Klant van Jobbird Met David bv

Werken bij Met David bv0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - Met David bv - Plaats een review

Met David bv


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Uitzend/detachering/W&S
Locaties
Geldrop
Aantal medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee

Bedrijfsprofiel

Werving & selectie bureau

Wie zijn wij?

Met David is gespecialiseerd in talentmanagement. Met meer dan 10 jaar ervaring is Met David expert in het opsporen en inzetten van talent binnen organisaties. Wij focussen intern op issues als strategische personeelsplanning en persoonlijke (talent)ontwikkeling. Daarnaast buigen we ons over HR-vraagstukken rondom beloning en ondersteuning van de functionerings- en beoordelingscyclus. In feite begeleiden we de medewerkers en de organisatie naar het hoogste niveau waardoor er voor alle 'partijen' een win-win situatie ontstaat. Bij extreme groei van de organisatie, of bij zeer specifieke functies, weten we altijd nog de externe route te vinden.

Wat bieden wij?

Met David is gespecialiseerd in: - Talentontwikkeling - Werving en selectie - Loopbaanbegeleiding - Interim Management - Strategische personeelsplanning - TMA methodiek - Assessments


Medewerkers

Mieke ten Have
040-2802120

Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Directeur Vrije school De Regenboog

  19-1-2018 00:00:00
  • 3 dagen geleden
  • Easy Apply
  • Geldrop Geldrop NL
  • WO/Universitair
  Het bestuur van de Stichting de Vrije School De Regenboog in Eindhoven-Zuid is op zoek naar een krachtige, inspirerende en kleurrijke Directeur (wtf 1.0) Vrije School De Regenboog in Eindhoven is een eigentijdse vrijeschool die de afgelopen jaren sterk is gegroeid (naar 468 leerlingen op 1 oktober jl.). Een paar jaar geleden is er een derde stroom van inmiddels vier groepen gestart op een tweede locatie. Vrije school De Regenboog  vormt samen met kinderopvang Wonderboom het ‘SPILcentrum Mimosaplein’. Er is sprake van inhoudelijke samenwerking. De school heeft een eigen bestuur.Binnen de school werken groepsleerkrachten, leerkrachtondersteuners, vakleerkrachten, intern begeleiders, administratief  medewerkers, een stafmedewerker bedrijfsvoering en medewerkers van de huishoudelijke dienst. Dit team biedt en ondersteunt het onderwijs binnen het vrijeschool pedagogisch kader en wil zich hierin blijven ontwikkelenDaarnaast heeft de school een betrokken groep ouders die zich enthousiast inzet voor het welzijn van de kinderen.   Wij zijn op zoek naar een directeur die zich verbonden voelt met het vrijeschool onderwijs en stimulerend werkt in het creëren en behouden van een veilige leef-, leer- en werkomgeving. Functie-eisen Tenminste vijf jaar leidinggevende ervaring, bij voorkeur in innovatief vrijeschool onderwijs;Aantoonbare kennis van en ervaring met de vrije schoolpedagogiek;Brede en specifieke kennis van de ontwikkelingen in het primair onderwijs;Geregistreerd in het schoolleidersregister.Vaardigheden en kwaliteitenBewaakt de vrijeschool identiteit ;Borgt het pedagogisch-didactisch klimaat;Draagt  de visie van de school uit en behartigt haar belangen;Coördineert personele/financiële zaken van de school en legt daarover verantwoording af aan het bestuur;Formuleert en implementeert een missie, beleid en strategieën;Vertaalt het beleid op korte en langere termijn in concrete afspraken en resultaten;Verbindt mensen met elkaar en is een pragmatische bruggenbouwer;Is een zichtbaar boegbeeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten en samenwerkingspartners;Structureert en begrenst, met name in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;Inschaling Inschaling vindt plaats in schaal DC. (Conform CAO-PO) Informatie en sollicitatie:  Het bestuur laat zich bij deze vacature ondersteunen door Met David , professionals in talentmanagement. Informatie over onze school vind je op onze website www.vbs-deregenboog.nl.Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met  Mieke ten Have, Met David bv tel. 040-2802120. Sollicitanten kunnen tot en met 3 februari 2018 reageren door hun motivatie en CV per email te sturen t.a.v. Mieke ten Have onder vermelding van vacaturenummer O-180001. De selectiegesprekken met de Benoemings Advies Commissie (BAC) vinden plaats op woensdag 21 februari vanaf 13.00 uur.Met de door de BAC geselecteerde kandidaten zal een vervolggesprek met het Bestuur plaatsvinden op dinsdag 27 februari vanaf 18.00 uur. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Ook willen we in overleg referenties bij vorige werkgevers opvragen. Kerncompetenties Vrijheid in gebondenheid Neemt verantwoordelijkheden binnen de kaders van de vrije schoolpedagogiek en zet daarvoor heldere lijnen uit. Samenwerking Bereikt op constructieve wijze gemeenschappelijke doelen.Verbindt mensen en toont betrokkenheid.Draagt actief bij aan een positieve onderlinge samenwerking en sfeer. Resultaatgerichtheid Is gedreven en bereikt concrete doelen en resultaten.Is er op gericht doelen te bereiken, zonder het proces uit het oog te verliezen.Maakt een vertaalslag van beleidsdoelen naar resultaten en borgt het gewenste resultaat.Rapporteert  doelen en resultaten op efficiënte en effectieve wijze. Verantwoordelijkheid geven en afleggen Handelt naar zijn/haar taken en plichten.Hanteert gezamenlijke kwaliteitsnormen en waarden op zelfstandige en gewetensvolle wijze. Stimuleert anderen verantwoordelijkheid te nemen en spreekt hen daar zo nodig op aan. Respectvol handelen Treedt anderen open en vriendelijk tegemoet.Geeft de ander de ruimte om de eigen mening en ideeën te geven.Staat open voor de mening, normen en waarden van de ander. Leiderschapsrollen Innoveren Signaleert kansen en mogelijkheden en benut deze.Anticipeert op ontwikkelingen en vereisten vanuit de schoolorganisatie en daarbuiten.Initieert vernieuwingen. Situationeel leidinggeven Treedt besluitvaardig op daar waar nodig en spreekt anderen aan op taken, verantwoordelijkheden en gedrag.Onderhoudt contacten en kan omgaan met conflictsituaties. Beïnvloedingsvermogen/Overtuigingskracht Kan anderen overtuigen en motiveren door heldere beweegredenen en wijsheid.
 • Afdelingshoofd Dienstverlening

  4-12-2017 00:00:00
  • 30+ dagen geleden
  • Easy Apply
  • Lopik Lopik NL
  • 32-40 uur
  • WO/Universitair
  De gemeente Lopik ligt in het Groene Hart en telt ruim 14.000 inwoners, verspreid over negen kernen. De rivier de Lek, het weidse groene landschap en de dorpse kleinschaligheid bieden een aantrekkelijk woonklimaat, rust en ruimte. De gemeentelijke organisatie bestaat per 1 januari 2018 uit de afdelingen Strategie, beleid en projecten, Dienstverlening en Bedrijfsvoering en een stafafdeling. De ambitie van de organisatie “Lopik samen op weg naar de toekomst” is om mee te bewegen met alle ontwikkelingen. Deze organisatie in beweging vraagt om medewerkers die flexibel zijn, kwaliteitsbewust en resultaat- en klantgericht en biedt de medewerkers ook ontwikkelperspectief.  Wij zijn op zoek naar een fulltime   Afdelingshoofd Dienstverlening  m/v Innoverend-Betrokken-Bewegend      De afdeling Dienstverlening bestaat uit het team Breed Sociaal Loket, het team Buitendienst en de taakvelden Klantcontactcentrum/Burgerzaken, Vergunningverlening, Toezicht en handhaving en Sport. Op de afdeling Dienstverlening werken in totaal 52 medewerkers. Het afdelingshoofd stuurt zelf  22 medewerkers aan.Deze afdeling zal de komende tijd steeds meer digitaliseren. Het afdelingshoofd heeft een duidelijke visie op de dienstverlening van de eigen afdeling en de gemeentelijke organisatie.  De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op hoofdlijnen: als lid van het MT ben je mede verantwoordelijk voor de vorming van de gemeentelijke visie op dienstverlening, voor de strategische beleidsvorming en de organisatieontwikkeling van de gemeentelijke organisatie;binnen concernkaders ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling, dus zowel voor de omvang en kwaliteit van de dienstverlening, als voor een efficiënt en effectief beheer en inzet van mensen en middelen en de afstemming en coördinatie binnen de afdeling en daarbuiten;je voert de regie over klantcontacten en dienstverleningsprocessen; je werkt integraal samen met jouw afdeling en de andere afdelingen binnen de gemeente, onder andere aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening organisatiebreed en het klant- en zaakgericht werken;​je bent de strategisch sparringpartner van de gemeentesecretaris, het college en de individuele collegeleden;je zorgt voor optimale samenwerking binnen de afdeling, je staat voor je mensen en weet draagvlak te creëren om nieuwe uitdagingen aan te gaan;je bent een coach voor de medewerkers van de afdeling;je bent verantwoordelijk voor een goed kennisniveau binnen de afdeling, legt waar mogelijk de verantwoordelijkheid laag in de afdeling. Waar nodig spreek je de medewerkers aan op taakvervulling, houding en gedrag. De basis hierbij is vertrouwen: ruimte biedend en sturend waar nodig;je bent in staat om de “externe” dienstverlening goed te organiseren;je bent in voorkomende gevallen intern opdrachtgever en/of projectleider van organisatie- of afdelingsbrede projecten en programma’s;je legt verantwoording af aan de gemeentesecretaris. De competenties:Vijf kerncompetenties zijn op de gehele organisatie van toepassing. Dit zijn klantgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn, flexibiliteit, resultaatgerichtheid en leervermogen. Voor de leidinggevenden gelden aanvullende competenties. Het profiel:Je hebt een academisch werk- en denkniveau, een aantal jaren management ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en een gedegen kennis en ervaring met het werk van de afdeling. In projecten pak je je rol. Je hebt oog voor zowel digitale als fysieke dienstverlening.Je hebt oog voor je medewerkers, kunt goed luisteren, staat open voor de inbreng van de ander en geeft goede feedback.Je kunt goed delegeren. Je bent in staat je aandacht evenredig te verdelen over diverse partijen, waarbij samenwerking je uitgangspunt vormt. Ook ben je een stevige persoonlijkheid, daadkrachtig, besluitvaardig en bestuurlijk sensitief. Salaris en arbeidsvoorwaarden:Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 5.984,- bruto per maand (functieschaal 13, salarispeil 1 januari 2018) op basis van een 36-urige werkweek. Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,8%, welke je iedere maand vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen passend bij jouw persoonlijke wensen.De aanstelling in algemene dienst is voor één jaar, met vooruitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid. Wij kennen prima opleidingsfaciliteiten, flexibele arbeidstijden en een actieve personeelsvereniging. PlanningMet David bv maakt een selectie en nodigt kandidaten uit op kantoor van Met David voor een kennismakingsgesprek. Sollicitanten die geschikt worden bevonden zullen door gaan naar de gespreksronde bij de Gemeente Lopik. 1e gespreksronde Gemeente Lopik: maandagmiddag 8 januari 2018. 2e gespreksronde Gemeente Lopik: donderdagmiddag 11 januari 2018. Informatie en sollicitatie:Interesse in deze vacature?Informatie over de gemeente Lopik vind je op de website www.lopik.nl. Deze procedure wordt begeleid door Met David bv. Reacties graag per mail naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –  vóór 17 december 2017 t.a.v. Mieke ten Have onder vermelding van vacaturenummer O-170008.Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mieke ten Have tel. 040-2802120.  De kerncompetenties die voor de gehele gemeentelijke organisatie gelden zijn:  Klantgerichtheid: De gemeente heeft slechts bestaansrecht omdat er inwoners in de gemeente Lopik wonen en er organisaties zijn gevestigd. De medewerker heeft het vermogen in te spelen op en tegemoet te komen aan vragen, wensen, behoeften en belangen van zowel interne als externe klanten:Servicegericht zijn, waaronder mede wordt verstaan de klant de juiste informatie geven met betrekking tot zijn/haar rechten en plichten.Op eigen initiatief komen met passende voorstellen en actief meedenken met de klant.Daar waar mogelijk de klant wijzen op zijn/haar eigen zelfredzaamheid alsmede meedenken op welke deze zelfredzaamheid kan worden bewerkstelligd.De klantvraag wordt integraal opgepakt. Dit betekent dat de vraag in samenwerking met collega’s van andere taakvelden wordt behandeld.  Kwaliteitsbewustzijn: De medewerker stelt hoge eisen aan de kwaliteit van een product of dienst en herstelt eigen fouten:Ondernemen van actie om de kwaliteit van het werk in de meest brede zin van het woord te verbeteren, waaronder het terugdringen van overbodige regelgeving.Streven naar continue verbetering van kwaliteit en anderen hiertoe aanzetten en hierop feedback geven.  Flexibiliteit: Om in te spelen op een steeds veranderende omgeving en omstandigheden moet de medewerker het vermogen hebben zich effectief aan te passen bij zich wijzigende omstandigheden, problemen of kansen door zijn werkwijze te variëren:Adequaat reageren op zich wijzigende omstandigheden.(Politieke) ontwikkelingen doorzien en daar snel en adequaat op inspelen.Resultaatgerichtheid:Afspraak nakomen (afspraak is afspraak) en indien dit niet mogelijk is tijdig en proactief aan de bel trekken en aangeven wanneer de afspraak alsnog wordt nagekomen. Geen antwoord geven is geen optie.Realiseren van de servicenormen. Wat is jouw bijdrage aan de verbetering van de dienstverlening.  Leervermogen: De medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn  ontwikkeling en mobiliteit en heeft de wens en het vermogen om verder te groeien ten behoeve van een brede en blijvende inzetbaarheid:Werken aan de ontwikkeling van de kerncompetenties.Gebruikmaken van mogelijkheden tot ontwikkeling en loopbaanperspectief.Op de hoogte zijn en blijven van de laatste vakinhoudelijke kennis.Openstaan voor ontvangen en geven van feedback.  Extra competenties voor de leidinggevende De leidinggevenden moeten voorop gaan in de veranderingen en voorbeeldgedrag vertonen.Voor de leidinggevenden gelden de volgende extra competenties:Organisatie-/Politieke sensitiviteit: Luisteren naar en meedenken met anderen, in het bijzonder het gemeentebestuur; onderkennen van gevoelens en behoeften; zich verplaatsen in anderen/bestuurders en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen.  Samenbindend leiderschap: Geven van richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen van doelen. Het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden. Dit houdt in dat er samenwerking tot stand komt, dat ingespeeld wordt op eventuele conflicten en dat verantwoordelijkheden gedeeld worden.Helicopterview: Houden van in- en overzicht over het werkveld én de werkomgeving, ontwikkelingen waarnemen, deze op de juiste waarde beoordelen en hierop anticiperen en sturen, lijnen uitzetten, visies ontwikkelen of projecten bijstellen.  Motiveren/coachen: Het stimuleren en motiveren van medewerkers gericht op hun persoonlijke ontwikkeling.  Besluitvaardigheid: Beslissingen durven nemen -knopen doorhakken- en daarnaar handelen, ook wanneer de informatie beperkt is, zaken onzeker zijn en/of risico's inhouden. Het nemen van beslissingen niet onnodig uitstellen. Zich vastleggen door het uitspreken van de eigen mening; expliciete uitspraken doen; duidelijk stelling nemen. Uit de visienota “Lopik samen op weg naar de toekomst” november 2016.  
 • Category Management Analist

  30-8-2017 00:00:00
  • 30+ dagen geleden
  • Easy Apply
  • Son Son NL
  • 40 uur
  • HBO
  Lekkerland Nederland B.V. geldt in Nederland als "The Convenience Company" bij uitstek. Lekkerland Nederland B.V. voert een zeer breed assortiment vers, diepvries, houdbare artikelen en non-food. Het hoofdkantoor is gevestigd te Son en de klanten worden beleverd via de distributiecentra te Meppel, Waddinxveen en Son. Klantgerichtheid, resultaat, efficiency en collegialiteit zijn de key succesfactoren.Lekkerland Nederland B.V. maakt onderdeel uit van het Duitse Lekkerland GmbH & Co. KG. met vestigingen in 6 Europese landen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste                                       Category Management Analist                                                   Hoofdkantoor Son                                                           Fulltime   Functieomschrijving De kerntaken van de Category Management Analist zijn:Periodieke analyses van relevante rapportages en toelichting hierop;Ontwikkeling en beheer van tableau dashboards;Analyseren van trends en ontwikkelingen;Ondersteuning van Category Managers bij analyses en gebruik van rapportage systemen;Deelname aan relevante projecten. Functie-eisenje beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding, richting Econometrie, Wiskunde;je hebt minimaal 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;je hebt een uitstekende beheersing van Tableau of vergelijkbare query tool;je beschikt over een analytisch & probleemoplossend vermogen;je bent besluitvaardig, servicegericht, stressbestendig en hebt een flexibele instelling;je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Deze procedure wordt begeleid door Met David bv. Reacties graag per mail  vóór 15 augustus 2017 t.a.v. Mieke ten have onder vermelding van vacaturenummer O-170005

Contactgegevens
Met David bv
De Burght 268
5664PT Geldrop
De Burght 268 Geldrop, NL
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Mieke ten Have
040-2802120
040-2802120