POSG

Werken bij POSGPOSG

Soort organisatie
Werkgever
Locaties
Den Haag
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee


Medewerkers

Marjolein Rutten

Plan route

Afstand

Vacatures

Klantmanager Werk
Het team Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de bemiddeling naar werk van de bijstandsklanten van de gemeente. De gemeente heeft klantmanagers/accountmanagers in dienst die verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling van de klanten naar werk. Met de klantmanagers is een taakstelling afgesproken met betrekking tot het aantal klanten dat maandelijks moet uitstromen naar regulier werk. De klantmanagers zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het opleggen van maatregelen indien klanten niet of onvoldoende meewerken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt.De klantmanagers hebben instrumenten tot hun beschikking om klanten naar werk te bemiddelen maar deze worden heel selectief ingezet. Deze worden alleen ingezet indien er daadwerkelijk uitstroom naar werk kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld indien een werkgever iemand in dienst wil nemen maar hiervoor tijdelijk een loonkostensubsidie wenst of de bekostiging van een opleiding. De gemeente investeert niet in langdurige reintegratietrajecten die niet tot uitstroom leiden.Taken en verantwoordelijkhedenAls ervaren klantmanager/accountmanager ga je zelfstandig en resultaatgericht een eigen caseload beheren. Voer je intakegesprekken met cliënten en stel je samen een trajectplan op richting scholing en de arbeidsmarkt. Je bewaakt de voortgang van het trajectplan en legt de resultaten vast in GWS en het onderdeel Suite.Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het hunten van vacatures en voor het succesvol bemiddelen van klanten naar reguliere arbeid. De klantmanager/accountmanager is in belangrijke mate bezig met de directe bemiddeling van klanten naar regulier werk (en additioneel met hiervoor noodzakelijke coaching en training). Tot slot draagt de klantmanager/accountmanager zorg voor het onderzoek naar en voor het opleggen van een maatregel.De Klantmanager heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:• Het in een kort tijdsbestek bemiddelings- en plaatsingsrijp maken van klanten door middel van intensieve, efficiënte en effectieve individuele coaching;• Het om die reden voeren van klantgesprekken volgens een door de organisatie vastgestelde planning van drie dan wel zeswekelijks.• Een resultaatverplichting van 100 uur uitkeringsonafhankelijkheid per maand als gevolg van bemiddeling naar regulier werk of als gevolg van oplegging/uitvoering van een maatregel;• Het leggen van contacten met werkgevers (actieve werkgeversbenadering, deels op basis van koude – en deels op basis van warme acquisitie en gericht op bemiddeling) en met hen concrete afspraken maken over het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden.• Afstemming en samenwerking met de overige Jobhunters / Klantmanagers werk en met de Accountmanagers WerkgeversServicepunt.Functie-eisenDe klantmanager dient te beschikken over HBO denk- en werkniveau en over onderstaande kennis en ervaring:• Minimaal 3 jaar recente en aantoonbaar succesvolle ervaring in de rol van Klantmanager werk ten behoeve van uitkeringsgerechtigden, met de directe werkgeversbenadering en met een concrete bemiddeling van bijstandsklanten naar werk;• De beschikking over een relevant en actueel (werkgevers)netwerk;• Ruime ervaring als succesvol coach van bijstandsklanten gericht op activering (met name voor wat betreft de verbetering van werknemersvaardigheden) en bemiddeling;• Kennis van wetgeving op het terrein van het sociale domein;• Ervaring met het werken en registeren in GWS en de Suite is een must;• Ervaring met accountmanagement informatiesystemen (in relatie tot het vastleggen van de gerealiseerde werkgeverscontacten).Tevens zijn de volgende competenties vereist:• Communicatief sterk;• Commercieel en zakelijk ingesteld;• Samenwerken en kunnen enthousiasmeren;• Plannen en organiseren, netwerkvaardigheid en resultaatgerichtheid;• Politiek bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid;• Klanten in beweging kunnen brengen en hen direct aanspreken op gemaakte afspraken.ArbeidsvoorwaardenDe aanvang en duur van de opdracht is afhankelijk van de desbetreffende opdrachtgever.Sollicitatieprocedure 5 dagen geleden
Senior administrateur financieel beheer
Als senior administrateur financieel beheer draag je zorg voor de inrichting en het beheer van het financiële systeem CiVision Middelen. Je treedt tevens op als applicatiebeheerder. Je bent verantwoordelijk voor het financieel en administratief uitwerken van de begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages. Daarnaast geef je uitvoering aan het BTW compensatiefonds en treedt je op als tweede betalingsfiatteur.Als senior administrateur financieel beheer heb je een sturende rol binnen het team financieel beheer. Je bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor de financiële administratie en draagt zorg voor het adequaat functioneren van de administratie.Daarnaast wordt van je verwacht dat je een trekkersrol kan vervullen in het verder optuigen van de financiële administratie, denk aan het inrichten van de verplichtingenadministratie, invoering van een managementinformatiesysteem en het beschrijven van de werkprocessen.Functie-eisen- Afgeronde HEAO, HBDO of SPD-opleiding;- minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;- Je bent samenwerkingsgericht en vind het leuk om als spil in het team te fungeren;- Je bent resultaat- en klantgericht;- Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en overtuigingskracht; - Kennis van CiVision Middelen is een pre.ArbeidsvoorwaardenDe opdracht start per 01 november 2016 en kent naar verwachting in eerste instantie ene doorlooptijd van 6 maanden, met optie op verlenging. De inzet bedraagt 36 uur per week.Sollicitatieprocedure 22 dagen geleden
Financieel Adviseur
Je bent in de functie van Financieel Adviseur verantwoordelijk voor de volgende taken:- Geven van advies en de uitvoering van het financieel beleid.- Plannen en coördineren van totstandkoming van Planning & Control producten. Verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden en activiteiten bij de totstandkoming hiervan; zoals de Begroting en Jaarrekening. - Beoordelen en kritisch analyseren van budgetten en de mogelijkheden om deze bij te stellen.- Financiële advisering van de organisatie op diverse uiteenlopende gebieden en signalering van verbeterpunten.- Bijdrage leveren aan het naar een hoger plan tillen van de interne beheersing/interne controle.- Herijking en mogelijke aanpassing van beleidsnota’s n.a.v. de herziening BBV.- Opschoon en archiveringswerkzaamheden.- Overige voorkomende werkzaamheden.Functie-eisen- Je hebt een HBO werk- en denkniveau (opleiding in financieel economische richting) met aanvullende ervaring op het vakgebied en binnen gemeenten.- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen gemeenten en specifieke kennis van BBV.- Je beschikt over kennis van wetgeving en procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan. - Je hebt ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de afdeling/organisatie en het doen van voorstellen. - Je hebt vaardigheid in het opstellen van nota’s en adviezen.- Je beschikt over een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingenArbeidsvoorwaardenDe aanvang en duur van de opdracht is afhankelijk van de desbetreffende opdrachtgeverSollicitatieprocedure 28 dagen geleden
Financieel Adviseur
Je bent in de functie van Financieel Adviseur verantwoordelijk voor de volgende taken:- Alle voorkomende werkzaamheden en activiteiten bij de totstandkoming van planning & control documenten zoals de Begroting en Jaarrekening. - Kritische analyse van budgetten en de mogelijkheden om deze bij te stellen.- Financiële advisering van de organisatie op diverse uiteenlopende gebieden.- Bijdrage leveren aan het naar een hoger plan tillen van de interne beheersing/interne controle.- Herijking en mogelijke aanpassing van beleidsnota’s n.a.v. de herziening BBV.- Opschoon en archiveringswerkzaamheden.- Overige voorkomende werkzaamheden.Functie-eisen- Je hebt een HBO werk- en denkniveau met aanvullende ervaring op het vakgebied en binnen gemeenten.- Je beschikt over kennis van wetgeving en procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan. - Je hebt ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de afdeling/organisatie en het doen van voorstellen. - Je hebt vaardigheid in het opstellen van nota’s en adviezenArbeidsvoorwaardenDe functie start zo spoedig mogelijk en met in eerste instantie een doorlooptijd van 6 maanden. De inzet bedraagt 36 uur per week.Sollicitatieprocedure 30+ dagen geleden
Beleidsadviseur Onderwijs
Vanuit de afdeling Beleid zal je als Beleidsadviseur Onderwijs aan de slag gaan met een aantal opdrachten: • Het ontwikkelen van integrale kindcentra: het in nauw overleg met schoolbesturen en andere betrokkenen ontwikkelen van een beleidskader, het bijdragen aan bepalen van kwaliteits- en prestatie-eisen voor het realiseren van een (wijkgebonden) voorziening voor kinderen van tenminste 0- 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. • Deelname aan projecten voor het realiseren van adequate en onderwijskundig- functioneel verantwoorde huisvesting van 7 basisscholen.• Ontwikkelagenda Passend Onderwijs: je houdt je bezig met de ‘harde kant’ van het passend onderwijs, namelijk het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de regionale en de lokale ontwikkelagenda Passend Onderwijs.Functie-eisen• HBO/WO werk- en denkniveau;• Specialistische kennis op het gebied van onderwijshuisvesting;• Ervaring met en vaardigheid in beleidsontwikkeling en de vertaalslag daarvan naar de praktijk;• Aanvullende kennis en ervaring binnen het ervaringsgebied;• Integrale visie.ArbeidsvoorwaardenDe opdracht start per oktober en kent in een doorlooptijd tot april 2017. De inzet bedraagt 24 uur per week.Sollicitatieprocedure 30+ dagen geleden
Allround Klantmanager
- Informeren van de klant over mogelijkheden voor inkomensvoorziening en sociale zekerheid. Je behandelt de aanvragen voor de Participatiewet en aanverwante wetten en regelingen. - Het uitvoeren van doel- en rechtmatigheidsonderzoeken. - Behandelen van aanvragen voor incidentele of bijzondere periodieke verstrekkingen. - Verdedigen van je besluiten in geval van eventuele bezwaarzaken. - Onderkennen van schulden en/of immateriële problemen van cliënten en verwijst ze door naar de juiste instantie.- Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het coachen van cliënten en het beheer van de uitkering. - Nemen van beslissingen en voeren van de regie over het traject van de klant gericht op het voorzien in zelfstandig inkomen of sociale activering. - Onderhouden van je contacten met relevante partners in de uitvoering van het traject. - Bewaken van de voortgang en kwaliteit van de uitvoering van het traject.Functie-eisen- Je hebt een HBO werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring en affiniteit met het vak van klantmanager. - Je beschikt over kennis van de wet- en regelgeving op het vakgebied. - Je bent gewend aan een geautomatiseerde werkomgeving (kennis van Civision Samenlevingszaken is een pré). - Daarnaast beschik je over een aantal essentiële competenties. Naast de kerncompetenties zoals resultaatgerichtheid en samenwerken is voor de functie van klantmanager een aantal aanvullende competenties noodzakelijk zoals: plannen en organiseren, klant- en servicegerichtheid, ondernemend, analytisch en flexibel.ArbeidsvoorwaardenVoor meer informatie over POSG of deze functie kunt u contact opnemen met Jolijn Joosen, Recruiter, via 06-10175821 of – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. Uw reactie kunt u insturen door gebruik te maken van onderstaande solliciteerknop.Sollicitatieprocedure 30+ dagen geleden

Contactgegevens
POSG
Plain 17 
2511CS Den Haag
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Marjolein Rutten