Klant van Jobbird FlexPay Professionals

Werken bij FlexPay ProfessionalsFlexPay Professionals


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Advies/consultancy
Locaties
Kaatsheuvel
Aantal medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee
Onderdeel van
Flexpay B.V.
Jaar van oprichting
2007

Wie zijn wij?

FlexPay Professionals is een advies- en detacheringsbureau voor bedrijven en instellingen binnen Sociale Zekerheid, Onderwijs en Zorg & Welzijn. FlexPay Professionals ondersteunt de professionele uitvoering van werving & selectie en detacheert professionals in loondienst of als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP). FlexPay Professionals is een onderdeel van FlexPay. Voor meer informatie over onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze website: www.flexpayprofessionals.nl

Wat bieden wij?

Opdrachten op ZZP-basis of detachering voor de duur van het project. Opdrachten in de volgende regio's: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Noord-Brabant.


Medewerkers

Isa van den Berg

Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Afdelingshoofd

  • Nieuw
  • 8 views
  • Kaatsheuvel
  • 32-40 uur
  • HBO
  Voor onze opdrachtgever een gemeente in de regio Noord-Brabant zijn we op zoek naar een Afdelingshoofd.De afdeling Interne Dienstverlening is nu één van de 4 afdelingen van deze gemeente. De opdracht van de afdeling is het geven van advies, het uitvoeren van control taken en het verrichten van ondersteuning/servicetaken op het gebied van bedrijfsvoering. Klanten van de afdeling zijn het bestuur, de gemeentesecretaris, het management en de medewerkers. De afdeling ondersteunt ook de dienstverlening aan onze inwoners. Ze is onderverdeeld in twee teams: Service en Advies. Deze teams bestaan uit de taakgebieden communicatie, documentaire informatie voorziening (DIV), facilitaire dienst, financiën, ICT, inkoop, juridische zaken en personeel en organisatie. Onderstaande taken vormen de hoofdcomponenten van de functie:Deelname aan het management team en medeverantwoordelijkheid voor de strategie van de organisatie;Door integraal managen realiseren van overeengekomen doelstellingen en resultaten inclusief de veranderopgave; Leiding geven aan teamleiders en sturen en coachen van medewerkers, zodat zij taakvolwassen en professioneel hun taken nu en in de toekomst vervullen;Toepassen van het dienstverleningsconcept, personeel- /organisatiebeleid, kwaliteitsbeleid e.d. en meedenken in het optimaliseren hiervan;Actief participeren in de organisatieontwikkeling en vormgeven aan de optimalisatie van de eigen afdeling zoals in een eenduidige opdracht is verwoord; Rapporteren via de planning en control cyclus over de resultaten ten aanzien van het collegeprogramma, kadernota en de begroting; Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden; Coördineren van afdelingsoverstijgende processen en activiteiten; Zorgen voor een goed werkklimaat en gewenste cultuur op de afdeling; Vervullen van de functie hoofd taakorganisatie in het kader van de rampenbestrijding.Functie eisen:Voor deze functie zoeken wij een enthousiast en gedreven kandidaat die:Een opleiding op HBO/WO-niveau heeft;Strategisch denken en doen combineert met oplossingsgerichte benadering; Ervaring heeft met integraal management en daarvoor aantoonbaar over de juiste vaardigheden beschikt; Een verandermanager is met oog voor de menskant, die mensen meeneemt in het proces;Doelgericht en projectmatig kan werken; Goed kan organiseren, procesmatig kan denken, plannen en implementeren; Over de grenzen van de eigen afdeling en organisatie kijkt en daarbij de verbinding zoekt ten behoeve van de organisatie / de afdeling bedrijfsvoering van deze gemeente;Affiniteit heeft met de inhoud van de door de afdeling te leveren producten en diensten; Kennis heeft van gemeentelijke processen, producten en diensten; Klantgericht, besluitvaardig is en een goed analytisch vermogen heeft, resultaten haalt en zijn afspraken nakomt; De regionale context goed kent, doorleeft en betrokken is bij de directe (werk)omgeving. .Indien je niet aan bovenstaande eisen voldoet kunnen we je sollicitatie niet in behandeling nemen. Arbeidsvoorwaarden Het Afdelingshoofd gaat per 1 maart 2017 aan de slag voor 36 uur per week, voor een periode van 2 jaar. Indien je interesse hebt in de functie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 20 januari a.s. voor 12:00 uur je cv (maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties vermeld met naam, functie en telefoonnummer) en een korte motivatie (maximaal 1 a4). Wij willen graag dat je in je motivatie aangeeft wat je drive is om voor onze opdrachtgever te werken. Wil je bij je sollicitatie tevens vermelden via welk kanaal je dit project gevonden hebt?
 • Werkbegeleider MBO Studenten

  • 6 dagen geleden
  • 47 views
  • Alphen aan den rijn
  • 8-16 uur
  • HBO
  Voor onze opdrachtgever een gemeente in Zuid-Holland zijn we op zoek naar een Werkbegeleider MBO Studenten. Per januari 2017 zoeken we een werkbegeleider. De ambitie vanuit de aanpak voortijdig schoolverlaten is om te komen tot een sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie. Wanneer blijkt dat een jongere het in een te schoolse omgeving niet redt, dient de verbinding met het werkdomein gelegd te worden. Die verbinding tussen het onderwijsdomein en het werkdomein kan sterker, jij speelt daar een belangrijke rol in en hebt bij voorkeur kennis en ervaring in beide domeinen. Je gaat werken op het Onderwijsservicecentrum van een MBO instelling, maar legt ook verantwoording af aan de gemeentelijke organisatie. Je komt te werken in het team re-integratie van het Serviceplein, met intensieve samenwerking met het team leerlingzaken.Als werkbegeleider zoek je geschikte (leer)werkplekken en begeleidt je jongeren daarbij die het in een te schoolse omgeving niet redden. Specifiek gaat het om jongeren die:Een verkeerde opleidingskeuze in het MBO gemaakt hebben en die willen overstappen van een BOL opleiding naar een BBL opleiding, waarbij het vinden van een BBL- leerwerkbaan nodig is;Uitstromen uit het MBO op niveau 1;Uitvallen uit het MBO op niveau 1 en 2.In deze functie ben je verantwoordelijk voor jongeren zonder startkwalificatie die niet zelfstandig hun weg vinden en die dreigen vast te lopen in de stap van school naar werk. Duidelijk is dat ze het binnen een (te) schoolse omgeving niet redden. Deze jongeren hebben veelal behoefte aan goede begeleiding richting werk of leerwerkbaan, soms naast het parallelle traject van het werken aan problematiek (zoals schulden-, huiselijk- en/of psychische problematiek). Jij gaat:Zoeken naar geschikte (leer) werkplekken voor deze jongeren;Begeleiden en ondersteunen naar werk of leerwerkbaan, in overleg met partners in het onderwijsdomein en het werkdomein en maximaal gebruik makend van bestaande infrastructuren;Parallel doorverwijzen en/of begeleiden om aan de andere problemen te werken en er vanuit een coachende rol op toezien dat de afspraken worden nagekomen;Nazorg bieden via coaching en/of vervolggesprekken.Functie eisen:De Werkbegeleider voldoet aan de volgende eisen:Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en hebt kennis van de arbeidsmarktregio en contacten met werkgevers voor jongeren zonder startkwalificatie;Je hebt ruime (minimaal een half jaar) ervaring met het begeleiden en ondersteunen van jongeren in het vinden van werk of leerwerkbaan en je kent de partners in de domeinen onderwijs en werk en legt makkelijk verbindingen daartussen;Je kent de partners in de domeinen onderwijs en werk en legt makkelijk verbindingen daartussen;Als werkbegeleider MBO studenten heb je grote affiniteit met de doelgroep;Je bent sociaal vaardig en zeer resultaatgericht en samenwerkingsgericht;Ook ben je initiatiefrijk, creatief, proactief en probleemoplossend ingesteld.Indien je niet aan bovenstaande eisen voldoet kunnen we je sollicitatie niet in behandeling nemen. Bedrijfscultuur Deze gemeente is een nieuwe 100.000+gemeente. De bewoners wonen in de stad met alle stedelijke voorzieningen, of juist in één van de kernen, met de rust en ruimte van het natuurlijk landschap. Met ruim 800 medewerkers werkt deze gemeente samen aan de dienstverlening, decentralisaties, het wijkgericht werken en de financiën. De dienstverlening aan de bewoners en bedrijven staan daarbij voorop. De gemeentelijke organisatie is dichtbij: op straat in de wijken en de dorpen, in het gemeentehuis en digitaal. De medewerkers zijn de ambassadeurs van de gemeente. Zij zijn professioneel en integer. Bewoners en bedrijven worden snel en goed geholpen. De gemeente werkt vanuit een stevige basisdienstverlening en levert daarnaast maatwerk. Deze gemeente vindt het belangrijk dat medewerkers zich thuis voelen in de organisatie. Hun werkomgeving prikkelt hen daartoe. Deze gemeente investeert in zijn mensen en systemen om de dienstverlening effectief en efficiënt uit te voeren. De medewerkers worden daarbij uitgedaagd om ook buiten de lijnen te kleuren, om maatwerk te leveren waar dat kan en wenselijk is. Dat betekent dat zij samen met bewoners en organisaties naar oplossingen zoeken. Arbeidsvoorwaarden De Werkbegeleider MBO Studenten gaat per 23 januari 2017 voor 14 uur per week aan de slag t/m 31 december 2017. Indien je interesse hebt in de functie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 13 januari a.s. voor 12:00 uur je cv (maximaal 4 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties vermeld met naam, functie en telefoonnummer) en een motivatiebrief (maximaal 1 a4). Wij willen graag dat je in je motivatie aangeeft wat je drive is om voor onze opdrachtgever te werken. Wil je bij je sollicitatie tevens vermelden via welk kanaal je dit project gevonden hebt?
 • Teamcoach

  • 6 dagen geleden
  • 45 views
  • Nijkerk
  • 16-24 uur
  • HBO
  Voor onze opdrachtgever een gemeente in Gelderland zijn we op zoek naar een Teamcoach.Teams dagelijks beheer Binnen dagelijks beheer zijn drie zelfsturende teams gevormd (gemiddeld 10 personen per team), die zich bezig houden met dagelijks beheer en onderhoud van de buitenruimte in de gemeente Nijkerk. Deze teams werken vanuit de resultaten;Schoon heel en veilig;Ogen en oren in de wijk;Participatie.De teams zijn op zoek naar een externe teamcoach die samen met een coach uit de organisatie het team verder helpt in het teamontwikkelingsproces. De interne coach houdt zich voornamelijk bezig met het coachen van het team naar de nieuwe manier van werken. Functie De teamcoach is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de voortgang van het teamontwikkelingsproces, stemt dit proces adequaat af op het team en de te behalen resultaten. Is hierbij gericht op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, mede eigenaarschap van de teamleden en op het (door)ontwikkelen van het team naar de volgende fase van teamontwikkeling en eigenaarschap. Ondersteunt en stimuleert teamleden bij het herkennen, benutten en versterken van de team / individuele competenties. Bewaakt dat dit ontwikkelingsproces plaatsvindt binnen de afgesproken kaders, spelregels en waarden en normen van de organisatie. Coacht, adviseert, stuurt en ondersteunt in eerste instantie het team en waar nodig individuele medewerkers in het vergroten van hun bijdrage aan het teamresultaat. Op basis van de door het team te maken resultaatafspraken met de directie is door de teams deze uitvraag geformuleerd. Van de teamcoach verwacht men dat hij/zij gevraagd en ongevraagd advies geeft en confrontaties, meningsverschillen en interventies niet uit de weg gaat. De teamcoach is daarbij in staat de werkrelatie in stand te houden én het voorliggende probleem of vraagstuk constructief aan te pakken. De teamcoach legt hierover verantwoording af aan de directie. De teamcoach signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd naar het team. De teamcoach vindt leren vanzelfsprekend. (H)erkent zichzelf en is in staat om haar stijl en interventies af te (blijven) stemmen op de context, ontwikkelingsfase van het team(lid) en de resultaatafspraken. Weet vanuit een breed handelingsrepertoire van sturend, instruerend en controlerend tot begeleidend, ondersteunend en inspirerend te coachen. Zet naast rationele afwegingen ook de eigen intuïtie gericht in; weet hoofd en hart te verbinden. Kan daadkrachtig zijn zonder over te nemen en op afstand ondersteunen zonder onzichtbaar te worden. Weet onderscheidt te maken tussen een managementvraag (direct besluit, ingrijpen, regelen) en een coachvraag (leervraag, los van directe operationele besluitvorming). Contacten Interne contacten: Interne contacten met alle geledingen binnen de organisatie. Externe contacten: Deskundigen op het gebied van coachen, leren en ontwikkelen. Functie eisen:De Teamcoach voldoet aan de volgende eisen:Afgeronde relevante opleiding en minimaal HBO-niveau (Bachelor);Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met teamontwikkelingsprocessen in de rol van coach en teamcoach in de afgelopen 8 jaar;Minimaal drie referenties opgenomen in het cv.Competenties:Teamcoaching: Het stimuleren, ondersteunen, richting geven en sturen van leer- en ontwikkelingsvragen in de samenwerking, zodat optimale teamprestaties worden geleverd en het team een goede uitvalsbasis vormt. Het gaat hierbij om het inschatten, benutten en creëren van samenhang tussen de (potentiële) talenten en (voorkeur)stijlen in het team. De teamcoach herkent de fase van teamontwikkeling en weet passende interventies toe te passen.Voorbeelden van gedragsvaardigheden: ◦onderzoekt sterktes en zwaktes in het presteren van teams/medewerkers; ◦ondersteunt teams / medewerkers bij het opstellen van een ontwikkelplan; ◦geeft feedback op concreet gedrag en houdt een spiegel voor; ◦geeft aanwijzingen, adviezen bij leervragen; ◦toetst of geleerde zaken zijn begrepen en worden toegepast; ◦signaleert en intervenieert tijdig en effectief bij verstoringen binnen het team; ◦stimuleert medewerkers om eigen verantwoordelijkheid te nemen en toetst dit; ◦helpt medewerkers om gedragspatronen te doorbreken of te versterken; ◦beschikt over een breed repertoire aan coaching vaardigheden;Resultaatgerichtheid: Een vanzelfsprekende focus op het methodisch, realiseren van de gewenste teamresultaten en het systematisch verbeteren daarvan;Communicatie: (H)erkent zijn eigen stijl van communiceren, weet de communicatiestijlen van anderen te herkennen en kan hier doeltreffend op afstemmen;Integriteit: Handelt in de lijn van normen en waarden, is open, betrouwbaar en betrokken, consistent in woord en daad;(Organisatie)sensitiviteit: is zich bewust van de onderlinge samenhang, invloed en gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in de organisatie, kent de relevante ontwikkelingen, belangen, rollen en machtsverhoudingen die binnen de organisatie spelen;Leervermogen: wens en vermogen om verder te groeien ten behoeve van een brede en blijvende inzetbaarheid. ArbeidsvoorwaardenDe Teamcoach gaat z.s.m. 24 uur per week aan de slag voor een periode van 12 maanden. Indien je interesse hebt in de functie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 19 januari a.s. voor 12:00 uur je cv (maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties vermeld met naam, functie en telefoonnummer) en een korte motivatie (maximaal 1 a4). Wij willen graag dat je in je motivatie aangeeft wat je drive is om voor onze opdrachtgever te werken. Wil je bij je sollicitatie tevens vermelden via welk kanaal je dit project gevonden hebt?

Contactgegevens
FlexPay Professionals
Modelleur 
5171SL Kaatsheuvel
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Isa van den Berg
0416-672 090

Mogelijk interessante vacatures

Traineeship Business Control
Oldenburg Bonsèl & Associates   's-Hertogenbosch
2 dagen geleden

Traineeship Business Control
Oldenburg Bonsèl & Associates   Amsterdam
2 dagen geleden

Accountmanager Energie
Direct Deal Promotions   Hengelo
1 dag geleden

P&O-adviseur organisatieontwikkeling
PIA Project Interim Advies   's-Hertogenbosch
2 dagen geleden

Senior intercedent
PIA Project Interim Advies   Dordrecht
2 dagen geleden

Sales Trainee IT Detachering in Zaandam, OTE € 120.000,-
Salestoppers   Zaandam
5 dagen geleden