Klant van Jobbird Het 4e Gymnasium

Werken bij Het 4e GymnasiumEr zijn nog geen beoordelingen voor Het 4e Gymnasium - plaats een beoordeling - weergaves

Soort organisatie
Werkgever
Branche
Onderwijs/opleiding
Locaties
Amsterdam
Bedrijfsgrootte
1000+ medewerkers
Internationaal
Nee
Onderdeel van
Espritscholen Amsterdam

Wie zijn wij?

Het 4e Gymnasium is in 2005 opgericht door de drie bestaande gymnasia in Amsterdam (Barlæus, Vossius en Ignatius), in samenwerking met het Cartesius Lyceum. De school voorziet in de behoefte van leerlingen en ouders aan hoogstaand onderwijs in een veilige omgeving.
 
Het 4e Gymnasium wil - zonder pretentie maar vol ambitie - bereikbaar zijn voor intelligente en leergierige kinderen uit alle bevolkingsgroepen. In de komende jaren willen we graag een "nieuwe elite" gaan opleiden; een elite van geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen, ongeacht hun culturele of sociaaleconomische achtergrond. Iedereen die zich door deze benadering voelt aangesproken, is van harte uitgenodigd om mee te doen!
 
Hans Verhage, rector

Opdracht van het 4e Gymnasium
Het 4e Gymnasium wil een moderne school zijn die een lange gymnasiale traditie van kwaliteitsonderwijs koppelt aan een open blik op de maatschappij en het onderwijs: wél een school voor intelligente en leergierige leerlingen, maar geen elitaire school; wél een school waar het leren centraal staat, maar geen leerfabriek; een school die degelijk, maar ook eigentijds onderwijs aanbiedt.
 
"Nieuwe elite's"
Het 4e Gymnasium wil geen ivoren toren zijn, maar een school die verankerd is in de (heterogene) Amsterdamse samenleving. Onderdeel van dat streven is het verwelkomen van leerlingendiversiteit in talent, culturele achtergrond en sociale afkomst. Eén van de doelstellingen van de school is het kweken van een “nieuwe elite”. Een elite van leerlingen die zich, los van culturele, sociale of etnische achtergrond, onderscheidt in intelligentie en die niet noodzakelijk gevormd wordt door kinderen van ouders die zelf ook op het gymnasium hebben gezeten.
 
Een open blik
Een school met een open blik op de maatschappij heeft veel vertakkingen met die maatschappij. Het onderwijs blijft niet beperkt tot de klassieke setting van één vak, één docent en één lokaal, maar kent meer vormen. Leerlingen gaan de school uit, op excursie of stage; mensen van buiten komen de school in, voor gastcolleges of workshops. Daartoe gaat het 4e Gymnasium vaste samenwerkingsverbanden aan met maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke instellingen.
 
Oude en nieuwe onderwijsvormen
Als de hoogste vorm van VWO, hoort het gymnasium een stevig fundament te leggen voor een wetenschappelijke opleiding. Dat gebeurt in de eerste plaats door docenten die zelf academisch gevormd zijn en die doceren in vakken met een academische traditie. Om verbreding en verdieping van de lesstof te stimuleren, kiest de school voor een rooster waarin kortere leseenheden en langere leseenheden elkaar afwisselen.
 
Hoewel de school niet kiest voor leergebieden, waarin verschillende vakken geintegreerd worden aangeboden, maken de docenten vanuit hun specifieke vakgebied wel zinvolle koppelingen met andere vakgebieden. Dit gebeurt tijdens de reguliere lessen, met name op de thema’s film en architectuur, tijdens excursies en tijdens een viertal meerdaagse projecten. Excursies en projecten zijn geen “leuke” afwisseling van het dagelijkse rooster, maar het directe uitvloeisel van lesinhoud die bij verschillende vakken is voorbereid; ze leiden tot een te beoordelen resultaat.
 
Profiel
Het 4e Gymnasium biedt een breed pakket vakken en activiteiten, bedoeld voor leerlingen met uiteenlopende interesses en talenten. Binnen dit brede scala spelen, in de beste gymnasiale traditie, taal en cultuur een belangrijke rol. Daarnaast onderscheidt het 4e Gymnasium zich op het terrein van de exacte vakken.
 De talige kant van de school komt onder meer tot uitdrukking in het belang dat wordt gehecht aan Engels als wereldtaal en aan de klassieken als fundament van onze beschaving. Geschiedenis, filosofie en (Klassiek-) Culturele Vorming slaan de brug tussen taal en cultuur. De kunstvakken -drama, muziek, audiovisueel en beeldende vorming- representeren de artistieke component van de school.
 
De culturele uitstraling van het 4e Gymnasium komt, behalve in het curriculum, tot uitdrukking in buitenschoolse activiteiten uiteenlopend van filmworkshops, een beeldende vormingclub en debatingclub tot een jaarlijkse muzieksalon, open podium en theaterproductie. Daarnaast biedt de school een samenhangend pakket excursies en vakoverstijgende projecten aan. Binnen de vakken, bij projecten en bij buitenschoolse activiteiten, bestaat speciale aandacht voor de thema's film en architectuur. Zowel in het curriculum als in de voorzieningen op school worden deze keuzes zichtbaar; een cultuureducatieplan waarborgt de verankering van deze keuzes binnen de lesinhoud van de verschillende vakken.
Naast taal en cultuur krijgt op het 4e Gymnasium ook het onderwijs in de exacte vakken ruim baan. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de science-vleugel met laboratoriumvoorzieningen. Binnen de school bestaat speciale aandacht voor het thema sterrenkunde.
 
De kleine, betrokken school
Kinderen kunnen zich alleen ontwikkelen binnen een prettige, veilige en vertrouwde omgeving. Het 4e Gymnasium is een kleine school en zal dat ook blijven. Maar het concept van een kleine school impliceert méér dan een leerlingenaantal. In de cultuur en het gebouw van het 4e Gymnasium blijft “de menselijke maat” herkenbaar. Leerlingbegeleiding staat centraal in de school, zowel binnen als buiten de lessen, en ouders worden nadrukkelijk betrokken bij activiteiten. De geringe afstand tussen leerlingen, docenten en schoolleiding zorgt voor een aangenaam leer- en leefklimaat. Leerlingen worden uitgenodigd om mee te denken en hun mening te ventileren, bijvoorbeeld via de leerlingenraad en de graffitiwand, en verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen stamlokaal (de eerste klassen). Het gevolg hiervan is een hecht gevoel van gemeenschappelijkheid en saamhorigheid.
 
informatie- en communicatietechnologie
Bij een moderne school horen moderne methoden en technieken. De interne communicatie, zowel tussen medewerkers als van medewerkers met leerlingen en ouders, vindt digitaal plaats. De website is niet alleen het visitekaartje van de school, maar ook het portaal van waaruit bestandsbeheer, fotoarchief en instructie van de verschillende vakken bereikbaar zijn: medewerkers wisselen via de site bestanden uit, leerlingen raadplegen er (aanvullend) lesmateriaal en ouders treffen er informatie over komende of afgesloten activiteiten. Van zowel docenten als leerlingen wordt verwacht dat zij ontwikkelingsgericht zijn en (gaan) beschikken over de benodigde ICT-vaardigheden.
Behalve de computer, spelen ook audiovisuele middelen op het 4e Gymnasium een belangrijke rol. Leerlingen komen gedurende hun hele schoolcarrière in aanraking met het medium film: zowel in actieve zin, door het verwerven van de benodigde technische en artistieke vaardigheden, als in passieve zin, doordat film, naast bijvoorbeeld literatuur, een volwaardig studieobject is. Zowel bij het aanbieden van lesstof aan leerlingen als bij de verslaglegging van resultaten door leerlingen, neemt (bewegend) beeld een herkenbare plaats in.

Bedrijfscultuur

We zijn een klein en jong gymna­sium, bedoeld voor slimme, enthousiaste en ambitieuze leerlingen uit alle lagen van de bevolking. Ons gebouw staat op Strand West aan het IJ.


Bedrijfsfilm


Medewerkers

Rene Donker

Plan een route

Afstand


Er zijn geen vacatures gevonden


Contactgegevens
Het 4e Gymnasium
Stavangerweg 
1013AX Amsterdam
Bedrijfspresentatie

Contactpersoon


Rene Donker
Deel dit bedrijf met vrienden