Klant van Jobbird Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Werken bij Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)



0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - Plaats een review

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)


Soort organisatie
Werkgever
Locaties
Zaandam
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee

Bedrijfsprofiel

Visie Wij zijn voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma's. Missie Wij huisvesten en begeleiden op een professionele manier mensen in een kwetsbare positie in een veilige en leefbare omgeving, zodat het opvangen van vreemdelingen voor politiek en samenleving beheersbaar blijft en kan worden verantwoord Zaanstad Procesopvanglocatie (pol) In een pol verblijven personen die net voor of aan de start van de asielprocedure staan. De pol (procesopvanglocatie) is de verblijfplaats van vreemdelingen tijdens de rust- en voorbereidingstermijn voorafgaand aan de algemene asielprocedure door de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ook tijdens de algemene asielprocedure, die plaats vindt in het aangrenzende aanmeldcentrum, verblijven vreemdelingen in de pol.

Wie zijn wij?

Over COA

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.

Verantwoordelijkheid

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de heer mr. F. Teeven). Het COA legt verantwoording af aan dit ministerie.

Wet COA

Als zelfstandig bestuursorgaan voeren wij een politieke opdracht uit. Onze taken zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Binnen deze beleidskaders geven wij met onze expertise invulling aan de opdracht.

Samenwerking

Het COA werkt nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) .


 


Wat bieden wij?

Als vrijwilliger bij het coa heeft u te maken met een aantal faciliteiten en regelingen. In deze tekst zetten we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje. Reis - en onkosten en fiscale grens: Vrijwilligers bij het coa ontvangen de daadwerkelijke onkosten die gemaakt zijn ten behoeve van de werkzaamheden bij het coa. Als deze vergoedingen meer bedragen dan de geldende fiscale grens (http://www.belastingdienst.nl/particulier/vrijwilligers/), moet de vrijwilliger het meerbedrag opgeven bij de inkomstenbelasting. Het coa maakt een inschatting van de hoogte van de vergoedingen voordat de vrijwilliger begint met werken. De vrijwilliger verneemt het bedrag van tevoren. Vrijwilligersovereenkomst: • de vrijwilliger tekent de overeenkomst bij aanvang van zijn vrijwilligerswerk; • in het contract staan afspraken over: werkzaamheden; beschikbaarheid; begeleiding; regelingen en vergoedingen. • door het contract te ondertekenen gaat de vrijwilliger akkoord met het beleid, de huisregels en de gedragscode van het coa. WA- en ongevallenverzekering: Het coa heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers tot 75 jaar. De verzekering is alleen rechtsgeldig als de vrijwilliger het vrijwilligerscontract heeft ondertekend en het contract opgeslagen is in een dossier bij PSA van het coa. Verklaring omtrent het gedrag (VOG): Voor het vrijwilligerswerk heeft de vrijwilliger een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Hij krijgt de VOG niet als hij een strafbaar feit heeft gepleegd dat ‘relevant is’ voor het werk dat hij bij het coa gaat doen. De vrijwilliger vraagt de VOG aan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waarin hij woont. De vrijwilliger kan de kosten voor het aanvragen van de VOG bij het coa declareren. De personeelsadministratie slaat de VOG op in het dossier van de vrijwilliger. Onkosten en reiskostenvergoeding: Bij indiensttreding krijgt de vrijwilliger een formulier waarop hij zijn onkosten en reiskosten kan declareren. De hoogte van de reiskostenvergoeding is afhankelijk van het aantal kilometers, gerekend vanaf de woonplaats tot de locatie waar de vrijwilliger de werkzaamheden verricht en bedraagt € 0,25 cent per kilometer voor het reizen met eigen vervoer. De reiskostenvergoeding voor het reizen met openbaar vervoer geschiedt op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. TBC-protocol: De vrijwilliger moet binnen een maand na indiensttreding zich bij de GGD laten controleren op TBC. PSA archiveert het TBC controleformulier in het dossier van de vrijwilliger. De vrijwilliger kan de kosten van de TBC-controle declareren bij het coa. De TBC-controle kan ook plaatsvinden als de vrijwilliger stopt met werken bij het coa. Gedragscode: De vrijwilliger moet zich houden aan de gedragscode van het coa. In de gedragscode staat onder meer dat houding, gedrag en presentatie van de vrijwilliger respectvol moet zijn. De vrijwilliger gaat akkoord met de gedragscode als hij de vrijwilligersovereenkomst ondertekent. Als de vrijwilliger zich niet aan de gedragscode houdt, kan het coa in het uiterste geval de samenwerking met de vrijwilliger beëindigen.


Medewerkers

ninahoiting (coa)

Plan route

Afstand

Op dit moment heeft dit bedrijf geen vacatures


Contactgegevens
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Zaandam
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
ninahoiting (coa)