Klant van Jobbird Swv pasvorm

Werken bij Swv pasvormSwv pasvorm

Soort organisatie
Werkgever
Branche
Onderwijs/opleiding
Locaties
Gorinchem
Aantal medewerkers
11-50
Internationaal actief
Nee

Wie zijn wij?

Het SWV VO Passend Onderwijs Gorinchem zet zich in voor alle VO-leerlingen in de regio 28.14 in het kader van de wet Passend Onderwijs.  Het betreft de leerlingen uit de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Werkendam en Zederik.

Iedere leerling verdient aandacht, onderwijs, zorg en begeleiding om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat begint bij de leerling en de leraar in de klas, in school. Uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling en op basis van partnerschap met ouders (context).

Het SWV VO ondersteunt de 17 VO- en 3 VSO-scholen hierbij zo goed mogelijk om die optimale ontwikkeling voor de ruim 9600 leerlingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het SWV streeft naar een geïntegreerd en samenhangend systeem van onderwijs, ondersteuning, zorg en begeleiding in onze regio. Het SWV VO heeft een specifieke kerntaak voor VO-leerlingen (en scholen) die meer (extra) ondersteuning nodig hebben.  Dat gebeurt bij voorkeur in de scholen en in specifieke gevallen op de bovenschoolse onderwijsvoorziening Scala . Dit alles in nauwe samenwerking  met gemeenten en andere externe partners vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid m.b.t. jeugdhulp, (school) maatschappelijke werk, leerplicht, e.d.  Samen sterk, uitgaande van de eigen kracht. Samenwerken, kennis en ervaring delen, leren van en met elkaar.

Voor een soepele overgang van het basisonderwijs naar het VO wordt intensief samengewerkt met de drie kamers uit het Samenwerkingsverband Driegang. Een vergelijkbare werkwijze ontwikkelen we voor een zo goed mogelijke overgang, aansluiting en afstemming naar het MBO.Plan route

Afstand

Vacatures

Jeugdprofessional bovenschoolse onderwijsvoorziening
SWV PasVOrm zoekt per 1 februari 2017 een enthousiaste jeugdprofessional voor 0,5 fte voor de bovenschoolse onderwijsvoorziening. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor dit schooljaar met uitzicht op vast dienstverband.  SWV PasVOrm Gorinchem is een samenwerkingsverband van 8 schoolbesturen en 20 schoollocaties voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs. Het doel van SWV PasVOrm is het realiseren van een samenhangend geheel van onderwijsarrangementen binnen en tussen de scholen, zodat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. SWV PasVOrm streeft ernaar dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven zo thuisnabij mogelijk een passende plaats in het onderwijs krijgen. SWV PasVOrm heeft daartoe ook een bovenschoolse onderwijsopvangvoorziening (voorheen Rebound, Scala) dat samen met het expertiseteam is gevestigd in het Orthopedagogisch-didactisch Centrum (OPDC) aan de Herman de Ruyterstraat 30, te Gorinchem.Deze bovenschoolse onderwijsvoorziening is voor alle leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften binnen het samenwerkingsverband. Zij krijgen voor kortere of langere periode flexibele onderwijstrajecten aangeboden, vaak in combinatie met hulpverlening. Deze jongeren zijn vastgelopen in het regulier onderwijs en hebben veelal complexe problematiek in verschillende leefgebieden. Er wordt gezocht naar een individueel maatwerktraject uitgaande van de krachten, behoeften en mogelijkheden van de jongere en zijn/haar context (ouders, school, hulpverlening, e.d.). Zo willen we jongeren (weer) perspectief bieden op verdere ontwikkeling in het onderwijs, stage of werk. Er worden maximaal 20 leerlingen opgevangen.De leerlingen functioneren dagelijks in twee groepen. Ze werken aan hun eigen schoolwerk. Elke dag heeft zijn vaste dagindeling. Naast het schoolse werk is er aanbod in creatieve vakken, koken, bewegingsonderwijs en techniek. Tijdens dit aanbod is er veel aandacht voor het gesprek en de persoonlijke benadering van de leerling. In beide groepen is dagelijks een leerkracht aanwezig voor in totaal 1,9 fte. Daarnaast is er voor 1,0 fte klassenassistentie beschikbaar. Er is vanuit het expertiseteam van het samenwerkingsverband ondersteuning in de vorm van 0,2 fte orthopedagoge. Het geheel wordt aangestuurd door een teamleider die ook voor 0,4 fte in de groepen ondersteunt. Tot de taken behoren:Huisbezoeken afleggen;Ontwikkelingsanamneses;Individuele coaching geven aan leerlingen;Actief (ondersteunings-)contacten onderhouden met ouders;Actief contacten onderhouden met hulpverlening;Het formuleren van hulpvragen van ouders en gezin voor de inzet van externe hulpverlening;Motiveren en ondersteunen van ouders en/of leerlingen bij toeleiding naar het wijkteam;Meedenken over de onderwijsbehoeften en Ontwikkelingsperspectiefplannen van leerlingen in samenwerking met de andere medewerkers van PasVOrm;Het deelnemen aan evaluatiegesprekken in de voortgang van leerlingen;Geven van informatie en advies aan leerlingen en ouders;Bieden van nazorg bij het uitstromen van leerlingen;Geven van trainingen aan leerlingen (SOVA, Rots en water etc.); De jeugdprofessional heeft kennis van:De psychologische ontwikkeling en het leeftijdsadequaat sociaal-emotioneel functioneren van jongeren (12-18 jaar);Psychosociale-, emotionele- en gedragsproblematiek in de context van de schoolloopbaanontwikkeling met de daarbij horende toepasbare opvoed- en opgroeiadviezen;Gezinsproblematiek in relatie tot het functioneren van leerlingen;Methoden om een vertrouwensrelatie aan te gaan en op te bouwen met jongeren en ouders;Motiverende gesprekstechnieken;Veilig thuis en Jeugdbeschermingsplein;De toeleidingsprocedures en werkwijzen van het wijkteam;De procedures in geval (vermoeden) van kindermishandeling en/of huiselijk geweld;De privacyregels bij het uitwisselen van gegevens van leerlingen en ouders met derden;Registreren en rapporteren.We zoeken een collega die goed kan communiceren en samenwerken, het vermogen heeft tot zelfreflectie, geduldig is en stevig in zijn schoenen staat.Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform salarisschaal 9 van de CAO VO.Voor meer informatie kun je terecht bij: Karin Kleine, uitvoerend bestuurder en/of bij Jolijn Verburg, orthopedagoog via telefoonnummer: 0183-660641. Heb jij hart voor deze doelgroep, denk je over de juiste kwaliteiten te beschikken en heb je zin om het team van SWV PasVOrm te komen versterken, dan kun je jouw interesse voor deze functie kenbaar maken door vóór 12 december 2016 je motivatiebrief en curriculum vitae (bij voorkeur digitaal) op te sturen naar:SWV PasVOrmt.a.v. C. Timmer– Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –Postbus 4564200 AL Gorinchem De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 51. 9 dagen geleden

Contactgegevens
Swv pasvorm
Herman de Ruijterstraat 30
4206ZM Gorinchem
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
ctimmer (swvpasvorm)
0183-660641

Mogelijk interessante vacatures

Werkplekspecialist
Tilburg   Page Personnel
15 dagen geleden
Docent Wiskunde eerstegraads
Alkmaar   De Detacheerders Amsterdam
15 dagen geleden
Docent Wiskunde
Hilversum   De Detacheerders Amsterdam
15 dagen geleden
Docent Speciaal Onderwijs
Nederland   NIVVO Flex
6 dagen geleden
Coördinator grond
's-Hertogenbosch   Van Dijk Employment Services
20 dagen geleden
Scrummaster
Apeldoorn   Transparant Recruitment
7 dagen geleden