Evidenta Hoogwaardig Handhaven werd in 2006 opgericht. Op dit moment zijn onze mensen werkzaam in gemeenten in de regio Midden- en Oost-Brabant. Evidenta richt zich specifiek op het handhaven van de WWB en WMO bij gemeenten.

Met een heel team werken we aan de zaken om tot een goed resultaat te komen. Zo bieden we continuïteit, sparrren en toetsen we met elkaar, en bent u het hele jaar door verzekerd van een sterke uitvoering van uw handhavingsbeleid.

Een medewerker ter aanvulling van uw team, of als (tijdelijke) vervanging van één van uw eigen mensen behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Door handhaving breed in te vullen wordt onderlinge samenwerking tussen verschillende disciplines vergroot en versterkt. Naast stimulering van handhaving levert dit een hogere effectiviteit en efficiëntere handhaving op. Evidenta bereikt hiermee dat onderzoeken snel afgerond worden en tóch een goed resultaat opleveren.

Evidenta staat voor duidelijkheid. Door het verkleinen van de afstand tussen gemeente en cliënt, maar óók middels daadkrachtig optreden, wordt die duidelijkheid gegeven voor beide partijen.

De medewerkers van Evidenta zijn gespecialiseerd in het voeren van confronterende gesprekken (en het doorvragen daarin), het afleggen van huisbezoeken en het uitvoeren van waarnemingen. Zij zijn enthousiaste, rechtvaardige partners bij wie recht en zorg centraal staan. Evidenta beschikt over een uitgebreid netwerk en kan daardoor ook continuïteit bieden. Door een efficiënte werkwijze wordt snel resultaat geboekt en duidelijkheid gegeven.

Evidenta wil u graag ondersteunen bij het uitvoeren van handhavingprojecten in het kader van WWB en WMO. Door ruime ervaring, kennis en een uitgebreid netwerk kan snel positief resultaat geboekt worden.