PIA Project Interim Advies

Werken bij PIA Project Interim AdviesPIA Project Interim Advies

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Advies/consultancy
Locaties
Dordrecht
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee


Medewerkers

Raimond Boer
078-6182212

Plan route

Afstand

Vacatures

Adviseur omgevingsmanagement
Je bent een adviseur omgevingsmanagement met ervaring met infrastructurele projecten bij een overheidsorganisatie.Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever is een provinciale overheid.Je bent werkzaam voor de eenheid Wegen en Kanalen. Deze eenheid heeft binnen de provincie de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).Voor het team Investeringen is de opdrachtgever voor het project N340/N48 & N377 op zoek naar een adviseur omgevingsmanagement. Je maakt onderdeel uit van het projectteam N340/N48 en N377.De provincie wil de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis – Slagharen verbeteren, de wegen veiliger maken, de leefbaarheid en doorstroming verbeteren. Provinciale Staten hebben in april 2014 een investeringsbudget van € 160 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van deze 3 wegen. Voor de uitvoering van de plannen is een nieuwe projectorganisatie opgezet conform het IPM-model.Het doel van het project is de realisatie van bovengenoemd project binnen de vastgestelde kaders van tijd, geld en scope, door middel van een ‘omgekeerde’ aanbesteding, om zoveel mogelijk scope binnen het aanwezige budget te realiseren. Daarbij gaat het om een scherpe balans tussen vertrouwen in de maakbaarheid, risicobeheersing en ruimte laten voor de markt om met een geïntegreerd contract zoveel mogelijk de doelstelling te behalen.Er zal samengewerkt worden met het IPM-team N340/N48 en N377, staande beheerorganisatie en stakeholders (gemeenten, waterschap, met name nutsbedrijven, ProRail en bewoners).Wat ga je doen:Je bent verantwoordelijk voor kabels & leidingen en bodem & milieu.Je draagt zorg voor de inventarisatie van kabels & leidingen.Je zorgt voor de afstemming met en opdrachtverlening aan de verschillende nutsbedrijven.Je stemt af met ProRail over de werkzaamheden.Je zorgt voor het laten uitvoeren en bewaken van de voortgang.Je coördineert en beoordeelt diverse onderzoeken op het gebied van archeologie, niet-gesprongen explosieven, geotechniek, flora & fauna, lucht & geluid.Je stelt hierover rapportages op.Je overlegt (laat toetsen) met de adviseurs op de verschillende vakdisciplines.Je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergunningen.Je zorgt voor het mede opstellen van KlantEisenSpecificaties (KES) van de omgevingseisen / wensen in het hoofdcontract.Je spart met de omgevingsmanager en stemt af met de beheerder.Je stemt voortgangsrapportages en werkzaamheden af met de omgevingsmanager.Wij vragen:Je hebt aantoonbaar minimaal 7 jaar werkervaring als adviseur omgevingsmanagement / (assistent) omgevingsmanager van infrastructurele projecten bij een overheidsorganisatie in de periode 2006-2016.Je hebt aantoonbaar minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van civiele techniek of vergelijkbaar.Je hebt aantoonbaar werkervaring met voorbereiding en contractbeheersing van geïntegreerde contracten (UAV-gc), zoals opstellen van Klant Eisen Specificaties (KES) op minimaal 2 projecten.Je hebt  aantoonbaar op minimaal 5 projecten werkervaring opgedaan met de conditionering van projecten waaronder:Coördineren van het verleggen van kabels & leidingen.Initiëren en toetsen van diverse onderzoeken op het gebied van ondergrond, milieu, archeologie.Coördineren van aanvragen van diverse vergunningen.Je hebt aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving op het gevraagde kennisgebied.Standplaats:ZwolleWij bieden:De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36-40 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind oktober 2017, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:​Provincie, infrastructuur, contracten, kabels & leidingen, K&L, UAV-gc, KES, omgeving, omgevingsmanagement, civiele techniek, conditioneringenFunctie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór donderdag 27 oktober aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016332. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212.Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. 2 dagen geleden
Medior projectofficer
Je bent een projectofficer met een PRINCE2 en P3O certificering. Daarnaast heb je ervaring binnen de overheid en het bedrijfsleven en met het werken met grote IT-programma's / -projecten.Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever informeert en ondersteunt ondernemers: van het starten van een bedrijf tot het vinden van een opvolger. Verder beheert, verbetert en optimaliseert onze opdrachtgever het Handelsregister en de informatievoorziening naar buiten toe.Onze opdrachtgever wenst met het ministerie van Economische Zaken een groter bereik te realiseren voor de informatie die aanwezig is op het digitale ondernemersplein. Dit willen zij doen door de huidige informatie aan te bieden via verschillende overheidswebsites. Hiertoe wordt gestart met het uitvoeren van een pilot waarbij de informatie op de website van onze opdrachtgever getoond gaat worden.   Voor de ondersteuning van het project, op het gebied van projectmanagement, is onze opdrachtgever op zoek naar een medior projectofficer die in staat is zelfstandig plannen te maken en de voortgang van de werkzaamheden te bewaken.Wat ga je doen:Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van projectplanningen binnen een Agile-werkomgeving.Je begeleidt en richt de governance in.Je managet projectbudgetten.Je managet actie-, risico- en issuelijsten.Je ondersteunt de product-owner bij het samenstellen van de backlog.Je stelt projectrapportages op.Je bewaakt relaties met andere projecten.Je bereidt stuurgroepen voor.Wij vragen:Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van beleid, organisatie- en communicatiewetenschappen.Je bent in het bezit van PRINCE2 en P3O.Je hebt kennis van PMO.Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met:Projectmanagement en PMO binnen de overheid en het bedrijfsleven.Het werken met grote IT-programma's / -projecten.Je hebt bij voorkeur kennis van:Agile-werken.Resourcemanagement.Je hebt bij voorkeur 2 jaar ervaring met:Het bewaken van relaties met andere projecten en begeleiden van projecten vanuit een governancestructuur.Het opmaken en managen van projectbudgetten, rapportages en logs.Een ondernemersgerichte organisatie.Standplaats:UtrechtWij bieden:De functie is per november fulltime beschikbaar voor 40 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind oktober 2017, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:​PRINCE2, PMO, P3O, IT, resourcemanagement, overheid, Agile, Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór donderdag 27 oktober aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016335. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212.Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. 2 dagen geleden
Senior arbeidsdeskundige
Je bent een arbeidsdeskundige met ervaring met probleemanalyses en beoordelingen over de relatie tussen mens, werk en inkomen en bent opgenomen in het SRA-register. Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen ze als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Onze opdrachtgever heeft met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken om de capaciteit aan arbeidsdeskundigen uit te breiden ten behoeven van het verrichten van 10.000 extra herbeoordelingen. Tegelijkertijd wordt met het ministerie overlegd om te komen tot een integraal plan van aanpak van de arbeidsongeschiktheid dienstverlening van onze opdrachtgever. Naast de bovenstaande ontwikkeling, blijkt in de praktijk dat onze opdrachtgever regelmatig behoefte heeft aan tijdelijke inzet van arbeidsdeskundigen. Om deze behoefte tegemoet te komen willen zij een flexibele schil creëren en daarvoor gaan zij een flexpool opzetten. Voor de flexpool van onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar arbeidsdeskundigen die de participatie (herstel) en effectieve werkinpassing (re-integratie) bevorderden door het uitvoeren van een probleemanalyse om zo een oordeel te vormen over de relatie tussen mens, werk en inkomen zodat uitkeringen rechtmatig verstrekt kunnen worden, schade wordt beperkt en geschillen worden opgelost.Wat ga je doen:Je voert een probleemanalyse uit op het gebied van het werkvermogen van de cliënt. Afhankelijk van de opdracht is het doel: voorkomen (preventie), beoordelen (claim) en/of herstellen van de discrepantie tussen belasting en belastbaarheid.Je stuurt erop aan dat de klant zijn eigen regie neemt in zijn eigen participatie en houdt bij het opstellen van het advies / oordeel rekening met de visie en sociale context van de klant.Je geeft inzicht in de arbeidsmogelijkheden en begeleidt de klant zoveel mogelijk vanuit transdisciplinair perspectief.Je geeft een beoordeling over de arbeidsmogelijkheden en de mate van arbeidsgeschiktheid van de klant op basis van onder meer de rapportages van de verzekeringsartsen.Je benadert en onderhoudt contacten met werkgevers ten behoeve van plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit geldt ook voor overige netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, WSW-instellingen en dergelijke.Je monitort, handhaaft en initieert de re-integratie-inspanningen van uitkeringsgerechtigden.Je weegt de belasting (in arbeid) en belastbaarheid (van het individu) af in het domein dat wordt gevormd door de relaties tussen mens, werk en inkomen.Je geeft binnen de kaders van de opdrachtgever een oordeel of gericht advies over mogelijke wijzigingen van functies en taken binnen de arbeidsorganisatie om participatie mogelijk te maken of te continueren en werkinpassing te bevorderen.Je doet (meerwettige) onderzoeken voor zowel in- als externe klanten in het kader van gevalsbehandeling en/of vraagstellingen.Je treedt waar nodig corrigerend op al dan niet in het kader van handhaving.Je beargumenteert de (dis)balans tussen arbeid en individu.Je geeft aan welke middelen (instrumenten, interventies) een afstand tussen individu en arbeid kunnen verkleinen of opheffen.Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van casussen op een methodische en integrale wijze.Je levert rapportages conform het professioneel statuut.Je bent mede verantwoordelijk voor de deskundigheid van het collectief.Je handelt acties binnen (wettelijk) gestelde termijnen af.Je draagt bij aan de ontwikkeling van het vak van arbeidsdeskundige, onderzoeksinitiatieven, opleiding en professionalisering van collega-arbeidsdeskundigen en de organisatie.Wij vragen:Je hebt een erkende afgeronde Arbeidskundige opleiding.Je hebt minimaal een afgeronde relevante hbo-opleiding.Je bent opgenomen in het SRA-register voor arbeidsdeskundigen.Je bent gecertificeerd arbeidsdeskundige volgens Hobéon-SKO.Je bent in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkzaam geweest als arbeidsdeskundige.Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met minimaal 2 van de volgende wetsdomeinen:WIAWajongWAOZW-ARBOZWJe hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en protocollen.Je kent en gebruikt de voor het vakgebied relevante procedures, processen en systemen.Je kent en begrijpt de meest voorkomende consequenties van ziektebeelden op het menselijk functioneren in zijn context (kunnen toepassen van relevante modellen zoals International Classification of Function, Disability and Health - ICF, Trimbos of Wanberg).Standplaats:LandelijkWij bieden:De flexpool start per september en binnen deze flexpool worden opdrachten uitgezet tussen de 8 en 40 uur per week. De flexpool loopt tot ten minste augustus 2018. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:Arbeidsdeskundige, WIA, re-integratie, arbeidsmarkt, sra-register, SKOFunctie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór maandag 31 oktober aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016256. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212.Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. 2 dagen geleden
Afdelingshoofd HR
Je hebt in de afgelopen 12 jaar minimaal 8 jaar werkervaring opgedaan als HR-manager binnen een organisatie met meer dan 500 medewerkers. Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever is een gemeente in Overijssel.Voor de afdeling Human Resource is onze opdrachtgever op zoek naar een afdelingshoofd. Je bent een  professional die de afdeling inspireert, coacht en faciliteert om door te ontwikkelen. Je daagt het MT uit om steeds vooruit te kijken en het beste uit zichzelf en elkaar te halen.Actuele onderwerpen zijn het faciliteren van de uitrol en implementatie van het functiehuis HR21, het opzetten, begeleiden en borgen van het vernieuwde strategisch personeelsplan en het stimuleren en aanjagen van het organisatieontwikkelingsproces.Je geeft integraal leiding aan de HR-professionals en geeft daarin richting en sturing aan de medewerkers in het kader van hun taakvervulling. Je werkt nauw samen met de gemeentesecretaris / algemeen directeur en het MT en ondersteunt het college van burgemeester & wethouders.Wat ga je doen:Je geeft strategisch advies en ondersteuning aan directie en management over de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren en implementeren van gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen.Je bent (mede-)gesprekspartner voor bestuurders, medewerkers, de medezeggenschapsraad en vakbonden over relevante in- en externe ontwikkelingen.Je zorgt ervoor dat, vanuit je ervaring en deskundigheid op het vakgebied, signalen vanuit de praktijk en vakspecifieke concepten gebruikt worden in de ontwikkeling, vernieuwing en bijstelling van de HR-producten, -processen en -diensten.Je werkt aan de professionalisering van de afdeling en de doorontwikkeling van de HR-adviseurs richting de andere afdelingen.Je draagt zorg voor het ontwikkelen, uitdragen en uitbreiden van een regionaal en landelijk relatienetwerk zodat externe informatie en ideeën optimaal worden gebruikt bij de ontwikkeling, verbreding en realisering van HR-producten en -processen.Je legt verbinding tussen de verschillende afdelingen met het oog op doorontwikkeling van de organisatie en talentontwikkeling.Je onderzoekt wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar.Je anticipeert op de behoeften van klanten en geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid.Je bent resultaatverantwoordelijk en je brengt in dat kader samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft gestelde doelen en afspraken.Je zorgt voor afstemming met key-players rondom bedrijfsvoeringonderwerpen.Je levert een bijdrage aan het overleg met de vakbonden in het Georganiseerd Overleg.Je draagt bij aan het vergroten van het zelflerend en oplossend vermogen.Je beheert het ontwikkelbudget.Je werkt mee aan duurzame samenwerkingsrelaties met de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissies.Je ontwikkelt, budgetteert en monitort het centrale opleidingsplan.Wij vragen:Je hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding (Bedrijfskundig / HRM / Organisatiewetenschappen).Je hebt in de afgelopen 12 jaar minimaal 8 jaar werkervaring opgedaan als HR-manager binnen een organisatie met meer dan 500 medewerkers.Je hebt in de afgelopen 10 jaar werkervaring opgedaan met het opzetten, begeleiden en borgen van een strategisch personeelsplan binnen een 500+ organisatie.Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met het strategisch adviseren en begeleiden van verandertrajecten richting MT / directieleden.Je hebt een vernieuwende en verfrissende visie op HR en weet deze ook uit te dragen.Standplaats:ZwolleWij bieden:De functie is per eind november parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind februari 2017, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:​HR, gemeente, personeelsplan, advies, Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór vrijdag 28 oktober aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016338. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212.Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. 2 dagen geleden
Bedrijfskundig medewerker
Je bent een bedrijfskundig medewerker met kennis van BI- (business intelligence) en AO- (administratieve organisatie) methodieken en ervaring met Centric Key2Financien.Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever is een gemeente in Noord-Brabant.De afdeling Financieel Management is verantwoordelijk voor het samenstellen en ontwikkelen van de producten in het kader van de P&C-cyclus en het analyseren, rapporteren en adviseren aan afdelings- en sectormanagement vanuit financieel en bedrijfseconomisch gezichtspunt. De afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (R&B) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van fysieke stedelijke ontwikkelingen in de openbare ruimte en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.Voor deze afdelingen, is onze opdrachtgever op zoek naar een allround medewerker bedrijfsadministratie. Je bent betrokken bij het administratief ondersteunen van de budgetcyclus van de afdeling; het budgetbeheer van Beheer Openbare Ruimte, de projectadministratie van R&B en werkzaamheden op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle.Wat ga je doen:Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen van de producten in het kader van de gemeentelijke budgetcyclus en P&C-cyclus van de sector en afdeling.Je verzamelt, verwerkt en analyseert financiële- en productgegevens en het beleidsmatig en bestuurlijk becommentariëren en toelichten van de behaalde resultaten.Je verricht werkzaamheden in het kader van budget- en kredietbewaking, analyseert verschillen en adviseert ten aanzien van oplossings- dan wel sturingsrichtingen.Je realiseert en optimaliseert, in samenwerking met de afdeling R&B, de managementinformatiestromen.Je adviseert projectteams bij fysieke projecten.Wij vragen:Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding Bedrijfseconomie, dan wel SPD Bedrijfsadministratie.Je hebt kennis van BI- en AO-methodieken.Je hebt ervaring met Centric Key2Financien.Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring bij een (semi-)overheidsorganisatie.Je hebt affiniteit met het civiel- en cultuurtechnisch vakgebied.Je beschikt over organisatie- en politiek / bestuurlijke sensitiviteit.Standplaats:‘s-HertogenboschWij bieden:De functie is per november fulltime beschikbaar voor 32-40 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste medio mei 2017, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:Centric Key2Financien, business intelligence, administratieve organisatie, hbo Bedrijfseconomie, SPD Bedrijfsadministratie, overheid, gemeente, Functie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór maandag 24 oktober aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016319. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212.Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. 2 dagen geleden
Programmamanager
Je bent een manager met minimaal 10 jaar relevante ICT-ervaring, waarvan 5 jaar als programma- en/of projectmanager.Omschrijving van de opdrachtgever:Onze opdrachtgever is de dienst Informatiemanagement (IM) binnen een grote overheidsorganisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het voeren van de regie op de informatievoorziening en daarmee de uitvoering van de ICT-agenda. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de afgesproken continuïteit van de dienstverlening wordt geleverd, maar ook dat de afgesproken vernieuwing tijdig wordt gerealiseerd.Voor de verdere structurering van de dienst IM, haar processen en manier van werken in de nieuwe nationale vorm, zijn zij op zoek naar een programmamanager.Wat ga je doen:Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse projecten om daarmee de beoogde businesscase-doelstellingen te realiseren.Je rapporteert over beschikbaarheid en uitgevoerde changes.Je handhaaft de dienstverleningsstandaarden.Je ondersteunt collega’s en treedt op als vraagbaak binnen en buiten jouw eigen vakgebied.Je adviseert binnen en buiten het eigen vakgebied bij incidenten, problemen, changes en projecten.Je analyseert, monitort en evalueert de kwaliteit en voortgang van de migratie en consolidatie aan de hand van vastgestelde indicatoren.Je analyseert de oorzaak van afwijkingen en adviseert over bijsturing.Je verricht operationele sturing binnen het IM-team als onderdeel van het programma.Je maakt uitvoeringsafspraken en stuurt aan op het maken van randvoorwaardelijke afspraken en stuurt op het nakomen hiervan gericht op het realiseren van vastgestelde resultaten en implementatieregie.Je brengt vele ketenpartijen, zowel intern als extern, in beweging en zorgt ervoor dat mijlpalen op tijd en binnen budget gerealiseerd worden.Je brengt de juiste mensen uit de keten bij elkaar en weet eigenaarschap te creëren.Je signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden.Je maakt verbinding met functioneel beheer en informatiemanagement, architecten en business over planning en wijzigingen.Wij vragen:Je hebt minimaal 10 jaar relevante ICT-ervaring, waarvan 5 jaar als programma- en/of projectmanager.Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur Bedrijfskundige Informatica.Je hebt kennis van techniek, zowel applicatief als hardwarematig en weet deze kennis te vertalen van techniek naar uitvoering, functioneel beheer, informatiemanagement en business.Je hebt kennis van ITIL.Je hebt kennis van grote complexe omgevingen waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal zijn.Je bent PRINCE2 foundation en/of practitioner gecertificeerd.Je hebt aantoonbare uitgebreide kennis van het landschap en applicatieportfolio van de Nationale Politie.Standplaats:Nieuwegein, Odijk, RotterdamWij bieden:De functie is per januari 2017 fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juni 2017, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.Trefwoorden:​ICT, PRINCE2 foundation practitioner, hbo, programmamanager, projectmanager, informatiemanagement, ITILFunctie-eisen-ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureJa, ik ben geïnteresseerd! Reageer vóór woensdag 26 oktober aanstaande en stuur je cv naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ter attentie van Raimond Boer. Ons referentienummer is 2016331. Voor meer informatie of vragen is hij te bereiken op 078-6182212.Over PIA:PIA, Project Interim Advies bv is de partner voor het oplossen van projectmatige capaciteitsuitdagingen. Wij richten ons op hoger opgeleiden die op zoek zijn naar uitdagingen en/of een nieuwe stap in hun carrière. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan de realisatie van (technische) projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties. 2 dagen geleden

Contactgegevens
PIA Project Interim Advies
Madame Curiestraat 2
3316GN Dordrecht
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Raimond Boer
078-6182212

Mogelijk interessante vacatures

Trainee Sales Consultant
Amsterdam   Morgan green
10 dagen geleden
WO Afgestudeerden gezocht voor MKB Trainee ship Fulltime, Haaksbergen
Haaksbergen   Olympia uitzendbureau
10 dagen geleden
Verkoopadviseur Buitendienst gezocht in Leeuwarden
Leeuwarden   Se recruitment
10 dagen geleden
Adviseur Verkeersmodellen
Amsterdam   BERT
12 dagen geleden
Accountmanager binnendienst
's-hertogenbosch   Accent Jobs
6 dagen geleden