Klant van Jobbird Nuflex

Werken bij NuflexNuflex

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Overheid/non profit
Locaties
Amsterdam
Aantal medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee

Wie zijn wij?

KANSEN Wanneer wij als NuFlex met een positieve en kritische blik kijken naar het Onderwijs en de Overheid, dan zien we kansen. Een kwalitatieve en flexibele kans wel te verstaan. NuFlex is een nieuwe, lokale en innovatieve partij die ervan overtuigd is dat een organisatie die flexibiliteit ademt en leeft betere kwaliteit op maat biedt aan haar doelgroep en collega’s. Dat is wat wij gezamenlijk willen bereiken met onze medewerkers en voor onze opdrachtgevers. Een organisatie zou volgens ons moeten voldoen aan de vragen van morgen, midden in de samenleving staan en plaats bieden aan bevlogen professionals. Wij zien dit als onze gezamenlijke uitdaging en helpen hierbij! ONZE BETROKKENHEID EN PROFESSIONALISERING Wij werken vanuit onze eigen betrokkenheid met het Onderwijs en de Overheid en hebben oog voor het proces van zelfontwikkeling van de NuFlex’ers. De overtuiging dat ieder mens beschikt over talenten heeft een directe weerslag op onze werkwijze. Blijven leren en jezelf ontwikkelen staan centraal binnen NuFlex. Wij hebben de ervaring dat wanneer deze talenten worden ingezet in een omgeving die het beste past bij de natuurlijke talenten en drijfveren, de medewerker daadwerkelijk ‘tot bloei komt’. Dat staat los van het feit dat dit niet per definitie een logische keuze voor de medewerker hoeft te zijn. Een omgeving waar niet eerder aan is gedacht, maar wel passend is… deze daagt juist uit en biedt kansen voor de opdrachtgever. NuFlex doet dit vanuit een positieve en doelgerichte aanpak: uitgaan van de sterktes van onze medewerker en deze uitbouwen. Onze rol als detacheerder vullen we in vanuit onze kennis over de vraagstukken die bij onze opdrachtgevers leven. Door onze innovatieve concepten en de inzet van onze partners leggen wij verbinding tussen opdrachtgever en talent. Dat is waar wij warm van worden en onze energie uithalen! ONDERWIJSINNOVATIE Zo krijgen in ons beeld over flexibel Onderwijs de leerlingen les van bevoegde docenten en leren zij van studenten, (young) professionals en zij-instromers de praktische relevantie en inzichten die zij later kunnen gebruiken tijdens hun eigen carrière. Zij krijgen bij het maken van huiswerk hulp van onze medewerkers. Alle betrokkenen bij deze visie op Onderwijs werken met passie vanuit hun eigen kracht en zetten de eigen kennis en ervaring in. Het resultaat is dat deze manier van werken nieuwe ogen de school binnenbrengt, het voorkomt lesuitval en lost andere bezettings- en procesproblematieken op. De leerling krijgt inspirerend en motiverend Onderwijs. Hij ziet een rolmodel in de NuFlex’er; het leeftijdsverschil is immers gering. De school creëert een venster van waardering naar de ouders (geen ongerustheid meer, doordat bij uitval van de les de leerling niet meer buiten de school ‘rondzwerft’) en zorgt voor een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van de school middels het binden en boeien van talenten. Dit gericht op een jarenlange samenwerking. De school ondersteunt op deze wijze het creëren van een omgeving waarbinnen leerlingen, ouders en andere stakeholders kunnen vertrouwen op de continue aandacht, betrokkenheid en inzet in hun richting. Onze aanpak vermindert de werkdruk, zorgt voor bevlogen leerkrachten, gemotiveerde leerlingen en tevreden ouders. OVERHEIDSINNOVATIE Bij de Overheid gaat volgens ons dienstverlening verder dan enkel een koude transactie tussen de gemeente en haar inwoners. De beleving van de burger bij bijvoorbeeld een Publieksbalie of een Klant Contact Centrum van een gemeente staat meer en meer centraal. De vaste medewerkers op de werkvloer en aan de balie dienen de beloftes van de Overheid in te lossen. Hun kennis, vaardigheden, inzet en houding bepalen de kwaliteit van de dienstverlening en de uiteindelijke klanttevredenheid. Zij zijn het gezicht van de gemeente; de gastheer of -vrouw. Onze studenten en (young) professionals bepalen mede het gezicht van de gemeente doordat zij niet enkel de dagelijkse werkzaamheden aan de balie oppakken, maar leren om een meerwaarde te leveren en verbinding te maken met de collega’s en de inwoners. NuFlex is de enige organisatie in haar soort die werkt met gastheren en -vrouwen die opgeleid zijn vanuit de Hostmanship-methode. Hiermee verlegt de gemeente samen met NuFlex de focus van systemen, procedures, regels en protocollen naar de menselijke factor, de afwijkende vraag en het meer proactief meedenken met de burger. Daarnaast leiden wij de medewerkers niet meer op vanuit één bepaalde rol, maar juist met een brede insteek. Dit bijvoorbeeld vanuit de verscheidene decentralisaties (medewerker Dienstverlening of Burgerzaken-plus) en ICT-kennis. Met dit laatste kan de NuFlex’er bijstaan in ICT-support en functioneel beheer om zo eerstelijns vragen te beantwoorden en bij problemen sneller de balie – en dus de dienstverlening – weer draaiende te krijgen. Vanuit de flexibele schil kan de eigen bezetting laag worden gehouden en worden geplust op het moment dat het daadwerkelijk nodig is. Op deze manier kan de gemeente toewerken naar de meest effectieve en goedkope balans tussen flexibele en vaste inzet.

Wat bieden wij?

DE NUFLEX-AANPAK: PARTNERSHIPS Onze naam zegt waar we voor staan: NuFlex vangt per direct wisselingen in de werkdruk op. Dat doen wij door vanuit een partnership met onze opdrachtgevers en medewerkers een flexibele schil te creëren. NuFlex kiest hierbij voor een eenduidige en no-nonsense aanpak zonder ingewikkelde contracten, waar de nadruk ligt op gezamenlijk. In plaats van de opdrachtgever- en opdrachtnemer relatie denken wij in partnerships. En in plaats van alleen binnen de markt te werken, vinden wij de samenwerking met andere partijen. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers een volledig ontzorgingspakket aanbieden, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de hoogste prioriteit hebben. FLEXIBELE SCHIL Met de verscheidene opdrachtgevers creëren we vanuit een regionaal samenwerkingsverband een flexibele schil van HBO- en WO-studenten en (young) professionals. Deze medewerkers worden op die manier gedeeld met andere scholen of gemeenten. Het voordeel hiervan is dat er een kruisbestuiving ontstaat doordat de NuFlex’ers binnen diverse organisaties werkzaam zijn. Hun proactieve houding maakt dat zij over en weer adviezen kunnen geven qua aanpak, wat de verscheidene opdrachtgevers in het samenwerkingsverband sterker maakt. Uiteraard is het ook mogelijk dat een medewerker voor langere tijd bij één opdrachtgever actief blijft, of dat indien gewenst wel een specifieke poule wordt opgezet voor de eigen organisatie. NuFlex meet het profiel van de medewerkers en gaat met hen in gesprek over de gewenste werkomgeving. Alleen op het moment dat wijzelf geheel overtuigd zijn van een goede match tussen een medewerker en de opdrachtgever, nemen wij de medewerker op in de flexibele schil. TALENTONTWIKKELING NuFlex neemt vanaf het begin haar medewerkers mee in hun ontdekkingstocht, waarbij de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling en het leren kennen van de natuurlijke talenten. Wij zien ons daarin een brugfunctie vervullen tussen de NuFlex’er en de opdrachtgever. De keuze van een student of (young) professional / zij-instromer voor het Onderwijs of de Overheid is immers niet altijd vanzelfsprekend. Het inzetten van deze talenten bij onze opdrachtgevers maakt dat zij een kijkje kunnen nemen in deze voor hen nieuwe werkomgeving en zij mogelijk verbonden blijven aan de betreffende organisatie in het bijzonder, of aan het Onderwijs dan wel de Overheid in het algemeen. Parallel aan hun werkzaamheden faciliteert NuFlex alle medewerkers in een ontwikkeltraject en kunnen zij extra opleidingen volgen om bijvoorbeeld hun Onderwijsbevoegdheid te halen. Wij vormen onze talenten door een intensieve samenwerking met de Hostmanship Group. NuFlex is de enige organisatie in haar soort die werkt met medewerkers die zijn opgeleid vanuit de Hostmanship-methode. Tijdens de werkzaamheden voor NuFlex blijft de Hostmanship Group hen fysiek trainen middels workshops, scholing, intervisie en (groeps)coaching. Daarnaast is er voor iedere medewerker een digitaal platform (e-learning) van Teachers Channel beschikbaar. Hier worden trainingen op maat gevolgd en vindt 360-graden feedback plaats. NuFlex leidt de medewerkers ook bewust breder op. Zo is ICT-kennis standaard in het pakket opgenomen. Hiermee kan de NuFlex’er te allen tijde de opdrachtgever bijstaan vanuit functioneel beheer en ICT-support. AD HOC EN PER UUR INZETBAAR Nadat onze medewerkers een gedegen vooropleiding hebben ontvangen van onze partners, kijken de NuFlex’ers uit de poule eerst een tijdje mee bij de opdrachtgever(s). Zij maken kennis met de collega’s, leren de gebruiken kennen van de specifieke scholen of gemeenten en weten zo hun weg te vinden wanneer ze daadwerkelijk worden ingezet. Vervolgens zijn de medewerkers in allerlei rollen op ad hoc basis, per uur, ’s avonds en in het weekend beschikbaar. Hierin schuilt de grote kracht van het concept: uitval van de eigen krachten, een piekbelasting in de werkdruk of zaken waar de eigen medewerkers geen tijd voor hebben. Dat zijn de momenten waarop extra handen nodig én nu dus ook beschikbaar zijn. Opdrachtgevers kunnen de kwaliteit binnen de organisatie verhogen en kostenbesparend te werk gaan door de bezetting te plussen wanneer dat nodig is, óf zelfs naar de ideale balans tussen flexibele- en vaste inzet toewerken. En dit zonder afnameverplichting en met de laagste prijsgarantie! UNIEKE FORMULE Dit innovatieve concept zorgt voor een frisse kijk binnen de organisatie en beperkt de verstoring van belangrijke processen waar leerling of inwoner van een gemeente last van kan hebben. Samen hebben wij met onze NuFlex’ers ‘goud in handen’ en kunnen we ervoor zorgen dat ook in de toekomst het Onderwijs en de Overheid over voldoende talentvolle en betrokken medewerkers beschikken. ADVISERING EN WERVING & SELECTIE Naast de detacheringsformule bieden wij extra oplossingen op het gebied van Personeel & Organisatie. Vanuit eigen kennis van en ervaring met het werkveld en vanuit de relatie met onze ambassadeurs en partners, denken wij graag mee over mogelijke antwoorden op de vragen waarmee onze opdrachtgevers geconfronteerd worden. We kunnen meepraten, geven indien gewenst adviezen en verbinden waar mogelijk. Wanneer gezocht wordt naar vast personeel of een specifieke expertise die wij niet in huis hebben, dan helpen wij ook graag. NuFlex beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de Onderwijs- en Overheidswereld op vrijwel alle niveaus. Schets ons het profiel van uw ideale kandidaat en wij vinden hem of haar voor u. U verliest geen tijd, kosten aan advertenties en het voeren van de eerste selectiegesprekken.


Medewerkers

Roan Borhem

Plan route

Afstand

Vacatures

Medewerker Indirecte Klantcontacten [Hbo/WO, 36 UUR] - regio Noord-Oost Nederland
NuFlex zoekt per direct collega’s als medewerker Indirecte Klantcontacten voor de regio Hoogeveen! Heb je minimaal een Hbo-achtergrond en affiniteit met gemeentelijke dienstverlening? Ben je fulltime beschikbaar en woon je in de regio Hoogeveen?Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het profiel? Lees dan de vacature!  Gemeenten in Noord-Oost Nederland willen een voorloper zijn in zowel de schriftelijke als digitale ontwikkeling en vernieuwing van de gemeentelijke dienstverlening. Daartoe is onder meer zaakgericht werken ingevoerd en een zijn er nieuwe zaaksystemen geïmplementeerd. Dit vraagt om een organisatie met medewerkers die betrokken, ondernemend en flexibel zijn. Gemeenten werken continu aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers en ondernemers en de efficiency van de organisatie. Functieomschrijving Als medewerker Indirecte Klantcontacten zorg je samen met het team voor een goede dienstverlening naar zowel collega’s als burgers en ondernemers. Je werkt zaakgericht, toont initiatief, je hebt gevoel voor tegenstrijdige belangen en je bezit overtuigingskracht. Daarnaast heb je vanuit de dienstverlening oog voor met name de belangen van burgers en ondernemers. Op het vlak van registratie en zaakgericht werken verricht je administratieve werkzaamheden met een meer complex en/of tijdsintensief karakter. Je signaleert knelpunten en doet vanuit de eigen praktijk verbetervoorstellen. Dit alles in een continue proces van leren en verbeteren. Herken jij je hierin?Je hebt affiniteit met gemeentelijke dienstverlening;Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;Je werkt zéér accuraat en nauwkeurig;Je hebt een representatief voorkomen, klantgerichte houding en een flexibele instelling;Je bent stressbestendig, functioneert zowel zelfstandig als in een team, durft vragen te stellen en kunt snel schakelen;Wij vragenJe bent woonachtig in de regio Zwolle-Hoogeveen-Assen;Je beschikt minimaal over een Hbo-werk- en denkniveau;Je beschikt over een logisch en analytisch denkvermogen;Je bent per direct 36 uur per week beschikbaar;Je hebt affiniteit met en/of werkervaring digitale informatievoorziening;Je hebt een bedrijfsmatige en klantgerichte instelling en beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden;Integraal werken, omgevingsensibiliteit en resultaat-gerichtheid zijn belangrijke drijfveren voor jou;Kennis van optimalisering van processen/verandering van processen en projectmatig werken is een pré.Je staat open voor de mogelijkheid om tevens bij andere gemeenten te kunnen worden ingezet;Ons aanbodWerken op fulltime-basis [36 uur per week] voor de duur van 6 weken, met de mogelijkheid tot verlenging;Grote afwisseling in werkzaamheden;Zowel interne dienstverlening als extern klantcontact, digitaal en in geschrift;Een prettige werksfeer in een team van enthousiaste professionals, waarbij kwaliteit voorop staat;De mogelijkheid om bij andere gemeenten te worden ingezet;Een marktconform bruto uurloon.SOLLICITERENHerken je je in de profielschets, ben je intrinsiek gemotiveerd voor deze functie en kun je voldoen aan de instroomvoorwaarden? Solliciteer direct via ons e-mailadres: – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – [o.v.v. medewerker Indirecte Klantcontacten regio Hoogeveen] Let er op dat je alle hieronder aangegeven gegevens meestuurt: Curriculum Vitae: vermeld hierin duidelijk je NAW-gegevens, telefoonnummer, (afgeronde) opleiding. Motivatie: duidelijk geschreven op de vacature.Beschikbaarheid: je bent fulltime beschikbaar;Kleurenkopie Paspoort of Identiteitskaart. N.B.: in deze eerste fase van het sollicitatietraject is een goede (pas)foto voldoende. Contactgegevens van een tweetal referenties. NuFlex voorziet je binnen een week in een terugkoppeling. Wij verzoeken je nadrukkelijk alleen te reageren wanneer je volledig aan bovenstaande vereisten voldoet. Heb je reeds eerder gesolliciteerd op een andere functie in de regio Noord-Oost Nederland, ben je nog altijd geïnteresseerd én kun je voldoen aan de bovengenoemde instroomvoorwaarden? Wij horen dan graag van je door middel van de toezending van je actuele Curriculum Vitae!  Vragen kun je richten ter attentie van Paul Broekhof op – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of telefonisch via 06 27 150 060. 26 dagen geleden
Specialistisch medewerker Immigratie - regio Amsterdam-Utrecht
NuFlex zoekt per direct collega’s Specialistisch medewerker Immigratie voor de regio Amsterdam-Utrecht! Heb je werkervaring met betrekking tot de taakgroep Immigratie, ben je parttime dan wel fulltime inzetbaar, woon je in de regio Amsterdam of vind je het geen probleem om te reizen? Lees dan de vacature! FunctieomschrijvingEen specialistisch medewerker Immigratie houdt zich bezig met de drie processen binnen de taakgroep Immigratie: Eerste inschrijving, Herinschrijving en de Registratie Niet-Ingezetenen. In deze complexe processen spelen ook andere ketenpartners een rol, waaronder Handhaving en IND. Het takenpakket bestaat uit:Beoordelen, interpreteren en beslissingen nemen aangaande rechtsfeiten en systeemmutaties;Verwerken van rechtsfeiten en brondocumenten in de BRP;Uitvoeren van controles op volledigheid, echtheid en juistheid van brondocumenten;Beoordelen van verzoeken tot inschrijving in de BRP op:   Identiteit aanvrager;Persoonsgegevens + afstammingsrelaties;Rechtmatigheid verblijf;Rechtmatigheid adres;Het inschrijven in de BRP;Afnemen van een verklaring Onder Ede (VOE);Controleren van eenvoudige posten van collega’s. Wij vragenJe hebt recente werkervaring met Eerste Inschrijving, Herinschrijving en de Registratie Niet-Ingezetenen;Je hebt ervaring met Key2Burgerzaken (Centric);Je hebt affiniteit met gemeentelijke dienstverlening;Je bent woonachtig in de regio Amsterdam, Utrecht, omliggende regio’s of je vindt het geen probleem om te reizen;Je bent op werkdagen 18 uur tot 40 uur per week beschikbaar;Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Tevens kun je je mondeling goed uitdrukken in zowel Engels als Duits;Je werkt zéér accuraat en nauwkeurig;Je hebt een representatief voorkomen, klantgerichte houding en een flexibele instelling;Je bent een échte gastheer/gastvrouw;Je bent stressbestendig, werkt zelfstandig, durft vragen te stellen en kunt snel schakelen;Ons aanbodWerken op parttime dan wel fulltime-basis; doorlooptijd nader te bepalen;Grote afwisseling in werkzaamheden;De mogelijkheid om bij meerdere gemeenten te worden ingezet;Een marktconform uurloon;SolliciterenSolliciteer direct via solliciteren[at]nuflex.nl o.v.v. sollicitatie Specialistisch Medewerker regio Amsterdam-Utrecht. Let er op dat je alle hieronder aangegeven gegevens meestuurt:Curriculum Vitae: vermeld hierin duidelijk je NAW-gegevens, telefoonnummer, (afgeronde) opleiding(en).Vermeld duidelijk welke opleiding(en) je hebt gevolgd en taken beheerst met betrekking tot de taakgroep Immigratie.Motivatie: duidelijk geschreven op de vacature.Beschikbaarheid: dagen, dagdelen, aantal uur per week.Kleurenkopie Paspoort of Identiteitskaart. In deze fase van het sollicitatietraject is een (pas)foto eveneens toereikend.Contactgegevens (naam, organisatie, direct telefoonnummer) van een tweetal  referenties.NuFlex voorziet je binnen een week in een terugkoppeling. Wij verzoeken je nadrukkelijk alleen te reageren wanneer je volledig aan bovenstaande tegemoet komt.  Heb je reeds eerder gesolliciteerd op deze of een andere functie, ben je nog altijd geïnteresseerd én kun je voldoen aan de huidige instroomvoorwaarden? Wij horen dan graag van je door middel van de toezending van je actuele Curriculum Vitae!  Vragen kun je richten ter attentie van Angelique Hol op solliciteren[at]nuflex.nl of telefonisch via: 020 26 15 244 [secretariaat NuFlex]. 27 dagen geleden
Medewerker Dienstverlening [Hbo/WO] gemeente Arnhem
NuFlex zoekt collega’s als medewerker Dienstverlening / Burgerzaken / KCC voor de gemeente Arnhem! Heb je een Hbo- dan wel WO-achtergrond? Heb je affiniteit met gemeentelijke dienstverlening, ben je minimaal 12 uur per week beschikbaar en woon je in (de omgeving van) Arnhem?Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het profiel? Lees dan de vacature! Gemeente Arnhem Gemeente Arnhem wil een voorloper zijn in de ontwikkeling en vernieuwing van de gemeentelijke dienstverlening in Nederland. Dit vraagt om een organisatie met medewerkers die betrokken, ondernemend en flexibel zijn.Gemeente Arnhem werkt continu aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers en ondernemers en de efficiency van de organisatie. Denk hierbij aan de digitalisering van gemeentelijke producten en de uitrol van de zogenoemde ‘BRP-inschrijfstraat’, waarbij het gaat om de inschrijving van vluchtelingen in de Basisregistratie Personen. Functieomschrijving Als medewerker Dienstverlening / Burgerzaken / KCC ben je verantwoordelijk voor de ontvangst, beoordeling en behandeling van diverse aanvragen aan de balie en per telefoon. Denk hierbij aan:het aanvragen en uitreiken van diverse reisdocumenten, rijbewijzen en Verklaringen Omtrent Gedrag;de verstrekking van afschriften / uittreksels Burgerlijke Stand;de verhuizingen van burgers naar en uit Arnhem;telefonisch burgers te woord staan en doorverwijzen waar nodig;Je beantwoordt vragen van inwoners, verricht administratieve werkzaamheden en maakt afspraken bij (aan)vragen met een meer complex en/of tijdsintensief karakter. Jij bent hiermee het visitekaartje van de gemeente Arnhem. Je verricht mutaties in de BRP, signaleert knelpunten en doet vanuit de eigen praktijk verbetervoorstellen. Dit alles in een continue proces van leren en verbeteren. Herken jij je hierin?Je hebt affiniteit met gemeentelijke dienstverlening;Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;Je werkt zéér accuraat en nauwkeurig;Je hebt een representatief voorkomen, klantgerichte houding en een flexibele instelling;Je bent een échte gastheer/gastvrouw;Je bent stressbestendig, werkt zelfstandig, durft vragen te stellen en kunt snel schakelen;Je kunt tegelijkertijd een gesprek voeren, informatie opzoeken en gegevens invoeren; Wij vragenJe bent woonachtig in [de directe omgeving van] Arnhem;Je studeert op Hbo- of WO-niveau [minimaal tweede jaar] of je bent afgestudeerd op Hbo- dan wel WO-niveau;Je bent minimaal 12 uur per week beschikbaar;Je bent bereid tot het werken van gedurende 1 avondopenstelling per week;Je bent gedurende de reguliere vakantieperiodes niet meer dan 1 week aaneengesloten afwezig;Je bent volledig beschikbaar voor het opleidingstraject (8 werkdagen binnen 2 weken) tot medewerker Dienstverlening / Burgerzaken / KCC. Op basis van een scholingsovereenkomst ben je minimaal 1 jaar  inzetbaar voor gemeente Arnhem en – eventueel – andere gemeenten;Je staat open voor de mogelijkheid om tevens bij andere gemeenten te kunnen worden ingezet;Ons aanbodEen intensief en uitdagend opleidingstraject van ruim twee weken;De ideale baan voor studenten en afgestudeerden om tot de lokale overheid toe te treden;Grote afwisseling in werkzaamheden;Klantcontact met een ruime diversiteit aan mensen;Afwisseling in het aantal uren per week: in de praktijk zijn er – met name gedurende reguliere schoolvakanties – geregeld veel uren beschikbaar;De mogelijkheid om bij andere gemeenten te worden ingezet;Een bruto-uurloon van €11,32. Er is geen reiskostenvergoeding;SOLLICITERENHerken je je in de profielschets, ben je intrinsiek gemotiveerd voor deze functie en kun je voldoen aan de instroomvoorwaarden? Solliciteer direct via ons e-mailadres: – solliciteren[at]nuflex.nl - [o.v.v. medewerker Dienstverlening gemeente Arnhem] Let er op dat je alle hieronder aangegeven gegevens meestuurt: Curriculum Vitae: vermeld hierin duidelijk je NAW-gegevens, telefoonnummer, (afgeronde) opleiding. Heb je reeds een achtergrond in Burgerzaken / Burgerlijke Stand? Vermeld dan duidelijk welke producten jij reeds beheerst!Motivatie: duidelijk geschreven op de vacature.Beschikbaarheid: aantal uren per week. Let hierbij op de openingstijden van gemeente Arnhem: https://www.arnhem.nl/algemeen/openingstijden_gemeente_arnhem.Kleurenkopie Paspoort of Identiteitskaart. N.B.: in deze eerste fase van het sollicitatietraject is een goede (pas)foto voldoende. Contactgegevens (naam, organisatie, direct telefoonnummer) van een tweetal referenties NuFlex voorziet je binnen een week in een terugkoppeling. Wij verzoeken je nadrukkelijk alleen te reageren wanneer je volledig aan bovenstaande vereisten voldoet. Heb je reeds eerder gesolliciteerd, ben je nog altijd geinteresseerd én kun je voldoen aan de huidige instroomvoorwaarden? Wij horen dan graag van je door middel van de toezending van je actuele Curriculum Vitae!  Deadline: dinsdag 18 oktober 2016. Vragen kun je richten ter attentie van Paul Broekhof – solliciteren[at]nuflex.nl – of telefonisch via 06 27 150 060. 30+ dagen geleden

Contactgegevens
Nuflex
Postbus 16699 
1001RD Amsterdam
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Roan Borhem
020 26 15 244

Mogelijk interessante vacatures

Adviseur Projectbeheersing
  Bronsonn Recruitment
3 dagen geleden
Coördinator Schuldhulpverlening
Rotterdam   Certus Groep
3 dagen geleden
Werkvoorbereider Openbare Verlichtinginstallaties
Amsterdam   Matchd
4 dagen geleden
Senior adviseur geotechniek / waterkeringen
Tilburg   Van Dijk Employment Services
24 dagen geleden