HerCor

Werken bij HerCorHerCor

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Automatisering/IT
Locaties
Hoek van Holland
Aantal medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee
Onderdeel van
nvt
Jaar van oprichting
2006

Wie zijn wij?

Waarom kiest u voor HerCor BV of HerCor Professionals BV? Voornamelijk omdat wij al 30 jaar dagelijks actief zoeken naar goed en gekwalificeerd personeel.

Wat bieden wij?

Waarom freelancers voor HerCor kiezen. HerCor begeleidt de freelancer tijdens het traject naar de klant. Tijdens het project wordt er door middel van fieldmanagement-gesprekken contact gehouden met de freelancer. Voordat het project is afgelopen is HerCor al op zoek naar een nieuwe uitdaging voor de freelancer. HerCor is preferred supplier voor meerdere grote software bureaus en opereert ook op de eind-markt.


Medewerkers

Bianca Corver
+31174235150

Plan route

Afstand

Vacatures

2610 Functioneel Beheerder / Coda Specialist
Voor een van onze eindklanten zijn wij op zoek naar een Functioneel beheerder / Coda SpecialistVacaturenummer: 2610Locatie: Den HaagStardatum: 4 januari 2017Einddatum: 1 oktober 2017Uren per week: 36Optie: jaDe klant gebruikt CODA t.b.v. haar financiële administratie en debiteuren administratie.De komende maanden worden een aantal projecten opgestart die impact hebben op CODA. De functioneel beheerder/codaspecialist zal worden ingezet voor de dagelijkse ondersteuning van de afdelingen en/of als projectmedewerker in een van de projecten.Beschrijving werkzaamheden :· Dagelijkse ondersteuning van de afdelingen· Opstellen plannen van aanpak t.b.v. van een van de projecten.· Implementie van inkoopmodule · Deelname aan diverse projectenEisen m.b.t. kennis en expertise (knock-out)Afgeronde HBO opleiding, werk en denkniveau is academisch.Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met CODA, specifiek ook inkoop modules, Cresendo en betalingsverkeer.Wensen m.b.t. kennis en expertiseErvaring met CODA versie 12 ,ervaring met Cresendo, ervaring met grote migratieprojecten .Aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met CODA versie 12Aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met CresendoAangeboden kandiaat heeft aantoonbaar ervaring met grote migratieprojectenAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 4 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 2610(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar :– Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.www.hercor.nlVoor de actuele aanvragenAanvraag van de klant sluit op 15-12-2016Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden
2510 Projectarchitect ZAPP
Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Projectarchitect ZAPPWerkniveau: SeniorLocatie: Den HaagStartdatum: 07-11-2016Einddatum: 31-03-2017Uiterste aanbiedingsdatum: 31-10-2016 09:00VACATURE-INFORMATIEWij zijn voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op zoek naar een Projectarchitect ZAPP.De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingMet de oprichting per 1 januari 2015 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming(ANVS) is de expertise in Nederland op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherminggebundeld in één onafhankelijke organisatie. In de nieuwe ANVS zijn regelgeving, vergunningverleningen toezicht op de nucleaire sector en het gebruik van radioactieve stoffen en bronnen gebundeld; hierinis tevens begrepen beveiliging en non-proliferatie. De ANVS heeft 120 medewerkers.De missie van de ANVS is: De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is gezaghebbenden onafhankelijk, zij bewaakt en bevordert continu voor deze en volgende generaties de nucleaireveiligheid, stralingsbescherming en beveiliging.De organisatie is nog volop in ontwikkeling en beweging en verwacht dit jaar een bestuurlijke ZBO teworden, met zowel onafhankelijke taken op gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht alsbeleidsvoorbereidende taken voor de minister van IenM.De taken van de afdeling SCO richten zich op ‘sturende’ taken en rollen die dwars door de organisatieheen gaan, op de coördinatie van ANVS brede bedrijfsvoering (binnen IenM brede context) en op deondersteuning van bestuur en management alsmede specifieke (ANVS-brede) bedrijfsvoeringprocessen,programma’s en projecten.De afdeling SCO bestaat uit 2 teams (inclusief management):1. Sturing en Communicatie (SC).2. Ondersteuning (O).Het Team SC richt zich op drie taakvelden te weten:a. strategische sturing van de ANVS organisatie. Het team SC richt zich hierbij op de facettenstrategie(ontwikkeling), compliance, internationale coördinatie, kennismanagement,organisatieverandering (inclusief transitie ANVS) en secretarisfuncties van bestuur en MT;b. coördinatie op de ANVS brede bedrijfsvoering door control, informatiemanagement en personeel- enorganisatiebeleid;c. coördinatie op de (strategische) inzet van communicatie, zoals publieksvoorlichting en (interne -, project–en pers–) communicatie.Het Team O richt zich op het ondersteunen van organisatie brede processen en projecten en hetondersteunen van het bestuur en management van de ANVS. Op momenten van tijdelijkecapaciteitstekorten in het primaire proces wordt incidenteel en situationeel ondersteuning verleend.2.Taken/werkzaamheden (Gelieve maximaal 3 taken/werkzaamheden invullen)ANVS is een nieuwe, kleinschalige organisatie die gevormd is door samenvoeging van een aantalorganisatieonderdelen uit de departementen van EZ en IenM. De diversiteit in het aantal en in gebruik zijndeapplicaties is suboptimaal (te groot) en niet afgestemd op de gewenste ontwikkeling (zoals de invoering vaneen nieuwe richtlijn stralingsbescherming) en manier van werken in de nabije toekomst. Er is een projectgestart dat moet leiden tot de gewenste, nieuwe situatie van een samenhangend geheel van ICT voorzieningendat de Informatievoorziening van de ANVS gaat ondersteunen.De Stuurgroep ICT ANVS is ingesteld om projecten te initiëren, prioriteiten te stellen en de voortgang ensamenhang te bewaken. De projectarchitect wordt verantwoordelijk om samen met de informatie- enprocesanalist van ANVS de primaire processen te (her)ontwerpen, te onderhouden en te bewaken.Kerntaken voor deze nieuwe functie:1. Het (her)ontwerpen, onderhouden en bewaken van de IT-architectuur op het gebied van ANVS primaireprocessen, informatie, applicaties of infrastructuur.2. Bijdrage leveren aan het opstellen van de Globale Architectuur Schets (GAS) en opstellen van deProject Start Architectuur (PSA) als onderdeel van het eisen- en wensenpakket.3. Afstemmen met relevante stakeholders m.b.t. (inter)departementale ontwikkelingen en kaders dierelevant zijn voor de ANVS (IenM Enterprise Architectuur, standaardplatform, toegankelijkheid / webrichtlijnen,informatiebeveiliging / privacy) en zorgen voor benodigde besluitvorming.· Startdatum inzet: per direct na selectie, doch uiterlijk 01 november 2016· Verwachte einddatum inzet: 01 maart 2017 met optie tot verlenging· Verwachte inzet: 24u per week· Werklocatie: Den Haag· Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de selectieprocedureVEREISTE KENNIS1. Kennis van en ervaring met documentmanagement- en zaakbeheersystemen.VERPLICHTE VAARDIGHEDENOpleiding:1. WO opleiding (Informatica: Proces- en/of Enterprise Architectuur)2. PRINCE2 Foundation4. Werkervaring1. Senior > 5 jaar2. Organisatorische implementatie IT systemen > 5 jaar3. Wet- en regelgeving m.b.t. digitalisering processen / digitale overheid > 3 jaarHard Skills:1. Uitgebreide kennis en minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen en implementeren van architecturenin overheidsketens;2. Minimaal 3 jaar ervaring als architect binnen complexe organisaties, omgevingen en projecten;3. Uitgebreide kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met de relevante standaarden en architecturen(NORA, basisregistraties en bijbehorende informatiemodellen);4. Gedegen kennis en ervaring met PowerPoint en Visio;5. Gedegen kennis en minimaal 3 jaar ervaring met procesanalyses en vaststellen vanautomatiseringsverwachtingen.GEDRAGSKENMERKEN1. Uitstekende contactuele eigenschappen;2. In staat om hoofd en bijzaken te scheiden en juiste abstractieniveau te bepalen;3. In staat om te schakelen tussen business, architectuur en IT;4. Proactief en resultaatgericht, weet van aanpakken en doorpakken;5. Goed gevoel voor belangen verschillende stakeholders;EXTRA INFORMATIE· Datum intakegesprekken en selectie kandidaat: maandag 31 oktober 2016o (de aangeboden kandidaat moet deze dag beschikbaar zijn voor het nader qua tijdstip tebepalen intakegesprek te IenM/DCI in Den Haag)Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 2510(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 3 dagen geleden
1910 Projectleider Zorg en ICT
Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Projectleider srAanvraagnummer: 1910Locatie: BilthovenStartdatum: 01-01-2017Einddatum: 01-01-2018 VerlengbaarAantal uren per week: 32-40 uurUiterste aanbiedingsdatum: 08-11-2016 12:00VACATURE-INFORMATIEWij zijn voor het RIVM op zoek naar een Senior Projectleider.Context van de opdrachtHet RIVM-CvB voert in opdracht van het ministerie van VWS de regie over de screening op downsyndroom en het SEO. Hierbij zijn veel partijen betrokken. Het ICT systeem voor de screening op downsyndroom en het SEO is Peridos. Deze database is van groot belang voor de regionale centra om de kwaliteitsborgende taak goed te kunnen uitvoeren en voor het RIVM/CvB ten behoeven van haar landelijke monitoring taak. Om alle zaken rondom Peridos goed te laten lopen is de rol van projectleider met kennis van zaken van groot belang.Voor meer informatie over de database zie: www.peridos.nl. Voor meer informatie over de screeningen, zie: www.rivm.nl/downsyndroom en www.rivm.nl/20wekenecho.Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM-CvB) vraagt u in het kader van de screening op downsyndroom en het SEO een offerte uit te brengen voor de invulling van de projectleiding van Peridos (ICT systeem voor de screening op downsyndroom en het SEO)voor de periode van 1 jaar, ingaande 1 januari 2017 met 3 x een optie tot verlenging van 1 jaar of zoveel langer de mantel toestaat.1. TakenpakketDe taken van de projectleiding zijn ten minste:a) Het trekken van diverse projecten rondom Peridos. Per project de benodigde projectdocumentatie en verantwoording aan de stuurgroep.b) Leiden van alle projecten rondom Peridos, dit betekent dat de projectleiding alle relevante besprekingen voert, projectvoorgang in de gaten houdt.c) In samenwerking met de functioneel beheerders en de regionale beheerders werken aan de optimalisering, professionalisering en innovatie van Peridos.d) Sparpartner voor de regionale centra, functioneel beheerder, het RIVM-CvB en Leverancier Peridos over technische zaken ten aanzien van Peridos.e) Inhoudelijke ondersteuning en advies geven aan de regionale centra, CvB-RIVM en de Leverancier van Peridos met betrekking tot de uitrol van HL7. In dit kader het organiseren van een focusgroep die zich bezig houdt met gegevens richtlijnen en HL7 v3 berichten. Zoals:- Opvolging van de uitrol van HL7 berichten voor Peridos- Testen en valideren van overstap van xls naar HL7- Bewaken van de dataset- Ervaring met HL7 v3, CDA en care provisionen opvolgen van de evoluties hierinf) Redactieraad waar de perinatale dataset wordt besproken, projectgroep PWD waar de belangen van de perinatale screening in het pwd programma geborgd worden inclusief het beheren dataset/ gegevenswoordenboek Peridos en PWD. In meer detail:- Samenvoegen, splitsen, nieuwe items, verwijderen, definities- Aanpassingen doorvoeren in de dataset- Dataset beheren in Art-Decor- Check in alle bronsysteemg) Project NIPT: projectleider voor de integratie van de NIPT binnen het screeningsprogramma op gebied van ICT. Ontwikkeling en ondersteuning van de labworkflow: aanvraag, digitale communicatie en terugkoppelen van het verslagh) Project Uitkomst: Trekken van dit project. Dit betekent een project waarbij het doel is om de gegevens van de zwangerschap binnen te halen van alle partijen die hierover informatie hebben. Dit op een zo gestandaardiseerde en meest automatische manier.i) In 2016 is een groot project gestart om BO op een meer optimale manier in te richten. Dit wordt getrokken door de projectleider. Het gaat om: keuzes maken in techniek, inrichting procedures, inrichten workflow, informatiebehoefte analyse.j) Rapportages:- Ketenbewaking (RIVM/CvB)- In Peridos (RC)- Technisch meedenken met oplossingenk) Het landelijk beheer van Peridos ligt bij de regionale centra. Echter in de praktijk zien we dat de projectleider regelmatig voor advies geconsulteerd wordt of inspringt indien noodzakelijkl) Het realiseren/onderhouden van de koppelingen van alle laboratoria, alle Centra voor Prenatale diagnostiek en alle klinisch genetische laboratoria is een apart project, wat deels gezien kan worden als de aansluiting van een nieuw bronsysteem, echter breder en met extra componenten zoals inrichting workflow ed.m) Juridisch kennis:Structureren, opvragen, uitzoeken van Juridische zaken omtrent toestemming, gebruik BSN en data, consequenties voor import, consequenties voor inrichting Peridos en bronleveranciers.n) Het begeleiden van de door de leverancier van Peridos te realiseren doorontwikkelingeno) Zorg dragen voor vulling vanuit bronsystemen op een dusdanige manier dat de landelijke indicatoren beschikbaar komen uit Peridosp) Ervoor zorgdragen dat gegevens vanuit bronsystemen in Peridos terecht komen.Voor wat betreft Bronleveranciers Aansluiting van nieuwe bronsystemen Communicatie dataset§ Validatie van de velden binnen de applicatie bronsysteem§ Eventuele aanpassingen of vertalingen naar dataset Peridos§ Test hl7q) Voorbereiden/geven van presentaties op diverse gremiar) Bijeenkomsten (Aanwezigheid, voorbereiding van en opstellen adviezen)- Projectmeetings (RC)- ORP (RC)- Werkgroep informatiemanagement (RC en RIVM/CvB)- Werkgroepen lab (RIVM/CvB)- Redactieraad (RIVM/CvB)- ad hoc werkgroepen + incidenteel bijwonen Stuurgroep Peridos- Kernteam Peridos,- Kernteam monitor- Leiden van de projectmeetings,- Focusgroep- Contact met de leverancier van de database- BI sprints,- NIPT sprints- Documentatie tbv platform regionale centra en programmacommissie3. ContactenZowel projectleiding als landelijk beheer zijn aanspreekpunt voor diverse partners in deperinatologische keten. De projectleider dient goed contact te onderhouden en afstemming te plegen met:• Met de landelijk functioneel beheerder Peridos.• Met (de voorzitter van) het Platform.• Met de programmacoördinator Prenatale Screening van het Centrum voor Bevolkings- Onderzoek (CvB-RIVM).• Met de leverancier van Peridos en andere leveranciers van bronsystemen in de verloskunde (Astraia, Mosos, etc.).• Met de deelnemers van de Werkgroep Regiobeheerders (v/h ORP)-RIVM.• Met de deelnemers van de Werkgroep Informatiemanagement.• Met de deelnemers van de Werkgroep Laboratorium.• Met de projectgroep ICT & Infrastructuur (lid)• Wekelijkse sessies mbt labworkflow• Ketenpartners zoals Perined• Nog nader te bepalen werkgroepen in het kader van de NIPT.• Stuurgroep PeridosVERPLICHTE VAARDIGHEDENOm bovenstaande taken te kunnen invullen zijn volgende ervaringen en eigenschappen gewenst :• Ervaring met de prenatale keten.• Kennis van zorg en ICT standaarden (zoals HL7 v3, fhir etc)• Kennis van juridische en privacy technische aspecten van de zorg en in het bijzonder binnen een screenings context• Kennis van de bron systemen en organisatie van de bronleveranciers van de systemen die aan Peridos gegevens aanleveren• Aantoonbare kennis met datawarehouses, databases, opstellen en onderhouden dataset, ETL tooling en BI rapportering (BO specifiek).• Aantoonbare ervaring met het bovenstaande takenpakket• Kennis van epidemiologie en ervaring monitoring van landelijke programma’s.GEDRAGSKENMERKENDe personen die uitvoering gaan geven aan deze opdracht hebben het volgende profiel:• Teamspeler• Academisch werk en denkniveau• Analytisch• Service gericht naar alle partijen• Alle werkdagen bereikbaar• Praktische benadering• Goed en duidelijk in schrift en presentatieAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 1910(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 9 dagen geleden
19101 Agile Tester
Voor een van onze eindklanten zijn wij op zoek naar een Agile TesterAanvraagnummer: 19101Locatie: Amsterdam ZODuur: 2 mndOptie: JaUren Per week: 32 a 36De opdrachtgever is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Opdrachtgever heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.Dit doen wij door vijf taken uit te voeren:1. beheren van het basispakket aan zorg;2. stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;3. adviseren over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de zorg;4. uitvoeren van regelingen voor bijzondere groepen (on)verzekerden;5. financiering.Voor het uitvoeren van haar taken heeft de opdrachtgever door de jaren heen een aantal websites ontwikkeld. Deze websites hebben allemaal verschillende doelen en doelgroepen. Hieronder volgt een beknopt overzicht. Op de websites zelf vindt u meer informatie. www.kiesbeter.nl www.farmacotherapeutischkompas.nl www.medicijnkosten.nl www.gipdatabank.nl www.zorgcijfersdatabank.nlHet merendeel van deze sites is gebouwd met het Hippo CMS. De opdrachtgever wil deze websites via SCRUM kunnen onderhouden/aanpassen. De opdrachtgever heeft het voornemen om de niet-Hippo sites om te zetten naar het Hippo CMS.Voor deze werkzaamheden is de klant op zoek naar een Agile tester die in een team bestaande uit een Hippo architect/back-end developer en een front-end developer de werkzaamheden uitvoert. De klant heeft de mogelijkheid om de tester ook in te zetten op nieuwe projecten.Beschrijving werkzaamhedenAls Agile tester ontwikkelt u mee aan de websites van de klant door de ontwikkelde functies op – zoveel mogelijk – geautomatiseerde wijze te testen, daarbij voortbordurende op de reeds ingezette data-driven testmethodiek.Als tester bent u verantwoordelijk voor: Het opstellen van testscripts Het uitvoeren van tests Het begeleiden van gebruikersacceptatietesten door medewerkers van de klant. Het interpreteren van en rapporteren over testresultaten Het actief meedenken over het verbeteren van de eindproductenEisen m.b.t. kennis en expertise (knock-out) HBO werk- en denkniveau Minimaal 3 jaar ervaring met Agile/Scrum ontwikkeltrajecten Minimaal 3 jaar ervaring als tester van websites Minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van geautomatiseerde testscripts (toon aan middels minimaal 3 jaar werkervaring in CV en/of motivatie) Minimaal 2 jaar ervaring met Selenium Webdriver, Java en CSSWensen m.b.t. kennis en expertise TMAP- of ISTQB-certificering is een pre Kennis van en ervaring met beveiligingsrichtlijnen, zoals de OWASP top 10 en/of de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC, is een pre Kennis van en ervaring met Hippo is een pre Kennis en ervaring device onafhankelijk testenCompetenties: Uit de door u ingediende stukken en/of het matchgesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden:Eisen aan competenties:Kwaliteiten om in teamverband te opererenCommunicatief vaardigZelfstandig kunnen functionerenFlexibele en meedenkende houdingResultaatgericht , Pragmatisch en oplossingsgerichtProactieve werkhouding , Analytisch vaardigNauwkeurig en kritisch , StressbestendigAantoonbaar ervaring met Agile/SCRUM ontwikkeltrajecten. Toon dit aan in CV of de motivatiebrief (benoem de projecten).Minimaal 5 jaar of 3 projecten ervaring met agile ontwikkeltrajecten = 100 puntenMinimaal 3 jaar of 2 projecten ervaring met agile ontwikkeltrajecten = 50 puntenAantoonbaar recente en relevante ervaring als tester van websites. Toon aan in het CV en de motivatiebrief.Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring = 100 puntenMinimaal 3 jaar aantoonbare ervaring = 50 puntenAantoonbaar relevante ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van geautomatiseerde testscripts. Toon dit aan in CV en de motivatiebrief (benoem de projecten) en leg uit op welke manier de kandidaat testscripts gebruikt in de dagelijkse praktijk.Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring = 100 puntenMinimaal 3 jaar aantoonbare ervaring = 50 puntenAantoonbaar ervaring met Selenium Webdriver, Java en CSS. Toon dit aan in CV of de motivatiebrief (benoem de projecten).Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Selenium = 100 puntenMinimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met Selenium = 50 puntenBeschikt over certificering als tester. Toon dit aan in CV.Minimaal ISTQB Foundation level met Agile Tester Extension of Certified Agile Tester = 100 puntenMinimaal TMAP NEXT Test Engineer = 50 puntenAantoonbaar ervaring met beveiligings-richtlijnen voor webapplicaties. Toon dit aan in CV.Minimaal 2 jaar ervaring = 100 puntenMinimaal 1 jaar ervaring = 50 puntenAantoonbaar ervaring met Hippo. Toon dit aan in CV of de motivatiebrief.Bij minimaal 2 projecten ervaring met Hippo = 100 puntenBij 1 project ervaring met Hippo = 50 puntenAantoonbaar ervaring met device onafhankelijk testenBij minimaal 2 projecten = 100 puntenBij 1 project ervaring = 50 puntenAanvraag sluit op 31 oktober om 10:00 uur.Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 4 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 19101(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 9 dagen geleden
19102 Hippo Ontwikkelaar sr
Voor een van onze eindklanten zijn wij nop zoek naar een Hippo Ontwikkelaar sr.Aanvraagnummer: 19012Locatie: Amsterdam ZODuur: 2 mndOptie: jaUren per week: 40De opdrachtgever is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorginstituut Nederland heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.Dit doen wij door vijf taken uit te voeren:1. beheren van het basispakket aan zorg;2. stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;3. adviseren over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de zorg;4. uitvoeren van regelingen voor bijzondere groepen (on)verzekerden;5. financiering.Voor het uitvoeren van haar taken heeft de klant door de jaren heen een aantal websites ontwikkeld. Deze websites hebben allemaal verschillende doelen en doelgroepen. Hieronder volgt een beknopt overzicht. Op de websites zelf vindt u meer informatie. intranet www.kiesbeter.nl www.farmacotherapeutischkompas.nl www.medicijnkosten.nl www.gipdatabank.nl www.zorgcijfersdatabank.nlHet merendeel van deze sites is gebouwd met het Hippo CMS. De klant wil deze websites via SCRUM kunnen onderhouden/aanpassen. De klant heeft het voornemen om de niet-Hippo sites om te zetten naar het Hippo CMS.Voor deze werkzaamheden is de klant op zoek naar een Senior Hippo ontwikkelaar die in een team bestaande uit een Hippo architect, een front-end ontwikkelaar en een tester de werkzaamheden uitvoert. De klant heeft de mogelijkheid om de developer ook in te zetten op nieuwe projecten.Als Hippo ontwikkelaar ontwikkelt u mee aan de websites.Als Hippo-ontwikkelaar bent u verantwoordelijk voor: Het helpen invullen van het technisch ontwerp door ontwerpoplossingen aan te dragen Het bouwen en unit testen van de programmatuur Eventueel het reviewen van programmatuur van anderen Het beknopt documenteren van de programmatuur t.b.v. beheer Ondersteunen bij overdracht naar functioneel en technisch beheer Opleiden van teamleden in het ontwikkelen van Hippo sitesEisen m.b.t. kennis en expertise (knock-out) HBO werk- en denkniveau Minimaal 3 jaar ervaring met Agile/Scrum ontwikkeltrajecten Minimaal 3 jaar werkervaring als Hippo ontwikkelaar Minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen in Java Minimaal 1 jaar ervaring met het ontwikkelen van web services Minimaal 1 jaar ervaring met beveiligingsrichtlijnen zoals de OWASP top 10 en/of de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC. Licht dit toe in de motivatiebrief. Minimaal 2 jaar ervaring met Maven, MySQL, Tomcat, SVN en JenkinsWensen m.b.t. kennis en expertise Kennis van en ervaring met Spring is een pre Kennis van en ervaring met Nexus of Artifactory is een preCompetenties: Uit de door u ingediende stukken en/of het matchgesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden:Eisen aan competenties:Kwaliteiten om in teamverband te opererenCommunicatief vaardig , Zelfstandig kunnen functionerenCoaching/training vaardigheden , Flexibele en meedenkende houdingResultaatgericht , Pragmatisch en oplossingsgerichtProactieve werkhouding , Analytisch vaardigNauwkeurig en kritisch , StressbestendigAantoonbaar ervaring met Agile/SCRUM ontwikkeltrajecten. Toon dit aan in CV of de motivatiebrief (benoem de projecten).Minimaal 5 jaar ervaring = 100 puntenMinimaal 3 jaar = 50 puntenAantoonbaar relevante ervaring als Hippo ontwikkelaar. Toon aan in het CV en de motivatiebrief.Minimaal 5 jaar ervaring = 100 puntenMinimaal 3 jaar ervaring = 50 puntenAantoonbaar relevante ervaring met ontwikkelen in Java. Toon dit aan in CV of de motivatiebrief (benoem de projecten).Minimaal 5 jaar ervaring = 100 puntenMinimaal 3 jaar ervaring = 50 puntenAantoonbaar ervaring met het ontwikkelen van web-services. Beschrijf deze ervaring in het CV of de motivatiebrief.Minimaal 3 jaar ervaring = 100 puntenMinimaal 2 jaar ervaring = 50 puntenAantoonbare relevante ervaring met de beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties. Toon dit aan in CV of de motivatiebrief (benoem de projecten).Minimaal 3 jaar ervaring = 100 puntenMinimaal 1 jaar ervaring = 50 puntenAantoonbare relevante ervaring met Maven, MySQL, Tomcat, SVN en JenkinsMinimaal 3 jaar ervaring = 100 puntenMinimaal 2 jaar ervaring = 50 puntenAantoonbaar ervaring met Spring. Toon dit aan in CV of de motivatiebrief (benoem de projecten).Bij minimaal 2 projecten ervaring = 100 puntenBij 1 project ervaring = 50 puntenAantoonbaar ervaring met Nexus of Artifactory. Toon dit aan in CV of de motivatiebrief (benoem de projecten).Bij minimaal 2 projecten ervaring = 100 puntenBij 1 project ervaring = 50 puntenAanvraag sluit op 31-10- om 10:00 uur.Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 4 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 19102(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland.Functie-eisenArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 9 dagen geleden

Contactgegevens
HerCor
Strandweg 
3151HV Hoek van Holland
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Bianca Corver
+31174235150

Mogelijk interessante vacatures

Junior .NET developer met MVC kennis
Eindhoven   Brixsgroep
30+ dagen geleden
Accountmanager
Amsterdam   Nivo network architects
30+ dagen geleden
Afgestudeerde Software Engineers ( Limburg / Brabant )
Heerlen   VeyNex Embedded Technology
30+ dagen geleden
Test Engineer
Hengelo ov   De Graaf
3 dagen geleden
IT Traineeship
Amsterdam   Work-on uitzendbureau
3 dagen geleden