Klant van Jobbird Stichting Kolom

Werken bij Stichting KolomStichting Kolom


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Onderwijs/opleiding
Locaties
Amsterdam
Aantal medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee

Bedrijfsprofiel

Stichting Kolom voor speciaal onderwijs (5 SBO-scholen; 4 SO/VSO-scholen; 5 praktijkcolleges)

Wie zijn wij?

Stichting Kolom, voor speciaal onderwijs
Het doel van de stichting is het in de meest ruime zin des woords bevorderen van het speciaal onderwijs in scholen op oecumenische, algemeen bijzondere en openbare grondslag.Dit betekent dat Kolom zowel binnen als buiten de eigen scholen passend speciaal onderwijs in een veilige leeromgeving voor leerlingen met een specialistische vraag biedt. Dit gebeurt vanuit respect voor hun religie, cultuur en achtergrond en in samenwerking met alle betrokkenen en maatschappelijke organisaties. In Amsterdam en omstreken.

Wat bieden wij?

Het doel van de stichting is het in de meest ruime zin des woords bevorderen van het speciaal onderwijs in scholen op oecumenische, algemeen bijzondere en openbare grondslag. Dit betekent dat Kolom zowel binnen als buiten de eigen scholen passend speciaal onderwijs in een veilige leeromgeving voor leerlingen met een specialistische vraag biedt. Dit gebeurt vanuit respect voor hun religie, cultuur en achtergrond en in samenwerking met alle betrokkenen en maatschappelijke organisaties. In Amsterdam en omstreken.


Medewerkers

Els Dekker

Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Lid Raad van Toezicht (Kolom voor speciaal en regulier onderwijs)

  • 10 dagen geleden
  • 83 views
  • Amsterdam
  • 0-8 uur
  • WO/Universitair
  Lid Raad van Toezicht Stichting Kolom(v/m) Stichting Kolom is een stichting voor speciaal en regulier onderwijs met 15 scholen in Amsterdam/Haarlem. De Raad van Toezicht van stichting Kolom bestaat momenteel uit zes leden. Vanwege het aftreedrooster, zoekt de Raad van Toezicht per september 2017 een nieuw lid voor wie het volgende geldt: instemming met de grondslag, doelstelling en functie van de stichting;academisch/HBO denk- en werkniveau;toezichthoudende kwaliteiten én ervaring;een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand;het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van Kolom en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen en aan andere leden het op de eigen specifieke deskundigheid gebaseerde oordeel of advies toe te lichten;integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kolom stellen;het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;voldoende beschikbaarheid (tijdsinvestering: circa twee dagdelen per maand). Aanvullend op deze algemene profieleisen heeft de kandidaat deskundigheid en ervaring op de volgende aspecten:speciaal en regulier onderwijs PO en VO en/ofbedrijfsvoering van een onderwijsinstelling en/ofkennis van Human Resources en ervaring met medezeggenschap. Wij bieden:een uitdagende en maatschappelijk relevante verantwoordelijkheid, waarmee u een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van hoge kwaliteit passend onderwijs in regio Amsterdam;een jaarlijkse vergoeding volgens de richtlijnen van de VTOI 2015. Algemene informatie over Kolom vindt u op de website www.stichtingkolom.nl  Voor extra informatie over Kolom (en een informatiepakket) kunt u tijdens kantooruren mailen of bellen met mevrouw Els Dekker, 020-5148093. Voor extra informatie over de functie en de Raad van Toezicht (RvT) kunt u bellen met de vice-voorzitter van de RvT Rob Heukels, 06-539 43 996. Uw sollicitatie kunt u voor 27 maart 2017 mailen tav Els Dekker met als onderwerp ‘sollicitatie RvT Kolom’. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (twee leden RvT en lid GMR) vinden plaats in de week van 17 april t/m 21 april 2017. 

Contactgegevens
Stichting Kolom
Marius Bauerstraat 
1062AP Amsterdam
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Els Dekker
0205148093