Werken bij ParticipeParticipe


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Gezondheids/welzijn sector
Locaties
Alphen aan den Rijn, Amstelveen
Aantal medewerkers
201-500
Internationaal actief
Nee

Bedrijfsprofiel

Participe is dé uitvoeringsorganisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en is gericht op de optimale participatie van alle bewoners in hun directe leefomgeving. In de wijk biedt Participe ondersteuning in wijkteams waarbij we mee doen mogelijk maken in de lokale samenleving. In de eigen buurt kunnen mensen bij ons terecht voor allerlei diensten, regelingen, het huren van accommodaties, mantelzorgpunt, vrijwilligerswerk. Bij Participe werken circa 170 medewerker.Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Sociaal Beheerder voor 24 uur per week

  • 2 dagen geleden
  • 73 views
  • Alphen aan den rijn
  • 24-32 uur
  • MBO
  Vita Amstelland levert diensten op het gebied van psychosociale en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het uitgangspunt is dat iedere volwassene de regie over het eigen leven zo lang en veel mogelijk in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit het eigen perspectief aansluiting heeft met de samenleving. Samen met de maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, de wijkcoach, de activiteitenbegeleider en de programma coördinator ontmoetingsgroepen vormt de sociaal beheerder, het integraal team Uithoorn. Het team werkt nauw samen met partners in de wijk, onder andere via de netwerkorganisatie Uithoorn voor Elkaar. Voor de locatie Bilderdijkhof zoeken wij met ingang van 16 maart een enthousiaste, flexibele en communicatieve                                                        Sociaal beheerder                                                     Voor 24 uur per week  Als sociaal beheerder ben je aanspreekpunt voor (potentieel) huurders, bezoekers en betrokken vrijwilligers. De Bilderdijkhof is een goed lopend wijksteunpunt dat verschillende doelgroepen bedient en doordeweeks een goede bezetting kent. Verdere uitbatingsmoggelijkheden pakken we graag op met een enthousiaste, sociale en communicatieve beheerder die goed kan omgaan met de verschillende doelgroepen. De functie wordt bij voorkeur over 4 dagen verdeeld. Je maakt onderdeel uit van het Team Vita Uithoorn waarin een bijdrage wordt geleverd aan Uithoorn voor Elkaar. TakenWerkt nauw samen met ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, wijkzorg,ontmoetingsgroepen en vrijwilligers bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals cursussen, instructies, voordrachten en dergelijkeWerven, begeleiden en coachen van vrijwilligersDraagt zorg voor de administratie van verhuur en de bar en ben je verantwoordelijk voor de kasVerricht diverse voorkomende functie gerelateerde werkzaamheden, zoals werkzaamheden ten aanzien van interne verhuizingenVerzorgt een goede mondelinge en schriftelijke communicatie naar de gebruikers van de accommodaties, vrijwilligers en welzijnswerkersDraagt bij aan de planning en de verhuur van ruimtes binnen de accommodatieDenkt mee en levert een actieve bijdrage aanhet verbeteren van de dienstverleningOverzicht houden over het reilen en zeilen van het steunpunt, met oog voor de organisatie op de lange termijn en zorg je ervoor dat de activiteiten en het steunpunt goed zichtbaar zijn in de (sociale) media Functie eisenMbo+ werk en denk niveauSociaal vaardig en communicatief vaardig met diverse doelgroepenEnig technisch inzichtKennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëneIs ondernemend en heeft organisatie talentWerkt graag met mensen en vindt het beheer met name op het sociale vlak een uitdagingKlantgericht en een dienstverlenende instellingFlexibel in verband met onregelmatige werktijden (weekend- en avonduren).In bezit van rijbewijs B Wij bieden Een boeiende branche, volop in ontwikkeling, waarin Participe een ondernemende organisatie is met betrokkenheid als één van de belangrijkste kernwaardenSalaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is gewaardeerd in schaal 7 van de CAOEen tijdelijk contract vooralsnog voor één jaarAansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn   Informatie en solliciterenInformatie over deze functie kun je opvragen bij Sjaak van der Linde, directeur 06 4692 0618 of – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –  Een gemotiveerde sollicitatiebrief met bijbehorend CV kan tot uiterlijk 3 maart via – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – gestuurd worden. Deze vacature gaat gelijktijdig zowel intern als extern uit. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.
 • WMO adviseur

  • 13 dagen geleden
  • 117 views
  • Alphen aan den rijn
  • 24-32 uur
  • HBO
  • €2500 - €3500 euro
  WMO Participe bestaat uit de werkmaatschappijen Participe holding, Participe Alphen aan den Rijn, Participe Delft, Participe Projecten en Vita Amstelland.Participe Alphen aan den Rijn is dé uitvoeringsorganisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en is gericht op de optimale participatie van alle bewoners in hun directe leefomgeving. Ze bevordert welzijn in de wijk en zorg voor thuis. Participe Alphen richt zich met preventieve verstrekkingen op de bevordering van zelfredzaamheid in de lokale samenleving. In de wijk biedt Participe Alphen ondersteuning in wijkteams waarbij we meedoen mogelijk maken in de lokale samenleving. In de eigen buurt kunnen mensen bij ons terecht voor allerlei diensten en regelingen zoals het huren van accommodaties, een Mantelzorgpunt en vrijwilligerswerk.Voor de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn wij op zoek naar een gedreven:WMO adviseur 24 – 36 uur per weekALGEMENE KENMERKENBinnen de gemeente Alphen aan den Rijn en/of Kaag en Braassem werk je vraaggericht. Door middel van een hoogwaardige intake analyseer en beoordeel je de ondersteuning die een hulpvrager nodig heeft. Deze hulpvraag kan het gehele domein van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en wellicht onderwijs bestrijken waarbij alle algemene gemeentelijke voorzieningen in de oplossing wordt betrokken. Binnen het specialisme indiceren neem je beslissingen, verzorg je correspondentie en je stelt beschikkingen op. Je bepaalt de voorziening en verzorgt hiervan de levering.  Daarnaast ben je de  contactpersoon/regievoerder van de hulpvrager, je houdt het gehele proces van begin tot het eind onder je beheer en bij doorverwijzingen draag je de hulpvrager zelf over naar de betreffende afdeling of instantie.Je werkt wijkgericht en bouwt samen met je teamgenoten aan het verbeteren en onderhouden van het netwerk (huisarts, wijkverpleging, wijkteam enz.) in je eigen wijk.DOEL VAN DE FUNCTIE Het onderzoeken van hulpvragen voor het domein van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en wellicht onderwijs voor ouderen en mensen met een handicap en het maken van juiste afwegingen die leiden tot onderbouwde adviezen en beschikking, die voldoen aan gestelde eisen en voorwaarden van de organisatie waarvoor gewerkt wordt.RESULTAATGEBIEDEN Verkrijgen van een compleet en inzichtelijk beeld van de mogelijkheden, beperkingen en maatschappelijke participatie van de aanvrager.Onderzoekt de situatie door middel van vraagtechnieken die de vraag van de hulpvragerbreed verkent en is in staat om een verdiepingsgesprek te voeren.Informatie verstrekken en advisering aan medewerkers van het serviceplein bij de gemeenteWMO adviseurAlphen aan den Rijn.Bespreekt naar eigen inzicht de situatie van de aanvraag met interne en externe adviseurs ten behoeve van aanvullende informatie.Beoordeelt het chronisch psychische (psychosociale) probleem in relatie tot het behoud of bevorderen van het zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijke verkeer.Maakt een inschatting van de ontwikkeling c.q. toekomstverwachting van de hulpvrager en zoekt samen met de hulpvrager naar oplossingen welke het domein van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en onderwijs bestrijken.Onderzoekt en selecteert een arrangement(en) en / of de voorziening en betrekt hierbij de belangen van de aanvrager en de mogelijkheden van wetgeving en verordeningen.Activeert de hulpvrager bij het zelf aanvragen van het arrangement, daar waar nodig biedt je ondersteuning.Je voert de regie over de eigen afspraken die je met de hulpvrager hebt gemaakt.Maakt de eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager bespreekbaar.Verzorgt, veelal telefonisch de nazorg en zet de daaruit komende acties uit. Onderbouwen en verwoorden van gekwalificeerde adviezenWerkt de analyse en het onderzoek uit tot een gemotiveerd en logisch beargumenteerd advies en bepaalt de oplossingsrichting.Weegt bij iedere aanvraag de maatschappelijke-, medische-, juridische-, ergonomische-, en technische aspecten af.Informeert en adviseert de hulpvrager inzake oplossingsmogelijkheden en/of alternatieven.Beoordeelt of er medisch of juridisch consult nodig is en schakelt deze in.Verwijst de hulpvrager, indien noodzakelijk, door naar andere interne afdelingen of externe instanties. Het beoordelen van de adviezen m.b.t. hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, begeleiding ,SMI en verstrekkingenBeoordeelt op basis van het ergonomisch/medisch advies, rapportage, programma van eisen en offertes van leveranciers of een voorziening binnen het kader van wet- en regelgeving verstrekt kan worden.Stelt volgens het protocol over toekenning van een voorziening, de beschikking op.Toetst na beoordeling de aanvraag en draagt zorg voor verdere afhandeling.Stelt de hulpvrager op de hoogte van het besluit en wijst op de bezwaarprocedure en licht deze toe. De voorzieningenMeet de voorziening aan en selecteert deze aan de hand van het pakket van eisen.Plaatst opdrachten tot het leveren van voorzieningen.Houdt toezicht op de kwaliteit van de levering van verstrekkingen. Signaleert veranderingen in regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en denkt actief mee over aanpassingen van de dienstverlening op deze trends.Heeft een brede kennis van het hele domein van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en wellicht onderwijs en de beschikbare arrangementen.Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de (directe) dienstverlening op hulpvragerniveau en doet voorstellen ter verbetering. Contactpersoon/regievoerder hulpvrager Werkt wijkgericht.Bouwt en onderhoudt het netwerk in de wijk.Is de vaste contactpersoon van de hulpvrager.Houdt de regie bij de hulpvragerals er complexe hulpvragen zijn, ook buiten de Wmo. Overige werkzaamhedenLid zijn van een projectgroep.Ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en stelt informatie en documentatiemateriaal beschikbaar aan individuen. PROFIEL VAN DE FUNCTIE KennisHBO werk- en denk niveau.Kennis van (Para) medische, revalidatie en ergonomie en technisch inzicht.Kennis van (overheids)instellingen, beleid, procedures, richtlijnen en de sociale kaart.Kennis van het gehele werkveld, alle gemeentelijke voorzieningen en betrokken organisaties.Kennis van (aanpalende) Wet- en regelgeving op het terrein van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning),indicatiestelling voor zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen).Kennis van ziektebeelden, stoornissen en psycho- sociale problematiek en de gevolgen hiervan voor de participatie in de maatschappij. Specifieke kenmerkenKan verschillende gesprekstechnieken toepassen ter verheldering van de vraag.GoedeMethodieken van het indicatieproces en classificatie, indelings- en beschrijvingssystemen van ziekten.Is creatief in het vinden van oplossingen naar aanleiding van vragen van de hulpvrager.Heeft kennis van de “sociale kaart” en zorgaanbod en weet de mogelijkheden voor de maatschappelijke participatie van de hulpvrager.Volgt en gebruikt de informatie over de ontwikkelingen in de organisatie en de structuur en financiering van de markt van de indicatiestelling.Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek.Is in staat een hulpvrager te activeren en te coachen op het gebied van de eigen verantwoordelijkheid.Bij voorkeur kennis en ervaring met computersysteem Wmo-ned. WIJ BIEDENEen prettige werkomgeving binnen een professioneel en collegiaal team;Een werkplek in Alphen aan den Rijn en/of Kaag en Braassem;Een contract vooralsnog voor één jaar. Verlenging is afhankelijk van functioneren en de bedrijfsomstandigheden;Salaris conform functieschaal 8 van de CAO WMD (€ 2.454 - € 3.495 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband);Telefoon en laptop worden ter beschikking gesteld;De werkdagen en contracturen per week kunnen in onderling overleg worden vastgesteld;Een boeiende branche, volop in ontwikkeling, waarin Participe een ondernemende organisatie is met betrokkenheid als één van de belangrijkste kernwaarden;Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening;Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. INFORMATIE EN SOLLICITERENInformatie over deze functie kan opgevraagd worden bij Marjolein Koerselman, teamleider, via 0172-427500 of  – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –.  Een sollicitatie brief met bijbehorend CV kan gestuurd worden aan: – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ovv ‘vacature WMO adviseur’.
 • Ouderenadviseur

  • 17 dagen geleden
  • 238 views
  • Aalsmeer
  • 16-24 uur
  • HBO
  • €2500 - €3500 euro
  Vita Amstelland levert diensten op het gebied van ouderenadvies, psychosociale ondersteuning en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het uitgangspunt is dat iedere volwassene de regie over het eigen leven zo lang en veel mogelijk in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit het eigen perspectief aansluiting heeft met de samenleving. Samen met de maatschappelijk werkers en de activiteitencoach vormt de ouderenadviseur het integraal team Aalsmeer. Het team werkt nauw samen met partners in de wijk. Voor Aalsmeer zoeken wij met directe ingang een OUDERENADVISEURVoor 28 uur per week Van teamleden verwachten we enerzijds een generalistische aanpak en anderzijds een eigen specialisme. Als teamlid bezie je klanten met een brede blik; heb je affiniteit met verslaglegging en cijfers en werk je planmatig; heb je oog voor het brede spectrum van hulpvragen en zodoende kun je verbanden leggen tussen de leefwereld van burgers en verschillende maatschappelijke organisaties; ben je in staat kwetsbare burgers in hun kracht te zetten en ben je een innovatieve en enthousiasmerende teamspeler. TakenHet adviseren over en zo nodig bemiddelen naar de door ouderen gewenste voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, is een van de taken van de ouderenadviseur. Bij de ondersteuning staat de vraag van de oudere centraal. Belangrijke uitgangspunten bij de ondersteuning zijn de eigen mogelijkheden, het zo lang mogelijk behouden van de regie en het versterken van het netwerk van de oudere. Ook de ondersteuning van de mantelzorger, oftewel het netwerk van de klant, is een onderdeel van het werk. Het bijhouden van rapportage en registratie is noodzakelijk, evenals een goede relatie met de verschillende samenwerkingspartners.De ouderenadviseur gaat in de meeste situaties op huisbezoek en houdt spreekuur op verschillende locaties. In Aalsmeer leidt de ouderenadviseur, samen met de coördinator van de van de ontmoetingsgroep, de partnergespreksgroep. We vragen:HBO opgeleide professional;kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot (zorg)voorzieningen;kennis van het zorgnetwerk en sociale kaart;kennis van en inzicht in de problematieken die horen bij het ouder worden;relevante werkervaring met de doelgroep;sociale, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;in bezit zijn van een auto;Tijdelijk contract vooralsnog voor 1 jaar. We bieden:salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, conform schaal 8;aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Informatie over deze functie kun je opvragen bij de teamcoach, Annemiek Visser, 06-189 683 95 of – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –  Een gemotiveerde sollicitatiebrief met bijbehorend CV kan tot en met maandag 20  februari a.s. gestuurd worden aan – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Deze vacature gaat gelijktijdig zowel intern als extern uit. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.  
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
Participe
2405VT Alphen aan den Rijn
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
werving (participe)
0172427500