Werken bij PIA Project Interim AdviesPIA Project Interim Advies

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Advies/consultancy
Locaties
Dordrecht
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee


Medewerkers

Raimond Boer
078-6182212

Plan route

Afstand

Vacatures

Manager Servicecenter / KIA
Je bent een manager servicecenter met ervaring met workforcemanagment en leanmethodiek.Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever informeert en ondersteunt ondernemers: van het starten van een bedrijf tot het vinden van een opvolger. Verder beheert, verbetert en optimaliseert onze opdrachtgever het Handelsregister en de informatievoorziening naar buiten toe.Als manager Servicecenter/KIA (KvK Informatie- en Advieslijn) speel je een grote rol bij het managen en professionaliseren van het belkanaal. Servicecenter en KIA zijn nu nog aparte afdelingen, jouw rol is zorgen voor een succesvolle integratie en het managen van deze afdelingen tot een gezamenlijke afdeling.Wat ga je doen:Je speelt een grote rol bij het managen en professionaliseren van het callkanaal.Je rol is zorgen voor een succesvolle integratie en het managen van de afdelingen Servicecenter en KIA tot een gezamenlijke afdeling.Je managet 5 teams verdeeld over verschillende regio's.Je stuurt direct 5 teamleiders, een planner, workforcemanager en secretaresse aan.Je bent verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van  het callkanaal, wat uiteindelijk leidt tot de afname van het aantal calls.Je managet de uitrol van het leantraject.Je bepaalt de kennisniveaus binnen het callkanaal en medewerkers daarin doorontwikkelen.Wij vragen:Je hebt een afgeronde opleiding op wo-niveau op het gebied van Bedrijfskunde.Je hebt kennis van workforcemanagment en van leanmethodiek.Je hebt een certificaat / diploma voor het coachen van management en medewerkers.Je hebt minimaal 10 jaar contactcenterlijnmanagement ervaring waarvan 5 jaar met > 100 FTE.Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in een directe Workforcemanagement functie.Je hebt ervaring met het professionaliseren van verschillende afdelingen op proces en inhoud.Je hebt ervaring met het werken in een organisatie waar de uitrol van lean six sigma succesvol is gerealiseerd.Je hebt ervaring met klantcontactcenter binnen een ZBO.Je hebt ervaring met het coachen / opleiden van medewerkers en management binnen een klantencontactcenter.Je bent gericht op het ontwikkelen van de competenties van anderen door middel van het geven van opbouwende feedback, inzicht, tips en handvatten.Je bent een zeer ervaren manager met specifieke ervaring met contactcentermanagement en lijnmanagement.Standplaats:Utrecht, maar je bent regelmatig tussen de verschillende vestigingen te reizen (Eindhoven, Woerden, Amsterdam, Utrecht).Wij bieden:De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 40 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juni 2017, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:Callcenter, managen, lijnmanagement, Lean, workforcemanagement, KCC. ZBOFunctie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór vrijdag 9 december aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016 . Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212. Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. Vandaag
Organisatieadviseur ontwikkeling
Je bent een manager met ervaring met het realiseren van proces- en organisatieverandering.Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever is de sector PDM (Producten- en Dienstenmanagement) binnen een grote overheidsorganisatie. Bij de vorming van de overheidsorganisatie is de nieuwe functie van producten- en dienstenmanagement ingevoerd. PDM ontfermt zich gedurende de levenscyclus over ingekochte producten en diensten. Daarbij gaat het onder meer om het voorbereiden en regisseren van aanbestedingen en implementatie van gesloten contracten en het realiseren van een adequate en logische verbinding met de betrokken onderdelen.In 2014 is de sector echter begonnen de functie van producten- en dienstenmanagement successievelijk ook uit te voeren voor andere eenheden. Tegelijkertijd staat de organisatie voor de opgave om ultimo 2017 een situatie te bereiken waarin de rechtmatigheid betreffende de inkoop van producten en diensten is geborgd binnen de tolerantiegrenzen van de rijksoverheid. In de realisatie van deze opgave speelt de sector PDM een belangrijke rol. De overige ontwikkelingsopgaven zijn onder andere de integratie van de functie van producten- en dienstenmanagement IV (Informatievoorziening) in de sector PDM, de inrichting en realisatie van de expertise-unit schade en verzekeringen en preventie.Voor het opstellen van het programma voor proces- en organisatieontwikkeling PDM en het opzetten, uitvoeren en begeleiden van de daaruit voortvloeiende proces- en organisatieontwikkelingsprojecten is onze opdrachtgever op zoek naar een organisatieadviseur ontwikkeling.Wat ga je doen:Je stelt een programma voor proces- en organisatieontwikkeling PDM op.Je bent verantwoordelijk voor de opzet, inrichting en uitvoering uit het programma voortkomende proces- en organisatieontwikkelingsprojecten.Je begeleidt en coacht de dienstenmanagers PDM bij de implementatie van door hen te realiseren veranderingen.Je rapporteert over voortgang van het programma voor proces- en organisatieontwikkeling, inclusief de daaruit voortkomende projecten.Je stuurt het programma en de daaruit voortkomende proces- en organisatieontwikkelingsprojectteams aan.Wij vragen:Je hebt minimaal een erkende en afgeronde wo-opleiding in de richting van organisatiekunde of bedrijfskunde.Je hebt bij voorkeur een afgeronde en erkende opleiding in de richting van coaching.Je bent bij voorkeur in het bezit van een PRINCE2 certificering.Je hebt in de afgelopen 5 jaar relevante ervaring opgedaan als projectmanager of programmamanager bij het realiseren van proces- en organisatieverandering.Je hebt bij voorkeur:kennis van producten- en dienstenmanagement.(werk)ervaring met coaching.in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar relevante ervaring opgedaan als consultant inzake proces- en organisatieontwikkeling.werkervaring binnen een grote overheidsinstelling en ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen waarbij het verkrijgen van draagvlak en acceptatie een grote rol speelde.Je bent bereid om een screening te ondergaan.Standplaats:RotterdamWij bieden:De functie is per februari parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juli 2017, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:Organisatieontwikkeling, productenmanagement, dienstenmanagement, procesverandering, PRINCE2, projectmanager, programmamanager, Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd!Reageer vóór vrijdag 9 december aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016383. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212.Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. Vandaag
Arbeidsdeskundige
Je bent een arbeidsdeskundige met ervaring met probleemanalyses en beoordelingen over de relatie tussen mens, werk en inkomen en bent opgenomen in het SRA-register. Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen ze als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Onze opdrachtgever heeft met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken om de capaciteit aan arbeidsdeskundigen uit te breiden ten behoeven van het verrichten van 10.000 extra herbeoordelingen. Tegelijkertijd wordt met het ministerie overlegd om te komen tot een integraal plan van aanpak van de arbeidsongeschiktheid dienstverlening van onze opdrachtgever. Naast de bovenstaande ontwikkeling, blijkt in de praktijk dat onze opdrachtgever regelmatig behoefte heeft aan tijdelijke inzet van arbeidsdeskundigen. Om deze behoefte tegemoet te komen willen zij een flexibele schil creëren en daarvoor gaan zij een flexpool opzetten. Voor de flexpool van onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar arbeidsdeskundigen die de participatie (herstel) en effectieve werkinpassing (re-integratie) bevorderden door het uitvoeren van een probleemanalyse om zo een oordeel te vormen over de relatie tussen mens, werk en inkomen zodat uitkeringen rechtmatig verstrekt kunnen worden, schade wordt beperkt en geschillen worden opgelost.Wat ga je doen:Je voert een probleemanalyse uit op het gebied van het werkvermogen van de cliënt. Afhankelijk van de opdracht is het doel: voorkomen (preventie), beoordelen (claim) en/of herstellen van de discrepantie tussen belasting en belastbaarheid.Je stuurt erop aan dat de klant zijn eigen regie neemt in zijn eigen participatie en houdt bij het opstellen van het advies / oordeel rekening met de visie en sociale context van de klant.Je geeft inzicht in de arbeidsmogelijkheden en begeleidt de klant zoveel mogelijk vanuit transdisciplinair perspectief.Je geeft een beoordeling over de arbeidsmogelijkheden en de mate van arbeidsgeschiktheid van de klant op basis van onder meer de rapportages van de verzekeringsartsen.Je benadert en onderhoudt contacten met werkgevers ten behoeve van plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit geldt ook voor overige netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, WSW-instellingen en dergelijke.Je monitort, handhaaft en initieert de re-integratie-inspanningen van uitkeringsgerechtigden.Je weegt de belasting (in arbeid) en belastbaarheid (van het individu) af in het domein dat wordt gevormd door de relaties tussen mens, werk en inkomen.Je geeft binnen de kaders van de opdrachtgever een oordeel of gericht advies over mogelijke wijzigingen van functies en taken binnen de arbeidsorganisatie om participatie mogelijk te maken of te continueren en werkinpassing te bevorderen.Je doet (meerwettige) onderzoeken voor zowel in- als externe klanten in het kader van gevalsbehandeling en/of vraagstellingen.Je treedt waar nodig corrigerend op al dan niet in het kader van handhaving.Je beargumenteert de (dis)balans tussen arbeid en individu.Je geeft aan welke middelen (instrumenten, interventies) een afstand tussen individu en arbeid kunnen verkleinen of opheffen.Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van casussen op een methodische en integrale wijze.Je levert rapportages conform het professioneel statuut.Je bent mede verantwoordelijk voor de deskundigheid van het collectief.Je handelt acties binnen (wettelijk) gestelde termijnen af.Je draagt bij aan de ontwikkeling van het vak van arbeidsdeskundige, onderzoeksinitiatieven, opleiding en professionalisering van collega-arbeidsdeskundigen en de organisatie.Wij vragen:Je hebt een erkende afgeronde Arbeidskundige opleiding.Je hebt minimaal een afgeronde relevante hbo-opleiding.Je bent opgenomen in het SRA-register voor arbeidsdeskundigen.Je bent gecertificeerd arbeidsdeskundige volgens Hobéon-SKO.Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en protocollen.Je kent en gebruikt de voor het vakgebied relevante procedures, processen en systemen.Je kent en begrijpt de meest voorkomende consequenties van ziektebeelden op het menselijk functioneren in zijn context (kunnen toepassen van relevante modellen zoals International Classification of Function, Disability and Health - ICF, Trimbos of Wanberg).Standplaats:LandelijkWij bieden:De flexpool start per september en binnen deze flexpool worden opdrachten uitgezet tussen de 8 en 40 uur per week. De flexpool loopt tot ten minste augustus 2018. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:​Arbeidsdeskundige, WIA, re-integratie, arbeidsmarkt, sra-register, SKOFunctie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór vrijdag 30 december aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016257. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212.Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. Vandaag
Projectleider / Trainer bedrijfsvoering HRM
Je bent een implementatie- en/of projectmanager met ervaring met omvangrijke programma's / projecten met een grote verandercomponent binnen (een) grote organisatie(s).Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever is het dienstencentrum bij een grote overheidsorganisatie. Zij zetten in op service, minder bureaucratie en een flexibele, effectieve dienstverlening. De collega in één keer goed helpen, daar draait het om.Onze opdrachtgever is op zoek naar een projectleider voor ontwerp en implementatie omtrent het effectueren van de dienstverlening in opdracht van dienstleiding én trainer op het gebied van Lean / continu verbeteren. In het kort behelst de opdracht: het ontwerpen en implementeren van ketensturing van de HR front- / backoffice volgens click-call-face-principe.Wat ga je doen:Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van ketensturing van de HR front- / backoffice volgens click-call-face-principe, uitgaande van meerdere HR-werkstromen.Je stuurt op dag- en weekbasis middels controlemechanisme op kwaliteit en voortgang.Je definieert gewenst gedrag en leiderschap.Je levert HR-content (intranet) en HR-kennis (kennisbank) vanuit backoffices.Je koppelt alle rollen binnen dit ketenproces aan functies binnen de HR-teams.Je bent verantwoordelijk voor afstemming van de implementatie op het in werking brengen van de HR-teams op basis van hun teamplannen.Wij vragen:Je hebt bij voorkeur minimaal een afgeronde hbo-opleiding.Je bent bij voorkeur Lean gecertificeerd (Green Belt of Black Belt).Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als implementatie- en/of projectmanager met omvangrijke programma's / projecten met een grote verandercomponent. De ervaring is opgedaan binnen een grote (circa 3.000 medewerkers) bij voorkeur politiek-bestuurlijke organisatie(s).Je hebt bij voorkeur:aantoonbare kennis van en ervaring met project- en implementatiemanagement bij verandertrajecten binnen bedrijfsvoering HRM.aantoonbare recente kennis van en ervaring met het opzetten en/of doorontwikkelen en/of optimaliseren van een servicedesk of KCC volgens click-call-face-principe.aantoonbaar ruime en recente kennis van en ervaring met advies, begeleiding en implementatie van complexe verbeter- en veranderprocessen vanuit de LSS-filosofie en –methodiekenaantoonbare ervaring met het trainen, coachen en opleiden van mensen in LSS.Standplaats:Nieuwegein, daarnaast regelmatig reizen naar diverse locatiesWij bieden:De functie is per januari fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juni 2017, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:​LSS, Lean, Green Belt, Black Belt, implementatiemanager, projectmanager, HRM, Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór maandag 12 december aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016387. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212.Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. Vandaag
Communicatieadviseur
Je bent een communicatieadviseur met ervaring bij een (semi) overheidsorganisatie in de periode 2006-2016.Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever is een provinciale overheid.Binnen de eenheid Project- en Programmamanagement bestaat het team Projecten & Programma’s en het team Grondzaken.Het programma Nieuwe Energie is erop gericht om in 2023 20% van het energiegebruik in Overijssel uit hernieuwbare energie te halen. Begin volgend jaar zal het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 in uitvoering gaan. Dit programma wordt gezamenlijk met meerdere (externe) kernpartners uitgevoerd in coalitieverband waarin onze opdrachtgever partner is. Het programma werkt samen met een grote diversiteit van externe partijen (van duurzaam dorp tot energiereuzen) en alle eenheden binnen de provincie. Het team Nieuwe Energie Overijssel bestaat uit ongeveer 15 fte. Het programma heeft een werkbudget van € 10 miljoen per jaar.Voor dit programma is onze opdrachtgever op zoek naar een communicatieadviseur. De communicatieadviseur kan ook ingezet worden voor het programma duurzaamheid en het programma asbestdaken.Wat ga je doen:Je verzorgt de communicatie rondom de projecten in het uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie 2017-2023.Je coördineert het communicatieoverleg waaraan ook de communicatieadviseurs de 6 andere kernpartners deelnemen.Je verzorgt, wanneer dit wordt gevraagd, communicatie rondom de programma’s duurzaamheid en asbestdaken.Je bent verantwoordelijk voor uitvoering en aansturing van uitvoeringsactiviteiten zoals mediaproducties en (web-)redactie.Je adviseert en ondersteunt de diverse projectleiders en samenwerkingspartners.Je organiseert evenementen.Je schrijft / redigeert teksten, waaronder speeches.Je coördineert de ontwikkeling van communicatiemiddelen.Je voert de werkzaamheden uit vanuit het provinciale corporate communicatiebeleid en in nauw overleg met de andere (senior) communicatieadviseurs.Wij vragen:Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van communicatie of vergelijkbaar.Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als communicatieadviseur bij een (semi) overheidsorganisatie in de periode 2006-2016.Je hebt bij voorkeur:2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met de thema's energie en duurzaamheid bij een (semi) overheidsorganisatie in de periode 2006-2016.aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur met meerdere belangenpartijen bijvoorbeeld een samenwerkingsverband.aantoonbare werkervaring opgedaan met infographics (hiermee wordt bedoeld: verbeelding van beleidsinhoud en tekst in beeld).Standplaats:ZwolleWij bieden:De functie is per januari parttime beschikbaar voor 24-36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind januari 2018, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:Communicatie, projecten, overheid, Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd!Reageer vóór woensdag 14 december aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016390. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212. Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. Vandaag
Communicatieadviseur
Je bent een communicatieadviseur met ervaring bij een (semi-)overheidsinstelling. Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever is het team Communicatie van de afdeling Beleid en Strategie binnen een gemeente in Utrecht.  Het team Communicatie adviseert het gemeentebestuur en management over interne en externe communicatie en voert het communicatiebeleid uit. Voor het team Communicatie, is onze opdrachtgever op zoek naar een communicatieadviseur die volledig meedraait in het team. Je hebt een eigen aandachtsgebied dat met name ruimtelijke ontwikkelingen betreft, maar bent ook breed inzetbaar en vindt het geen probleem om bij te springen bij collega’s als dat nodig is.Wat ga je doen:Je adviseert bestuurders, leidinggevenden en projectleiders over de communicatiestrategie en de inzet van communicatie bij belangrijke beleidsonderwerpen en projecten.Je coacht collega’s bij communicatievraagstukken en adviseert over de uitvoering.Je draagt bij aan het vormgeven van de interactie met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen.Je treedt op als woordvoerder en onderhoudt perscontacten in samenspraak met de portefeuillehouder en de afdeling.Wij vragen:Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding Communicatie of vergelijkbaar.Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als communicatieadviseur bij een (semi-)overheidsinstelling.Je hebt aantoonbare ervaring met het adviseren van bestuurders in een politiek-bestuurlijke omgeving.Je hebt aantoonbare ervaring met het vormgeven van participatietrajecten bij een gemeente.  Standplaats:BilthovenWij bieden:De functie is per januari parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind maart 2017, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:​Communicatie, overheid, gemeente, Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór vrijdag 16 december aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016393. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212.Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. Vandaag

Contactgegevens
PIA Project Interim Advies
Madame Curiestraat 2
3316GN Dordrecht
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Raimond Boer
078-6182212

Mogelijk interessante vacatures

Sales Consultant
Amsterdam   Morgan Green
8 dagen geleden
Warehouse employee CEVA Roosendaal
Roosendaal   Manpower
16 dagen geleden
e-Commerce Data Specialist
Kinderdijk   Koninklijke IHC
17 dagen geleden
Segon zoekt afstudeerder voor bedrijventerrein
Tilburg   StudentJob
7 dagen geleden
Project Manager
Den Haag   Legian
15 dagen geleden
Business Managers met P&L en team verantwoordelijkheid
Vilvoorde   Talent for you
30+ dagen geleden