en kun je gebruik maken van diverse andere regelingen. In eerste instantie gaan we een contract aan voor de duur van elf maanden.Secundaire arbeidsvoorwaarden: opname pensioenfonds PFZWmogelijkheid tot deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.Reageren:Bel voor vragen Nynke Sanders (coördinator flexpool) of Nina Nikijuluw (flexpoolplanner), beiden bereikbaar op tel. 088-0655665. Via de site www.werkenbijhetlegerdesheils.nl kun je direct solliciteren.Interne kandidaten hebben bij gelijke kwaliteiten voorrang.De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag 16 december 2016.Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Wie zijn wij?Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils-aanpak kenmerkt zich door een basishouding waarbij je naast de mens gaat staan, aansluit bij zijn/haar behoeften met (tijdelijke) ondersteuning en als het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. We geloven dat mensen kunnen veranderen en dat iedereen ertoe doet. Dit betekent ook dat wij een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving waarin iedereen tot zijn/haar recht kan en mag komen. Dit doen wij o.a. door maatschappelijke signalen onder de aandacht te brengen van lokale en landelijke overheid.Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zeeland en West-Noord-Brabant) is actief op de terreinen van de Maatschappelijke Opvang (MO), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V) vaak in combinatie met verslaving, forensische psychiatrie en jeugdzorg. Onze cliënten hebben complexe zorgvragen waardoor meedoen in de samenleving (soms) niet lukt zonder hulp of toezicht. Wij ondersteunen hen door de eigen kracht te stimuleren en hen te helpen het gewone leven te herstellen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid en welzijn bevorderd. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen. 3 dagen geleden
Verzorgende IG
Ben jij die professional die het wijkgericht werken bij het Leger des Heils op de kaart wil zetten? Wij zijn op zoek naar een verzorgende IG niveau 3 die affiniteit heeft met de doelgroep van het Leger des Heils.Een veelzijdige en zelfstandige functie waar jij op basis van jou ervaring/drive de cliënt zo veel mogelijk weet te stimuleren in de zelfredzaamheid. Hiervoor voer jij in de thuissituatie lichamelijke- begeleidings-, en licht huishoudelijke zorgtaken uit. En/of adviseert en vergezelt de cliënt o.a. bij het doen van primaire huishoudelijke inkopen. De werkzaamheden, opgenomen in het hulpverleningsplan, kunnen in samenspraak met betrokkenen( teamleider, wijkverpleegkundige en of behandelend arts) worden gewijzigd. Verder bied je ondersteuning bij eenvoudige administratieve handelingen en neemt actief deel aan cliëntbesprekingen en werkoverleg. Er hoeven geen nachtdiensten te worden gewerkt. In de avond/weekend kan men gebruik maken van een auto/scooter.Functie-eisenAfgeronde opleiding Verzorgende niveau 3;Minimaal 2 jaar ervaring;Affiniteit in het begeleiden van cliënten met gedragsproblematiek;Goed kunnen motiveren en stimuleren van cliënten;Zelfstandig, goed inlevingsvermogen, volhardend, professionele beroepshouding hebben en communicatief vaardig;De bereidheid om avond- en weekeinddiensten te draaien (hiervoor is eventueel een auto beschikbaar);Een positief Christelijke levensovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.Primaire arbeidsvoorwaarden:Op basis van opleiding en ervaring wordt je ingeschaald volgens CAO VVT.De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 5,7% en hecht veel waarde aan flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling (Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden) .Secundaire arbeidsvoorwaarden:Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.Duur:Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.ContactinformatieWe zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet voor 19 december 2016. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.Contactpersoon en informatie:Mirjam Pronk (Teamleider)Telefoonnummer: 020-4353232Acquisitie wordt niet op prijs gesteldVoor meer informatie zie onze website: www.legerdesheils.nlKorte bedrijfsinfo:Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg. GWCA zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Goodwillcentra Amsterdam wil een professionele organisatie zijn met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn. Ruim 1100 medewerkers zetten zich dagelijks in voor mensen 'zonder helper'. Ze zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, kinderhospice en thuiszorg. Hierbij is de deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers van cruciaal belang.Het jaarlijkse exploitatiebudget bedraagt voor de regio Amsterdam ca. 60 miljoen.Het team van Leger des Heils Thuiszorg OGGZ bestaat naast Verpleegkundigen en Verzorgenden uit Huishoudelijk Medewerkers en Thuisbegeleiders. De doelgroep bestaat uit cliënten uit de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) met problematiek op meerdere levensgebieden. Het werk is uitdagend en vraagt creativiteit. Er wordt veelal multi-disciplinair gewerkt. http://goodwillcentra.legerdesheils.nl/thuiszorg-verpleging-en-verzorging 4 dagen geleden
Verpleegkundige (niveau 4)
Voor Leger des Heils Thuiszorg OGGZ zijn we op zoek naar een verpleegkundige die ons team komt versterken. Als verpleegkundige ben je gericht op de dagelijkse wensen en behoeften van de individuele cliënt. Naast de basiszorg die je uitvoert, zorg je samen met jouw collega's voor goede zorg voor de cliënten. Je werkt vanuit een vraaggerichte benadering. Je signaleert tijdig veranderingen in de gezondheidssituatie van de cliënt en rapporteert deze zowel mondeling als schriftelijk. Je bent in staat je bijdrage te leveren aan het zorgplan en het actueel houden van het zorgdossier.Er hoeven geen nachtdiensten te worden gewerkt. In de avond/weekend kan men gebruik maken van een auto/scooter.Functie-eisenJe beschikt over een afgeronde opleiding MBO verpleegkundige niveau 4;Je hebt affiniteit met de doelgroep van het Leger des Heils;Je bent in staat zelfstandig te werken;Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs.Je hebt doorzettingsvermogen en een 'doeners'-mentaliteit;Je kan anticiperen op onverwachte situaties;Je bent een daadkrachtig persoon met naastenliefde en inlevingsvermogen;Je hebt een positief christelijke levensovertuiging en onderschrijft de doelstellingen van het Leger des Heils.Primaire arbeidsvoorwaarden:Op basis van opleiding en ervaring wordt je ingeschaald volgens CAO VVT. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 5,7% en hecht veel waarde aan flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling (Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden) .Secundaire arbeidsvoorwaarden:Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.Duur:Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.ContactinformatieWe zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet voor 19 december 2016. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.Contactpersoon en informatie:Mirjam Pronk (Teamleider)Telefoonnummer: 020-4353232Acquisitie wordt niet op prijs gesteldVoor meer informatie zie onze website: http://goodwillcentra.legerdesheils.nlWerkeenheid informatie:Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg. GWCA zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Goodwillcentra Amsterdam wil een professionele organisatie zijn met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn. Ruim 1100 medewerkers zetten zich dagelijks in voor mensen 'zonder helper'. Ze zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, kinderhospice en thuiszorg. Hierbij is de deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers van cruciaal belang.Het jaarlijkse exploitatiebudget bedraagt voor de regio Amsterdam ca. 60 miljoen.Het team van Leger des Heils Thuiszorg OGGZ bestaat naast Verpleegkundigen en Verzorgenden uit Huishoudelijk Medewerkers en Thuisbegeleiders. De doelgroep bestaat uit cliënten uit de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) met problematiek op meerdere levensgebieden. Het werk is uitdagend en vraagt creativiteit. Er wordt veelal multi-disciplinair gewerkt. http://goodwillcentra.legerdesheils.nl/thuiszorg-verpleging-en-verzorging 4 dagen geleden
Ervaren gedragswetenschappers / GZ psycholoog
Bijzondere mensen voor bijzondere situaties: we zoeken in Groningen-Friesland & Drenthe gedragswetenschappers voor volwassenen en voor onze ambulante afdelingenWat ga je doen:Als gedragswetenschapper bij volwassenen met een licht verstandelijke beperking doe je psychodiagnostisch onderzoek bij volwassenen met een vermoeden van een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Direct deelnemer gebonden taken: het bespreken van ingewikkelde casuïstiek en het voorbereiden en bespreken van behandelplannen. Je draagt (mede) zorg voor veiligheid van deelnemers en medewerkers door de inhoudelijke lijnen uit te zetten na incidenten of calamiteiten.Je bevordert de deskundigheid van medewerkers door toerusting, training en themabesprekingen.Als gedragswetenschapper bij de ambulante afdelingen neem je, in samenwerking met de ambulante hulpverlener, inhoudelijke kernbeslissingen, geef je adviezen en bevorder je de deskundigheid van medewerkers door het bespreken van casuïstiek en door in themabesprekingen je kennis te delen. Je bent betrokken bij ingewikkelde casussen en de zorg voor veiligheid van deelnemers en medewerkers door de inhoudelijke lijnen uit te zetten na incidenten of calamiteiten en de waarborging van de kwaliteit van de diverse specialisaties.Wat vragen wijJe bent in het bezit van een afgeronde academische master orthopedagogiek (aangevuld met de opleiding tot generalist) en/of master klinische psychologie en/of BIG geregistreerd GZ-psycholoog.Wij als collega's verwelkomen je graag als je naast je opleiding en ervaring nog een aantal andere zaken naar het team meebrengt. Als je bij het Leger des Heils werkt moet je tegen een stootje kunnen: we werken met jeugdigen en volwassenen met ingewikkelde problematiek. Dat betekent dat je een positieve instelling hebt en je geloof in wat mensen kunnen weet te behouden. Je hart gaat uit naar de meest kwetsbaren. Je kunt overstijgend denken, bent vindingrijk en zoekt naar oplossingen die niet alledaags zijn.Wij verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.Wat bieden wijHet betreft aanstellingen van 20-28 uur per week.Voor beide functies bieden we een tijdelijk contract, waarna een vast dienstverband tot de mogelijkheden behoort. Inschaling is conform CAO. Daarnaast krijg je vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Leger des Heils kent daarnaast goede arbeidsvoorwaarden zoals een fietsplan en opleidingsmogelijkheden zodat je je professioneel kunt blijven ontwikkelen.ContactinformatieWij ontvangen graag je CV en motivatie, waarin je in gaat op de functie-eisen en jouw christelijke identiteit, uiterlijk 6 december 2016 a.s. via de button "solliciteer on line". Je kunt je sollicitatie richten aan Trientsje Aukema, manager primair proces. De eerste gespreksronde staat gepland op vrijdag 9 december 2016.Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Karin den Hollander, gedragswetenschapper op 050 - 3172670. Voor vragen rondom de procedure van deze vacature kun je bellen met Karen Huitsing, coördinator Talentcentrum (Werving & Selectie, Flexpool en Mobiliteit) op 050 -3172670 op maandag, woensdag en vrijdag.Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Conform het W&G beleid genieten interne kandidaten, bij gebleken gelijke geschiktheid, voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Sollicitaties worden alleen via onze website (www.werkenbijhetlegerdesheils.nl) in behandeling genomen. Voor meer informatie over onze organisatie kijk je op http://www.legerdesheils.nl/.Over Leger des HeilsLeger des Heils W&G Noord werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Wij werken voor mensen aan de onderkant van de samenleving , mensen die vaak tussen wal en schip vallen zoals, multi-probleemgezinnen, mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische problemen en de daarbij behorende problematiek. In onze werkeenheid helpen ruim 350 medewerkers en 90 vrijwilligers bijna 3.000 cliënten per jaar.Wij zijn per 1 januari 2017 op zoek naar eenErvaren gedragswetenschapper / GZ psycholoogvoor 20-28 uur per weekJe wordt ingezet als gedragswetenschapper bij volwassenen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problematiek: verslaving en/of psychiatrische problemen waarbijpsychodiagnostisch onderzoek en behandeling in multidisciplinair verband je hoofdtaken zijn.en eenErvaren gedragswetenschappervoor 20-28 uur per weekJe wordt ingezet als gedragswetenschapper voor de ambulante afdelingen in Groningen, Friesland en Drenthe die multi-probleemgezinnen begeleiden. De hoofdtaken in deze functie zijn het adviseren over veiligheid, de inhoudelijke zorg en het leveren van een bijdrage aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie. 7 dagen geleden
Communicatieadviseur Utrecht
Bijzondere mensen voor bijzondere situaties.InformatieAls ervaren communicatieprofessional ben je breed inzetbaar. Je ontwikkelt en implementeert het in- en externe communicatiebeleid en voert dat deels ook praktisch uit. Je bent een stevige gesprekspartner voor directie en managementteam, adviseert hen waar nodig en bent aanspreekpunt voor woordvoering naar de media. Daarnaast draag je samen met sleutelfiguren binnen onze organisatie bij aan de ontwikkeling van een strategisch marketingplan, bedoeld om de actuele ontwikkelingen in de samenleving op onderwerpen bij te blijven of zelfs voor te zijn. Je onderhoudt contacten met verantwoordelijken voor het communicatiebeleid van onze belangrijkste samenwerkingspartners zoals Reclasseringsorganisaties, gecertificeerde instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdzorg Nederland. Als communicatieadviseur overleg je rechtstreeks met de algemeen directeur en werkt nauw samen met de directiesecretaris en landelijk relatiebeheerder. Jouw standplaats is Utrecht.Wat verwachten wij van je?Je bent een ondernemend, initiatiefrijk persoon. Leergierig, jij hebt zin in je werk! Complexe vraagstukken weet jij tot de kern te brengen. Van jou kunnen we op aan. Je bent sociaal, een netwerker en weet met jouw gedrevenheid anderen positief te beïnvloeden. Sterk in het vertalen van beleid naar effectieve communicatiestrategieën, maar ook niet te beroerd een rol te spelen in de uitvoering daarvan. Je wijst ons op nieuwe trends en ontwikkelingen in de in- en externe communicatie en doet voorstellen om door middel van communicatie de positie van LJ&R te verstevigen. Uiteraard heb je een lenige pen, kun je snel schakelen en weet je overzicht te houden.We zoeken iemand die: Een afgeronde HBO-opleiding Communicatie heeftMinimaal 5 jaar werkzaam is geweest in een soortgelijke functieGevoel heeft voor politieke verhoudingenBij voorkeur kennis heeft van de sectoren Jeugdbescherming en/of ReclasseringZelfstandig kan werkenUitstekende redactionele vaardigheden bezitEen professionele en dienstverlenende instelling kentEen positief christelijke geloofsovertuiging heeft en de doelstelling van Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering kunt onderschrijven.ArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 10 (minimaal € 2892,- en maximaal € 4263,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).Opname Pensioenfonds Zorg & WelzijnEindejaarsuitkering 8,3%Individueel keuzebudget.Aanstelling voor 32 uur per week voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.ContactinformatieSchrijf ons een korte motivatie waarom jij denkt geschikt te zijn om LJ&R te komen versterken in de functie van Communicatieadviseur. Jouw brief en CV zien we graag uiterlijk 14 december 2016 tegemoet via 'solliciteer online!' (hieronder). Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering hebben interne kandidaten voorrang.Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Henk Peerenboom 088-0901000.De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13 januari 2017.Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Over Leger des HeilsStichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt ruim 560 medewerkers. 11 dagen geleden
Gastvrouw en/of gastheer gezocht
Lijkt het jou leuk om mee te werken aan de huiselijke sfeer tijdens de vrije momenten van onze bewoners? Dan zoeken we jou!InformatieBij De Wending wordt een klinische opname van een aantal maanden geboden aan cliënten. Ook nemen cliënten deel aan een programma, waarbij iedere dag een dagdeel is gereserveerd voor therapie en een dagdeel voor werk.De vrijwilliger is er voor cliënten om ondersteuning te bieden en mensen de mogelijkheid te geven om van zich af te praten. Daarnaast zorgen de vrijwilligers voor momenten van afleiding en ontspanning. Het belangrijkste is om er "te zijn" voor de ander.De vrijwilliger neemt niet de taken over van de professionele hulpverlening. De vrijwilliger is aanwezig op de afdeling waar de bewoners verblijven. Het vrijwilligerswerk vraagt tenminste een avond per een à twee weken inzetbaarheid.Taken kunnen zijn:Mee eten op de groepAssisteren bij de afwasKoffie en thee zettenPraatje maken met de bewonersSpelletjes spelenTelefoon aannemenFunctie-eisenJe bent betrokken en bewogen met onze doelgroep;Je hebt ervaring in het voeren van gesprekken, warmte en enthousiasme;Je levert een bijdrage aan een prettige sfeer;Je respecteert de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en GezondheidszorgJe bent minimaal 18 jaar, je bent zelfstandig en stabielJe bent beschikbaar op woensdagavond of vrijdagavond of zaterdagavond.ArbeidsvoorwaardenJe draait mee in een team van leuke collega's,Een WA- verzekering tijdens de uren vrijwillige inzet,Een gezellig en sociaal moment waarin je meelevende gesprekken kunt voeren met mensen,Een passende vrijwilligersvergoeding,ContactinformatieLijkt het je wat om vrijwilliger bij ons te worden op deze afdeling? Neem dan contact op met Arina Prosman, 055-5380333 of mail je motivatie en CV naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –Over Leger des HeilsDe Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg is een landelijk werkende christelijke organisatie die materiële en immateriële hulp verleent aan mensen die een beroep doen op de 239 vestigingen van de Stichting. De Stichting is actief op het gebied van de Maatschappelijke Opvang, Gezondheid- en ouderenzorg, Jeugdbescherming, Jeugdhulpverlening, Reclassering, Preventie en maatschappelijk herstel en Verslavingszorg. Bij de Stichting werken 4700 medewerkers en circa 800 vrijwilligers die jaarlijks professioneel, energiek en pragmatische hulp verlenen aan bijna 35.000 mannen, vrouwen en kinderen. Dit gebeurt vanuit een christelijke motivatie waarin rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centrale waarden zijn. 11 dagen geleden

Contactgegevens
Leger des Heils
Apeldoorn
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Sanders Sanders