Werken bij Blue Trail ITBlue Trail IT

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Automatisering/IT
Locaties
Delft
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee


Medewerkers

Blue Trail IT

Plan route

Afstand

Vacatures

Handhaving Medewerker (3fte) BTIT13134
Handhaving Medewerker (3fte) te omgeving Leiden Reacties ontvangen wij graag voorzien van:* Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.* Het cv dient niet langer te zijn dan 5 pagina's incl. naam, geboortedatum en woonplaats.* Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.* Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.Gelieve alleen te reageren indien je:* een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband.* geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden.* een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden.Er kan alleen bij leveranciers ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.OpdrachtspecificatiesReferentienummer: BTIT13134Omgeving: LeidenStartdatum: 1 januari 2017Einddatum: 31 maart 2017Optie op verlenging: JaAantal uur per week: 36Intakegesprek: Gesprekken zullen worden gevoerd op 21 december 2016.Sluitingsdatum: donderdag 15 december om 15.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.BlueTrail is op zoek naar drie Medewerkers Handhaving.Opdracht/functie omschrijving:De afdeling Toezicht & handhaving ontwikkelt het operationeel milieubeleid gericht op bedrijven, draagt zorg voor de naleving van de milieuwetgeving door o.a. vergunningverlening en handhaving en voert tevens preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte milieutaken uit.Doel van de functie: Zorgdragen voor de naleving van de milieuwetgeving door het verrichten van handhavingsactiviteiten.Je legt verantwoording af aan de Teamleider Toezicht. Je hebt contact met burgers en bedrijven waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende of controlerende rol. Anderen moeten overtuigd worden.Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn hoofd- en richtlijnen en wet- en regelgeving (met name de Wet milieubeheer) als uitgangspunten voorhanden.Taken/werkzaamheden:Handhaving Controleert bij bedrijven op naleving en uitvoering van milieuwetgeving en -beheer Onderzoekt en behandelt klachten Adviseert over te nemen maatregelen Rapporteert over geconstateerde afwijkingen en verzorgt aanschrijvingen Informeert over milieuregelgeving en -procedures Prestatie-indicatoren Handhaving Aantal controles Kwaliteit van de adviezen Klantgerichtheid Naleefgedrag KPI's (tijdigheid versturen brieven, tijdig uitvoeren hercontroles, snel contact opnemen met melders van klachten en uitvoeren van collegiale toetsen) Adviezen milieubeheer en -maatregelen: Adviseert over milieubeheer en -maatregelenPrestatie-indicatoren adviezen milieubeheer en -maatregelen: Kwaliteit van de adviezenHandhavingsacties: verricht preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte milieutaken (bedrijfsinterne milieuzorg, afvalpreventie, vervoersplan)Prestatie-indicatoren handhavingsacties: Kwaliteit en bijdrage preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte milieutaken. 4 dagen geleden
Gem. Programmamanager Dienstverlening, 24 u p/w BTIT13189
Gemeentelijk Programmamanager Dienstverlening, 24 u p/w te omgeving Emmeloord Reacties ontvangen wij graag voorzien van:* Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.* Het cv dient niet langer te zijn dan 5 pagina's incl. naam, geboortedatum en woonplaats.* Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.* Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.Er kan alleen bij leveranciers ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.OpdrachtspecificatiesReferentienummer: BTIT13189Omgeving: EmmeloordStartdatum: 1 januari 2017Einddatum: 1 januari 2018Optie op verlenging: Ja, 4x 3 maanden.Aantal uur per week: 24Intakegesprek: dinsdag 27 decemberSluitingsdatum: dinsdag 20 december om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.BlueTrail is op zoek naar een Gemeentelijk Programmamanager Dienstverlening voor 24 uur per week.Opdracht/functie omschrijving:Het Programma Dienstverlening & Digitalisering geeft uitvoering aan het landelijk "Programma Dienstverlening digitaal, tenzij", vertaald naar de lokale ambitie op de terreinen dienstverlening en digitalisering. In het programma gaat het om het optimaliseren van de dienstverlening aan de inwoners door enerzijds goed maatwerk te leveren (contextgedreven) en anderzijds gestandaardiseerde elektronische producten te ontwikkelen (systeemgedreven). Het programma omvat o.a. het zaakgericht werken, het doorontwikkelen van de toptakenwebsite en van de elektronische dienstverlening, het verder digitaliseren van de output daarvan, maar ook het bewerkstelligen van een gedragsverandering in onze organisatie als het gaat om dienstverlening.Mede in het kader van dit programma is een onderzoek uitgevoerd naar de governance op onze informatievoorziening. Als gevolg hiervan streven wij op verschillende onderdelen een hoger volwassenheidsniveau na. Hiertoe moet onder andere een strategie worden opgesteld, procesflows met impactanalyses worden opgeleverd en het proceseigenaarschap geïmplementeerd worden.Het programma is bij het cluster Advies ondergebracht. De burgemeester is portefeuillehouder, de gemeentesecretaris is opdrachtgever, de manager advies fungeert als gedelegeerd opdrachtgever. KNOCK-OUT: Minimaal een afgeronde HBO opleiding. Minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar als Project en/of Programmamanager Dienstverlening bij een overheidsinstelling (referentie vereist). Minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar met het begeleiden van veranderprocessen bij een overheidsinstelling. Werkervaring als Project en/of Programmamanager met het landelijke programma "overheid digitaal, tenzij". Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.Competenties: Helicopterview: Ziet feiten en problemen in een breder verband Resultaatgericht: Geeft resultaatgebieden en de weg waarlangs deze bereikt kunnen worden duidelijk aan. Analytisch vermogen: Signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Plannen en organiseren: Stemt activiteiten van zichzelf (en anderen) op elkaar af en bepaalt hun volgorde zodat doelen efficiënt en effectief gerealiseerd worden. Probleemoplossende instelling: Selecteert een te volgen verantwoorde strategie op basis van de aanwezige kennis van alternatieven en hun risico's. Samenwerkingsgericht: bijdragen aan harmonie in de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen. Overtuigingskracht: Overtuigt anderen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Omgevingssensitiviteit: Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied. Vandaag
Gem. Assistent Ambtelijk Opdrachtgever, 28 u p/w BTIT13098
Gemeentelijk Assistent Ambtelijk Opdrachtgever, 28 u p/w te omgving Amsterdam Reacties ontvangen wij graag voorzien van:* Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.* Het cv dient niet langer te zijn dan 5 pagina's incl. naam, geboortedatum en woonplaats.* Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.* Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.Er kan alleen bij leveranciers ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.OpdrachtspecificatiesReferentienummer: BTIT13098Omgeving: AmsterdamStartdatum: z.s.m.Duur: 12 maandenOptie op verlenging: Nog niet bekend.Aantal uur per week: 28 (in ieder geval op dinsdag ochtend aanwezig)Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 19 december en dinsdag 20 decemberSluitingsdatum: maandag 12 december om 12:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.BlueTrail is op zoek naar een Gemeentelijk Assistent Ambtelijk Opdrachtgever voor 28 uur per week.Opdracht/functie omschrijving:In deze functie ben jij een deel van de basis van het Team ontwikkeling werkgebieden waar het team op vertrouwt en waardoor het team op een hoger niveau kan functioneren. Je moet het leuk vinden om op te treden als "een manusje van alles". Dat houdt in dat je het leuk vindt (en in je hebt) om mee te praten in inhoudelijke en strategische discussies over de gebieden waar het team mee bezig is. Maar op het moment dat er vergaderzalen gereserveerd moeten worden, afspraken gemaakt of genotuleerd, je dat ook en graag goed doet. Je kan dus op inhoudelijk niveau serieus meepraten, maar bent niet te beroerd om te regelen en organiseren wat er gewoon moet gebeuren. Beide taken horen bij jou.Taken/werkzaamheden: Het projectmanagersoverleg (eens in de 2 weken), uiteraard altijd in samenspraak met de opdrachtgever Triple A-LAB-bijeenkomsten en de benodigde vooroverleggen daarbij Supervisie-overleggen met 2 supervisoren (ongeveer 2 per 2 weken) Locatiebezoeken met het team (3 of 4 keer per jaar) Opstelling jaarplan organiseren, begeleiden en schrijven Opstelling tussentijdse en eindejaars-evaluatie organiseren, begeleiden en schrijven Website Triple A-LAB "in leven houden" Begeleiden proces, agenda en stukken richting staven in stad en stadsdelen Coördinatie van informatie-uitwisseling over initiatieven in de werkgebieden, o.a. door contacten met de stadsloods Ondersteuning gesprekken met EZ over De economie van morgen Counterpart zijn voor opdrachtgever: in strategische of analytische gesprekken samen nadenken over wat goede volgende stappen kunnen zijn Ondersteuning van projectmanagers waar dat nodig is, door een notitie te schrijven, een bijeenkomst te begeleiden, mee te denken over watnodig is voor de profilering van de werkgebieden, en allerhande hand- en spandiensten te verrichten in werkzaamheden die daar uit voortkomen 4 dagen geleden

Contactgegevens
Blue Trail IT
Mijnbouwstraat 120 
2628RX Delft
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Blue Trail IT

Mogelijk interessante vacatures

Junior PHP Developer
Breda   Jelling IT Professionals
11 dagen geleden
C#.NET voor Xamarin development
Eindhoven   CareerValue BV
11 dagen geleden
Java Developer (OO) Spring - Rotterdam
Rotterdam   Personnel Search
11 dagen geleden
PHP iOS Developer
Rotterdam   Strand recruitment
11 dagen geleden
Front-end Developer Apex - Rotterdam
Rotterdam   Personnel Search
11 dagen geleden
Java Software Developer
  Personnel Search
11 dagen geleden