SJN vindt het belangrijk dat er naar jongeren geluisterd wordt, dat jongeren hun mening kunnen uitspreken. Door jongeren vroegtijdig die mogelijkheid te geven, nog voordat zij stemgerechtigd zijn, geeft jongerenparticipatie hen al inzicht in de werking van de sociaal-maatschappelijke samenleving. De welbekende kloof tussen politiek en jongeren kan zo bij de bron worden aangepakt, namelijk door jongeren al te interesseren in de politiek én door ze daarbij te betrekken.

Voor de jongeren is het hebben van een eigen verantwoordelijkheid een belangrijk onderdeel van het pedagogische en cognitieve ontwikkelingsproces tot en in de volwassenheid. Jongerenparticipatie geeft jongeren deze verantwoordelijkheid. Het is meermalen bewezen dat een top-downbenadering niet goed werkt in vergelijking met een bottom-upbenadering.

We kunnen daarnaast niet verwachten dat jongeren telkens opnieuw het wiel uit moeten vinden. De bevordering en instandhouding van jongerenparticipatie kan daarvoor ook centraal gestimuleerd en ondersteund worden door middel van kennisdeling tussen jongerenraden in heel Nederland.