Klant van Jobbird De nieuwe organisatie

Werken bij De nieuwe organisatie0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - De nieuwe organisatie - Plaats een review

De nieuwe organisatie


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Gezondheids/welzijn sector
Locaties
Almelo
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee
Jaar van oprichting
2013

Bedrijfsprofiel

De Nieuwe Organisatie is dé regionale organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Noordwest-Twente. De Nieuwe Organisatie bestaat uit: Maatschappelijk Werk noordwest Twente, Scoop welzijn en Sociale Wijkteams Almelo.

Wie zijn wij?

De Nieuwe Organisatie is opgericht aan het eind van 2013. Hiermee werd een bestuurlijke fusie tussen Maatschappelijk Werk noordwest Twente en Scoop welzijn mogelijk gemaakt. Deze beweging werd ingegeven door te willen inspelen op de toenmalige omstandigheden. In antwoord op de transities, de economische recessie en het politieke klimaat werd de ontwikkeling van vernieuwend organiseren en werken vanuit gezamenlijk perspectief in gang gezet. De bedoeling hiervan was dat de afzonderlijke organisaties binnen DNO meer ‘toekomstproof’ zijn en zo beter en sneller kunnen inspelen op een veranderende vraag. Het draait dus steeds om de vraag hoe wij inwoners zo goed mogelijk kunnen ondersteunen om zelf sturing te geven aan hun dagelijks eigen leven. In aanloop op de transities in de jeugdzorg en WMO werd in de loop van 2014 op verzoek van en in nauwe samenwerking met de gemeente Almelo het ontwerp gemaakt voor de toegang tot WMO begeleiding en de jeugdhulp. De organisatie van deze hulp werd bij sociale wijkteams belegd. Hiervoor werd de stichting Sociale Wijkteams Almelo opgericht en opgenomen binnen DNO.

Wat bieden wij?

De dienstverlening van DNO is er voor alle burgers in Twente, van nul tot 100+ die een steuntje in de rug nodig hebben of hun horizon willen verbreden. Ze ondersteunt burgers om het beste uit zichzelf te halen en hun welzijn, geluk en welbevinden te vergroten ongeacht hun afkomst, ras, geloofsovertuiging, sekse, leeftijd of maatschappelijke positie. DNO werkt in opdracht van gemeenten, andere maatschappelijke organisatie en de eerstelijns hulpverlening.

Bedrijfscultuur

-

Kernwaarden en activiteiten

-


Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Raad van Toezicht De Nieuwe Organisatie (DNO)

  20-10-2017 00:00:00
  • 30+ dagen geleden
  • 47 views
  • Almelo Almelo NL
  • WO/Universitair
  Wij zoeken per 1 januari  2018 een Lid Raad van Toezicht met een deskundigheid op het gebied van marktwerking en maatschappelijke ondernemerschap Profiel  1.  Omvang van de Raad van Toezicht Statutair is bepaald, dat de Raad van Toezicht uit 5 tot 7 leden bestaat, waaronder een voorzitter.2.  Taken van de Raad van ToezichtHet uitoefenen van het toezicht, waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn, naast het gestelde in de statuten:ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategisch beleid;de organisatie en haar performance en imago.identiteit en levensbeschouwing;het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;het functioneren van het bestuur;de financiële continuïteit van de organisatie;belangrijke externe ontwikkelingen;het relatiepatroon met financiers en stakeholders.het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur en optreden als klankbord.het functioneren als werkgever voor het Bestuur.het benoemen van de externe accountant.3.  Karakterisering van de Raad van Toezichtverschillende invalshoeken, zoals die van identiteit en levensbeschouwing, personeel, financiën, maatschappelijke dienstverlening en juridische aangelegenheden.de omgeving van de organisatie (maatschappelijk en politiek) doordat de leden van de raad in netwerken zitten waar zij beleidsmatig interessante informatie kunnen opdoen.algemene deskundigheden die van belang zijn voor een toezichthoudend orgaan.De Raad van Toezicht vertegenwoordigt: De dagelijkse werkomgeving van de leden van de Raad van Toezicht dient als klankbord voor het Bestuur. De leden van de raad signaleren via hun netwerk trends in het werkveld van de organisatie. De leden hebben binding met het werkgebied van de Stichting. 4.  Samenstelling van de Raad van ToezichtHet gaat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht niet om aparte portefeuilles, maar om invalshoeken. Voor DNO zijn in elk geval de volgende invalshoeken relevant:het werkveld (maatschappelijk werk en/of aanpalende werksoort –welzijn/zorg)zingevingsvraagstukken en morele dilemma’sfinanciën(lokale) overheid, gelet op subsidierelaties(arbeids-)rechtMarktwerking en maatschappelijk ondernemerschap5.  Profielschets individuele leden Raad van ToezichtAffiniteit met de doelstelling van de Stichting DNO.Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.Brede maatschappelijke belangstelling.Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.Algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.Het vermogen en de attitude het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.Het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van het Bestuur te toetsen.Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden.Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.Beschikken van een breed netwerk: lokaal en regionaal.Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.6.  Specifieke eisen aan individuele leden Als afgeleide van het profiel van de Raad als geheel worden in het individuele profiel een aantal specifieke, functionele eisen gesteld, zoals:Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van (ontwikkelingen in) het maatschappelijk werk en welzijn.Deskundigheid en ervaring op financieel-economisch gebied.Deskundigheid en ervaring op bestuurlijk/politiek/arbeidsrechtelijk gebied.Marktwerking en maatschappelijk ondernemerschap.7.  Specifieke eisen aan de voorzitterVoldoende mate van beschikbaarheid.Bewust van de specifieke rol als regisseur van het proces van toezicht, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, het functioneren van de Raad en de leden, en als bewaker van de collegialiteit.Beschikt over goede vergadertechniek.Integrerende kwaliteiten.Diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten.Moet in staat zijn een goede verstandhouding met de bestuurder te kunnen opbouwen en te onderhouden.8.  Competenties van de leden van de Raad van ToezichtMaatschappelijke inbreng – ‘van buiten naar binnen’ Is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, brengt deze informatie op een relevante en inspirerende manier over op het beleid van de organisatie.Ambassadeursschap – ‘van binnen naar buiten’ Ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de kring van de organisatie, en bestendigt deze voor het verkrijgen of verstrekken van informatie over het handelen, beleid en belang van de organisatie.Richting geven en strategisch denken Denkt in hoofdlijnen, en niet in details, kan voorstellen doen voor de vertaling van een visie in strategische doelen, kan een gemeenschappelijk beeld van wenselijk en toekomstig beleid op hoofdlijnen formuleren, weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen, kan met vernieuwende ideeën komen.Bemoedigen en inspireren Handelt in woord en daad ondersteunend naar de organisatie, stimuleert tot actie en draagt eigener beweging inspirerende oplossingen en ideeën aan. Brede professionaliteit en beschikbaarheidDraagt bij aan gemeenschappelijk belang, en is bereid om binnen de grenzen van het redelijke een daadwerkelijke bijdrage te leveren wanneer hierom gevraagd wordt.Veranderingsbereidheid en leerbaarheid Staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving, en kan nieuwe informatie gemakkelijk opnemen en toepassen.Aanspreken en bereid zijn om aangesproken te worden Kan medebestuurders aanspreken op het vervullen en actualiseren van de vereiste competenties, op het verzaken hiervan of op het handelen op spreken in strijd hiermee, en kan feedback, die van anderen wordt ontvangen, accepteren. InformatieDNO bestaat uit Scoop Welzijn, Maatschappelijk Werk noordwest Twente en de Sociale WijkteamsAlmelo. De functie lid Raad van Toezicht betreft een onbezoldigde functie en kent een jaarlijkse onkostenvergoeding.De voorzitter Raad van Toezicht mw. E.S. van Goor is telefonisch bereikbaar na 19.00 uur op: 06-82755996.Stuur uw sollicitatie o.v.v. vacature lid RvT, motivatie en actueel CV uiterlijk 21 november aan – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. De gesprekken zijn gepland op woensdagavond 29 november.

Contactgegevens
De nieuwe organisatie
Plesmanweg 9L
7602PD Almelo
Plesmanweg 9L Almelo, NL
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
C. Smit

Mogelijk interessante vacatures

Beleidsmedewerker
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang   Utrecht
Vandaag

Assistent - begeleider
Zorg en Welzijn plein   Berkel en Rodenrijs
Vandaag

Helpende 2 voor de nachtdiensten op de afdeling Somatiek
Zorg en Welzijn plein   Den Haag
Vandaag

Helpende
Zorg en Welzijn plein   Den Haag
Vandaag

Lid Cliëntenraad Wijkzorg
Zorg en Welzijn plein   Den Haag
Vandaag

EVV-er/Coörd. Woonbegeleider
Zorg en Welzijn plein   Den Haag
Vandaag