Nacido overheid

Werken bij Nacido overheidNacido overheid

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Accountancy
Locaties
Gouda
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee
Onderdeel van
Nacido Holding
Jaar van oprichting
2014

Wie zijn wij?

Nacido Overheid is in 2014 opgericht. Wij zijn met ons kantoor gevestigd in Gouda en actief door heel Nederland. Continu zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers die ons team komen versterken. Wij kijken samen met jou naar opdrachten die jou inhoudelijk uitdagen. Er is volop ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.


Medewerkers

José Hendrikse
0182748053

Plan route

Afstand

Vacatures

Consulent werk
Wij zijn voor een gemeente in de regio Den Haag op zoek naar een Consulent Werk voor 36 uur per week. Als Consulent Werk voer je de regie over je eigen caseload. Je bent actief bij het realiseren van de doelstelling om zoveel mogelijk uitstroom te bevorderen. Je leidt de cliënten toe naar regulier werk door intensief en veelvuldig contact te hebben met hen. Tevens voer je het lik-op-stuk beleid uit conform de Participatiewet. Indien een cliënt problemen heeft dan weet je de weg naar betrokken organisaties. Ook ben je deels verantwoordelijk voor de rechtmatigheidskant waarbij je doorvraagt en bekijkt of er (nog) recht is op een uitkering Participatiewet. Functie-eisen:-       Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau.-       Minimaal 2 jaar werkervaring als consulent werk in de afgelopen 4 jaar, dus direct          inzetbaar.-       Minimaal één jaar ervaring gedurende de laatste vijf jaar met GWS4all.-       ‘Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht          gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle          zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.-       Ervaring buiten de gemeentelijke re-integratieactiviteiten. 2 dagen geleden
Juridisch Adviseur Handhaving
Wij zijn voor een gemeente in de regio Zwolle op zoek naar een Juridisch Adviseur Handhaving voor 32 uur per week.  Als juridisch adviseur binnen de eenheid Openbare Ruimte ben je dagelijks bezig met juridische, beleid adviserende en –uitvoerende taken op het werkterrein van handhaving. In belangrijke mate ondersteun je het project ‘aanpak illegaal gebruik recreatiewoningen’. Verder ben je de juridische vraagbaak binnen de eenheid op het gebied van milieu, bouw, APV en Drank en Horecawetgeving in relatie tot handhaving. Ook begeleid en adviseer je over de juridische behandeling van handhaving- en vergunningsaspecten. Het opstellen van handhavingsbeschikkingen en aanschrijvingen, het behandelen van bezwaar- en beroepsschriften en het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte behoort ook tot jouw werkzaamheden. Als laatst geef je vanuit de juridische invalshoek advies over beleidsvoornemens op diverse deelgebieden  Functie-eisen:Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.Minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als Juridisch adviseur Handhaving op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling.Werkervaring opgedaan met het zelfstandig opstellen van handhavingsbeschikkingen en aanschrijvingen.Werkervaring met juridische behandeling van handhaving- en vergunningsaspecten.Werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Juridisch adviseur Handhaving op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling binnen een gemeente.  2 dagen geleden
Communicatieadviseur
Functie omschrijving:Wij zijn voor een gemeente in de regio Den Haag op zoek naar een 2 Communicatieadviseurs voor 36 uur per week. Ben jij een proactieve en stevige communicatieadviseur met ervaring in het sociaal en/of ruimtelijk domein? Bezit jij de kwaliteit én ervaring om te adviseren over interne, externe en online communicatie? Dan maken wij graag kennis met jou!Bij de ene communicatieadviseur ligt de nadruk op het communicatief ondersteunen van de transformatie in het sociaal domein en de omgevingswet. Er vindt ondermeer een cultuurverandering plaats waarbij zelforganiserende teams multidisciplinair gaan samenwerken. Ook kijken we anders naar initiatieven vanuit de samenleving. De samenleving is het vertrekpunt, en daar sluiten wij bij aan.Bij de andere communicatieadviseur ligt de nadruk enerzijds op ruimtelijke projecten en citymarketing, anderzijds op het ontwikkelen van een overkoepelende communicatiestrategie voor het sociaal domein en de uitvoering daarvan.Voor beide communicatieadviseurs geldt:Je adviseert beleidsafdelingen over de strategische, tactische en operationele communicatieJe ontwikkelt communicatiestrategieën en schrijft communicatieplannenJe adviseert over en de inzet van communicatiemiddelen en verzorgt de realisatie en uitvoering  daarvanJe schrijft nieuwsbrieven en teksten voor communicatiemiddelenJe houdt rekening met interne en externe spelers, de maatschappelijke omgeving en het politieke veld Functie-eisen:Afgeronde opleiding communicatie op minimaal HBO-niveauMinimaal 8 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar in een soortgelijke functieMinimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken bij een overheidsorganisatieAantoonbare ervaring met communicatieve ondersteuning in het sociaal domeinAantoonbare ervaring met communicatieve ondersteuning met betrekking tot de omgevingswetAantoonbare ervaring met citymarketing Arbeidsvoorwaarden en Sollicitatieprocedure:Wij bieden je een marktconform salaris/tarief. Je CV wordt beoordeeld door de afdeling recruitment. Alleen bij een geschikt profiel zal er binnen 2 werkdagen contact worden opgenomen en zal er een gesprek volgen met een recruiter. Mocht je vragen hebben over je sollicitatie kan je per email contact opnemen met de afdeling recruitment.    2 dagen geleden
Consulent Sociaal Domein WMO
Wij zijn voor een gemeente in de regio Zwolle op zoek naar een Consulent Sociaal Domein WMO voor 36 uur per week. • Je verstrekt informatie op het brede terrein van de sociale voorzieningen, waaronder WMO (hoofdtaak), participatie en jeugd• Je verricht keukentafel gesprekken waarbij alle aspecten binnen het huishouden aan bod komen. Denk hierbij aan zorg, welzijn, inkomen, wonen, veiligheid • Je werkt op basis van het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. • Je onderzoekt of andere hulpverlening in het gezin aanwezig is en zorgt voor verbinding   met hen. • Je bevordert de zelfredzaamheid, omgeving en voorliggende voorzieningen voordat een  maatwerk voorziening aan de orde is en werkt deze af • In samenwerking met de klant bepaal je welke hulpverlening noodzakelijk is, aanvullend op  de eigen kracht en eigen mogelijkheden. • Je bent verantwoordelijk voor de integrale intake; enkelvoudige aanvragen handel je    zelfstandig af. • Je signaleert of er sprake is van meervoudige problematiek en schaalt zo nodig op. • Je maakt gespreksverslagen en verwerkt adviezen in beschikkingen. • Je registreert de klantgegevens in geautomatiseerde systemen. • Je signaleert knelpunten in het beleid en de dienstverlening en denkt mee in de   oplossingsrichting. • Je draait mee met telefoondiensten en loket diensten. Functie-eisen • Een afgeronde Hbo-opleiding MWD en/of SJD en/of SPH en/of Psychologie en/of   Ergotherapie Functie eisen: • Minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als WMO-consulent • Een afgeronde training/cursus WMO, afgerond in 2015 of 2016 (i.v.m. recente   wetswijzigingen). • Minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met opstellen van   rapportages en/of beschikkingen in het kader van de WMO. • Minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met het voeren van   keukentafel gesprekken op het gebied van zorg, welzijn, inkomen, wonen, veiligheid. 4 dagen geleden
Consulent Sociaal Domein - Jeugd
Wij zijn voor een organisatie in de regio Zwolle op zoek naar een Consulent Sociaal Domein - Jeugd voor 32 uur per week.  •Je verstrekt informatie op het brede terrein van de sociale voorzieningen, waaronder Jeugd    (hoofdtaak), WMO en participatie.• Je verricht keukentafel gesprekken waarbij alle aspecten binnen het huishouden aan bod    komen. Denk hierbij aan zorg, welzijn, inkomen, wonen, veiligheid (integrale intake).• Je werkt op basis van het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.• Je bent verantwoordelijk voor ‘veilig opgroeien’ en de jeugdhulp binnen een gezin.• Je onderzoekt of andere hulpverlening in het gezin aanwezig is en zorgt voor verbinding   met hen.• Je bevordert de zelfredzaamheid, omgeving en voorliggende voorzieningen voordat een    maatwerk voorziening aan de orde is en werkt deze af.• In samenwerking met de klant bepaal je welke hulpverlening noodzakelijk is, aanvullend op   de eigen kracht en eigen mogelijkheden.• Je bent verantwoordelijk voor de integrale intake; enkelvoudige aanvragen handel je    zelfstandig af.• Je signaleert of er sprake is van meervoudige problematiek en schaalt zo nodig op.• Je maakt gespreksverslagen en verwerkt adviezen in beschikkingen.• Je registreert de klantgegevens in geautomatiseerde systemen.• Je signaleert knelpunten in het beleid en de dienstverlening en denkt mee in de    oplossingsrichting.• Je draait mee met telefoondiensten en loket diensten. Functie-eisen:Minimaal een afgeronde hbo-opleiding MWD, SPH, SJD of verpleegkunde.Aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar, met de aanpak van jeugdproblematiek in de functie van consulent sociaal domein jeugd.Aantoonbaar een geldige SKJ-registratie.Minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met de methode Sign of safety binnen de jeugdproblematiek.Aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met Veilig opgroeien.Aantoonbare kennis opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met de Jeugdwet en indicatiestellen.Aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met rapporteren van keukentafel gesprekken.   4 dagen geleden
Geotechnisch adviseur
Wij zijn voor een organisatie in de regio Alkmaar op zoek naar een Geotechnisch adviseur voor 16 tot 32 uur per week. De geotechnisch specialist waterkeringen functioneert met name binnen de toets- en versterkingswerken voor de regionale waterkeringen. De volgende werkzaamheden worden voorzien:-          Draagt resultaatverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de technische resultaten binnen toetsing- en verbeterprojecten van waterkeringen op het gebied van geotechniek en geohydrologie.-          Adviseert opdracht nemende ingenieursbureaus en aannemers over technische uitvoering van geotechnisch grondonderzoek, toetsing en verbetering van waterkeringen.-          Coördineren van de archivering van de grondonderzoeksresultaten.-          Het toetsen en ontwerpen van waterkeringen.-          Het uitvoeren van geotechnische berekeningen.-          Opstellen van toets- en ontwerprapportages (geotechnische aspecten binnen toets- en verbeteringsplannen).-          Samenwerken met en het begeleiden van medewerkers; bij het toetsen van waterkeringen, uitzetten van geotechnisch onderzoek en functioneel werken met GIS. Functie-eisen:-          Minimaal erkende, afgeronde HBO opleiding in civiele techniek of fysische geografie.-          Specialisatie in geotechniek, aantoonbaar via diploma of certificaten op post-HBO of HBO niveau zoals CGF1.-          3 jaar werkervaring als geotechnisch specialist met geotechniek binnen het werkveld Waterkeringen conform dit profiel.-          Aantoonbare ervaring met het werken met technische leidraden met betrekking tot het toetsen en verbeteren van waterkeringen in de afgelopen 3 jaar.-          Aantoonbare technisch-inhoudelijke en praktische kennis met D-Series (software Deltares) conform dit profiel, aan te tonen door minimaal in 3 projecten mee te hebben gewerkt.-          Kennis en ervaring met het voorbereiden en uitzetten van geotechnisch veldwerk, conform dit profiel, aan te tonen door minimaal in 5 projecten mee te hebben gewerkt.-          Aantoonbare werkervaring in minimaal 2 dijkversterkingsprojecten met toetsende rol in contractvoorbereiding en realisatiefase.-          Kennis en ervaring met GIS analyses in relatie tot het toetsen van waterkeringen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een hoogte toets en analyse op geometrisch profiel. 11 dagen geleden

Contactgegevens
Nacido overheid
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802AN Gouda
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
José Hendrikse
0182748053

Mogelijk interessante vacatures

Assistent Accountant 2e stap!
Etten-leur   Rousch
30+ dagen geleden
Gevorderd Assistent Accountant - Controlepraktijk
Zaandam   Rousch
30+ dagen geleden
Zelfstandig Assistent Accountant AA
Rotterdam   Rousch
30+ dagen geleden
Belastingadviseur - 3-5 jaar ervaring
Gouda   Rousch
30+ dagen geleden
Assistent accountant RA - mogelijkheid RA opleiding
Dordrecht   Rousch
30+ dagen geleden
Assistent accountant
Den haag   Rousch
30+ dagen geleden