Klant van Jobbird Nuflex

Werken bij NuflexNuflex


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Overheid/non profit
Locaties
Amsterdam
Aantal medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee

Bedrijfsprofiel

KANSEN Wanneer wij als NuFlex met een positieve en kritische blik kijken naar het Onderwijs en de Overheid, dan zien we kansen. Een kwalitatieve en flexibele kans wel te verstaan. NuFlex is een nieuwe, lokale en innovatieve partij die ervan overtuigd is dat een organisatie die flexibiliteit ademt en leeft betere kwaliteit op maat biedt aan haar doelgroep en collega’s. Dat is wat wij gezamenlijk willen bereiken met onze medewerkers en voor onze opdrachtgevers. Een organisatie zou volgens ons moeten voldoen aan de vragen van morgen, midden in de samenleving staan en plaats bieden aan bevlogen professionals. Wij zien dit als onze gezamenlijke uitdaging en helpen hierbij! ONZE BETROKKENHEID EN PROFESSIONALISERING Wij werken vanuit onze eigen betrokkenheid met het Onderwijs en de Overheid en hebben oog voor het proces van zelfontwikkeling van de NuFlex’ers. De overtuiging dat ieder mens beschikt over talenten heeft een directe weerslag op onze werkwijze. Blijven leren en jezelf ontwikkelen staan centraal binnen NuFlex. Wij hebben de ervaring dat wanneer deze talenten worden ingezet in een omgeving die het beste past bij de natuurlijke talenten en drijfveren, de medewerker daadwerkelijk ‘tot bloei komt’. Dat staat los van het feit dat dit niet per definitie een logische keuze voor de medewerker hoeft te zijn. Een omgeving waar niet eerder aan is gedacht, maar wel passend is… deze daagt juist uit en biedt kansen voor de opdrachtgever. NuFlex doet dit vanuit een positieve en doelgerichte aanpak: uitgaan van de sterktes van onze medewerker en deze uitbouwen. Onze rol als detacheerder vullen we in vanuit onze kennis over de vraagstukken die bij onze opdrachtgevers leven. Door onze innovatieve concepten en de inzet van onze partners leggen wij verbinding tussen opdrachtgever en talent. Dat is waar wij warm van worden en onze energie uithalen! ONDERWIJSINNOVATIE Zo krijgen in ons beeld over flexibel Onderwijs de leerlingen les van bevoegde docenten en leren zij van studenten, (young) professionals en zij-instromers de praktische relevantie en inzichten die zij later kunnen gebruiken tijdens hun eigen carrière. Zij krijgen bij het maken van huiswerk hulp van onze medewerkers. Alle betrokkenen bij deze visie op Onderwijs werken met passie vanuit hun eigen kracht en zetten de eigen kennis en ervaring in. Het resultaat is dat deze manier van werken nieuwe ogen de school binnenbrengt, het voorkomt lesuitval en lost andere bezettings- en procesproblematieken op. De leerling krijgt inspirerend en motiverend Onderwijs. Hij ziet een rolmodel in de NuFlex’er; het leeftijdsverschil is immers gering. De school creëert een venster van waardering naar de ouders (geen ongerustheid meer, doordat bij uitval van de les de leerling niet meer buiten de school ‘rondzwerft’) en zorgt voor een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van de school middels het binden en boeien van talenten. Dit gericht op een jarenlange samenwerking. De school ondersteunt op deze wijze het creëren van een omgeving waarbinnen leerlingen, ouders en andere stakeholders kunnen vertrouwen op de continue aandacht, betrokkenheid en inzet in hun richting. Onze aanpak vermindert de werkdruk, zorgt voor bevlogen leerkrachten, gemotiveerde leerlingen en tevreden ouders. OVERHEIDSINNOVATIE Bij de Overheid gaat volgens ons dienstverlening verder dan enkel een koude transactie tussen de gemeente en haar inwoners. De beleving van de burger bij bijvoorbeeld een Publieksbalie of een Klant Contact Centrum van een gemeente staat meer en meer centraal. De vaste medewerkers op de werkvloer en aan de balie dienen de beloftes van de Overheid in te lossen. Hun kennis, vaardigheden, inzet en houding bepalen de kwaliteit van de dienstverlening en de uiteindelijke klanttevredenheid. Zij zijn het gezicht van de gemeente; de gastheer of -vrouw. Onze studenten en (young) professionals bepalen mede het gezicht van de gemeente doordat zij niet enkel de dagelijkse werkzaamheden aan de balie oppakken, maar leren om een meerwaarde te leveren en verbinding te maken met de collega’s en de inwoners. NuFlex is de enige organisatie in haar soort die werkt met gastheren en -vrouwen die opgeleid zijn vanuit de Hostmanship-methode. Hiermee verlegt de gemeente samen met NuFlex de focus van systemen, procedures, regels en protocollen naar de menselijke factor, de afwijkende vraag en het meer proactief meedenken met de burger. Daarnaast leiden wij de medewerkers niet meer op vanuit één bepaalde rol, maar juist met een brede insteek. Dit bijvoorbeeld vanuit de verscheidene decentralisaties (medewerker Dienstverlening of Burgerzaken-plus) en ICT-kennis. Met dit laatste kan de NuFlex’er bijstaan in ICT-support en functioneel beheer om zo eerstelijns vragen te beantwoorden en bij problemen sneller de balie – en dus de dienstverlening – weer draaiende te krijgen. Vanuit de flexibele schil kan de eigen bezetting laag worden gehouden en worden geplust op het moment dat het daadwerkelijk nodig is. Op deze manier kan de gemeente toewerken naar de meest effectieve en goedkope balans tussen flexibele en vaste inzet.

Wie zijn wij?

ONZE NIEUWE KIJK OP KWALITEIT EN FLEXIBELE ARBEID NuFlex is een jonge, innovatieve onderneming waar talent, ontwikkeling en jarenlange ervaring samenkomen. Wij zetten vanuit een samenwerkingsverband op een unieke wijze studenten, (young) professionals en zij-instromers in bij onder andere het Onderwijs en de Overheid. NuFlex speelt in op de veranderende rol van onze opdrachtgevers door een onderscheidende invulling te geven aan drie kernbegrippen die tot gezamenlijk succes leiden: kwaliteit, innovatie en samenwerkingsverbanden.   FLEXIBELE SCHIL Op een school of bij een gemeente ontstaan geregeld uitdagingen rondom de inzet van medewerkers in onverwachte situaties of taken waar de eigen collega’s onvoldoende tijd voor hebben. Uitval van de vaste krachten of een piekbelasting in de werkdruk zijn hiervan voorbeelden. Op die momenten zijn er extra handen nodig. Samen met onze opdrachtgevers creëren wij een flexibele schil waarop te allen tijde direct een beroep kan worden gedaan. Er ontstaat zo een netwerk van NuFlex’ers die ad hoc, per uur en ook ’s avonds en in het weekend inzetbaar zijn. Dat maakt het verschil en is tegelijkertijd onze kracht: onmiddellijk kunnen reageren op een ontstane situatie zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen! Opdrachtgevers kunnen ons op ieder moment bellen, waarna binnen een aantal uren een talent aanwezig is die de organisatie kent en zodoende meteen kan in- en toevoegen. Onze studenten zijn bezig met hun HBO- of WO-opleiding en wij bieden hen studie gerelateerde werkervaring aan. Hierdoor wordt al tijdens hun opleiding aansluiting gevonden tussen theorie en praktijk en krijgen zij de kans om in een vroeg stadium binnen organisaties ervaring op te doen, waar zij na hun studie aan de slag kunnen. Onze young professionals bieden wij na het afronden van hun studie de kickstart van hun carrière aan. De professionals en zij-instromers nemen wij mij in nieuwe kansen en werkomgevingen om hun loopbaan te vervolgen. Het inzetten van deze talenten binnen een organisatie betekent dat hen de mogelijkheid wordt geboden een kijkje in een (nieuwe) werkomgeving te nemen en dat ze taken uitvoeren die wellicht anders zouden blijven liggen. Daarnaast kunnen ze de vaste medewerkers ontlasten en acute druk opvangen. Het Onderwijs en de Overheid krijgen de kans nieuwe gezichten te leren kennen en waar mogelijk hen aan de eigen organisatie te binden.   VANUIT ERVARING VERBINDEN Zelf hebben wij, onze partners en ambassadeurs jarenlange ervaring binnen de werkvelden waar de NuFlex’ers aan de slag gaan. Dat maakt dat wij vanuit verbinding met onze opdrachtgevers en medewerkers meedenken, buiten de gebaande paden weten te treden en aan duurzame relaties bouwen.

Wat bieden wij?

DE NUFLEX-AANPAK: PARTNERSHIPS Onze naam zegt waar we voor staan: NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op. Dat doen wij door vanuit een partnership met onze opdrachtgevers en medewerkers een flexibele schil te creëren. NuFlex kiest hierbij voor een eenduidige en no-nonsense aanpak zonder ingewikkelde contracten, waar de nadruk ligt op gezamenlijk. In plaats van de opdrachtgever- en opdrachtnemer relatie denken wij in partnerships. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, vinden wij de samenwerking met andere partijen. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aanbieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. FLEXIBELE SCHIL Met de verscheidene opdrachtgevers creëren we vanuit een regionaal samenwerkingsverband een flexibele schil van HBO- en WO-studenten en (young) professionals. Deze medewerkers worden op die manier gedeeld met andere scholen of gemeenten. Het voordeel hiervan is dat er een kruisbestuiving ontstaat doordat de NuFlex’ers binnen diverse organisaties werkzaam zijn. Hun proactieve houding maakt dat zij over en weer adviezen kunnen geven qua aanpak, wat de verscheidene opdrachtgevers in het samenwerkingsverband sterker maakt. Uiteraard is het ook mogelijk dat een medewerker voor langere tijd bij één opdrachtgever actief blijft, of dat indien gewenst wel een specifieke poule wordt opgezet voor de eigen organisatie. NuFlex meet het profiel van de medewerkers en gaat met hen in gesprek over de gewenste werkomgeving. Alleen op het moment dat wijzelf geheel overtuigd zijn van een goede match tussen een medewerker en de opdrachtgever, nemen wij de medewerker op in de flexibele schil. TALENTONTWIKKELING NuFlex neemt vanaf het begin haar medewerkers mee in hun ontdekkingstocht, waarbij de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling en het leren kennen van de natuurlijke talenten. Wij zien ons daarin een brugfunctie vervullen tussen de NuFlex’er en de opdrachtgever. De keuze van een student of (young) professional / zij-instromer voor het Onderwijs of de Overheid is immers niet altijd vanzelfsprekend. Het inzetten van deze talenten bij onze opdrachtgevers maakt dat zij een kijkje kunnen nemen in deze voor hen nieuwe werkomgeving en zij mogelijk verbonden blijven aan de betreffende organisatie in het bijzonder, of aan het Onderwijs dan wel de Overheid in het algemeen. Parallel aan hun werkzaamheden faciliteert NuFlex alle medewerkers in een ontwikkeltraject en kunnen zij extra opleidingen volgen om bijvoorbeeld hun Onderwijsbevoegdheid te halen. Wij vormen onze talenten door een intensieve samenwerking met de Hostmanship Group. NuFlex is de enige organisatie in haar soort die werkt met medewerkers die zijn opgeleid vanuit de Hostmanship-methode. Tijdens de werkzaamheden voor NuFlex blijft de Hostmanship Group hen fysiek trainen middels workshops, scholing, intervisie en (groeps)coaching. Daarnaast is er voor iedere medewerker een digitaal platform (e-learning) van Teachers Channel beschikbaar. Hier worden trainingen op maat gevolgd en vindt 360-graden feedback plaats. NuFlex leidt de medewerkers ook bewust breder op. Zo is ICT-kennis standaard in het pakket opgenomen. Hiermee kan de NuFlex’er te allen tijde de opdrachtgever bijstaan vanuit functioneel beheer en ICT-support. AD HOC EN PER UUR INZETBAAR Nadat onze medewerkers een gedegen vooropleiding hebben ontvangen van onze partners, kijken de NuFlex’ers uit de poule eerst een tijdje mee bij de opdrachtgever(s). Zij maken kennis met de collega’s, leren de gebruiken kennen van de specifieke scholen of gemeenten en weten zo hun weg te vinden wanneer ze daadwerkelijk worden ingezet. Vervolgens zijn de medewerkers in allerlei rollen op ad hoc basis, per uur, ’s avonds en in het weekend beschikbaar. Hierin schuilt de grote kracht van het concept: uitval van de eigen krachten, een piekbelasting in de werkdruk of zaken waar de eigen medewerkers geen tijd voor hebben. Dat zijn de momenten waarop extra handen nodig én nu dus ook beschikbaar zijn. Opdrachtgevers kunnen de kwaliteit binnen de organisatie verhogen en kostenbesparend te werk gaan door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is, óf zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toewerken. En dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie! UNIEKE FORMULE Dit innovatieve concept zorgt voor een frisse kijk binnen de organisatie en beperkt de verstoring van belangrijke processen waar leerling of inwoner van een gemeente last van kan hebben. Samen hebben wij met onze NuFlex’ers ‘goud in handen’ en kunnen we ervoor zorgen dat ook in de toekomst het Onderwijs en de Overheid over voldoende talentvolle en betrokken medewerkers beschikken. ADVISERING EN WERVING & SELECTIE Naast de detacheringsformule bieden wij extra oplossingen op het gebied van Personeel & Organisatie. Vanuit eigen kennis van en ervaring met het werkveld en vanuit de relatie met onze ambassadeurs en partners, denken wij graag mee over mogelijke antwoorden op de vragen waarmee onze opdrachtgevers geconfronteerd worden. We kunnen meepraten, geven indien gewenst adviezen en verbinden waar mogelijk. Wanneer gezocht wordt naar vast personeel of een specifieke expertise die wij niet in huis hebben, dan helpen wij ook graag. NuFlex beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de Onderwijs- en Overheidswereld op vrijwel alle niveaus. Schets ons het profiel van uw ideale kandidaat en wij vinden hem of haar voor u. U verliest geen tijd, kosten aan advertenties en het voeren van de eerste selectiegesprekken.


Medewerkers

Roan Borhem

Plan route

Afstand

Op dit moment heeft dit bedrijf geen vacatures


Contactgegevens
Nuflex
Postbus 16699 
1001RD Amsterdam
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Roan Borhem
020 26 15 244

Mogelijk interessante vacatures

Beleidsadviseur inkoop Sociaal Domein (32 uur)
Gemeente Waddixnveen   Waddinxveen
2 dagen geleden

Trainee Informatie Manager Overheid
YPublic BV   Nijmegen
4 dagen geleden

Medewerker burgerzaken
SMQ   's-Hertogenbosch
4 dagen geleden

Diverse specialisten Sociaal Domein - per direct
Sciopeng   Lelystad
16 dagen geleden

Diverse specialisten Sociaal Domein - per direct
Sciopeng   Lelystad
16 dagen geleden

Diverse specialisten Sociaal Domein - per direct
Sciopeng   Eindhoven
16 dagen geleden