Werken bij Leger des Heils0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - Leger des Heils - Plaats een review

Leger des Heils


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Nieuw-Amsterdam
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Woonbegeleider m/v

  15-11-2017 00:00:00
  • 3 dagen geleden
  • 2 views
  • Amsterdam Amsterdam NL
  • 32-40 uur
  • HBO
  Wij zoeken een enthousiaste collega met een afgeronde HBO opleiding (SPH /Social Work) die het leuk vindt om met mensen te werken die niet gemakkelijk in een hokje te plaatsten zijn. Het begeleiden van deelnemers in een residentiele voorziening, het geven van leefstijl trainingen maar ook het individuele begeleiden van deelnemers met meer zelfstandigheid zijn belangrijke elementen van de functie. Het helpt als je ook zelf wat levenservaring hebt.Als Woonbegeleider begeleid en ondersteun je deelnemers in het streven naar zelfredzaamheid, in de breedste zin van het woord. Je stimuleert en ondersteunt o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken en je hebt een houding waarbij de deelnemer centraal staat. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de deelnemer en fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je neemt deel aan teamvergaderingen en MDO's en je voert de benodigde rapportages, verslagleggingen en overige administratieve werkzaamheden uit.Functie-eisenMinimaal afgeronde HBO SPH of MWD/Social Work opleiding;Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;Kennis van en/of ervaring met psychiatrische- en verslavingsproblematiek en de sociale kaart;Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten en het onderhouden van contact met externe instanties;Creatief in het vinden van een passende dag invulling voor de cliënten in de vorm van scholing, vrijwilligerswerk, werk en activiteiten;Ervaring met de WMO;Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;Bereidheid tot deelname aan bereikbaarheidsdienst;Bereidheid tot werken in onregelmatige/flexibele uren;Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.Primaire arbeidsvoorwaarden:Op basis van opleiding en ervaring wordt je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 8. Deze loopt van minimaal € 2.541,-- tot maximaal €3.553,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).Secundaire arbeidsvoorwaarden:Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.Duur:Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.ContactinformatieWe zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ voor 1 december 2017. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.Contactpersoon en informatie:Trudie Vons, Teamleider020-4115586Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!Voor meer informatie zie onze website: http://goodwillcentra.legerdesheils.nlWerkeenheidinfo:In Nederland zet het Leger des Heils zich al 130 jaar in voor mensen zonder helper: mensen die niemand hebben om op terug te vallen. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).Onze medewerkers zetten zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. In al deze vakgebieden is de deskundigheid, gedrevenheid en vasthoudendheid van onze medewerkers van cruciaal belang. We zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, verpleegkundig kinderzorgcentrum, buurtcentra en de thuiszorg. Deelnemers van het Leger des Heils kunnen bij ons werkervaring opdoen bij de sociale firma 50|50 om zo een plek in de samenleving terug krijgen.Afdelingsinfo:Op de Plantage Doklaan verblijven 45 deelnemers (M/V) variërend in de leeftijd van 23 t/m 80 jaar. Er is sprake van problematiek op diversie leefgebieden waaronder wonen, werk, financiën, geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het programma aanbod op de Plantage Doklaan is te verdelen in twee fases. De eerste fase staat in het teken van het in kaart brengen van de problematiek van de deelnemer, waarbij de hulp van diverse hulpverleners aanwezig is. Het aanbieden van een (woon) omgeving die zorg uitstraalt is een belangrijk onderdeel van het aanbod op de afdeling. Een ander onderdeel van dit programma aanbod is een aantal trainingen die ondersteunend zijn bij het oplossen van problemen, aanleren van nieuwe vaardigheden en inzicht geven in eigen (on) mogelijkheden.De tweede fase van het verblijf kenmerkt zich door het steeds meer zelfstandig gaan functioneren, gericht op uitstroom naar een andere woonsituatie, waarbij het contact met de hulpverlener een minder intensief karakter heeft.Het team is opgebouwd uit een teamleider, een zorgcoördinator, groepsleiders, trajecthouders en een praktijkverpleegkundige. Er wordt gewerkt vanuit de Herstelgerichte aanpak wat onder andere inhoudt dat een deel van het team bewust ervaringsdeskundige is.
 • Groepsopvoeder

  1-11-2017 00:00:00
  • 17 dagen geleden
  • 8 views
  • Amsterdam Amsterdam NL
  • 16-24 uur
  • HBO
  tussenfase Fasehuis 't GeinInformatieDe kern van je werk is het aanleren van vaardigheden in de dagelijkse routine van de jongeren. Je stimuleert hierdoor de ontwikkeling met als doel om gedragsverandering te bevorderen. De orthopedagoog stelt het behandelplan op, waarbij je als mentor samen concrete behandeldoelen uitwerkt tot leerdoelen en met praktische werkpunten op de groep aan de slag gaat (zowel in groepsverband als individueel). Je bewaakt en evalueert de uitvoering hiervan. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een goede werkrelatie met de jongeren. Hierbij zijn dag -en vrije tijdsbesteding en het informeren/adviseren van het netwerk, belangrijke speerpunten. Je levert een actieve bijdrage aan het uitvoeren en bewaken van het gevoerde beleid (hiervoor neem je bijvoorbeeld deel aan afdelingsoverstijgende werkgroepen).Functie-eisenMinimaal afgeronde MBO/HBO opleiding SPW/SPH of daarmee vergelijkbaar;Bij voorkeur ervaring in de gehandicaptenzorg en/of jeugdzorg;Hart voor jongeren; je ziet kansen en potentie en bent in staat deze aan te boren;Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;Goede sociale-, mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;De bereidheid om volgens rooster onregelmatige diensten te draaien;Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.Primaire arbeidsvoorwaarden:Op basis van opleiding en ervaring wordt je volgens CAO Gehandicapten ingeschaald in schaal 40. Deze loopt van minimaal € 1.850,-- tot maximaal € 2.736,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 7,05% en hecht veel waarde aan flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling (Persoonlijk Budget Levensfase).Secundaire arbeidsvoorwaarden:Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.Duur:Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.ContactinformatieWe zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ voor 30 november 2017. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.Contactpersoon en informatie:Ilona de Koe, Zorgcoördinator Fasehuis 't Gein l de Klif l Jongeren AmbulantCluster JongerenTelefoonnummer: 06-83165137Acquisitie wordt niet op prijs gesteldVoor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nlWerkeenheidinfo:In Nederland zet het Leger des Heils zich al 130 jaar in voor mensen zonder helper: mensen die niemand hebben om op terug te vallen. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).Onze medewerkers zetten zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. In al deze vakgebieden is de deskundigheid, gedrevenheid en vasthoudendheid van onze medewerkers van cruciaal belang. We zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, verpleegkundig kinderzorgcentrum, buurtcentra en de thuiszorg. Deelnemers van het Leger des Heils kunnen bij ons werkervaring opdoen bij de sociale firma 50|50 om zo een plek in de samenleving terug krijgen.Afdelingsinformatie:Het Cluster Jongeren bestaat uit de afdelingen: (Orthopedagogisch Centrum) OC Middelveld, Zij aan Zij, fasehuis t Gein, Jongeren Ambulant en de Klif. Alle (zwerf) jongeren die binnen het cluster woonachtig zijn hebben een licht verstandelijke beperking, bijkomende (psychiatrische) problematiek, kunnen verslaafd zijn en contacten hebben met justitie. Zij krijgen naast praktische begeleiding op individueel en groepsniveau ook behandeling aangeboden dat wordt ondersteund en uitgevoerd door een multi disciplinair team. 't Gein:Bij fasehuis 't Gein worden (zwerf)jongeren ondersteund om te groeien in hun sociale redzaamheid op verschillende levensgebieden. Op een herstelgerichte wijze en met oog voor de dromen en doelen van de jongeren geven we gezamenlijk vorm aan een behandeltraject. Het fasehuis is opgedeeld in verschillende fases.De vacature is gericht op een functie als groepsopvoeder op de 2e fase van 't Gein, ook wel de tussenfase genoemd. Hier wonen vijf jongeren die de eerste fase van 't Gein (24 uurs begeleiding) al hebben doorlopen en in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een stap verder zijn.
 • Sociaal Pedagogisch Werker 2 M/V

  19-10-2017 00:00:00
  • 30+ dagen geleden
  • 6 views
  • Amsterdam Amsterdam NL
  • 24-32 uur
  • MBO
  Rosaburgh RIBW & HerstartInformatieVoor onze RIBW zijn wij op zoek naar een veelzijdige professional die goed in staat is om een positieve bijdrage te leveren aan het scheppen van een optimaal leefklimaat voor vrouwen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Wij bieden deze vrouwen zorg en begeleiding onder beschermd wonen of op de Herstart afdeling. Er wordt verwacht dat je begeleiding kunt geven d.m.v. gesprekken, praktische adviezen en ondersteuning. Aan de trajecthouder geef je ondersteuning door het uitvoeren van praktische zaken aangaande het traject van een cliënt. Ook bied je cliënten ondersteuning bij het uitvoeren van ADL en HDL taken en indien een cliënt dit niet zelfstandig kan neem je de zelfzorgtekorten over. Wij werken cliënt gericht vanuit de Herstel visie.Functie-eisenEen afgeronde MBO/SPW4 of daarmee vergelijkbaar;Ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;Ervaring in de maatschappelijke opvang en ervaring in de vrouwenhulpverlening is een plus;Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;Goede relationele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;Bereidheid om volgens rooster onregelmatige diensten te draaien;Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.Primaire arbeidsvoorwaarden:Op basis van opleiding en ervaring wordt je volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening ingeschaald in schaal 6. Deze loopt van minimaal € 2.150,-- tot maximaal € 3,016,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).Secundaire arbeidsvoorwaarden:Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.Duur:Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.ContactinformatieWe zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/voor 30 november 2017. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.Contactpersoon en informatie:Tara Jane de Jong - Thomas.Telefoonnummer: 020-4350670Acquisitie wordt niet op prijs gesteldVoor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nlWerkeenheidinfo:In Nederland zet het Leger des Heils zich al 130 jaar in voor mensen zonder helper: mensen die niemand hebben om op terug te vallen. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).Onze medewerkers zetten zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. In al deze vakgebieden is de deskundigheid, gedrevenheid en vasthoudendheid van onze medewerkers van cruciaal belang. We zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, verpleegkundig kinderzorgcentrum, buurtcentra en de thuiszorg. Deelnemers van het Leger des Heils kunnen bij ons werkervaring opdoen bij de sociale firma 50|50 om zo een plek in de samenleving terug krijgen.Afdelingsinformatie:De RIBW Rosaburgh & Herstart maakt deel uit van het cluster Vrouwenopvang. De Rosaburgh is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) en Herstart voor 38 dak- en thuisloze vrouwen. Zij kunnen worden opgenomen met psychiatrische stoornissen en/of een psychiatrisch verleden, eventueel gecombineerd met verslavings- en/of psychosociale problemen. Voor iedere bewoner wordt er een begeleidingstraject opgesteld, waarbij de toegewezen trajecthouder het aanspreekpunt is. De bewoner wordt een gestructureerd woonklimaat geboden, met daarin duidelijke eigen verantwoordelijkheden. In het begeleidingstraject wordt o.a. aandacht geschonken aan "zinvolle dagbesteding", woon- en sociale vaardigheden.Het team bestaat uit spw'ers, trajecthouders, praktijkverpleegkundige, de huishoudelijke dienst en de teamleider.
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
Leger des Heils
Zijtak WZ 125
7833BE Nieuw-Amsterdam
Zijtak WZ 125 Nieuw-Amsterdam, NL
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Joke Elst,van der