Klant van Jobbird FlexPay Professionals

Werken bij FlexPay Professionals



FlexPay Professionals

Soort organisatie
Werkgever
Branche
Advies/consultancy
Locaties
Kaatsheuvel
Aantal medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee
Onderdeel van
Flexpay B.V.
Jaar van oprichting
2007

Wie zijn wij?

FlexPay Professionals is een advies- en detacheringsbureau voor bedrijven en instellingen binnen Sociale Zekerheid, Onderwijs en Zorg & Welzijn. FlexPay Professionals ondersteunt de professionele uitvoering van werving & selectie en detacheert professionals in loondienst of als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP). FlexPay Professionals is een onderdeel van FlexPay. Voor meer informatie over onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze website: www.flexpayprofessionals.nl

Wat bieden wij?

Opdrachten op ZZP-basis of detachering voor de duur van het project. Opdrachten in de volgende regio's: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Noord-Brabant.


Medewerkers

Isa van den Berg

Plan route

Afstand

Vacatures

Teamcoördinator Werk
Voor onze opdrachtgever een gemeente in de regio Flevoland zijn we op zoek naar een Teamcoördinator Werk. De coördinator vormt een brug tussen management en medewerkers. We willen dat de professionals in elk cluster hun taken zelfstandig kunnen uitvoeren met een blijvend scherp oog voor de kwaliteit van dienstverlening. De coördinator faciliteert dit. In de eerste plaats is hij/zij onderdeel van het team, met eigen inhoudelijke doelen als beleidsprofessional. Als coördinator van het team Werk heb je ook inhoudelijke beleidstaken. Je brengt in beeld waar de kansen en knelpunten zitten. Met werkgevers en maatschappelijke partners ga je op zoek naar de stappen die nodig zijn om Noordoostpolder een gezonde gemeente te laten zijn, waarin burgers op alle niveaus werk vinden en houden en bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Je neemt actief deel aan lokale en regionale overlegstructuren en samenwerkingsverbanden en hebt daarin een stimulerende en innoverende rol. Je bent creatief en in staat om je ideeën om te zetten in concrete plannen. Functie eisenDe Teamcoördinator Werk voldoet aan de volgende eisen:Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als Teamleider en/of Projectleider binnen het Sociaal Domein bij een gemeente.Als coördinator heb je minimaal een afgeronde HBO of academisch werk- en denkniveau met een relevante opleiding binnen het vakgebied (bijvoorbeeld bestuurskunde), aangevuld met zeer ruime vakkennis en aantoonbare (gemeentelijke) overheidservaring;Aantoonbaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar met de Sociale Kaart van de provincie Flevoland (is een vereiste)Aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar met opstellen van beleid mbt de Participatiewet bij een gemeente.Je bent gewend om in een politieke en bestuurlijk dynamische omgeving te werken met een antenne voor politieke en organisatiegevoelige onderwerpen en ontwikkelingen;Motivatiebrief, door de kandidaat zélf geschreven (max 1 A-4 pagina)Wij zoeken iemand die het leuk vindt om via zijn netwerk relaties te onderhouden en op strategisch niveau vanuit een helicopterview naar het beleidsveld kijkt.De coördinator Werk kan regisseren en beschikt over de volgende competenties:Ondernemingszin; Creativiteit; Visie; Omgevingsbewustzijn.! Let op: ben je zzp'er en wil je in aanmerking komen voor deze opdracht, dan ga je akkoord met een flexibel dienstverband bij een intermediair; je wordt niet als zzp'er ingezet voor deze opdracht. Zzp'ers moeten door een bemiddelaar worden aangeboden en dienen op voorhand tevens (tarief- en contract) afspraken gemaakt te hebben met deze intermediair.  ArbeidsvoorwaardenDe Teamcoördinator Werk gaat per 1 januari 2017 aan de slag voor 24 uur per week t/m 31 maart 2017 met optie tot verlenging 2 x 6 maanden. Indien je interesse hebt in de functie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 9 december a.s. je cv (maximaal 4 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties vermeld met naam, functie en telefoonnummer) en een motivatiebrief (maximaal 1 a4). Wij willen graag dat je in je motivatie aangeeft wat je drive is om voor onze opdrachtgever te werken. Wil je bij je sollicitatie tevens vermelden via welk kanaal je dit project gevonden hebt? 7 dagen geleden
Allround Consulent PW
Voor onze opdrachtgever een gemeente in de regio Zuid-Holland zijn we op zoek naar een Allround Consulent PW. De consulenten in het KCC leggen hiërarchisch (personele) verantwoording af aan het afdelingshoofd en functioneel aan de coördinator, net zoals de consulenten in het PC die zich met reïntegratie bezighouden. De consulenten in het PC, die zich niet met reïntegratie bezighouden, leggen zowel hiërarchisch als functioneel verantwoording af aan het afdelingshoofd. De consulent kan ingezet worden voor alle consulententaken, zowel bij het KCC als het PC, variërend van kort cyclische adviezen (klantvragen en voorlichting) als langdurige specialistisch inhoudelijke trajecten op het gebied van Sociale Zekerheid. Werkzaamheden van de Allround Consulent PW 1. Draagt zorg voor activering, begeleiding, re-integratie, participatie, inkomensbeheer, uitstroom en voorzieningen voor cliënten op dat onderdeel van de Sociale Zekerheid die voor een specifieke cliënt of groep cliënten van toepassing is.begeleidt cliënten vanaf het moment van instroom tot en met het moment van uitstroom;voert diverse soorten gesprekken met cliënten (bijvoorbeeld hoogwaardige intake en reguliere intake), beoordeelt het profiel (klant-, schade- en investerings-) stelt op basis van interpretatieruimte (activerings) plannen, op (deze plannen kunnen een korte of lange termijn karakter hebben in hun looptijd en uitwerking) en onderhoudt voor de uitvoering van deze plannen, contact met cliënt, instellingen en bedrijven en andere partijen (bijvoorbeeld behandelaars);begeleidt cliënten, geeft voorlichting en advies, stelt persoonlijke plannen op (met wederom een korte of lange termijn karakter), evalueert de plannen en stelt deze zonodig bij;verricht onderzoek, doet huisbezoeken, overlegt met externe instellingen, stelt rapporten en adviezen op en neemt besluiten;stelt beschikkingen op en verzorgt de bijbehorende correspondentie en administratie;neemt deel aan diverse interne en externe overleggen, onderhoudt contacten met instellingen en partijen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en stemt verschillende activiteiten op elkaar af;verleent overige concrete diensten, zoals het begeleiden van cliënten naar instanties;stimuleert en motiveert de cliënt om zich actief op te stellen in het traject en vraagt zonodig ondersteuning bij instellingen en bedrijven;signaleert knelpunten in de uitvoering, doet verbetervoorstellen, werkt en voert deze verbetervoorstellen eventueel uit;neemt deel aan en levert een bijdrage aan interne en externe overlegstructuren en projectmatige activiteiten in het kader van activering van cliënten;Verzamelt en interpreteert gegevens over gesignaleerde knel- en aandachtspunten en in- en externe ontwikkelingen relevant voor het beleidsveld en levert vanuit die hoedanigheid een ondersteunende bijdrage aan dit beleidsveld.2. Zorgdragend voor het al dan niet toekennen of continueren van uitkeringen en/ of voorzieningen:beslist over het continueren, wijzigen of afstemmen van de uitkeringen en/ of voorziening en verricht beëindigingonderzoeken;draagt zorg voor het verstrekken van de uitkeringen en/ of voorzieningen;voert controles uit op verleende uitkeringen en/ of voorzieningen;vervult de rol van poortwachter zodat voorzieningen correct worden verstrekt.3. Voorlichting en advies op het gebied van de werkterreinen van sociale zekerheid:geeft voorlichting, advies en/ of training op het gebied van sociale zekerheid en participanten aan cliënten, instellingen en bedrijven.Functie eisen:De Allround Consulent PW voldoet aan de volgende eisen: Kennis en vaardigheden:afgeronde HBO opleiding;minimaal 2-3 jaar werkervaring in een soortelijke functie binnen een gemeente;kennis van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van Sociale Zekerheidswetgeving en sociale voorzieningen;kennis van het Sociale Zekerheidsbeleid;kennis van de richtlijnen en procedures;kennis van de sociale kaart;kennis van materialen, antropometrie en ergonomische principes;inzicht in ziektebeelden en daarmee samenhangende beperkingen;inzicht in de sociale actoren in de omgeving, bedrijven en instellingen;inzicht in complexe problematiek, ontwikkelingen en consequenties van cliëntsituaties voor toekomstige trajecten;vaardigheid in het opstellen van plannen en adviezen ter bevordering van de activering;vaardigheid in het bespreken en beoordelen van problemen;vaardigheid in het omgaan met cliënten en andere daarbij betrokken personen;vaardigheid in het geven van adviezen en voorlichting;vaardigheid in het maken van (soms tegenstrijdige) afwegingen en nemen van beslissingen in relatie tot de cliëntsituatie.Competenties:Klantgericht;Resultaatgericht;Vakmanschap;Probleemanalyse;Flexibel gedrag;Mondeling en schriftelijke communicatie.Indien je niet aan bovenstaande eisen en competenties voldoet kunnen we je sollicitatie niet in behandeling nemen. ArbeidsvoorwaardenDe Allround Consulent PW gaat z.s.m. 32-36 uur per week aan de slag voor een periode van 3 maanden. Met optie tot verlenging 24 uur per week. Indien je interesse hebt in de functie, dan ontvangen wij graag z.s.m. je cv (maximaal 4 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties vermeld met naam, functie en telefoonnummer) en een motivatiebrief (maximaal 1 a4). Wij willen graag dat je in je motivatie aangeeft wat je drive is om voor onze opdrachtgever te werken. Wil je bij je sollicitatie tevens vermelden via welk kanaal je dit project gevonden hebt? 7 dagen geleden
Beleidsadviseur WMO
Voor onze gemeentelijke opdrachtgever in de regio Flevoland zijn we op zoek naar een Beleidsadviseur WMO. Werkzaamheden:Zelfstandig inhoudelijk te adviseren op het taakveld; In- en externe partijen te binden en resultaatgerichte afspraken te maken bij complexe vraagstukken; Processen te begeleiden met inwoners en organisaties om initiatieven vanuit de samenleving te kunnen faciliteren; Zelfstandig relatienetwerken te bouwen en te onderhouden (accounthouderschap); Een verbindende rol te spelen in de samenwerking tussen verschillende teams; Sparringpartner zijn voor zowel de uitvoerende consultenten en het bestuur. De belangrijkste taakvelden zijn vrijwilligersbeleid, mantelzorgbeleid, vervoer, huishoudelijke hulp, eigen bijdrage regeling, PGB-beleid en subsidiebeleid.Functie eisen:De Beleidsadviseur WMO voldoet aan de volgende eisen:Afgeronde WO opleiding arbeids- & Organisatiepsychologie;Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar als Beleidsadviseur Sociaal Domein bij een gemeente (Referentie vereist);Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar met Verseon;Actuele kennis van de sociale kaart van Flevoland; Recente ervaring met het schrijven van beleid op het gebied van het sociaal domein van gemeenten.! Let op: ben je zzp'er en wil je in aanmerking komen voor deze opdracht, dan ga je akkoord met een flexibel dienstverband bij een intermediair; je wordt niet als zzp'er ingezet voor deze opdracht. Zzp'ers moeten door een bemiddelaar worden aangeboden en dienen op voorhand tevens (tarief- en contract) afspraken gemaakt te hebben met deze intermediair.Indien je niet aan bovenstaande eisen voldoet kunnen we je sollicitatie niet in behandeling nemen. Arbeidsvoorwaarden De Beleidsadviseur WMO gaat vanaf 1 januari 2017 aan de slag voor 36 uur per week t/m 30 juni 2017. Optie tot verlenging 2 x 6 maanden. Indien je interesse hebt in de functie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 9 december a.s. je cv (maximaal 4 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties vermeld met naam, functie en telefoonnummer) en een motivatiebrief (maximaal 1 a4). Wij willen graag dat je in je motivatie aangeeft wat je drive is om voor onze opdrachtgever te werken. Wil je bij je sollicitatie tevens vermelden via welk kanaal je dit project gevonden hebt? 7 dagen geleden
Klantmanager Werk
Voor onze opdrachtgever een gemeente in Noord-Brabant zijn we op zoek naar een Klantmanager Werk. De Klantmanager Werk:Heeft als doel werkzoekende te activeren en uitstroom te realiseren;Je beheert je eigen caseload, bestaande uit een deel inwoners uit een specifieke wijk uit deze gemeente (250 kandidaten) en een deel van het bestand van een nabij gelegen gemeente (150 kandidaten);Je werkt samen met 1 specifieke collega klantmanager aan de gezamenlijke doelen;Je maakt zelfstandig de afweging wanneer begeleiding van de werkzoekende uitbesteed wordt of niet. Hierbij vraag je zelf offertes op en monitor je het traject;Je werkt mee aan het aanvraagproces levensonderhoud, maar neemt hierin geen besluiten;Je maakt gebruik van de Szeebra diagnose om te komen tot een goede analyse die jou helpt in het contact met de kandidaat om tot de inzet van het juiste instrument te komen.Functie eisen:De Klantmanager Werk voldoet aan de volgende eisen:Je hebt een HBO denk- en werkniveau;Je hebt minimaal 1-3 jaar werkervaring als Klantmanager Werk binnen een gemeente;Je bent bekend met de doelgroepen binnen de Participatiewet;Je beschikt over aantoonbare kennis van de Participatiewet;Je bent bekend met methodisch werken;Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;Je hebt minimaal één referentie;Je bent een energiek persoon.Indien je niet over bovenstaande eisen voldoet kunnen we je sollicitatie niet in behandeling nemen. Arbeidsvoorwaarden De Klantmanager Werk gaat met ingang van 2 januari 2017 voor 32-36 uur per week aan de slag t/m 30 juni 2017. Optie tot verlenging is mogelijk. Indien je interesse hebt in de functie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 2 december a.s. je cv (maximaal 4 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties vermeld met naam, functie en telefoonnummer). Wij willen graag dat je in je motivatie aangeeft wat je drive is om voor onze opdrachtgever te werken. Wilt je bij je sollicitatie tevens vermelden via welk kanaal je dit project gevonden hebt? 9 dagen geleden
Coördinator
Voor onze gemeentelijke opdrachtgever in de regio Zuid-Holland op zoek naar een Coördinator. De Coördinator legt hiërarchisch verantwoording af aan het afdelingshoofd uitvoering en wordt zowel in het KCC als in het PC ingezet. Werkzaamheden: 1. Coördinatie van de werkprocessen op het vakgebied binnen de gestelde kaders en termijnen:Stuurt dagelijks het team aan; Is procesverantwoordelijk voor de werkprocessen;Plant en verdeelt het werk en bewaakt de voortgang en de kwaliteit van het geleverde werk; Vertaalt en implementeert de organisatiedoelstellingen en ontwikkelingen in het vakgebied; Stemt organisatiebreed vakinhoudelijke taken af en bewaakt de afhandeling; Treedt op als aanspreekpunt voor het vakgebied en signaleert knelpunten in de dagelijkse uitvoering aan het afdelingshoofd en draagt oplossingen aan; Ondersteunt en coacht medewerkers op houding en gedrag en dagelijkse werkzaamheden; Verstrekt informatie voor beoordelingsgesprekken en voert onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd functioneringsgesprekken; Verzorgt routinematige personele aangelegenheden (ziektemelding, tijdregistratie, beoordelen en adviseert het afdelingshoofd bij verlofverzoeken, te volgen opleidingen etc.); Draagt zorg voor het inwerken van nieuwe medewerkers.2. Uitvoering van complexere en/of beleidsondersteunende werkzaamheden: Signaleert, analyseert en volgt de ontwikkelingen en problematiek binnen het vakgebied en ontwikkelt hiervoor alternatieven en oplossingen; Draagt bouwstenen aan voor de beleidsontwikkeling binnen het vakgebied; Verricht de meer complexe werkzaamheden binnen de afdeling, naast zijn bijdrage aan de reguliere werkzaamheden.3. Uitvoering van consulententaken binnen de afdelingen Klantcontactcentrum en Productcentrum Naast coördinatie en uitvoering van complexere werkzaamheden en/ of beleidsondersteunende werkzaamheden, is de coördinator belast met de uitvoering van alle reguliere consulententaken binnen de afdelingen, zoals:Voert (intake) gesprekken met cliënten, stelt traject- en activeringsplannen op, onderhoudt voor de uitvoering van deze plannen contact met cliënt, instellingen en bedrijven, stelt hierover rapporten en adviezen op en neemt besluiten;Begeleidt cliënten, geeft voorlichting en advies, stelt persoonlijke plannen op, evalueert de plannen en stelt deze zo nodig bij; Verleent overige concrete diensten, zoals het begeleiden van cliënten naar instanties; Stimuleert en motiveert de cliënt om zich actief op te stellen en vraagt zo nodig ondersteuning bij instellingen en bedrijven.Speelruimte De coördinator neemt beslissingen bij het toedelen en plannen van de werkzaamheden, bij het voeren van functioneringsgesprekken over het toetsen en/of opmaken van rapportages, bij het afhandelen van complexe zaken, bij het mede uitvoeren van de reguliere consulententaken en bij het rapporteren van de controlewerkzaamheden; Relevante wet- en regelgeving, voorschriften, richtlijnen en procedures vormen het kader; De coördinator is verantwoording schuldig aan het afdelingshoofd over de toedeling van de werkzaamheden, over de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden, over de kwaliteit en de onderbouwing van uitgebrachte adviezen en rapportages.Contacten:Met derden over het vakgebied om te informeren, stimuleren, overleggen en af te stemmen;Met in- of externe gremia over genomen beslissingen om inhoudelijke toelichting te geven;Met medewerkers om vakinhoudelijk te ondersteunen, de verdeling van het werk af te stemmen en reguliere personele verzoeken te beoordelen en om af te stemmen en dagelijks aan te sturen;In het kader van de reguliere consulententaken met cliënten over bijvoorbeeld de terugkeer naar de maatschappij, toekenning, beëindiging of mutatie van uitkeringen om toelichting te geven, te adviseren en afspraken te maken;Met het afdelingshoofd over vakinhoudelijke en personele zaken om af te stemmen.Functie eisen:De Coördinator beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:Een afgeronde HBO opleiding;Kennis van (relevante wet- en regelgeving van) het vakgebied; Kennis van het gemeentelijk sociale zekerheidsbeleid; Kennis van de organisatie, richtlijnen en procedures; Inzicht in voor het vakgebied relevante structuren, samenwerkingsverbanden en systemen; Vaardigheid in conflicthantering en agressie beheersing; Vaardigheid in het coördineren van werkzaamheden; Vaardigheid in het opstellen van plannen, adviezen en rapportages; Vaardigheid in het bespreken en beoordelen van problemen.Indien je niet aan bovenstaande eisen voldoet kunnen we je sollicitatie niet in behandeling nemen. BedrijfscultuurDe doelen van deze organisatie zijn gericht op de re-integratie van mensen die tot de doelgroep behoren, het eventueel verstrekken van een uitkering, het zorg dragen voor verstrekkingen aan ouderen met beperkingen en gehandicapten en het uitvoeren van de schuldhulpverlening. Om de doelen te realiseren is de organisatie opgebouwd uit de afdelingen Klant Contact Centrum en Product Centrum die zorg dragen voor uitvoering van de WWB, Wij, Wi, schuldhulpverlening en Wmo, waarbij de intake, onderzoek, rapportage en administratieve verwerking plaatsvindt en het kwaliteitsbeheer wordt uitgevoerd. Daarnaast is er een afdeling bedrijfsondersteuning. Deze gemeente maakt haar cliënten meer zelfstandig. Betrokkenheid bij de burger, zich uitend in resultaatverantwoordelijkheid en gezamenlijkheid van medewerkers. Deze gemeente voedt de politieke besturen en ambtelijke leidingen van de deelnemende gemeenten met (geabstraheerde) informatie voortkomend uit de uitvoering van de taken op basis waarvan het gemeentelijk beleid indien nodig wordt bijgesteld. ArbeidsvoorwaardenDe Coördinator gaat z.s.m. 32 uur per week aan de slag voor een periode van 3 maanden. Optie van verlenging behoort tot de mogelijkheden. Indien je interesse hebt in de functie, dan ontvangen wij graag z.s.m. je cv (maximaal 4 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties vermeld met naam, functie en telefoonnummer). Wij willen graag dat je in je motivatie aangeeft wat je drive is om voor onze opdrachtgever te werken. Wilt je bij je sollicitatie tevens vermelden via welk kanaal je dit project gevonden hebt?   14 dagen geleden
Consulent Participatie
Voor onze opdrachtgever een gemeente in Zuid-Holland zijn we op zoek naar een Consulent Participatie. Als Consulent Participatie ressorteer je onder de teamleider Participatie. Het team Participatie realiseert maximale participatie van kandidaat-werknemers zodat zij regulier een mogelijke plek op de arbeidsmarkt kunnen bemachtigen. Dit gebeurt door het optimaliseren van de zelfredzaamheid van de kandidaat-werknemers en het maximaliseren van het arbeidspotentieel. In deze functie zorg je voor de intake en de diagnose van de kandidaat-werknemers, zodat je inzicht verkrijgt in het arbeidspotentieel van de kandidaat-werknemer en een adequaat vervolgtraject kan inzetten. Dit alles met als doel de kortste weg naar reguliere arbeid voor de kandidaat-werknemer te bewerkstelligen. Goede administratieve verwerking van werkprocessen spreekt daarbij voor zich. Verder draag je bij aan het ontwikkelen van nieuwe producten, beleidsvoorbereiding en bedrijfsprocessen. Functie eisen:De Consulent Participatie:Beschikt over HBO werk- en denkniveau;Heeft actuele kennis van wet- en regelgeving en brancheontwikkelingen en technieken;Heeft kennis van en ervaring met de Participatiewet (dit is een must);Heeft ervaring in het geven van trainingen en is in staat de verbinding hierin met de kandidaat-werknemer en de vrijwillige arbeidsmarkt te maken;Heeft ervaring met GWS;Is van nature resultaatgericht en je werkt planmatig;Beschikt over uitstekende communicatieve- en organisatorische vaardigheden;Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kandidaat-werknemers gaat je gemakkelijk af.Is gewend om werkgevers te adviseren in personele oplossingen.Voldoe je niet aan bovenstaande eisen dan kunnen we je sollicitatie niet in behandeling nemen. Werkomgeving:De Business unit Werk & Participatie is verantwoordelijk voor de begeleiding en toeleiding van kandidaat-werknemers richting de reguliere arbeidsmarkt. De consulenten van deze unit begeleiden zowel de Wwb- alswel de Sw-doelgroep. Deze unit kent drie teams: - team Werkgeversservicepunt, - team Werk - team Participatie. Het Werkgeversservicepunt bedient werkgevers in de regio met personeelsvraagstukken. Het team Werk begeleidt kandidaat-werknemers in het opdoen van competenties en werkervaring ten behoeve van latere succesvolle plaatsing. Het team Participatie is gericht op het meedoen van ook de bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ArbeidsvoorwaardenDe Consulent Participatie gaat per 1 januari 2017 aan de slag voor 36 uur per week. Je werkt op basis van detachering voor de periode van 1 jaar. Indien je interesse hebt in de functie, dan ontvangen wij graag z.s.m. je cv (maximaal 4 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties vermeld met naam, functie en telefoonnummer). Wij willen graag dat je in je motivatie aangeeft wat je drive is om voor onze opdrachtgever te werken. Wilt je bij je sollicitatie tevens vermelden via welk kanaal je dit project gevonden hebt? 16 dagen geleden

Contactgegevens
FlexPay Professionals
Modelleur 
5171SL Kaatsheuvel
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Isa van den Berg
0416-672 090

Mogelijk interessante vacatures

Adviseur contracten / toetscoördinatie
's-hertogenbosch   Van Dijk Employment Services
30+ dagen geleden
Projectleider stedelijk water
's-hertogenbosch   Van Dijk Employment Services
30+ dagen geleden
Coördinator grond
's-Hertogenbosch   Van Dijk Employment Services
21 dagen geleden
Wij zoeken de beste installatieadviseur!
Dordrecht   KVMC
30+ dagen geleden
Accountmanagers ERP Software in Amsterdam, OTE € 150.000,-
Amsterdam   Salestoppers
30+ dagen geleden