JS Consultancy

Werken bij JS ConsultancyJS Consultancy

Soort organisatie
Werkgever
Locaties
Amsterdam
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee


Medewerkers

Secretariaat DBH JS Consultancy

Plan route

Afstand

Vacatures

Ruimtelijk Stadseconoom
De ruimtelijke opgave van de gemeente Nieuwegein is aan het veranderen. Deze ontwikkelingen zijn complex door de veelheid aan actoren en belangen en vragen bovendien verleidingskracht en creativiteit. Dat vraagt om verdere versterking van competenties in het team die zich richten op verbinden, onderhandelen en conceptueel denken. De ruimtelijk stadseconoom maakt onderdeel uit van de afdeling Financiën van de gemeente.De “zittende” planeconoom bij de gemeente Nieuwegein acteert feitelijk als strategisch planeconoom. Deze functie is een onmisbare spilfunctie binnen de gemeente. Doordat dit enkel bij één persoon is belegd, maakt de gemeente zich op dit punt kwetsbaar. Om dit te voorkomen is de gemeente Nieuwegein op zoek naar een Ruimtelijk Stadseconoom met vergelijkbaar werk- en denkniveau aan de huidige strategisch planeconoom, maar waarbij het accent van de functie meer aan de conceptuele kant ligt dan aan de administratieve.De strategische planeconoom en de ruimtelijk stadseconoom zullen in projecten en business cases onverminderd planeconomisch rekenen, beheersen (in technisch/financiële zin) en projecten financieel begeleiden.Functie-eisenEen ervaren conceptuele, maar vooral extern gerichte ruimtelijke econoom die: * In staat is om de verschillende belangen bij elkaar te brengen om ontwikkeling in financiële, maatschappelijke en procesmatige zin mogelijk te maken.* Als uitgangspunt kiest voor het zoeken naar en vinden van gemeenschappelijke belangen van ontwikkelende partners, waarbij het grondbedrijfsbelang wordt gerespecteerd.* Een verlengstuk en partner van de projectleider is.* De risico’s op project- en portefeuilleniveau weet te identificeren en te beheersen.* Zich kenmerkt als een kansenzoeker, de markt kent en de partijen begrijpt (zowel intern als extern). Hij/zij is een verbinder, breeddenker, netwerker, communicatief en bestuurlijk sensitief.* Een creatieve business case denker is, die partijen op één lijn krijgt. Hij/zij is economisch onderlegd, kan belangen op juiste waarde inschatten en vertalen en is een vaardig onderhandelaar.* De financieel beheerser is op portefeuille en planniveau, en die verantwoordelijkheid neemt voor de business case, risico’s identificeert en beheerst, (in regie) het financiële verloop bewaakt en de aansluiting met de P&C cyclus borgt.* Heeft ruime ervaring opgedaan in relevante functies.* Een beschikt over HBO/WO afgeronde opleiding (bijvoorbeeld economie, planologie).ArbeidsvoorwaardenDe gemeente Nieuwegein vindt dat iedere medewerker die zich inzet voor de organisatie waardering verdient. Door middel van een marktconform salaris, maar ook op andere wijze, bijvoorbeeld door persoonlijke aandacht, diverse personeelsregelingen, opleidingen en ontwikkeling. De gemeente streeft naar bewuste beloning door maatwerk, passend binnen de collectieve afspraken zoals vastgelegd in de CAR-UWO. Naast het salaris maakt 8% vakantietoeslag, 6% eindejaarsuitkering en een bijdrage van 1,5% per jaar aan levensloop onderdeel uit van het arbeidsvoorwaarden pakket. De gemeente kent ook vormen van (betaald) verlof zoals ouderschapsverlof of zorgverlof. Hiermee ben je verzekerd van een goede balans tussen werk en privé. De functie van Ruimtelijk Stadseconoom is ingedeeld in schaal 11, het jaarsalaris bedraagt maximaal € 64.506,- bruto. Per maand bedraagt het salaris maximaal € 4.721,-. Dit salaris is gebaseerd op een 36-urige werkweek.SollicitatieprocedureReageren op deze vacature is mogelijk t/m 11 november 2016.De vacature wordt gelijktijdig zowel intern (en regionaal) als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne (of regionale) kandidaten de voorkeur. De selectie zal exclusief door JS consultancy worden uitgevoerd. Interne (en regionale) sollicitanten worden dan ook verzocht rechtstreeks te reageren bij JS Consultancy.De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 45. De gesprekken bij de opdrachtgever zullen in week 46 plaatsvinden.Een assessment kan deel uit maken van de procedure.Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ellen Koster, 06-10 16 25 64. 3 dagen geleden
Assetmanager Verkeersregelinstallaties en - informatiesystemen
Als Assetmanager voer je regie op het totale proces van instandhouding van de assets Verkeersregelinstallaties (VRI) en Verkeersinformatiesystemen (VIS). Je weet de optimale prestatie uit de assets te halen, tegen acceptabele risico´s en aanvaardbare kosten, over de gehele levensduur van de assets. Daarbij loop je voorop bij het implementeren van assetmanagement als nieuwe besturingsfilosofie in de stad. Je rapporteert aan de teamleider van het Team Licht en geeft functioneel leiding aan het team VRI/VIS dat bestaat uit circa 10 medewerkers.Als Assetmanager VRI/VIS voer je tevens regie over ondermeer 374 verkeersregelinstallaties, ruim 250 camera’s, 2700 bewegwijzeringssystemen en diverse computersystemen, bedienposten, dynamische routeinformatiepanelen (DRIP's) en informatiezuilen. Je ontwikkelt een visie op het totale Assetmanagementproces, ontwikkelt beleid en stelt programma's op en je bent verantwoordelijk voor de planning en realisatie ervan. Het beheer van de diverse assets valt ook onder je verantwoordelijkheid. Hiertoe verricht je onderzoek (of laat dit uitvoeren) en formuleer je kaders met betrekking tot technische innovaties en mogelijkheden voor standaardisatie van de assets.Voor de eigenaren van de assets ben je het eerste aanspreekpunt en de belangrijkste adviseur betreffende alle instandhoudingsaspecten van de betreffende assets (o.a. kosten, prestaties, risico's, levenscyclus). Je informeert en adviseert hen over relevante ontwikkelingen en zorgt voor besluitvorming.Aanvullend vallen onderstaande werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de Assetmanager VRI/VIS.Beleid en eisen m.b.t. kosten, prestaties en risico’s en de levenscyclus van de assets (korte -, middellange – en lange termijn):* Signaleren relevante ontwikkelingen en adviseren hierover aan de assetowner.* Opstellen (beleids-)kaders op m.b.t. de optimale instandhouding en hierover adviseren de assetowner.* Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de assetowner betreffende alle instandhoudingsaspecten van de assets.* Zorgdragen voor de besluitvorming en de informatievoorziening van en naar de assetowner.Management en regievoering op de (wijzigingen van de) scope van de assets:* Monitoren scope en kadering van de te beheren assets.* Accepteren van wijzigingen en toevoegingen.* Verzorgen van de inbreng van het beheeraspect (‘beheerder aan tafel’) bij planontwikkeling in de openbare ruimte.Technische innovatie en standaardisatie van de assets:* Verrichten van onderzoek en formuleren van kaders m.b.t. technische innovaties en standaardisatie.* Opstellen van adviezen in dit kader.Regievoering op het totale proces van de instandhouding van de assets (besturen, programmeren, leveren/inkopen en informatievoorziening):* Functioneel leiding geven aan het team van ca 10 mensen.* Voeren regie op het totale AM-proces van visieontwikkeling, programmering, planning en realisering.* Adviseren over ‘Make or Buy’ richting assetowner.* Zorgdragen voor de programmering, planning en realisering van het beheer en sturing geven aan de diverse processen.Functie-eisen* Een innovatieve verandermanager met implementatiekracht die graag opereert binnen het domein van de Openbare Ruimte.* Je hebt een afgeronde WO-opleiding (bijvoorbeeld Electrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Verkeerskunde) afgerond en hebt affiniteit met techniek en economie.* Bij voorkeur heb je al een aantal jaren ervaring als Assetmanager maar een stevige achtergrond binnen bijvoorbeeld programmering of instandhoudingsmanagement kan ook passend zijn. Ervaring in de ruimtelijke sector is daarbij een pré. * Ook heb je ervaring opgedaan met het functioneel leiding geven aan een team. Je bent geen volger maar loopt juist voorop en weet mensen mee te krijgen. Om succesvol te zijn in deze functie dien je goed te kunnen samenwerken, initiatiefrijk en resultaatgericht te zijn en overtuigend in je presentatie. Je bent in staat een visie te ontwikkelen op nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld de introductie van zelfrijdende auto’s) maar levert ook een grote bijdrage aan de implementatie van Assetmanagement binnen de gemeente Amsterdam.* Je bent organisatie sensitief en toont ondernemerschap.* In je denken en handelen laat je zien omgevingsbewust te zijn.* Je hebt focus op relatiebeheer.ArbeidsvoorwaardenDe gemeente Amsterdam biedt een functie die nog volop in ontwikkeling is en waarbij je zelf mede invulling kunt geven aan deze ontwikkeling. Dit midden in het bruisende grootstedelijke Amsterdam met alle bijbehorende complexiteit en uitdagingen.De functie is ingeschaald in salarisgroep 12. Afhankelijk van opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.363,- bruto per maand op basis van 36 uur per week. De gemeente Amsterdam biedt een vast dienstverband, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef van een jaar succesvol is doorlopen.De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag, opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering, een eindejaarsuitkering en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden uit te wisselen via het cafetariamodel.SollicitatieprocedureDe selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats op 10, 11, 17 en 18 november. De gesprekken bij de opdrachtgever zullen in week 48 plaatsvinden.Een assessment kan deel uit maken van de procedure.Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ellen Koster, 06-10162564. 3 dagen geleden
Teamcoördinator Vastgoed en Projecten
De afdeling Wijk- en Stadsbeheer (WSB) van de gemeente Veenendaal is verantwoordelijk voor een goed beheer van de openbare ruimte en van het gemeentelijke vastgoed. Het team vastgoed bestaat uit ca 8 fte, w.o. projectleiders, toezichthouders, accountmanager huurders, medewerkers grondverwerking, adviseur onderwijshuisvesting. Het team projecten bestaat uit projectleiders, werkvoorbereiders en directievoerder groen en civiel. Binnen WSB staat het resultaatgericht werken centraal. We zoeken voor de gemeente Veenendaal een allround coördinator, die als coachend leidinggevende de juiste balans weet te vinden tussen mens- en resultaatgerichte sturing. Je beschikt over een heldere visie op vastgoedmanagement, het projectmatig realiseren van grote civieltechnische en bouwkundige werken en weet deze te vertalen in beleid. Daarnaast heb je affiniteit met de overige beleidstaken van de afdeling. De coördinatoren zijn samen verantwoordelijk voor het totaal en collegiale ondersteuning is dan ook een belangrijke voorwaarde. De verdeling van werkzaamheden over de coördinatoren is geen statisch geheel en kan, indien de praktijk daarom vraagt, worden aangepast. Je gaat dus breed aan de slag binnen de afdeling WSB. Binnen de afdeling WSB wordt op een soort matrixachtige wijze gewerkt.Functie-eisen* Je beschikt over een Academisch werk- en denkniveau op basis van relevante werkervaring.* Je hebt relevante ervaring op het gebied van vastgoedmanagement en voorbereiding en uitvoering van projecten. Aanvullende ervaring op het gebied van beheer maatschappelijk vastgoed is een pré.* Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van een diversiteit aan opdrachten en aansturen van medewerkers vanuit de disciplines die betrekking hebben op de openbare buitenruimte. * Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke/politieke verhoudingen en complexe omgevingen.* Je werkt gestructureerd.* Je bent flexibel ingesteld en hebt een ‘hands on’ mentaliteit.* Je bent enthousiast, stressbestendig en een communicatief vaardig persoon.ArbeidsvoorwaardenInschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het maximum is € 5.363,00 bruto per maand (schaal 12).SollicitatieprocedureDe selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 46, 47, 48. De gesprekken bij de opdrachtgever zullen in week 49 plaatsvinden.Een assessment kan deel uit maken van de procedure.Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-33321986. 3 dagen geleden
Projectsecretaris Sociaal Domein
Voor een gemeente in Overijssel zijn wij op zoek naar een Projectsecretaris Sociaal Domein. Het betreft een tijdelijke opdracht voor 16 uur per week, van eind november tot 30 december (verspreid over meerdere dagdelen).Heb jij visie op een integrale aanpak in het sociaal domein en ben je per direct beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou. Deze gemeente wil met behulp van de opgestelde Transformatieagenda op vijf thema's de veranderingen vormgeven binnen het sociaal domein. De thema's zijn: De samenkracht van mensen, Integrale gezinsaanpak, Passend wonen met zorg, Samenhang in de toegang, en (Arbeids)participatie en bijstand. Om de gewenste versnelling en concretisering van een aantal actiepunten te komen is extra inzet gewenst. De opgaven worden samen met de maatschappelijke partners opgepakt. Deze samenwerking is intensief en complex vanwege de verschillende belangen en aanwezige problematiek. Tegelijk is er een stevig fundament om de transformatie succesvol te laten verlopen. De projectsecretaris biedt ondersteuning aan de programmamanager en de vijf trekkers van de verschillende onderdelen van de transformatieagenda. Er wordt een stevige rol verwacht in het proces ten behoeve van de transformatie. Verwacht wordt dat de projectsecretaris op de diverse onderdelen inhoudelijk meedenkt en meewerkt. Daarnaast doe je in deze rol voorstellen over de wijze van procesinvulling en zorg je ervoor dat elke betrokken persoon aangehaakt blijft. Ten slotte doet de projectsecretaris voorstellen en zorgt mede voor de uitvoering van en verbinding met de organisatie sociaal domein breed, inclusief de maatschappelijke partners.Functie-eisenVoor deze functie herken je je in het volgende profiel:* Minimaal 3 jaar werkervaring op diverse thema's van het sociaal domein binnen de lokale overheid;* Je bent proactief, creatief en resultaatgericht;* Je hebt inzicht in processen en bent in staat deze effectief in te richten;* Je bent in staat om snel en op diverse niveaus te schakelen;* Je bent planmatig en organisatorisch sterk.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een tijdelijke functie voor 2 dagen per week verspreid over meerdere dagdelen, van eind november tot 30 december 2016.SollicitatieprocedureSollicitaties (cv en motivatie) kunnen tot dinsdag 25 oktober 16.00 uur worden ingestuurd. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Zarah Wildschut, via 06-83968761 en – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –. De gesprekken bij de gemeente vinden plaats op vrijdag 28 oktober aanstaande. 3 dagen geleden
Communicatieadviseur Gemeente
Voor een gemeente in Noord-Holland zoeken wij een ervaren Communicatieadviseur (20-28 uur)Het betreft twee tijdelijke projecten :De opdracht voor deze communicatieadviseur is een communicatieplan op te leveren voor bodem en afvalinzamelingssysteem.* De communicatie rond de aanpak van bodem de gemeente en pilots om bodem te saneren. Je levert een communicatieaanpak op en je bereidt de uitvoering voor, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van eenaantal communicatiemiddelen.* De communicatie rond een nieuw afvalinzamelingssysteem in de gemeente. Je levert een communicatie-aanpak op voor uitrol en verzorgt de uitvoering die daaruit voortkomt.Functie-eisenOnze kandidaat :Een ervaren communicatieadviseur met minimaal 5 jaar ervaring als adviseur* Liefst ervaring bij een gemeente en voorkeur voor een adviseur die ervaring heeft op deze thema's en het krachtenveld bij deze dossiers* Ervaring en kennis van Factor C (landelijke communicatiemethodiek)* Een adviseur die zelfstandig kan werken; natuurlijk wel in overleg met projectleider, projectgroep;* Men dient goed met andere organisaties te kunnen schakelen (en goed om te kunnen gaan met spanning);* Er zijn geen vaste werkdagen vastgesteldArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedureDit betreft een tijdelijke opdracht voor 24-28 uur per week, dagen in overleg tot eind 2016Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daan Lantink, Recruiter, op 06 33321963 of – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –Reageren kan tot zondagavond 23-10 00.00 via onderstaande button. 3 dagen geleden
Teamcoördinator Toezicht en Handhaving
Je gaat aan de slag bij de afdeling Wonen en Leven. Als teamcoördinator geeft je leiding aan het team Toezicht en Handhaving, waarbij je verantwoordelijk bent voor toezicht en handhaving op alle gemeentelijke vergunningen. Binnen dit team werken inspecteurs, handhavingsjuristen, gemeentelijke BOA’s en leerplichtmedewerkers samen (circa 18 fte). Samen met de afdelingsmanager Wonen en Leven en de andere teamcoördinatoren vorm je het MT van de afdeling. Binnen dit MT worden de lijnen uitgezet voor de toekomst. Een thema dat actueel is is het sluiten van de toezichtsketen, of het nu gaat om toezicht in het openbaar gebied of het toezicht op de omgevingsvergunningen. Samenwerking met andere afdelingen en externe partners zoals politie en brandweer is hierbij noodzakelijk.Functie-eisenJe bent een coachende en inspirerende teamcoördinator die daadkracht en vertrouwen uitstraalt. Je schakelt gemakkelijk tussen strategische en operationele vraagstukken. Een MT-lid die samenwerkingsgericht is en weerstanden wegneemt. Je hebt ervaring in verandertrajecten, je bent een verbinder en een inhoudelijke sparringpartner. Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en sterke communicatieve vaardigheden en voldoet aan onderstaand profiel.* Een afgeronde opleiding op HBO-niveau.* Minimaal 3 jaar relevante ervaring in leidinggeven.* Aantoonbare ervaring met toezicht en handhaving.* Aantoonbare ervaring met verandertrajecten.* Passie voor dienstverlening.ArbeidsvoorwaardenInschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het maximum is € 4.721,- per maand (schaal 11).SollicitatieprocedureDe selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 46, 48 en 49. De gesprekken bij de opdrachtgever zullen in week 49 plaatsvinden.Een assessment kan deel uit maken van de procedure.Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-33321986. 3 dagen geleden

Contactgegevens
JS Consultancy
Gustav Mahlerplein 58 
1082MA Amsterdam
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Secretariaat DBH JS Consultancy